Aylık arşivler: Eylül 2014

Kimler iyi karar veremezler

decision-making-processes1Her her zaman doğru ve yerinde karar veremez. Bunun sebeplerine bakmak gerekir;

  1. Tembellik. Karar vermek iin gerekli verileri toplamaya üşenmek, yeterince sorgulamamak. Geçmiş bilgilere aşırı güvenmek.
  2. Olağanüstü durumları olağan algılayamamak. Kötümserliğe eğilim. Diğer olumsuz olayların kararı etkilemesi. Panikleme.
  3. Kararsızlık. Analizlerin uzun sürmesinden doğan yılgınlık, karmaşık konuları basitleştirememe, yapılması gerekenleri sürekli öteleme, az veri ile yola çıkma
  4. Geçmişe takılma. Geçmiş deneyimlere sıkı sıkıya sarılma, yeni bakış açılarına kapalı olma, geçmiş varsayımlara güvenme
  5. Büyük resmi görememe, kararın diğer şeylere etkisinin şiddetini kavrayamama.
  6. Bağımlılık. Diğerlerinin kararına bağımlı olma, diğerlerinden baımsız ilerleyememe, girdi sağlayanların hataları.
  7. İzolasyon. Başkaları olmadan karar verememe. İletişim becerisinin olmayışı v diğerlerini karar sürecine katamama.
  8. Teknik bilgi eksikliği. Bilgi ve deneyim eksikliği, bilgiler arası bağlantıları kuramama, kararın sonucunu kestirememenin verdiği güvensizlik.
  9. İletişimsizlik. 5N kousunda yeterli iletişim ve destek vereceklerle iletişim kuramamak.
Paylaşın: