Proje Yönetiminde İlan Verme (Advertising)

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projelerde İlan Vermek, tam ve açık rekabeti sağlamayı amaçlayan bir devlet sözleşmesi fırsatının resmi bir bildirimi olarak tanımlanıyor. (Government Extension to the PMBOK® Guide – Third Edition) Yapılacak bildirimin bir gazetede, özel yayınlarda veya devlet kurumlarının yayınlarında olabileceği belirtiliyor. Kısaca söylemek gerekirse proje ile ilgili tedarikler potansiyel satıcıları bulmak için önerilen bir tekniktir diyebiliriz.

PMBOK® Guide 6’da Tedariklerin Yürütülmesi sürecinde önerilen bir teknik olarak PMP sınavına hazırlananların karıştırmaması gereken konulardan biridir.

İlan vermek genel anlamıyla bir ürün veya servisin alıcılarına veya potansiyel alıcılarına ulaşmak için kullanılır. Projelerde ise potansiyel satıcılara ulaşmak için kullanılır.

İlan vermek, potansiyel satıcılara teklif (Request for Proposal – RFP) için hazır olunduğunu bildirmek için kullanılır.

Proje ile ilgili ilanlarda etik kurallara uyulması, yanıltma, yanlış yönlendirme yapılmaması çok önemlidir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 65 – 2.4.6.14 – Orkestra Şefi Ne İş Yapar?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yöneticisinin bir projedeki esas görevi nedir? Proje Yöneticilerimiz neye odaklanıyor, odaklanmaları gereken şeyler neler?

Anlatan: Gökrem TEKİR

Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve sipariş için : http://www.savassakar.com/index.php/hayatimiz-proje-proje-yoneticisinin-el-kitabi/

UDEMY’de kitabımızı hem okuyoruz hem de konuları anlatıyoruz.  Hemen kaydolun: https://www.udemy.com/hayatmz-proje-proje-yonetimi-basvuru-kaynag/?couponCode=KUPON04

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Projelerde Yönetimi Yönetmek

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projelere Yönetim tarafından verilen ve verilmesi gereken destekler (maddi ve manevi) başarıda önemli bir rol oynar. Bu konuda bir kaç önemli noktanın altını çizmek istiyorum;

Yönetim için raporlama önemlidir. Yönetimin desteği proje başarısı için çok önemlidir. Yönetime onların önceliklerine hizalı olarak yaptıklarınızı ve başarılarınızı göstermeniz gerekir. Raporlama her şeyin, her detayın aktarılması değildir. Yapacağınız raporlamalar yönetimin projeye olan ilgisini artıracak basitlikte ve kalitede olmalıdır. Zamanlamaya ve içeriğe dikkat edilmelidir. Yönetim hızlı anlamalı ve doğru karar verebilmeli, öenmli ve daha az önemli konuların ayrımını kolay yapabilmelidir.

Projenin bir system dahilinde yönetileceğinin gösterilmesi gerekir. Planlama, değerlendirme, izleme ve kontrol süreçlerinin projenin başında belirlenmiş olması, projenin güvenli ellerde olduğunun gösterilmesi Yönetim için önemlidir.

Yönetimin projeye hangi aşamlarda dahil edileceği gösterilmeli, hangi konuda ve nasıl desteklerine ihtiyaç duyulduğu net bir şekilde aktarılmalıdır.

Yönetimin proje başarısı konusunda beklentileri iyi anlaşılmalıdır. Stratejiler ve yönetimler ile hizalanmak Proje Yöneticisinin ana görevidir.

Yönetimler her konuda uzman olmadıklarını bilirler ancak uzmanların uzmanlıklarını sergilemelerini beklerler. Sorumluluk ve yetki vermenin güvene dayalı olduğu unutulmamalıdır. Yönetimin hassasiyetleri yaklaşımlarını belirler.

Proje Yöneticilerinin, Yönetimleriyle empati kurmaları ve büyük resmi görerek hareket etmeleri gerekir. Aksi takdirde iyi bir şey yapacağım darken daha büyük problemlere yol açabilirler.

Yönetim projenin gerçekleştirilmesi ve sonraki operasyonunun sorumluluğunu alır. Proje Yöneticisinin proje sonrası konusunda gerekli hassasiyetleri dikkate alarak çalışmalarını yapması gerekir.

Düzensiz ve sık değişikliklerin projelere verdiği zarar Yönetimlere aktarılmalıdır. Değişikliklerin doğru değerlendirilmesi için kaliteli vakit ayırılmasının, olası tüm sonuçların düşünülmesinin ne kadar önemli olduğunun açıklanması gerekir.

Projenin Yönetime katacağı güç, desteklerinin artmasını sağlayacaktır. Sağlanacak faydaların sık sık gözden geçirilmesi ve artırılması hedeflenmelidir.

Yönetimler taahüt beklerler. Başarısızlıktan korkanlar taahhütlerini garantileyecek tahminlerde bulunurlar. İkisinin arasındaki denge samimiyet ve dürüstlükle sağlanabilir.

Agresif hedefler performansı yükseltebilir ama hatalara, sapmalara karşı toleranssızlık motivasyon kaybına neden olur.   

Durum bazlı veya periyodik toplantılarla yönetimi bilgilendirmeli, görüşlerini almalısınız. Toplantı içeriğiniz sade, basit ve kolay nalaşılır olmalıdır. Toplantı ile ilgili hedeflerinizi netleştirmeli, konudan sapılmamasına çalışmalısınız. Toplantılarda ne mağduru ne de mağruru oynayın. Kendiniz olun, konulara samimiyetle ve ciddiyetle yaklaşın.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Ekip Kurma

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje ekipleri birbirlerine benzemezler. Kalıcı veya geçici olan proje ekipleri benzer ve zıt özellikler içerirler. Bir çok ekibin performanslı çalışması zaman gerektirir. Ekip üyeleri arasındaki farklılıklar (bilgi, deneyim, ünvan, iş yapma şekli vb.) çatışmalara yol açabilir. Çatışmalar yönetilebilirler, yaratıcılığa ve ekip çalışmasına olan ihtiyacı artırlar.   

Proje başlangıcında ekip kurmanın faydaları;

 • İşbirliği artar, ekip üyeleri arasında bilgi paylaşımı artar, ekip üyeleri proje çıktısındaki önemlerini fark ederler,
 • Nitelikli iletişim artar,
 • Kaynaklar daha verimli kullanılır,
 • Karar verme hızlanır, aksiyon almada beklemeler azalır.
 • Ekip çalışmalarının sorumluluğunu alma artar,
 • Daha kaliteli sonuçlar ortaya çıkar. 

Basitleştirme ve Kolaylaştırma verimli ekip kurma, ekip içi problemleri çözme için kullanılan bir tekniktir.

Nasıl Yapılır?

 1. Kişisel değerlendirmeler yapılır.
 2. Ekip davranışları izlenir.
 3. Ekip üyeleri ile birebir görüşmeler yapılır.
 4. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapılır.
 5. Ekip bir araya getirilir.
 6. Proje ekibinin amacı ve hedefleri paylaşılır.
 7. Rol ve sorumluluklar atanır.
 8. İzleme ve kontrol yapılır.

Her projenin başında bir ekip olarak nasıl çalışılacağına odaklanılmalıdır. Özellikle başlangıç toplantılarında proje ile ilgili bilgiler verilir, rol ve sorumluluklar tanımlanır. Her proje ekip üyesinin sorumluluklarını ve kendisinden ne beklendiğini anlaması önemlidir. Aynı zaman her ekip üyesinin diğer ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını anlamaları önemlidir. 

Her ekip üyesi anlamlı ve gerçekçi bir işin parçası olmayı ister. Gerçekçi olmayan beklentiler ekip çalımasını olumsuz etkilerler. Proje Yöneticileri dengeyi sağlamalı, proje için doğru olanın yapılmasını ortak bir anlayış ile sağlamaya çalışmalıdırlar. Bireysel performanslar ekip performansında buluştuğunda önemli başarılar elde edilir.

Ekip bütününde ve bireysel olarak dürüst, yapıcı ve açık geri beslemeler yapılması gerekir. Proje Yöneticisi kendi tutum ve davranışlarını da gözden geçirmeli ve düzenlemelidir. 

Ekibin önündeki engeller kaldırılmalı, tüm iletişimler desteklenmeli, başarılar ödüllendirilmeli, ekip üyeleri ile empati kurulmalıdır. 

Sosyal aktiviteler, ekip egzersizleri ile birliktelik güçlendirilmeli, etkileşim artırılmalıdır.

PMBOK® Guide 6’da Ekibin Geliştirilmesi sürecinde yer alan Ekip Kurma (Team Development), proje ekibinin sosyal ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek, dayanışma ortamı kurmayı hedefler.

Ekip Kurma aktiviteleri proje gözden geçirme toplantılarında 5 dakikalık çalışmalarla yapılabileceği gibi profesyonel olarak organize edilmiş aktivitelerle gerçekleştirilebilir.

Ekip kurma aktivitelerinin hedefi bireysel ekip üyelerinin birlikte verimli çalışmalarını sağlamaktır.

Ekip kurma aktiviteleri özelliklefarklı lokasyonlarda çalışıp yüz yüze iletişim kurma fırsatı bulamayan ekip üyeleri için önemli bir fırsattır.

Ekip kurma çalışmaları proje başlangıcından itibaren sürekli olarak yapılmalıdır.

Proje ortamlarındaki değişiklikler ekip kurma çalışmalarının yenilenmesini ve farklı kurgularda yapılmasına yol açabilir.

Proje Yöneticisi proje ekibinin fonksiyonalitesini ve performansını sürekli izlemeli, ekip problemlerine ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetleri hayata geçirmelidir.

Proje Ekibi Oluşturma konusunda Tuckman Teorisini PMP sınavına hazırlananlar ilgili yazılarımdan öğrenebilirler: Ekip Oluşturma 1. Aşama2. Aşama3. Aşama4. Aşama5. Aşama

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Gözlem ve Görüşmeler

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

PMBOK® Guide 5’teki tanıma göre Gözlem (Inspection), işlerini ya da görevlerini yerine getiren veya süreçleri gerçekleştiren ortamlarındaki bireylerin gözden geçirilmesinin direk yolunu sunan bir tekniktir.

PMBOK® Guide 6’da Gözlem ve Görüşmeler (Inspections/Conversation) 3 süreçte önerilen bir tekniktir;

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • İletişimlerin İzlenmesi
 • Paydaş Katılımının Sağlanması

Gereksinimlerin Belirlenmesi sürecinde bireylerin kendi ortamlarında incelenmesi, işlerini nasıl yaptıklarını ve süreçleri nasıl yürüttüklerini doğrudan izlemek için kullanılır. İşbaşı eğitimi (job shadowing) olarak ifade edilebilir. Bazen izleyen işin, sürecin veya prosedürün bir kısmını kendisi deneyimleyebilir. Böylelikle gereksinimlerin tam ve net olarak anlaşılmasına çalışılır.

İletişimlerin İzlenmesi sürecinde  proje ekibiyle kurulan diyaloglar ve görüşmelerle proje performansının güncellenmesi ve iletişimi sağlanır. Paydaşların bilgi gereksinmleri belirlenerek karşılanmaya çalışılır. Gözlem ve görüşmeler, Proje Yöneticisinin çatışmaları ve problemleri fark etmesini, bireysel performans gelişimlerini izlemesini sağlar.

Paydaş Katılımının Sağlanması sürecinde proje ekibinin ve paydaşların projeye ve işlere karşı tutum ve davranışlarının anlaşılmasını sağlar.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje İptal Edilirse Ne Yapmalı?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Her proje planlandığı gibi gitmez. Beklenen faydaların sağlanamayacağının anlaşılması vb. durumlarda iptal edilebilirler. İyi Proje Yönetiminin kaynağı deneyimlerdir. İptal edilen projeler, sonraki projeler için önemli deneyim kaynaklarıdır.

İptal edilene kadar ki dönemde gerçekleştirilenleri, başarılanları yazılı hale getirin.

İptal durumunda bile Proje Kapanış raporunuzu hazırlayın.

İptalin sebeplerini mümkünse sayısal verilerle yazılı hale getirin.

Proje sürecince çıkardığınız dersleri paylaşın. Gelecekteki projelerde dikkat edilmesi gereken hususları belirtin.

Proje ile ilgili tüm belgeleri arşivleyin.

Çözülmemiş problem kalmamasına dikkat edin. Son bir toplantı ile açık kalmış konuları değerlendirin ve tamamlama konusunda planınız yapın, sorumlulukları belirleyin.

Proje ekip üyeleri ile birebir görüşmeler yaparak teşekkür edin. Proje süresince gösterdikleri çaba ve başarıları yazılı hale getirin, yöneticileri ile paylaşın.

Proje ekibi ve diğer paydaşların gelecekteki projelerde dikkat edilmesi gerekenler konusunda görüşlerini alın.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Nominal Grup Tekniği

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Nominal Grup Tekniği, Beyin Fırtınasının belirli bir yapıda yapılmasını sağlayarak fikirlerin ölçeklendirilmesi ve önceliklendirilmesi için kullanılır. Çok sayıda görüşün ortak katılım ile önceliklendirilmesini sağlar. Puanlama yoluyla Proje Ekibinin görüş birliğine varmasını sağlar. Hızlı karar almak gerektiğinde tercih edilebilir.

PMBOK® Guide 6’da Gereksinimlerin Toplanması sürecinde önerilen Nominal Grup Tekniği 4 adımdan oluşur;

 1. Adım – Soru ya da problem Proje ekibine sunulur. Her Proje Ekip üyesi konuşmadan kendi fikir veya önerisini bir kağıda yazar ve Proje Yöneticisine verir.
 2. Adım – Proje Yöneticisi tüm fikirleri toplu olarak Proje Ekibinin görebileceği tahtaya yazar.
 3. Adım – Her fikir, öneri Proje Ekip üyelerinin tamamı anlayana kadar tartışılır.
 4. Adım – Grup üyeleri oylama yaparak fikir, önerileri önceliklendirirler. Örneğin 1 hiç desteklemiyorum, 5 çok destekliyorum vb. Netlik sağlanamayan durumlarda, oylama bir kaç kez yapılabilir. En yüksek oy alan(lar) kabul edilir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Ağ Kurma (Networking)

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yöneticisinin ve proje ekibinin birbirleri arasında ve diğer departman, firma çalışanlarıyla etkileşim içinde olmaları ve iletişim kurmaları çok önemlidir.

PMBOK® Guide 6’da Kişisel ve Ekip Becerileri kategorisinde yer alan Ağ Kurma 3 süreçte (Proje Bilgilerinin Yönetilmesi, Proje İletişimlerinin Yönetilmesi, Paydaş Katılımının İzlenmesi) önerilmektedir. PMP sınavına hazırlananların bilmeleri gereken konulardan biridir.

Proje Bilgilerinin Yönetilmesi sürecinde Ağ Kurma, resmi olmayan sosyal etkileşimi ve internetten sosyal ağların kullanımını da kapsar. Projelerde kurulan ağlarla paydaşlar arasında bilgi paylaşım altyapısı kurulabilir. Örneğin online sohbet odaları uzmanlar için belirli konuların tartışılması ve sorularının yanıtlanması konusunda yardımcı olabilir, whatsup uygulamaları ile proje ekipleri iletişim kurabilirler.

Proje İletişimlerinin Yönetilmesi sürecinde yeni kontakların oluşturulması ve diğerleriyle bilgi paylaşımında kullanılması öneriliyor. Ağların problemlerin çözülmesinde, paydaşların aksiyonlarını etkilemede, işlere ve çıktıların oluşmasına desteklerini artırarak performansın artırılabileceği belirtiliyor.

Paydaş Katılımının İzlenmesi sürecinde ise farklı seviyelerdeki paydaşlardan bilgi toplamada kullanılabileceği belirtilmektedir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Projelerde Paydaş Riskleri ve Sosyal Ağ Analizi

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Paydaşların davranışlarını doğru anlarsanız proje risklerini daha iyi yönetebilirsiniz. Risklerin büyük bir kısmı insan davranışlarından kaynaklandığı için çözüm sizin tutumunuzda yatar.

Paydaşlar, projeye farklı bakış açıları ile yaklaşırlar, fırsat ve tehditleri kendilerince yorumlarlar. Eğer üzerlerine düşen sorumluluklar konusunda taahhüt vermezlerse proje başarısı tehdit altındadır.

Paydaş kaynaklı risklerin olasılık ve etkilerini dikkate almak, belirsizliklerin nasıl yönetileceğine karar vermek önemlidir.

Paydaşlara yönelik iki tür riskten söz edilebilir; kişisel ve ilişkisel. Kişisel riskler paydaşın kişiliğine yönelik tutum ve davranışları, ilişkisel riskler projedeki rol ve sorumluluklarına ilişkin iletişimsel ve etkileşimsel risklerdir.

Paydaşların rol bazlı risklerini “Sosyal Ağ Analizi” ile ele alabiliriz.  Sosyal Ağ Analizinde paydaşları noktalar halinde gösterir, diğer paydaşlarla aralarındaki etkileşimi çizgi ile belirtiriz. Çizgi boyu ve adedi etkileşimin yakınlığını ve çokluğunu sembolize eder.

Herkes tek bir kişi ile etkileşimde ise o kişiye bağımlılık artar. Bağımlı olunan kişi diğerlerinin kısıtlarını önemsemeyebilir. Her onay ve karar vermede Sponsora gidilmesi vb.

Belirli konularda belirli kişilere bağlılık var ise denge vardır. İlgili konu ilgili ağda çözülebilir. Satınalma sorumlusu, Proje Yöneticisi vb.

Eğer paydaşlar arasında olması gereken etkileşim yoksa bağ kopmuş demektir. İletişim ve etkileşimin sağlanması başka ağ üzerinden yapılmaya çalışır. Bir problem olarak görülmeli ve ilgili bağ kurulmalıdır.

Kilit noktalardaki paydaşların iletişim ve etkileşim sorumluluğunu gerektiği gibi yerine getirip getirmediği denetlenmelidir.

Değişen durumlara göre hangi bağın nasıl değişmesi gerektiği belirlenmelidir.

Ağın işlevselliği ve performansı izlenmeli, gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Risk Kategorileri ve Risk Kontrol Listesi

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projelerde riskler tanımlanmadan önce risk kategorilerinin netleştirilmesi ve doğrultuda ilerlenmesi gerekir. Bazı risk kategorileri aşağıdaki gibidir;

Teknik, kalite, performans riskleri – Yeni teknoloji, endüstri standartları, yüksek performans beklentisi vb.

Zaman Çizelgesi Riskleri – Süre, agresif bitiş tarihi, başarılması gereken kilometer taşları vb.

Proje Yönetimi Riskleri – Yetersiz ve uygun olmayan kaynaklar, metodoloji olmayışı, proje yöneticisinin yetersiz yetkisi vb.

Organizasyonel Riskler – Zayıf mali yapı, şirket içi bürokrasi, projelerin önceliklendirilmemesi vb.

Dış Riskler – Pazar değişiklikleri, yasal değişiklikler, müşteri, hava koşulları vb.

Her şirket geçmişte yaşadığı projelerden çıkardığı derslerden yola çıkarak Risk Kontrol Listesi hazırlamalıdır. Risk listeleri zamanla olası problemlerin erken fark edilmesini, ortadan kaldırılmasını veya olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacaktır. Örnek bir liste aşağıdadır;

Organizasyonel Riskler

 • Yönetim ve departmanların desteği istenilen düzeyde midir?
 • Benzeri bir proje daha önce yapılmış mıdır?
 • Proje Yönetimine yönelik bir metodoloji var mıdır?

Finansal Riskler

 • Yeterli bütçe ve mali kaynaklar var mıdır?
 • Ayırılan bütçe proje ile ilgili tüm gereksinimler düşünülerek hazırlanmış mıdır?
 • Finansal kısıtlamalar var mıdır?
 • Yapılan maliyet tahminleri gerçekçi midir?

Personel Riskleri

 • Yeterli personel var mıdır?
 • Mevcut personelin yetenekleri projenin gerektiridiği gibi midir?
 • Proje ekibindekiler daha önce birlikte çalışmışlar mıdır?
 • Proje ekibi projenin başarılı olacağına inanıyor mu*
 • Proje müşterisini temsil eden ekip üyesi gerekli yetkilere sahip mi?

Zaman Çizelgesi Riskleri

 • Zaman çizelgesi gerçekçi mi?
 • Zaman kısıtlarına uyum sağlayacak esneklik sağlanmış mıdır?
 • Proje teslim tarihi ne kadar kesindir?
 • Değişikliklere uyum sağlanabilecek midir?
 • Proje başarısı değerlendirme ölçütleri belirli midir?
 • Proje gereksinimleri proje ekibi ve paydaşlar tarafından anlaşılmış mıdır?
 • Kapsam zaman içinde değişebilir mi? Sabit mi?

Teknolojik Riskler

 • Kullanılacak teknoloji ile ilgili geçmiş deneyimler var mıdır?
 • Mevcut teknolojiyi kullanmak akıllıca mıdır? Mecburiyet midir?
 • Altyapı uygun mudur?
 • Spesifik teknolojik gereksinimler var mıdır?
 • Yeni bir teknoloji kullanılıyor mu?
 • Entegrasyon gerekliliği var mı?
 • Güvenlik ve gizlilik beklentileri yüksek mi?
 • Müşteri talep ettiği teknoloji konusunda deneyimli mi?
 • Projenin, diğer projelere, dış kaynaklara vb. bağımlılığı var mı?
 • Kullanılacak teknoloji özel bir bilgi, yetenek gerektiriyor mu?
 • Gerekli bilgi ve deneyim şirkette mevcut mu?

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın: