Aylık arşivler: Haziran 2013

Proje Yöneticisi için herşeyin ters gittiği bir gün üzerine öneriler

Bad-DayProje Yöneticilerinin zor zamanları çoktur. Yönetim ve/veya müşteri işin gidişatından memnun olmadıkları için sevimsiz konuşmalar yapabilirler, çalışanlar bilgiyi tam veya hiç vermeyebilir, istediğiniz desteği bulamazsınız vb. bir çok sıkıntı yaşarsınız. Bu tip durumlarda;

Sakin kalmalı ve kendiniz için üzülmemelisiniz. Biraz yalnız kalıp düşünmek ve sonraki adımları planlamak yerinde olacaktır. Olur olmaz durumlarda kendinizi suçlu hissetmeniz kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir ki bu da kariyeriniz için olumlu bir şey değildir. Kötü şeylerin iyi insanların başına gelebileceğini kabul edin, pozitif düşünmeye çalışın.

Kötü şeylerle baş etmenin yolu başınızı dik tutmaktır. Hatalı olabilirsiniz ama hatanızı kabul etmekte bir erdemdir ve bu sizin olgunluğunuzu gösterir.  Yaşadığınız olumsuzluğu “artık hep böyle olacak” şeklinde yorumlamamalısınız. Yaşadığınız olumsuzluğun sebeplerine odaklanın ve tekrar etmemesi için neler yapmanız gerektiğine odaklanın.

Her olumlu ya da olumsuz deneyim insana bir şey öğretir. Ders çıkarmayı fırsat olarak görmek çok önemlidir. Suçu başkalarına atarak kendinizi rahatlatmak gibi bir samimiyetsizlilik yapmamanız önemlidir. Herkes hata yapabilir ama tekrarlıyorsa dikkate alınmadığındandır.

Başarmanız için ne gerektiğini belirlemeye çalışın. Hedeflerinizi biraz agresif ve yüksek tutarak kendinizi daha iyiyi yapmaya zorlamaya çalışın. Her zaman daha iyi bir yol, alternatif olduğunu göreceksiniz.

Geçmiş başarısızlıklarınızdan ders çıkarmışsanız kendi adınıza unutabilir, başkalarını eğitmek için kullanabilirsiniz.

Paylaşın:

IT Proje Portföy Yazılımları (İngilizce)

ppm-software-summaryAtTask

www.attask.com

Strengths

  • AtTask’s cloud-based PPM services provide strong support for work management and execution, including the enhancement of communication and visibility among managers and team members in internal IT departments and application development teams.
  • AtTask provides Enterprise Work Cloud, a platform facilitating social networking and collaboration during project and work execution activities. Okumaya devam et
Paylaşın:

Proje Raporlarını Standartlaştırmak

megaphoneEğer bir konuda raporlama standart hale gelmemişse bilginin gerek toplanması gerekse analizi zorlaşacaktır. Üstelik raporun yorumlanması konusunda yanlışlar yapılabilecektir.

Proje durum raporlarında öncelikle “proje başarı kriterleri” doğrultusunda ne durumda olunduğunun kolaylıkla görülebilmesi gerekir. Örneğin;

Eğer planlanan ve gerçekleşen kıyası yapıldığında sapma 0 ise mükemmel, %5 ise iyi, %10 ise normal kabul edilen bir kurumda tüm durum raporlarında yorumlama bu şekilde yapılıyor olmalıdır.

Başarı kriterleri kurum bazında genelleştirilebileceği gibi proje bazında da özelleştirilebilir. Örneğin 100.000 dolarlık bir projede %10’luk bir bütçe sapması normal olarak kabul edilebilirken 10.000.000 dolarlık bir projede %1 sapma normal kabul edilebilir. Öte yandan başarı kriterleri proje tiplerine görede farklılık gösterecektir. Ör yatırım projesi ile sosyal projeler. Önemli olan proje paydaşlarının proje başarı kriterleri üzerinde haberdar ve hem fikir olmalarıdır.

Raporlarda tüm negatif sapmaların sebepleri ile birlikte açıklanması anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Ek olarak bu sapmaya karşı alınan, alınacak önlemlerin belirtilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Raporlama standartlarının tiplerine göre ayrılmasında fayda vardır. Örneğin ekip durum raporu, yönetim durum raporu vb.

Raporun doğru yorumlanabilmesi için bir kılavuz belge hazırlanması faydalı olacaktır.

Örnek bir rapor hangi bilgilerin nasıl girilmesi gerektiğini göstermek açısından hazırlanmalıdır.

Proje bazlı özel ve detaylı raporlama ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Projeleri toplu olarak ifade etmeye yönelik raporlamalarda projelerarası ilişkiler dikkate alınmalıdır. Özellikle birbirleri ile ilişkili projelerin olduğu bir ortamda değişikliklerin diğer projelere etkisininde altı çizilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Raporlar detayların özetinden oluşmalıdır. Özetlerin detaylandırılması yanlıştır.
  • Raporlar aşağıya doğru “taktiksel bilgi” yukarıya doğru “stratejik bilgi” içermelidir.
  • Taktik bilgi içeren raporlar düzenli olmalı ve projenin temposuna ışık tutmalıdır.
  • Stratejik bilgi içeren raporlar daha seyrek olmakla birlikte projenin stratejik hedeflere doğrultusundaki gidişatını göstermelidir.
  • Standart rapor demek her şeyi bir defada göstermek anlamına gelmez.
  • Raporun, gönderildiği kişiye bir fayda sağlaması esası unutulmamalıdır. Herkesin farklı olduğunu ve ihtiyaç duyduğu bilginin farklı olacağını unutmayın.

Standart proje dokümanlarıve rapor örnekleri görmek için tıklayınız.

Paylaşın: