Aylık arşivler: Aralık 2017

Proje Yöneticisi Sık Sık Değişiyorsa – 1

Genellikle proje ekip üyelerinin projeden ayrılmaları konusunda tedirgin oluruz. Halbuki Proje Yöneticilerinin de ayrılması söz konusu olabilir. Nitelikli Proje Yöneticilerinin projenin ortalarında ayrılmalarının projeye olumsuz etkileri olur. Yanlış seçilmiş ve proje yönetimi yapamayacak nitelikteki Proje Yöneticilerinin yönetim tarafından projeden uzaklaştırıldığı durumları ayrı tutuyorum.

Proje Yöneticisi projenin başarısında kritik bir rol oynar. Özellikle Proje Ekibi ile senkronize olan, iyi iletişim kurmuş bir Proje Yöneticisinin projeden ayrılması performans problemlerine yol açabilir.

Özellikle büyük ve değişikliğin çok olduğu projelerde, Proje Yöneticisi değişim yöneticisidir. Değişikliklerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, aciliyet ve önem konularında Proje Yöneticisinin yaklaşımına bağlıdır. Proje Yöneticisi değişikliklerinin yaklaşım değişikliği getirebileceği unutulmamalıdır.

Nitelikli kaynaklar az, ekonomik değişiklikler şirketi çok etkiliyor, şirkette personel değişim oranı yüksek ve projelere yönetimin müdahalesi fazlaysa stratejik planlarda uzun vadeli ve kalıcı Proje Yönetimi yaklaşımı yer almalıdır.

Şirket içi nitelikli kaynak az, mevcut kaynakların potansiyelleri bilinmiyor, çalışanlar şirkete güvensiz, projelerde yeniden iş yapmanın maliyeti yüksek ve motivasyon kolay kaybediliyor ise insan kaynakları politikasında proje yönetimine ilişkin liderlik ve yönetim niteliklerini geliştirici planlar, politikalar yer almalıdır.

Projeyi tamamlamakta zorlanılıyor, proje yönetimi kültürü adaptasyonu ve alışanlıkların bırakılmasında problemler yaşanıyorsa, kaliteli ve zamanında veri toplanamıyorsa, kişisel ve departman öncelikleri proje hedeflerinin önüne geçiyorsa, güven problemleri varsa, yönetim çok müdahaleci ise, özel nitelikte personele ihtiyaç varsa ve kültürel problemler yaşanıyorsa şirket içinde iş önceliklerinin anlaşılmasını sağlanması, stratejik planlamanın herkes tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmalıdır.

Ekip üyeleri proje yöneticisine çok bağlıysa, yeni proje yöneticisi gerekli niteliklere sahip değilse, proje ile ilgili bilgiler kayıt altına alınmamış ve saklanmamışsa proje ekip üyeleri ile birebir görüşmeler yapılmalı, dokümantasyon sistemi kurulmalıdır.

Hızlı işten ayrılmalar oluyorsa, çalışan öncelikleri farklıysa, ekip bağımsızlığına düşkün ve kontrolden hoşlanmıyorsa, ekip yönetimin desteğini kaybedeceğini düşünüyorsa, rol ve sorumluluklar net olmayıp değişeceği düşünülüyorsa, çalınalar baskı altında olduklarını düşünüyorsa, sonuç alınamıyorsa, suçla ve mazeretler arttıysa, departmanlar arası rekabet fazlaysa, kaynaklar için sürekli mücadele ediliyorsa, ekip üyeleri arasında bilgi paylaşımı yoksa ekip bir araya getirilmeli, raporlama ve izleme sistemleri kurulmalı, sonuç odaklı olunmalı, ekip niteliklerini artırıcı çalışmalar yapılmalı, proje yöneticisi seçimi gözden geçirilmelidir.

Bir sonraki yazımda Proje Yöneticisi değişikliğine bakış açısını ve önerileri yazacağım.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 46 – 2.2. Organizasyonel Süreç Varlıkları

Gündelik hayatta kullanmadığımız bir terimi, şirketin politika, prosedür vb. kullandığı tüm varlıklara PMI Organizasyonel Süreç Varlıkları (OSV) adını veriyor. Projelerde hemen hemen her süreç için girdi olarak kullanılan OSV’leri ve açıklamalarını bu videoda bulabilirsiniz.

Anlatan: Savaş ŞAKAR

Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Proje Ekip Üyelerinin İşi Sahiplenmesini Sağlamak

Proje aktivitelerine kaynak atamak yetmez, atanan kişinin işi sahiplenmesi ve gerekli sorumluluğu alması gerekir. Proje ekip üyeleri atandıkları görevlere ilişkin ilgi ve heyecanlarını zamanla kaybedebilirler. Proje Yöneticisinin proaktif yaklaşması gerekir.

Proje ekip üyesine plana uygun davranmasının önemi açıklanmalıdır.

Proje ekip üyesinin üstlendiği görevi başarması için gerekli girdilerin sağlanması ve önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Aktivitenin başarılması için Proje Yönetcisinin göstereceği çaba sahiplenmeyi artırır.

Proje Yöneticisinin bir adım önde olması, gerekli hatırlatmaları yapması önemlidir. Hatırlatma ve uyarılarda aşırıya kaçılmamalı, samimi olunmalıdır.

Proje Yöneticis durumu izleyebilmek için “gerekli” bilgileri takip etmeli, Proje Ekip Üyesinin aktardığı bilgileri değerlendirdiğini ve önemini göstermelidir.

Proje Ekip Üyesi, sorumlu olmadığını düşündüğü konu ve ayrıntılarda Proje Yöneticisini bilgilendirmesi gerektiğini bilmelidir. Proje Yöneticisi bu tip konularda destekleyici olmalı, çözüm üretilmelidir.

Proje Yöneticisi, Proje Ekip Üyesinin sağladığı katkının farkında olup olmadığını denetlemelidir. “Attığı taşın ürküttüğü kuşa değdiğini” düşünen Proje Ekip Üyesi aktivitesini sahiplenecektir.

Proje Ekip Üyesine gereksiz yere baskı kurulmamalı, yanıltıcı bilgi verilmemelidir. Dürüstlük ve samimiyet sahiplenmieyi artırır.

Problemler konusunda Proje Ekip Üyesine destek olunmalı, kendisini yanlız hissetmemelidir. Proje Ekip üyesine “önemli” olduğu hissetirilmeli, sadece kaynak gözüyle bakılmadığı gösterilmelidir.

Gecikme veya bütçe aşımlarında problemlerle Proje Ekip Üyesinden bağımsız ele alınmalı ve sebeplere odaklanılmalıdır. Kişileri hedefleyen yaklaşımlar yarardan çok zarar getirirler.

Proje Ekip Üyelerinin birbirlerinden etkilendiği unutulmamalı, işini sahiplenmeyen ve diğerlerini olumsuz etkileyen Proje Ekip Üyeleri ile özel olarak ilgilenilmelidir.

Acil ve önemli tanımları netleştirilmeli, yanlış anlaşılmaların yaratacağı olumsuzlukların önüne geçilmelidir.

Proje Ekip Üyelerinin tavır, tutum ve davranışları izlenmeli, eğilimlere dikkat edilmelidir. Giderek azalan ilgi fark edildiğinde birebir görüşmeler yaparak problem çözülmeye çalışılmalıdır.

Proje Ekip Üyelerini olumsuz etkileyebileek dış etmenler dikkatlice izlenmeli, ekip üzerindeki olumsuz etkiler Sponsor’dan destek istenerek çözümlenmeye çalışılmalıdır.

Proje Ekip Üyelerini tanımaya vakit ayırılmalı, onları neyin motive ettiği keşfedilmelidir. Doğru yaklaşımlar doğru sonuçlar çıkarır.

Yapılacak planlama ve revizyon çalışmalarına etkilecek Proje Ekip Üyeleri dahil edilmeli, çözümün parçası olmaları sağlanmalıdır.

Proje raporlarından tamamlanmamış işler yer almalı (ciddi sapmalar en üstte yer alacak şekilde), Proje Ekip Üyeleri (yönetici olsalar dahi) bu bilginin yönetime iletildiğini bilmelidirler.

Proje raporlarında işi tamamlamış ve ek katkı sağlamış Proje Ekip üyeleri belirtilmeli, görünürlükleri sağlanmalıdır.

Proje Ekip Üyesinin işi sahiplenmesi konusunda Fonksiyoel yöneticilerin, Sponsoru fikri alınmalıdır.

Olası ve yaşanan problemlere erken müdahele edilerek Proje Ekip Üyesinin gelecekteki ilgisizliğinin önüne geçilmeye çalışılmalıdır.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

 

Paylaşın:

Proje Ekip Üyeleri Sık Sık Değişiyorsa

Proje Yöneticisi açısından projenin başından sonuna kadar aynı ekip ile çalışmak avantajlıdır. Ne var ki proje ekip üyeleri çeşitli sebeplerle (yöneticisinin başka işe ataması, işten ayrılma vb.) değişebilir. Proje ekip üyelerini elde tutmak veya boşluklarını doldurmak proje yöneticisinin yapacağı izlemeye ve potansiyel değişikliklere karşı proaktif tavrına bağlıdır.

Proje Yöneticisi şirket kültürünü bilmelidir. Proje ekip üyelerinin başka işe yönlendirilmesi veya işten ayrılma ile ilgili istatistiklere, deneyimlere ulaşmanın bir yolunu bulmalıdır. Şirket özelinde mevcut duruma uygun planlama ve yaklaşım tercih etmesi çok önemlidir.

Projeler kısa, şirkette öncelikler çok sık değişmiyor, işten ayrılma oranları yüksek değilse kaygılanacak bir şey yok demektir. Projeler uzun, öncelikler sık değişiyor ve işten ayrılma oranı yüksek ise dikkatli olunması gerekir.

Proje Yöneticis, tüm proje süreçlerinde ekibin tavır ve davranışlarını dikkatlice izlemelidir. Çalışanlar ayrılacakları zaman zayıf performans göstermeye başlayabilir, tavırları değişebilir.

Proje gösterilen ilgi ve ayırılan eforun azalması, krobnikleşen geç kalmalar, sözlerin tutulmaması dikkat edilmesi gereken göstergelerdir.

Kötü davranışlar, çatışmaların artması, işbirliğinde zayıflama, gereksiz karşı çıkmalar erken uyarı sinyalleridir. Tam aksine sessizleşme, her şeye evet denilmesi ve onaylanması durumunda da dikkat edilmelidir.

İşten ayrılma veya çıkarılma durumunu önceden fark edebilirseniz ilgili paydaşlarla görüşmeler yapmalı, gördüğünüz olumsuz durumların sebebini sormalı, projenin gerektiği gibi devam etmesi konusunda yol aramalısınız.

Proje ekip üyelerini projeden uzaklaştıran olumsuz durumları keşfetmeye çalışmalı, elinizden geleni yapmalısınız.

Proje Yöneticisi kontrolü ve yetkisi dışındaki konularda Sponsoruna veya yetkili makama durumu taşımalı, destek istemelidir.  

Bazen aldığınız erken uyarı sinyallerini abartabileceğinizi unutmayın. Gerçekçi ve objektif olmaya çalışın.

Şirketin ve kişinin iyiliği konusundaki ince çizgiyi unutmayın. Projenizi korumak adına yanlış adımlar atmayın. Projenin ilerleyişine ilişkin alternative yol ve yöntemleri bulun ve uygulayın.

Aniden ayrılması gerekmeyen ekip üyeleri ile kalan işleri tekrar değerlendirin ve ayrılma sürecindeki proje aktivitelerini yeniden düzenleyin.

Projenin başında Kaynak Yöneticileri ile projeye ayrılan kaynakların önemini ve ayrılması durumunda nasıl bir yol izleneceğini konusunu paylaşın.

Önemki ekip üyelerinin projeden ayrılmamaları için gerekli ödüllendirme vb. konularında Sponsorunuzun desteğini isteyin.

Projenizde herhangi bir konudaki bilginin tek bir kişide toplanmasını engelleyin. Yazılı çalışılmasını ve her ekip üyesinin olası yokluğunda işi devam ettirecek bir yedeğinin (body) bulunmasını sağlamaya çalışın.

Proje ekip üyeleri ile periyodik görüşmeler yaparak önceliklerinin değişip değişmediğini takip edin. Eğer değişiklik söz konusuysa projeye nasıl yansıyabileceğini belirleyin.

Öncelik değişmesi veya kaynak ayrılması sonucu oluşan olumsuz durumları raporlayın, yeni duruma göre planlarınızı güncelleyin.

Şirket personeli hakkında güncel bilgilere sahip olmaya çalışın. Projenize uygun yeni personel girişlerini takip etmeye çalışın.

İşten ayrılma veya çıkartılma durumlarında haberdar edilmenizi sağlayabilecek sempatik kanallar kurmaya çalışın.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 45 – 2.5. PMP Sınavı için İpuçları

Organizasyon Yapıları hakkında pmp sınavı için bilinmesi gereken detaylar bu videoda.

Anlatan: Gökrem TEKİR

Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Projelerin İstenilen Faydayı Yaratmasını Sağlamak

Her proje bir fayda yaratmak (X TL kar, %Y verimlilik artışı, yeni ürün-servis, müşteri memnuniyeti vb.) amacıyla gerçekleştirilir. Projenin istenilen faydayı yaratmasını sağlamak için tanımlanması, gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bunu başarmak için aşağıdaki soruların yanıtlanması ve gereğinin yapılması gerekmektedir;

 • Tanımlama
 • Projenin sağlayacağı fayda şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu mudur?
 • Faydalar, iş gerekçesinde elle tutulan, tutulamayan, kısa-uzun vade vb. parametrelerle tanımlanmış mıdır?
 • Projeyi talep eden faydanın nasıl ölçümlenebileceğini ve nasıl elde edileceğini açıklamakta mıdır?
 • Faydalar, fayda kayıtlarında ve zaman çizelgesi üzerinde gösterilmekte midir?
 • Faydanın gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak paydaşlar hem fikir midir?
 • Faydanın onaylanma kriterleri ve prensipleri belirlenmiş midir?
 • Proje seçim veya bütçelemesi faydalar dikkate alınarak yapılmakta mıdır?

Gerçekleştirme

 • Faydalar, gerçekleştirmekten sorumlu paydaşlarla paylaşılmış mıdır?
 • Proje ekibi, gerçekleştirdikleri aktivitelerle faydaları hangi noktalarda ürettiklerini, faydalara nasıl katkıda bulunduklarını biliyorlar mı?
 • Faydaların gerçekleştirilmesi düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
 • Faydalar değişen ortam ve duruma göre güncelleniyor mu?
 • Beklenen ve gerçekleşen fayda sapmalarına göre güncellemeler yapılıyor mu?
 • Yeni fırsatların değerlendirilmesi bir sürece bağlanmış mı?
 • Beklenmedik durumların ortaya çıkması durumunda izlenecek yol belli midir?

Sürdürülebilirlik

 • Faydalar (elle tutulan, tutlamayan, kısa-uzun vade vb.) optimize edilmiş midir?
 • Faydalar ilgili departmanlara, doğru şekilde aktarılmış mıdır?
 • Gerçekleşen faydaların plana uygunları ölçümlenmiş ve onaylanmış mıdır?
 • Alınan dersler çıkarılmış ve iletişimi sağlanmış mıdır?
 • Beklenmedik faydalar ortaya çıkmış mıdır? Kayıt altına alınmış mıdır?

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

 

Paylaşın:

Projelerde Geç Fark Edilen Hataları Önlemek

Projelerin son aşamalarında fark edilen hatalar en başa dönülmesine, ciddi zaman ve bütçe kayıplarına yol açabilir. Müşteri beklentilerinin, kapsam doğrulanma ve onaylanma ölçütlerinin, müşteri onay gereksinimlerinin proje başında belirlenmesi gerekir.

Projelerde performans gereksinimleri ve onay kriterleri net olarak tanımlanmadığında ek taleplerin ortaya çıkması, hatalarla karşılaşılması kaçınılmazdır.

Projenin teslimatlarını ve sonuçlarını onaylayacak paydaşların belirlenmesi gerekir. Bu paydaşlar projede gerçekleştirilecek aktivitelerin tanımlanması, tahminlerin yapılması ve zaman çizelgesi, bütçe vb. oluşturulması aşamalarında projeye dahil edilmelidirler.

Projelerde test, kontrol vb. süreçler için gerekli ve kaliteli zamanın ayırılması sağlanmalıdır. Gereksinimler nasıl test veya kontrol edileceği prensipleri ile beraber kayda alınmalıdır. Test ve kontrol çalışmalarının performans ve onay kriterlerine göre tasarlanması gerekir.

Gereksinimler, kapsam, kontrol ve testlere ilişkin riskler belirlenmelidir. Belirsizlik ve değişiklik durumlarında kontrol, test ve onay süreçlerinin nasıl etkilenebileceği dikkate alınmalıdır.

Onaylamamanın yaratacağı olumsuz etkiler dikkate alınarak döngüsel veya çevik yaklaşımlarla müşterinin adım adım, parça parça onay vermesi düşünülebilir.

Onay sonrası projenin geri kalanına yönelik ayarlamaların yapılması sağlanmalıdır.

Periyodik gözden geçirmeler ile tamamlanan bölümlerin onayı alınmalıdır.

Prototipler, pilot uygulamalar ve ara teslimatların gereksinimleri karşılaması ve onaya sunulması sağlanmalıdır.

Onay sorumlulularının proje katılımı teşvik edilmeli, test ve değerlendirmelerde aktif rol almaları sağlanmalıdır.

Projede erken uyarı sistemleri kurulmalı (örneğin 2 günden fazla sapma vb.), proje ekibinin ve paydaşların uyarıları dikkate alınmalıdır.

Geçmiş proje deneyimleri ve paydaşlara yönelik bilgiler onay, test, kontrol vb. süreçlere ilişkin deneyimleri yansıtması açısından değerlendirilmelidir.

Geçmiş projelerin onay problemlerine ulaşılmaya çalışılmalıdır.

Paydaş özelinde onayı kolaylaştırıcı yöntem ve araçlar tercih edilmelidir.

Değişiklik süreci dikkatlice ele alınmalıdır. Kabul ve red presnsipleri paydaşlarla paylaşılmalı, onaylanan değişikliklerde kontrol, test, onay gibi alanlarda nasıl etkisi olacağı değerlendirilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

 

Paylaşın:

Projelerin Dışa Bağımlılıklarını Yönetmek

Proje ekipleri her işi kendi başlarına çözemezler. Bilgi, karar, problem çözme vb. konularda ekip dışındaki departman veya dış kaynaklara bağımlıdırlar. Bu yüzden dışa bağımlılıkların tanımlanması, doğru taahhütlerin alınması ve izlenmesi gerekir.

Özellikle proje gereksinimleri verecek ve proje teslimatlarını onaylayacak kişi, departman veya şirket (müşteri) net olarak tanımlanmalıdır.

Proje, bir programın parçası ise diğer proje ve bileşenlerle olan etkileşimi ve bağımlılıkları net olarak ortaya konmalıdır.

Dışa bağımlılıklarda, ilgili kişi, departman veya şirketten akiviteler başlamadan önce beklenen girdiler belirlenmeli, kontrol sağlanmalıdır.

Diğer projelere bağımlılıklarda başla, bitiş ilişkileri netleştirilmelidir. Örneğin A projesindeki X aktivitesi bitmeden B projesindeki Y aktivitesi başlayamaz.

Birbirine bağımlı aktivitelerde iletişimin nasıl kurulacağı aktivite öncesi belirlenmelidir. Örneğin A projesinde X aktivitesi bittiğinde B projesindeki Y aktivitesinin sorumlusuna eposta ile bildirilecektir.

Dışa bağımlılıklarda beklenen performans tanımlanmalı, zorunluluklar karşılıklı olarak güvence altına alınmalıdır. Örneğin A projesindeki X aktivitesi 1 Ocak 2018’E kadar tamamlanmalıdır.

Dışa bağımlılıklar İş Kırılım Yapısı Sözlüğünde yer almalı, ilgili paydaşlar bilgilendirilmelidir.

Dışa bağımlılıklarda izlenecek süreç;

 • Tüm girdilerin sağlanması,
 • Planlama ve işin gerçekleştirilmesi,
 • İşin doğrulanması
 • Tüm çıktıların başarıyla tamamlanması olmalıdır.

Dışa bağımlılıklar yazılı hale getirilmeli ve ilgili paydaşların onayları alınmalıdır.

Dışa bağımlılıklara ilişkin risklere dikkate alınmalı, zaman çizelgesi ve bütçede gerekli düzenlemeler (rezerv, tolerans vb.) yapılmalıdır.

Dışa bağımlılık tedarik vb. konulardaysa sözleşme ile garanti altına alınmalıdır. Sözleşmelerde teslimatlar, cezai şartlar vb. işin zamanında ve bütçesinde tamamlanmasını güvence altına alıcı maddeler yer almalıdır.

Verilen sözler, yapılan talepler yazılı hale getirilmeli, yanlış anlaşılmaların önlenmesine çalışılmalıdır.

Taahhütlere ilişkin problemlere erken müdahale edilmelidir.

Yaşan problemlerin dışa bağımlılığı olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı, iletişim ve bilgilendirmeye dikkat edilmelidir. Örneğin verdiğiniz taahhütün tutmayacağını fark ettiğiniz anda Proje Yöneticisi bilgilendirilecektir.

Dışa bağımlılıklarda yedekli düşünmek gerekebilir. Taahüdünü yerine getiremeyen kaynağın alternatifi mümkünse planlanmalıdır.

Dışa bağımlılıkların yarattığı riskler ve yaşanan problemler kayıt altınaalınmalı, gelecekteki projelerde kullanılmak üzere saklanmalıdır.

Dışa bağımlılıklarda performans izlenmeli, eğilimler takip edilmelidir. Olası problemleri erken fark etmek ve müdahale etmek gerekir.

Periyodik olarak performansın izlenebileceği raporlama yapılmalı, olası zaman ve bütçe aşımlarını gösterecek eşik değerleri belirlenmelidir.

Sürecin sağlıklı ilerlediği düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Projede Süre ve Maliyet Tahminlerini Daha İyi Yapabilmek

Gerçekçi ve kaliteli tahmin projeye doğru kişilerin dahil edilmesi, ölçeklerin belirlenmesi ve süreçlerin iyi tanımlanmış olmasına bağlıdır.

Tahmin süreci ve yöntemi, tahminin kalitesinin belirleyicisidir. Tahminin netliği ise kaynağına ve geçmiş deneyimlere bağlıdır.

Neyin, nasıl ve kim tarafından yapılacağı belirlendikten sonra süre ve maliyet tahminleri yapılır. İşi yapacak kişilerin kendilerinden önceki ve sonraki aktiviteleri, yapılması istenilen zaman dilimini ve gereksinimleri (kalite kriterleriyle) dikkate alarak tahmin yapmaları beklenir. Örneğin acemi birinin bitirdiği işten sonra işe başlamak, ocak değil temmuz ayında işi yapmak, müşterinin spesifik bir talebi tahmini doğrudan etkileyecektir.

Tahmini yapanın varsayımları tahmini değiştirir. İyimser ve kötümser bakış açısı çok farklı tahminler üretilmesine yol açabilir.

İşin bildik yöntemlerle yapılması tahmini kolaylaştırıp, netleştirirken zaman ve/veya maliyet kazanımlarına ilişkin yeni yöntemlerin tercih edilmemesine yol açabilir.

Geçici, kestirme çözümlerin tercih edilmesi süre ve maliyet tahminlerinin gerçekçiliğini kaybetmesine yol açar.

Yapılan tahminde kullanılan tahmin tekniği doğru seçilmelidir. Geçmiş deneyimlere dayalı yazılı veriler şirket için doğru tahminleme yapılmasını sağlar. Geçmişte çok farklı gerçekleşme verilerine sahip aktivitelerde 3-nokta tahminleme kullanılabilir.

Tahmin yapmaya ayırılacak kaliteli zaman ve efor önemlidir. Hızlı ve gereken önem verilmeden yapılan desteksiz tahminler daha büyük problemlere yol açar.

Geçmiş proje kayıtlarından, tahminlerin kim tarafından hangi yöntemle yapıldığı ve gerçekleşme verileri alınmalıdır. Gerçekleşmeye ilişkin durum raporları incelenmeli, hangi koşullarda işin gerçekleştirildiği doğru anlaşılmalıdır.

Uzman görüşü ile tahminleme yapıldığında varsayımlar, riskler ve olası beklenmedik durumlarda nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.

Geçmiş proje verilerinden elde edilen verilerin güncel duruma göre ayarlanması gerekebilir. Geçmiş ve mevcut dönem şartları masaya yatırılmalıdır.

Geçmişte kaydı tutulmamış işler ile ilgili uzmanlardan görüş alınabilir ve tahminin konsensus ile verilemesi sağlanabilir.

Benzer şirket, sektör standartı vb. emsal alınabilecek alanlar belirlenmeli, tahminlemede dikkate alınmalıdır.

Proje tahminin doğru ve kaliteli olacağı noktaya kadar ayrıştırılmalı, gerekli detay seviyesinde aktiviteler belirlenmelidir.

Yapılan tahminlerin diğer uzmanlarca doğrulanması sağlanmalıdır.

Hiç deneyim olunmayan konularda internet araştırması, danışman ile çalışmak vb. yöntemler tercih edilebilir.

Farklı sektör veya şirket deneyimlerine dayalı tahminlerin hangi faktörlere (çevre, altyapı vb.) dayandığına dikkat edilmeli, mevcut durum ile karşılaştırılmalıdır.

Hiç deneyim yoksa ve emsal verilere ulaşılamıyorsa kabaca tahminler yapılmalı, proje ilerledikçe planlar güncellenmelidir. Proje başlangıcında tahminlerin netlike seviyesi belirtilmeli, giderek güncelleneği paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Tek bir tahmin tekniği ile ilerlenmemeli, projenin doğasına ve gerekliliklerine göre aktivite özelinde tahmin tekniği tercih edilmelidir.

Tahminlerin performansı ölçümlenmeli, olası sapmaların nedenlerine odaklanılmalıdır.

Gerçekçi olmadığı düşülen tahminler masaya yatırılmalıdır.

Süre ve efor gibi birbirini etkileyecek tahminler konusunda dikkatli olunmalı, ayrı ayrı ele alınmalıdır. Efor ve süre tahminleri ilgili proje ekip üyeleri tarafından onaylanmalıdır.

Çalışanların mesailerinin %100’ünü projeye ayıramayacakları durumlar dikkate alınarak tahminleme yapılmalıdır.

Tahminlerde olası durumlarda gerekebilecek efor, süre ve maliyetler belirtilmelidir.

Tahminlere doğrudan etkisi olabilecek riskler belirlenmeli ve rezerv ayırılmalıdır. Tahmini yapan riski ve olası etkisini tanımlamalıdır.

Tahmini etkileyebilecek bir durum geliştiğinde izlenecek yol belirlenmelidir.

Projelerde atlanan işler küçümsemeye yol açabilir. Tahminlerin çok iyimser olması durumunda proje aktivitelerine tekrar göz atılması gerekir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 44 – 2.1.4.2. Kendi Hulo-Hoop’unuzla Kalın

Proje Yönetimi Sohbetleri 44 – 2.1.4.2. Kendi Hulo-Hoop’unuzla Kalın

Projelerde başkalarının işlerini üstleniyor musunuz? Gelen her isteğe “Hayır” diyememek sizi nasıl etkiler?

Anlatan: Savaş ŞAKAR

Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın: