Kategori arşivi: Kontrol ve İzleme

Agile (Çevik) Yöntemler Neden Popüler Oldu – 6

Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.

Yazılım projelerini uzatan en önemli faktörlerden birisi iş kolunun istisnaları ya da gerekli gereksiz ayırmaksızın talepler yapmasıdır. Yazılımda yer alması istenilen fonksiyonların nerede ve nasıl kullanılacağı, operasyonel anlamda nasıl yönetileceği tam düşünülmeden ihtiyaç listesine eklenir. Önemli olan çalışan ve iş gören yazılımın ortaya çıkarılmasıdır. Çevik yöntemler ihtiyaçları basitleştirerek ve yapılmaması gerekenleri ortaya koyarak proje sürelerinin gereksiz yere uzamasına engel olmaktadır.

En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.

Geleneksel yöntemde, matris proje organizasyonlarında farklı departmanlardan projeye atanan uzmanlar bir araya gelerek proje ekibini oluştururlar. Proje Yöneticisinin ekip ile ilgili tüm çalışmaları yapması, ekibi geliştirmesi ve yönetmesi beklenir. Proje Yöneticisinin yetkinliği ve yönetim gücü doğrultusunda ekip bir bütün olarak çalışabilir.

Aynı bakış açısıyla çevik yöntemde ekiplerin sık bir araya gelmeleri, yaplacak işleri hep beraber tasarlamaları, gerçekleşmeleri paylaşmaları bir bütün halinde davranmalarını sağlar. Ekibin iç dinamikleri ile projeyi başarıyla tamamlamak için organize olması sağlanır.

Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.

Geleneksel yöntemde önerdiğimiz, çevik yöntemlerin de üzerinde durduğu diğer bir konu. Geleneksele yöntem proje yöneticisi liderliğinde düzenli bir araya gelmeyi, gerçekleşenlerin ve kalan işlerin konuşulmasını önerir. Kalan işlerin kalan zaman ve bütçe dahilinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli strateji ve önlemler ekip ile birlikte geliştirilmeye çalışılır. Çevik yöntemler daha sık bir araya gelme prensibi ile geleneksel yöntemden ayrılır. Her iki yöntemde kalan işleri kalan zaman ve bütçe dahilinde tamamlamanın yollarını ararlar. Eğer mümkün değilse planlar güncellenir.

>—————————————————————————————-<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Ad Soyad*
E-posta:*
Telefon*
-
Miktar*
Teslimat Adresi *
İşlemin sonucunu yazınız

Diğer sipariş yöntemleri: LinkedinFacebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Proje Müşterisi Ne Bekler?

Projeyi isteyen kurum içi ya da dışı müşterilerin beklentilerinin yönetilmesi çok önemlidir. Proje Yöneticilerinin aşağıdaki en temel müşteri beklentilerini karşılamaları gerekir;

Sık İletişim – Proje Yöneticileri projenin gidişatı konusunda müşterilerini bilgilendirmelidirler. Müşteriler ne olup bittiğini, projenin ilerleyişini bilmek isterler. Özellikle dış müşteriye iş yapıldığında proje yöneticisinin ne yapıldığını aktarmaması iş yapılmadığı ya da yeterince çalışılmadığı düşüncesine yol açabilir. Düzenli raporlama ya da toplantılar bu ihtiyacı giderecektir.

Uygunluk – Proje müşterisi istediğinde Proje Yöneticisine ulaşabilmek ister. İletişim bilgilerinin projenin başında paylaşılması gerekir.

İyi Raporlama – Net, güncel ve bilgilendirici bir raporlama yapılması gerekir. Müşterinin hangi bilgileri istediği projenin başında belirlenmelidir. Her müşteriye gönderilen standart bir rapor müşterinin beklentilerini karşılamayabilir. Rapor müşterinin yanlış anlamasına yol açmamalıdır. Raporlar kapsam ve zaman konusunda ilerleyişi, olmulu ve olumsuz durumları açıkça göstermelidir.  Proje Yöneticisi bir süre gönderdiği raporun iş görüp görmediğini, beklentileri karşılayıp karşılamadığını sorgulamalıdır.

Zamanında bilgilendirilme – Proje müşterilerinin onay vb. yapmaları gereken işler olduğundsa zamanında bilgilendirilmeleri önemlidir.

Uyum – Proje müşterileri, projeyi gerçekleştiren ekip ile kendi ekipleri arasında uyumlu bir çalışma gerçekleştirilmesini beklerler. Olası çatışma ve anlaşmazlıkların zamanında far kedilip çözümlenmesi Proje Yöneticisinin sorumluluğundadır. Proje ekibinin davranış şekli ve yaklaşımı proje müşterisinin beklentileri doğrultusunda olmalıdır.

Fırsatlar ve Öneriler – Proje müşterileri kendi göremedikleri fırsatların önerilmesini beklerler.

>—————————————————————————————-<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: LinkedinFacebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Şirket Kültürü ve Proje Yönetimi – 3

İnovasyon

80/20 – Çalışanlar vakitlerinin %20’sini inovasyon, araştırma ve geliştirmeye harcarlar. Öneri sistemi vardır ve yönetim düzenli olarak fikirleri inceler. Örneğin Intel’de çalışanların hafta %10 vakitlerini araştırma ve geliştirmeye ayırlamalarına olanak sağlanır.

Ortam – Şirket ortamı yaratıcılığa uygun hale getirilir.

Atmosfer– Şirket atmosferi eğlence, deneme-yanılma vb. için uygundur.

Yatay – Yönetim ile çalışanlar arasındaki hiyerarşik ilişkiler en az düzeye indirilmiştir.

Entegrasyon – Şirkette farklı uzmanlıktaki veya departmanlardaki kişilerden uyumlu ekipler oluşturulmuştur.

Kültür – Yaratıcılığı artırıcı ve teşvik edici bir yaklaşım sergilenmektedir.

İş Yaşam – Dengesi

Çok eğitim, çok çalışma – Verilen ağır eğitimler sonrası çalışanlardan yüksek tempo beklenmesidir.

Tepeden inmecilik – Bütçe veya zaman konusunda kafadan atma tahminlerle başlanan proje ve programlarda çalışanlar fazla mesai yapmak zorunda kalırlar. Düzensiz iş süreleri motivasyon kaybına yol açar.

Esnek çalışma – Çalışanın belirli saatlerde şirkette olması beklenir, geliş ve gidiş sürelerinde esneklik vardır. Çalışan motivasyonunu artıran bir yöntemdir. Proje ekip üyeleri ile iletişim planlaması iyi yapılmalıdır.

Uzak Ekipler – Yazılım, tasarım vb. konularda şirket dışındaki ekiplerle uzaktan çalışılır. Çalışma zamanları ve başka bir ülke ise kültürel öğelere dikkat edilmesi gerekir.

Evden Çalışma – Bazı departman çalışanları evde çalışmaktadır. Uzak ekipler gibi başka bir firmaya bağlı değillerdir. Evden çalışma ile ilgili şirket içi yaratılmış pozisyonlarda şirketin çalışanı olarak görev alırlar.  Kişinin başarı kriterleri ve performans beklentileri iyi belirlenebilir ve ölçülebilirse sabit maliyetleri düşürücü bir yöntemdir.

>—————————————————————————————-<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: LinkedinFacebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Şirket Kültürü ve Proje Yönetimi – 2

Atamalar

Aksiyon – Toplantıların sadece iş vermek için yapıldığı ortamlardır. Her iş bir aksiyon olarak ele alınır ve izlenir.

Sözleşme – Şirket işlerini dış kaynakla yaptırmakta ise sözleşme kültürüne odaklanır. Dış kaynak yönetimi ve kontrolü üzerine uzmanlaşır.

Rol – Şirket ünvanlar üzerine değil roller üzerine odaklanmıştır. Proje ya da programın gerektirdiği rolü herhangi bir ünvandaki kişi üstlenebilir.

Sorumluluk – Şirkette herkes sorumluluğunu bilir ve ona göre davranır. Sorumlulukların gerçekleştirilebilmesi için yönetim yetki devrini yapmış, destekleyici bir roldedir.

Kişisel – Kişiler kendi proje ve programlarını başlatır ve hayata geçirirler.

Bul ve Çöz – Çalışanlar problemleri tespit etmekle ve çözmekle yükümlüdürler. Problemin yönetime taşınması hoş karşılanmaz. Çalışanlardan, müşteri gözüyle yaklaşım beklenir. Problemin çözülene kadar sahiplenilmesi beklenir.

Verimlilik

Toplantılar – Kısa ve verimlidir. Toplantının amacına ulaşması için gerekli ortam ve katılımcı sayısı sağlanır.

İzleme ve Kontrol – İş sonuçları ve personel davranışları izlenir.

Güven – Çalışana güvenildiği gösterilir, iş üretebilme ortamı sağlanır. Sonuçlar izlenir.

Sayısal Performans Değerlendirme – Şirketteki rol ve sorumluluklar sayısal ölçütlerle belirlenmiştir. Düzenli aralıklarla değerlendirmeler yapılır. Bir çalışanın performansını olumsuz etkileyen diğer çalışanların süreçleri geliştirilmeye çalışılır.

>—————————————————————————————-<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: LinkedinFacebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Şirket Kültürü ve Proje Yönetimi – 1

Şirket kültürü, proje ve programların tüm süreçlerini ve ekipleri etkiler. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla bazı başlıklar altında ele almaya çalışacağım;

Üst Yönetim Tarzı

Korku, belirsizlik ve şüphe – Yönetim korku ve baskı ile gücü elinde tutmaya çalışılıyorsa proje ekipleri karanlıkta kalacaklar, bilgi ve iletişim konusunda sıkıntılar yaşanacaktır.

Emir – Komuta – Askeri bir tarzda emir – komuta zinciri hiyerarşik bir yapıyı zorunlu kılacaktır.

Demokratik – Kararların ortak alındığı, ekiplerin kendini rahat hissettiği bir ortam yaratacaktır.

Diktatör – Patron tek hakim olarak her şeye karışacak, tüm kararları kendisi vermeye çalışacaktır. Süresel ve bütçesel problemler yaşanacaktır.

Oligarşi – Patron ve kendisine yakın bir kaç kişi ile tüm yönetim yapılacaktır. Delegasyon yoktur.

Baba Tarzı – Yönetimin, karar verirken çalışan beklentilerini aldığı yaklaşımdır. Ekipler proje ve programa tam olarak kendilerini verirler. Grup iletişim ve koordinasyonu üst düzeye çıkar. Japon ve kore firmalarında görülen bir yaklaşımdır.

Bırakınız yapsınlar – bırakınız geçsinler – Proje ve program ekipleri olabildiğince özgürdür. Bireysel çalışma ile ekip çalışmasının koordinasyonu sağlanmaya çalışılır. ABD’de üniversitelerde profesörlere yaklaşımın bu olduğu söylenebilir.

Politik – Rekabete dayalıdır. Güçlü ya da şirketin en çok para kazandığı alandaki departmanların stratejiyi belirlediği yöntemdir. Proje ve programlar güçlü tarafta ise daha çok destek alırlar. Departmanlar arası çatımalar birbirlerine olan bağımlılıklarında sıkıntılar yaratabilir.

Kaos – Herkesin bireysel olarak öne çıktığı yapıdır. Etkili ve karizmatik olanın öne çıktığı ve destek aldığı ortamlardır.

Strateji & Taktikler

İnovasyon – Yaratıcılığın öne çıktığı değişikliğin sürekli yaşandığı ortamlardır. Proje ve programların hedefleri inovatif olmakla beraber mevut iş süreçleri ve araçlarında sürekli geliştirildiği ortamlardır.

Strateji – Şirketlerin kısa-orta-uzun vadeli stratejileri olmalıdır. Kısa vadeli stratejilere odaklanan firmalar çabuk kazanç getiren proje ve programlara yönelirler. Her üçünde denge yaratılması gerekir.

Taktik – Şirketlerin her proje ve programa yaklaşımları yanı olmamalı, taktiksel yaklaşmalıdırlar. Proje ve program hedeflerine başarı, başlangıçtaki taktiksel yaklaşıma bağlıdır. Taktiksel kültürü olmayan şirketlerde her işe bilindiği gibi yaklaşılır.

Kopya – Şirket, sektöründeki liderleri kopyalıyor olabilir. Tam anlamıyla kopyalama başarı getirmeyecektir. Süreç, yöntem, teknik ve raçlarda öykünmek, daha iyisini yapmanın kapısını açtığında şirkete fayda getirecektir.

Her şeyi ben yaparım – Şirket her şeyi kendi imkanları ile çözmeye kalkıyorsa daha iyi alternatifleri kaçırıyor olabilir. Kaynakları efektif kullanmak ve değerlendirmek mevcut kapasite ile düşünülmeli ancak şirket dışına göz kapatılmamalıdır.

Netlik – Her şeyde kesinlik ve netlik arayan şirketlerde giderek kontrol beklentisi ve buna bağlı olarak bürokrasi artmaya başlar. Bürokrasi yavaşlamaya ve buna bağlı gecikmelere yol açar.

Kısa vadeye odaklılık – Çabuk kazançlarla ilerlemek altyapı vb. uzun vadeli kazanımları gölgeyebilir, değişime ayırılacak vakitten yer.

Uzun vadeye odaklılık – Kısa vadeli kazanımların gözden kaçmasına, elde edilemeyen başarılara mazeret üretilmesine yol açabilir.
>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Projelerde Bilgi Yönetimi – 5

Kaliteli bilgi değerliyken, kalitesi bilgi bir o kadar değersizdir. Bilginin kaliteli olması işe yarar olmasının en önemli şartıdır.

Kaliteli bilgi ne demektir;

 • Gizli saklı bilgi amacına ulaşamaz. Erişilebilir olmalıdır.
 • İstenildiğinde ulaşılabilir olmalıdır. Örneğin 7×24 erişim.
 • Hızlı olmalıdır. Örneğin <2 sn. de ekrana gelmelidir.
 • İlgili olan süreç vb. noktalarla entegre olmalıdır. Örneğin personel havuzu ve proje yönetimi bilgi sistemi.
 • Farklı bilgiler bir arada görülebilmelidir. Ör satış ve maliyet bilgileri.
 • Gerçek olmalıdır.
 • Doğru kaynaktan gelmelidir. Örneğin muhasebe bilgisi muhasebeden gelmelidir.
 • Güvenilir olmalıdır.
 • Mantıklı olmalıdır.
 • Hatalı olmamalıdır. Örneğin TL yerine YTL olmamalıdır.
 • Bilginin korku olmadan verilebileceği bir şirket ortamı olmalıdır.
 • Değer içermelidir. Örneğin sadece sayılar değil, iyi ya da kötü yorumu olması vb.
 • Taze olmalıdır. Örneğin son hafta vb.
 • İşinizle ilgili olmalıdır. İlgisiz bilgiler dikkat dağıtır.
 • Bilgi size harekete geçirebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
 • Onaylanabilir olmalıdır.
 • Bilgi ilgili kişilerle paylaşılmalıdır.
 • Bilgi başka bilgilerle bağlantı içeriyorsa gösterilmelidir.
 • Anlaşılır olmalıdır.
 • Doğru dilde olmalıdır. Gramer, söyleniş ya da yazılış şekli vb.
 • Doğru sunulmalıdır. Bazen sayı, bazen grafik göstergeler vb.
 • Kolay bulunmalıdır. Arama özelliği vb.
 • Güvenliği sağlanmalıdır.
 • Yönetilebilir olmalıdır.
 • Gerektiği kadar saklanabilmelidir.
 • Gizliliği erişim yetkileri ile korunulmalıdır.
 • Sürekli geliştirilebilir olmalıdır.

>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Projelerde Bilgi Yönetimi – 4

Proje Bilgi Yönetimi politik bir konudur. Bilgi, yaptığınız işler ile ilgilidir. Stratejileriniz, programlarınız, projeleriniz, süreçleriniz ve iletişimleriniz bilgiye dayanır.

Proje Bilgi Yönetimin üst yönetimi destekleyebilmesi bazı prensiplerin şirket genelinde yerleştirilmesine bağlıdır;

 1. Bilginin değerli bir varlık olduğu, yönetilmesi ve korunması gerekliliği
 2. Bilgi, merkezi bir yerde toplanmalıdır.
 3. Bilgi şirket politikaları ve kanunlar doğrultusunda saklanmalıdır. Düzenli kontroller yapılmalı, eski ve kullanışsız olanlar kaldırılmalıdır.
 4. Bilginin kalitesi control edilmelidir. Örneğin bilgiyi kim sağladı, tarih vb.
 5. Sürdürüebilir bir yaklaşım sergilenmeli, bilgi yönetimi için daha etkin yollar aranmalıdır.
 6. Bilgiye erişim, ihtiyacı olana göre düzenlenmeli ve kolaylaştırılmalıdır.
 7. Bilginin kullanımı denetlenmelidir.
 8. Doğru bilginin doğru kişilerle paylaşımı sağlanmalıdır.
 9. Bilgiye erişim kolay olmalı, gizlilik ve güvenlik politikaları dengeli kurulmalıdır. İstisnai durumlarsa bilgiye erişime ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.
 10. Bilgi, tanımlı süreç ve araçlar aracılığı ile yapılmalı ve güvene alınmalıdır.
 11. Aranan bilgi kolay bulunmalı, arama özelliği eklenmelidir.
 12. Her program, proje, süreç, toplantı vb. nin bilgi üreteceği unutulmamalıdır.
 13. Bilgi yönetimi süreçlerinin etkinliği ve etkililiği ölçümlenmelidir.
 14. Bilgi kalitesi sürekli iyileştirilmelidir.
 15. Şirket kültürünün bilgi verme-alma, saklama vb. konulardaki olumsuz alışkanlıkları ortadan kaldırılmalıdır

>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

 

Paylaşın:

Projelerde Bilgi Yönetimi – 3

Proje Bilgi Yönetimi teknoloji demek değildir. En son teknoloji bile olsa bilginin yönetilebilmesi şirketin kültürüne, süreçlere ve politikalara bağlıdır. Eğer bilgi mevcut süreçlere entegre edilemiyorsa anlamsız olacaktır.

Proje Bilgi Yönetiminin stratejileri, kararları, projeleri, programları ve iletişimleri desteklemesi gerekir. Bu yüzden tüm iş süreçleri ile entegre edilmelidir. Örneğin tüm dokümanların merkezi bir yerde toplanması vb. Bu tip prensiplerin yerleştirilmesi ve uygulanması yönetimin desteği olmadan mümkün değildir.

Aşama 1- Bilgiyi Yönetme ve Destekleme

Adım

Açıklama

Tanımla Bilgiyi sağlayacakların ve süreçlerin tanımlanması. Gereken, ihtiyaç duyulan ve önemli olan bilginin yönetilmesinin güvenceye alınmasıdır.
Yarat Gereken bilgiyi üretecek süreçlerin yönetilmesidir.
Doğrula Bilginin kalitesinin doğrulanmasıdır.
Değerlendir Bilginin hassasiyetinin ve etkisinin değerlendirilmesidir.
Sağlama Düzenli olarak bilgi akışının sağlanmasıdır.
Gizlilik Bilginin sadece yetkilendirilmiş kişilerce görülebilmesinin sağlanmasıdır.
Güvenlik Bilginin korunmasıdır.
Kontrol Bilgiye ilişkin (yedekleme vb.) kontrollerin yapılmasıdır.
Destekleme Bilgi Yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, desteklenmesidir.

Aşama 2 – Bilginin İletişimi ve Büyümesi

Adım

Açıklama

Düzenleme Bilgi düzenlenmeli ve ilgili kişilere sunulmalıdır. Departmanlar ya da ekiplerin kendi kullanımları için bilginin organize edilmesi gerekir.
Sınıflandır Bilgi farklı departman vb. sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırmalar ilgili departmanlar ve ekipler düzeyinde yapılmalıdır. Departman ve ekipler kendi içlerinde alt sınıflandırmalar yapabilmelidirler.
Dağıtım Bilginin erişilebilir hale getirilmesidir.
İletişim Bilginin rapor, sunum vb. iletilmesidir.
Sosyalleştir Toplantı veya sosyal medya vb. ortamlarda aktarılmasıdır.
Arama İstenilen bilgiye hızlı erişim için arama fonksiyonunun oluşturulmasıdır.
Birleştir & Bağla Araç ve süreçlerle farklı bilgilerin birleştirilmesi, birbirleri ile ilintili bilgilerin bir arada sunulmasıdır.
Uyumlu hale getir Bilginin farklı alanlarda kullanımını sağlamaktır. Örneğin geçmiş satış verilerinin yeni ürün araştırmasında kullanılabilmesi vb.
Büyüt & Geliştir Bilginin artırılması ve geliştirilmesidir.

Aşama 3 – Bilgi Kullanımı

Adım

Açıklama

Stratejiler Bilginin stratejileri ve uygulamaları desteklemesinin sağlanmasıdır.
Karar Verme Bilgi destekli karar verme süreçlerinin geliştirilmesidir.
Araştırma & Geliştirme Bilginin, Araştırma & Geliştirme faaliyetlerini desteklemesinin sağlanmasıdır.
Problem Çözme Bilginin problem çözümlerine destek vermesinin sağlanmasıdır.
İletişimler Bilginin, şirket içi ve dışı iletişimleri desteklemesinin sağlanmasıdır.
Ürünler Şirket bilgisinin değer katacak bir ürün olarak pazarlanabilecek hale getirilmesidir.
Süreçler Bilgi, iş süreçlerini desteklemeli ve geliştirmelidir.
Raporlama Bilgi, şirketin her düzeyinde raporlama ve ölçüm sağlamalıdır.
Denetim & Uyum Bilgi, risk ve kalite yönetimini, denetim ve uyum süreçlerini desteklemelidir.


>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Nasıl Sipariş Verebilirim?

Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilir ya da sipariş formunu doldurabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Projelerde Bilgi Yönetimi – 2

Projelerde Bilgi Yönetimi, geçmiş proje verileri ile mevcut proje-programda elde edilen verilerin değere dönüştürülmesi sürecidir.

Veriler, bilgiye dönüştürülmediği sürece anlamsızdır. Verinin, iş sonuçlarını etkileyebilecek bilgiye dönüştürülmesi gerekir.

Proje Bilgi Yönetimi, elde edilen verilen hedeflere ulaşmak için bilgiye dönüştürülmesini sağlar.

Proje Bilgi Yönetimi süreci basitçe aşağıdaki gibi olmalıdır;

1- İstenilen bilginin ve hangi verinin bu bilgiyi sağlayacağını belirlemek – Üst yönetimin bilmek istediği, karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgiler belirlenmelidir. Proje-Program Yöneticisinin planlama, yürütme ve izleme&kontrol için ihtiyaç duyduğu verileri belirlemesi gerekir. Proje ekibinin işini yapabilmek için ihtiyaç duyduğu veri ve/veya bilgiyi belirlemesi gerekir.

2- Veri ya da bilginin doğruluğunu, kalitesini belirlemek – Veri ya da bilginin hangi kaynaktan geleceği ve esas alınacağı belirlenmelidir. Veri ya da bilginin yaratacağı etki göz önünde tutulmalıdır.

3- Veri ve/veya bilginin toplanması ve güvenliği – Veri ya da bilginin merkezi güvenli bir ortamda toplanması gerekir. Veri ya da bilginin hızlı ve kolay toplanabilmesi gerekir. Veri ya da bilgiye erişim yetkileri belirlenmeli, güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olası anlaşmazlıklarda bilgiye kolay erişilebilir olmalıdır.

4- Veri ve/veya bilginin organizasyonu – Veri ya da bilgiler kategorize edilmeli, aranan bilgiye kolay ulaşılabilmelidir. Arama araçları ile kolay erişim sağlanmalıdır.

5- Veri ve/veya Bilginin iletilmesi – Bilginin ilgili paydaşlarla kolayca paylaşılabilmesi ya da paydaşların bilgiye kolayca erişebilmeleri sağlanmalıdır.

6- Birleştirme, bağlama, adaptasyon – Verilerin ya da bilgilerin gerektiğinde bir arada görülebilmesi sağlanmalı (kaynak ve aktivite detayları vb.), birbirleri ile ilişkili olan bilgilerden yararlanılmalı(insan kaynakları verileri ile proje ekibi verileri vb.) ve gerekiyorsa bilgiler istenilen özelliklerde /örneğin dollar kurunda bütçe vb.) görülebilmelidir.

7- Sürekli Geliştirme – Bilgi kalitesi sürekli iyileştirilmelidir. Bu konudaki öneri, şikayet ve istekler değerlendirmeye alınmalıdır. Verilerin netliği, erişime uygun bilgiler vb.

8- Ölçümleme ve Raporlama – Toplanan veri ve elde edilen bilginin değeri ölçümlenmeli, kalitesi değerlendirilmeli, veri ve bilgi akışı ile ilgili riskler dikkate alınmalıdır.

>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil) 

Nasıl Sipariş Verebilirim?

Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilir ya da sipariş formunu doldurabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

Projelerde Bilgi Yönetimi – 1

Projelerde bilginin yaratılması, değerlendirilmesi, kontrolü ve iletişimi Proje Bilgi Yönetimi adını alır. Hedef ortaya çıkan verilerin iş stratejileri ve proje gerçekleşmeleri için anlamlı bilgi haline getirilmesidir.

Bilgiden elde edilecek faydaların kaçırılmaması gerekir. Özellikle bilginin her sektörde çok kıymetli olduğu bu dönemde rekabetçi avantajı yaratmanın en önemli yollarından birisi bilginin yönetilmesidir.

Projelerde Bilgi Yönetimi Neden Önemidir?

1 –Verinin Bilgiye Dönüştürülmesi – Veriler tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bir gerçekleşme verisi doğru yorumlanıp anlaşılmadığında işe yaramayacaktır.

Bilginin değere dönüşmesi için yönteme ihtiyaç vardır. Proje Bilgi Yönetimi süreci bilginin tanımlanması, değerlendirilmesi ve sürekli geliştirilmesini hedefler. Bilginin doğru paydaşlara zamanında ve kaliteli iletilmesi, doğru aksiyonların alınmasını sağlar.

2- Bilgi Kaybını Önlemek – Şirket hafızası çalışanların kafasında kalmamalıdır. Çalışanın ayrılması veya yaşayacağı çatışmalar olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Projelere ilişkin kritik bilgilerin gelecekte işe yarayacak şekilde saklanması çok önemlidir.

3- Aynı işi tekrar yapmamak – Geçmiş proje kayıtları bir çok işin tekrar yapılmasının önüne geçer. Geçmiş projelere ilişkin gerçekleşme verileri yeni projelerin tahmin tabanını iyileştirir.

4- Bilginin Dağıtılması – Bilgi bir yerde durduğunda işe yaramaz. Bilgi şarap değildir, bir köşede bekletildikçe değerini kaybeder. Doğru kişilerle zamanında paylaşılarak doğru aksiyonların alınması gerekir. Bu sayede tekrarlayan problemlerin önüne geçilebilir, hızlı aksiyon alınabilir.

5- Bilgiyi Geliştirme – Bazı bilgilerin güncellenmesi gerekir. Eski bilgilere erişim değişim gerekliliğini gösterir. Geliştirme önerilerinin önünü açar. Proje Bilgi Yönetimine ilişkin süreçler zamanla verimsizleşebilir, güncellenmeleri gerekebilir.

6- Bilgiyi Ölçmek – Bilgiye yapılan yatırımın geri dönüşü önemlidir. Proje Bilgi Yönetimine ilişkin tüm süreç, politika ve kullanılan yazılımlara yönelik yapılan çalışmalar ve geri dönüşleri izlenerek, fayda takibi yapılır.

7- Bilgi ile işinizi yürütürsünüz – Bilgi strateji, karar verme, araştırma ve geliştirme, iletişim ve tüm iş süreçleri için kullanılır. Projelerin başlangıcından bitimine kadar ki tüm süreç bilgi alışverişi ile geçer. Yönetilmeyen bilgi hedeflere ulaşılamamasına, performans kayıplarına yol açar.

>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil) 

Nasıl Sipariş Verebilirim?

Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilir ya da sipariş formunu doldurabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur

Paylaşın: