Aylık arşivler: Şubat 2013

Proje Yöneticisinin Yapması Gerekenler

project_manager1)      Çalışanları teşvik edici davranın.

2)      Gereksiz korku ve tehditleri ortadan kaldırın.

3)      Personele sorumluluk ve yetki verin.

4)      Ekibin kendi hedeflerini koymalarını destekleyin.

5)      Büyük resmin kendi hedefleri ile ilişkisini gösterin.

6)      Beklentileri netleştirin ve ekibin anlamış olmasını sağlayın.

7)      Herkesi katılımcı olmaya teşvik edin.

8)      Dozajında stres uygulayın.

9)      Aynı şeyleri yapmak sıkar, gelişimlerine uğraşın.

10)  Herkesi bir birey olarak kabullenin.

11)  Onlara güvendiğinizi gösterin.

12)  Onlara önem verdiğinizi gösterin.

13)  Açık ofis uygulayın.

14)  Statünüzü güç olarak minimumda kullanın.

15)  Şikayetleri dikkatlice dinleyin.

16)  Performans artırıcı herşeye kıymet verin.

17)  Davranışlarınızla örnek olun.

18)  Davranışları eleştirin, insanları değil.

Paylaşın:

Dinlemeyi Bilmek

Dinleme;

listen-257x300A  => Attention-İlgi

C  => Concern-Dikkat

T  => Appropriate Timing-Zamanlama

I  => Involvement-Katılım

V  => Vocal Tones-Ses Tonu(%38)

E  => Eye Contact-Göz Teması

 

L => Look –Vücut dilini incele

I => Interest-İlgilen

S => Summarize-Özetle

T => Territory-Alanı yönetmek

E => Emphaty

N => Nod-Anladığını göster

Paylaşın:

Mesajı doğru bir şekilde vermek

imagesBir mesaj verirken söylediğiniz kişinin adını önce vurgulayın. ÖrAhmet, senin şuraya gitmen gerekiyor.

Az ve öz konuşun. İstediğiniz noktayı vurgulayın.

İstediğinizi karşınızdakinin gözünde canlandırmasını sağlayın.

“Fakat” kendisinden sonra söyleneni zayıflatır.

İkna edici kelimeler kullanın. Ör: Siz, biz, yeni, güvenli, sonuç, bedava, garanti, kazanç, kolay ispatlanmış

Yapabileceklerinizi söyleyin, yapamayacaklarınızı değil.

Jargon kullanmayın.

Paylaşın:

Mesaj İletim Kuralları

communicate_effectively1

SÖZLÜ YAZILI SÖZLÜ+YAZILI
Genel bilgi verme Orta Orta Yüksek
Acil bir şey yapılacaksa Orta Düşük Yüksek
Gelecekte bir şey yapılacaksa Düşük Yüksek Orta
Emir Düşük Orta Yüksek
Durum Raporu Düşük Orta Yüksek
Farkındalık Düşük Düşük Yüksek
Kalite Uyarısı Düşük Düşük Yüksek
Azarlamak Yüksek Düşük Orta
İtiraz Yüksek Düşük Orta

 

Paylaşın:

Proje Risklerini Belirleme

riskKahramanlığı seven bir toplum olarak problemlerle uğraşmayı tercih ediyoruz. Halbuki projelerin risklerini belirlemek ve alınabilecek önlemleri almanın bize neler kazandıracağının farkında değiliz. Bir projede riskleri belirlemek için önerdiğim yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz;

1.      Geçmişte benzer projeler yapılmış m? Yaşanan problemler var mı?
2.      Geçmişte benzer projelerde yer almış kişiler var mı? Görüşlerini alın.
3.      Şirketin genel yapısı ya da prosedürleri  ile ilgili risk var mı?
4.      Paydaşların risk görüşleri nedir? Toleransları var mı?
5.      Yukarıda bahsedilen her riske ilişkin stratejiniz nedir?
6.      Proje amaçları bir risk yaratıyor mu?
7.      Tanım dökümanında riskli alanlar var mı?
8.      Proje ekibinin öngördüğü riskler nelerdir?
9.      İş paketi bazında riskler nelerdir?
10.  Zaman ve Maliyet sapmalarının riski nedir?
11.  Kritik yoldaki aktivitelerin riskleri nelerdir?
12.  İletişim riskleri ve proje etkileri ?
13.  Ekip üyelerine ilişkin riskler?
14.  Sözleşmenin getirdiği riskler?
15.  Üçüncü parti riskleri?
16.  Paydaş riskleri?

Paylaşın:

Proje Yönetim Metodolojisi Geliştirme Adımları

Different-Software-Development-MethodologyProje yönetim metodolojisi geliştirme çalışmalarında temel adımlar aşağıdakilerdir;

1.      Proje Tanımının yapılması
2.      Projelerin kategorilendirilmesi
3.      Sponsorun belirlenmesi
4.      Proje Yöneticisinin belirlenmesi
5.      Paydaşların belirlemesi
6.      Proje ekibinin belirlenmesi
7.      Proje planının hazırlanması
8.      Proje Akış Sürecinin belirlenmesi
9.      PY Metodolojisinin çıkarılması
10.  Şablonların hazırlanması
11.  Prosedürlerin belirlenmesi
12.  Proje Yönetimi eğitimlerinin planlaması ve uygulanması
13.  Proje Ekibi metodoloji eğitimleri
14.  Beklentilerin toparlanması
15.  Şirket içi duyuru yapılması

Paylaşın:

Proje Sponsoru

sp1Bir projenin başarısında en önemli unsurlardan biri üst yönetimin yaklaşımıdır. Üst yönetimin “sponsor” olarak yükümlülükleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

• Projeleri izlemek

– Proje Yöneticisi ile düzeni olarak toplanarak proje zaman planı, kilometre taşları ve göze çarpan noktaları gözden geçirmek

– Proje Yöneticisinin hedefleri tutturma, teslimatlara ulaşma ve değişikliklerin tüm etkilediği alanları takip edebilmesi konusunda sorumluluk vermek

– Proje sorumluluğunu paylaşmak

• Zaman ayırma

– Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu anda erişebilmesine uygun olmak

– Proje Yöneticisi ve ekibi için kapsam ve zaman sapmalarına karşı destek vermek

– Proje toplantılarına katılarak desteğini göstermek

Stratejik uygunluğu gözetme

– Projenin gidişatını onaylama ve savunma

– Gerekli politik ortamı düzenleme

Kaynak sağlama

– Departmanların projeye kaynak vermesini sağlama

– Proje kaynaklarının başka projelere çekilmemesini sağlamak

Projenin finansı

– Proje Bütçesinin oluşturulması ve onaylanması

– Kaynak bulmada destek

– Proje bütçesinin plana göre gittiğinin kontrolü

Politik Destek

– Proje yöneticisini şirkete duyurmak

– PY’nin arkasında olduğunu göstermek

– Proje kapanış ve sonuçlarını şirkete duyurmak

– PY’nin hızlandırıcısı olmak

– Proje yöneticisini hızını kesen çatışma ve problemleri önleme

Sonucu sahiplenmek

– Projenin sonucuna odaklanmalı çıktılarına değil. Kapsam, zaman ve kaynak ihtiyaçlarını tanımlamaya destek olmalı

– Her proje aşamasını onaylamalı

– Duyuru ve gereksinim dokümanını onaylamalı

• Tebrik

– Ekibin başarısının farkında olduğunu göstermeli

– Proje sonunda alınan dersleri desteklemeli

 

Paylaşın:

Projelerde Yeni ve Eski Jenerasyonlar

nextlevelupYılların tecrübesi yaşlılarda birikmiş durumda ama etraflarında farklı bir bakış açısı ve hayatı olan gençler var. Ve bu genç insanlarla yenilenmek şart.

Society for Human Resource Management’ın bir araştırmasına göre yaşlı yöneticiler iş etiği konusunda zayıflıkları, resmiyetten uzak ve otoriteye az saygı duymaları konusunda gençleri eleştiriyor. Gençlerde yaşlıların değişime direndiklerini, ödüllendirme ve takdirde cimri olduklarını ve mikro yönetim yaptıkl

Her iki tarafın güçlü taraflarının birleştirilmesi ve geçmişte çıkarıulan derslerin paylaşılması çok önemli.

Tecrübelerin aktarılabileceği ve gençlerin erişebileceği bir sistem yaratılmalı.

Yaşlı ve gençlerin bir arada kendiliğinden işbirliğine gitmeleri beklemektense bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor.

Aradaki uyumsuzluğun en önemli ve kötü etkisi projelerin başında ve planlma safhasında kendisini gösteriyor.

Gerek proje bazlı gerekse kurumsal olarak temel çalışma kuralları belirlenmeli ve taraflarca benimsenmelidir.

Öneri;

Her iki tarafın ortak planlama ve problem çözme toplantıları yapması

Raporlama süreçlerinin netleştirilmesi

Karşılıklı iletişim konusunda resmi-formal yolların belirlenmesi. Birileri yüz yüze konuşurken, diğerlerinin eposta ile haberleşmesi vb. standart olmayan uygulamalardan kaçınmak

Demografiyi dikkate almamak bir tercih olabilir ama World Factbook’a göreyaş ortalamaları Hindistanda 26, Brezilya 29, Güney Afrika 25, İngiltere 40, Japonya 45.

Jenerasyonlar arasındaki farkı gözetmemek başarısızlık getiriyor.

Gençler önerileri dikkate alınmadığında, yaşlılar dedikleri yapılmadığında rahatsız oluyorlar. Eğer gençlerin davranışlarına değilde işlerine odaklanılırsa daha başarılı iş çıkarıyorlar.

Öneri;

Kurum içinde hangi jenerasyonun nasıl motive olduğunu belirleyin, süreçleri gözden gerçirin, onlar için fırsatlar yaratın

Gençlerin iş-özel yaşamları çervesinde dengelerini kurabilmelerini sağlayın ve esnek davranın

Genç proje yöneticilerine kılavuzluk edin, yardımcı olun.

Kapsam, zaman, bütçe ve kalite gibi başarı kriterleri yeni dönemin projeleri için yeterli olmayacak. İletişim, liderlik ve güven verme proje başarısında karitik birrol oynayacak.

Yeni jenerasyonlar emir-demir ilişkisi yerine veri analizi-ikna olma gibi yaklaşımlar sergileyecekler.

Öneri;

Liderlik programları düzenleyin. Ör. Doğuş Grubu, Koç, Sabancı, Enerjisa, Global Bilgi

Yeni jenerasyon için imkansız kavramı yok ama her şeyin yapılabilirliğinin sonunda bir ödüllendirme ve takdir boyutu arıyorlar.

Yeni jenerasyon için uzun mesailer ve sabır gerektiren işlerden çok yeni fırsatlar ve kendilerini göstertebilecekleri işler ilgi çekici. Özellikle değer katan bir şeyin parçası olmak istiyorlar. Kendi fikirlerinin dikkate alınarak karar alınan bir proje, ortam beklentisindeler.

Paylaşın: