Kategori arşivi: Planlama

Hedeflerinize Proje Yönetimi Olmadan Ulaşmanız Zor – 2

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Bir hedefi gerçekleştirmek öncelikle yönetimin ve proje ekibinin odaklanmasını sağlamakla başlar. Hedefe ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiği ve öncelikleri böylelikle belirlenebilir.

Hedefi gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar Başlatma Bildirimi ile duyurulur. Başlatma Bildiriminde hedefe ilişkin açıklama, kapsamda yer alan konular, izlenecek strateji, hedefi gerçekleştireceklerin rol ve sorumlulukları yer almalıdır.

Hedefi gerçekleştirme çalışmaları esnasında;

 • Performansın gelişimi
 • Yönetim süreçlerinin sağlıklı işleyip işlemediği
 • Yönetimin ilgisinin ne düzeyde olduğu
 • Etkilenen tüm departmanların, ürünlerin ve süreçlerin durumu
 • Kalite ilgili problemler
 • Operasyonun devamına ilişkin konular
 • Mevcut politika ve prosedürel etkilenmeler izlenmelidir.
 • Tüm bulgular ve öneriler yazılı hale getirilmelidir.

Planlama aşamasında Proje Yönetimi Planı hazırlanmalı, gerekli bütçe belirlenmeli ve yönetimin onayı alınmalıdır.

Proje Yönetimi Planında kapsam, zaman çizelgesi ve maliyet temel çizgileri yer almalıdır. Hedefin gerçekleştirilmesi ve konrolüne ilişkin kaynaklar belirlenmelidir. Hedefe yönelik bileşenler Proje Yöneticilerinde, hedefin bütününe yönelik işler Portföy Yöneticisinin sorumluluğunda olmalıdır. Her Proje Yöneticisi kendine ait alt hedefi gerçekleştirmeli, Portföy Yönetici ortak hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamalıdır.

Proje Yönetimi Planında;

 • Kapsamı ve hedefi gerçekleştirme stratejisi,
 • İş Kırılım Yapısı,
 • Sorumluluk Atama Matrisi,
 • Ana kilometre taşları ve Özet Zaman Çizelgesi
 • Maliyet Tahmini
 • Risk Planı
 • İletişim planı yer almalıdır.

İş Kırılım Yapısı, hedefin gerçekleşmesine yönelik ilerleyişi gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Detaylandırılan İş Kırılım Yapısına yönelik İş Kırılım Yapısı Sözlüğü hazırlanmalıdır. İş Kırılım Yapısı Sözlüğünde aşağıdakiler yer almalıdır;

 • Kapsam
 • Hedef
 • Teslimatlar
 • Varsayımlar ve Kısıtlar
 • Gridiler/Çıktılar
 • Tahminlerin temeli.

Proje Yönetimi Planı, hedefi gerçekleştirmeye yönelik organizasyonel yapıyı, detaylı kapsamı ve zaman çizelgesini, tanımlanan çıktıları, ölçütleri ve kilometre taşlarını içermelidir.

Projenin amacı net olarak herkesin anlayacağı şekilde tanımlanmalı, organizasyonel rol ve sorumluluklara ilişkin tanımları içermeli, hedefe giden adımları göstermelidir.

Paylaşın:

Hedeflerinize Proje Yönetimi Olmadan Ulaşmanız Zor – 1

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Kurumsal hedeflerinizi proje olarak ele almanız, standart proje yönetimi metodoloji ve teknikleri ile gerçekleştirmeniz gerekir.

Basitçe söylemek gerekirse hedeflerinizi belirledikten sonra iyi bir başlangıç ve planlama yapmanız, planınız doğrultusunda yürütmeye başlamanız, yürütme esnasında izleme, ölçüm ve raporlama ile ilerleyişi izlemeniz, ara hedeflere ve nihai hedeflere ulaşmanız gerekir.

Hedef 1

         Ara hedef – Proje 1

                  Planlama –> Kapsam – Zaman – Maliyet – Kalite

         Proje 2

                  Planlama –> Kapsam – Zaman – Maliyet- Kalite

Hedef 2

         Proje 1

                  Planlama –> Kapsam – Zaman – Maliyet- Kalite

İzleme & Kontrol

Faydası

 • Hedefi, alt hedeflere bölmek, kapsamı daha yönetilebilir hale getirir.
 • Zaman çizelgesi ve kaynaklara ilişkin gereksinimleri izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirir.
 • Risklerin daha kolay görülebilmesini ve yanıt statejilerinin geliştirilebilmesini sağlar.
 • Sorumlulukların atanması kolaylaşır.
 • Performansın izlenmesi, hedeflere ulaşma konusunda ilerleyiş kolaylıkla izlenebilir.

Neden Proje Yönetimi Teknikleri?

 • Disiplinli bir yaklaşım (örneğin, İş Kırılım Yapısı kullanımı), bütünü görmenizi sağlar.
 • Mantıksal bir yaklaşım her şeyin ele alındığını, doğru bir süreç içerisinde ilerlendiğini gösterir.
 • Görev odaklı yapı, başlangıç, planlama, yürütme, izleme&kontrol ve kapanış konusunda rol ve sorumluluların dağıtılmasını sağlar.
Paylaşın:

Tedarik Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje ekibinin projeyi gerçekleştiren organizasyonun dışından nasıl mal ve hizmet alacağını anlatan, tedarik belgelerinin geliştirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar tedarik süreçlerinin nasıl yönetileceğini tanımlayan proje yönetimi planının bir bileşenidir.

Tedarik Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

Sözleşme – Kullanılacak sözleşme türleri, biçim ve format bilgileri yer almalıdır.

Risk – Risk yönetimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler belirtilmelidir.

Rol ve Sorumluluklar – Tedariklere ilişkin rol ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. Şirketin satın alma bölümü varsa, proje yönetim ekibinin tek taraflı olarak yetkili olduğu ve gerçekleştirebileceği konular tanımlanmalıdır.

Standartlar – Şirket için standart olup kullanılması gereken tedarik belgeleri belirtilmelidir.

Tedarikçi Yönetimi – Birden fazla tedarikçinin yönetimi ile ilgili prensipler belirtilmelidir.

Koordinasyon – Tedarik ve projenin diğer yönleri, örneğin zaman çizelgesi oluşturma ve performans raporlaması arasında nasıl koordinasyon sağlanacağı belirtilmelidir.

Kısıt ve Varsayım – Planlanan tedarikleri etkileyebilecek her tür kısıt ve varsayımlar tanımlanmalıdır.

Yap ya da Satın Al – Yap ya da satın al kararları açıklanmalıdır.

Teslimatlar – Sözleşme teslimatları için tarihlerin zaman çizelgesine yerleştirilmesi ve kontrol süreçleriyle koordinasyonu açıklanmalıdır.

Risk Azaltma – Kesin teminat mektupları ya da sigorta vb. risk azaltma ile ilgili şartlar açıklanmalıdır.

İş Kırılım Yapısı – Satıcılara verilecek İş Kırılım Yapısı varsa belirtilmelidir.

Yeterlilik – Satıcılar için yeterlilik kriterleri belirlenmelidir. Varsa yeterliliğe sahip satıcı listesi eklenmelidir.

Tedarik Ölçütleri – Sözleşmeleri yönetme ve satıcıları değerlendirmede kullanılacak tedarik ölçütleri belirlenmelidir.

Ödeme – Ödemeler ile ilgili prensipler (kur vb.) açıklanmalıdır.

Paylaşın:

Risk Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Risk, meydana gelmesi durumunda bir proje hedefi üzerinde pozitif ya da negatif etkisi olabilecek belirsiz bir olay veya durum. (PMBOK® Guide)

Risk Yönetimi Planı, projede risk yönetiminin nasıl yapılandırılacağını ve gerçekleştirileceğini açıklayan belgedir. (PMBOK® Guide)

Risk Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

Strateji – Risklerin projede yönetilme yaklaşımı genel olarak açıklanmalıdır.

Metodoloji – Risk Yönetiminin ilgili projede nasıl gerçekleştirileceği açıklanmalıdır. Her proje için farklı yöntemlerin kullanılması gerekebilir.

Rol ve Sorumluluklar – Tüm proje paydaşlarının risk yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

Bütçe – Risk Yönetimi sürecinin maliyeti belirlenmelidir.

Zamanlama – Projede risk yönetimine ilişkin hangi aktivitelerin ne zaman gerçekleştirileceği açıklanmalıdır. Risk Yönetimi olabildiğince projenini erken safhalarında başlamalı ve süreli olarak yapılmalıdır.

Risk Kategorileri – Potansiyel risk kategorileri gruplandırılmalıdır. İç, dış, teknoloji, kaynaklar, ortam vb. Risk Kırılım Yapısı kullanılmalıdır.

Paydaş Risk İştahı – Paydaşların katlanabileceği risk derecesi, miktarı ya da hacmi belirlenmelidir.

Raporlama – Risk Yönetimi ile ilgili raporlar belirlenmelidir.

İzleme – Risk yönetimi sürecinin nasıl denetleneceği, hangi kayıtların tutulacağı belirlenmelidir.

Risk Olasılık ve Etki Tanımlamaları – Olasılık ve Etki Matrisi belirlenmelidir. Riskin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleştiği takdirde beklenen etki 3 veya 5 seviyeli olarak belirlenmelidir.

Yarın Tedarik Yönetimi Planı

Paylaşın:

Proje İletişim Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projedeki iletişimlerin nasıl planlanacağını, yapılandırılacağını, izleneceğini ve kontrol edileceğini açıklayan proje yönetimi planının bir bileşenidir.

İletişim Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

Gereksinimler – Kim, hangi bilgiye, neden ve nasıl erişmek istiyor? belirlenmelidir.

İletilecek bilgiler – Dil, format, içerik ve ayrıntı düzeyi olmak üzere hazırlanmalıdır

Zamanlama – Bilginin hangi zaman çervesinde veya sıklıkta gönderileceği ve yanıtlanması gerektiği belirlenmelidir.

Gönderen ve Alan – Bilgileri iletmekten sorumlu kişi(ler) belirlenmelidir. Hangi bilgi(yi)leri kim ya da kimlerin alacağı belirtilmelidir.

Gizlilik – Gizli bilgiler konusunda kimin, hangi yetki ve sorumlulukları olduğu belirlenmelidir.

Araçlar – Hangi bilginin hangi yöntemle iletileceği açıklanmalıdır. Örneğin yazılı rapor, eposta, tel vb.

Kaynaklar – Zaman ve bütçe de dahil olmak üzere, iletişim aktivitelerine tahsis edilecek kaynaklar belirtilmelidir.

Eskalasyon – Sorun çözümünde ilgili yönetim seviyesine nasıl ulaşılacağının süreci, kime nasıl ulaşılacağı belirlenmelidir.

Güncelleme – İletişim yönetimi planını güncelleme ve netleştirme metodu belirlenmelidir.

Terimler – Kullanılan terimlere ilişkin açıklamalar yazılmalıdır.

Akış – Bilgi akış süreci ilgili sorumlularıyla beraber açıklanmalıdır.

Yasal – İletişim ile ilgili yasal vb. kısıtlamalr var ise belirtilmelidir.

Yarın: Risk Yönetimi Planı

Paylaşın:

Kaynak Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

PMBOK® 5’in eski versiyonunda Proje İnsan Kaynakları Yönetimi olarak geçen bilgi alanı yeni PMBOK® 6 ile birlikte Proje Kaynak Yönetimi olarak değişiyor.

Proje Kaynak Yönetimi projenin başarılı tamamlanması için gerekli kaynakların tanımlanması, edinilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Doğru kaynakların proje yöneticisine ve proje ekibine doğru zamanda ve yerde uygunluğunu güvenceye alır.

6 alt başlıkta inceleniyor;

YeniKaynak Yönetiminin Planlanması—Fiziksel ve insan kaynaklarının nasıl tahmin edileceğinin, edinileceğinin, yönetileceğinin ve kullanılacağının tanımlandığı süreçtir.

Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi— Proje aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ekibin, malzeme, ekipmanın tip ve miktar olarak belirlendiği süreçtir.

Kaynak Edinimi—Ekip üyelerinin, ekipman, malzeme vb. kaynakların edinilmesi sürecidir.

Proje Ekibinin Geliştirilmesi— Ekip yetkinliklerinin geliştirilmesi, ekip etkileşiminin artırılması ve proje performansı için genel ekip ortamının geliştirilmesidir.

Proje Ekibinin Yönetilmesi— Ekip üyelerinin performansının izlendiği, geri beslemelerin yapıldığı, problemlerin çözüldüğü ve ekip değişikliklerinin yönetildiği süreçtir.

YeniKaynakların Kontrolü—Fiziksel kaynakların planda yer aldığı gibi atanıp atanmadığını, kaynakların planlandığı gibi kullanılıp kullanılmadığını ve gerekirse düzeltici eylemin önerildiği süreçtir.

Kaynak Yönetimi Planlanı fiziksel ve ekip kaynaklarının nasıl tahmin edileceğinin, edinileceğinin ve yönetileceğinin tanımlandığı alt plandır.

Kaynak Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

Kaynak Tanımlamaları – İhtiyaç duyulan ekip ve fiziksel kaynakların açıklamaları ve miktarları belirtilmelidir.

Kaynak Edinimi – Ekibin ve fiziksel kaynakların nasıl edinileceğine ilişkin yöntem açıklanmalıdır.

Rol ve Sorumluluklar – Proje ekibinin rol ve sorumlulukları aşağıdaki başlıklar altında açıklanmalıdır;

 • Rol – Mühendis, analist vb.
 • Yetki – Karar alma, onay, Kabul yetkileri belirlenmelidir. Ekip üyelerinin şirket içi yetkileri ile paralel yetkilere sahip olması tercih sebebidir.
 • Sorumluluk – Poje ekip üyelerinin sorumluluk alanları (Neyi yapacak?) netleştirilmelidir.
 • Yetkinlik – Proje ekip üyelerinin yetkinlikleri belirlenmeli, ihtiyaç duyulan eğitim, başkasını kiralama, zaman çizelgesi değişikliği veya kapsam değişikliği açıklanmalıdır.
 •   Proje Organizasyon Şeması – Proje organizasyonu grafiksel olarak çizilmelidir.
 •   Proje Ekibi Kaynak Yönetimi – Proje ekibinin nasıl tanımlanacağı, atanacağı, yönetileceği, kontrol edileceği ve serbest bırakılacağı açıklanmalıdır.
 • Eğitim – Ekip üyeleri eğitim stratejileri açıklanmalıdır.
 • Ekip Geliştirme – Ekip geliştirme yöntemleri belirlenmelidir.
 • Kaynak Kontrolü – Proje süresince kaynakların hangi sıklıkta nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir.

Kaynak Yönetimi Planlama sürecinin bir diğer çıktısı Ekip Başlatma Belgesidir. Proje ekibinden beklenen davranışları netleştirir. Yanlış anlamayı azaltmak ve verimliliği yükseltmek hedeflenir. Etkileşim, iletişim, karar verme ve toplantı etiğinde buluşulması ve bunun diğerleri için öneminin benimsenmesi istenir.  Ekip Başlatma Belgesinde yer alan kurallara tüm ekip üyelerinin uyması beklenir.

Yarın: Proje İletişim Yönetimi Planı

Paylaşın:

Süreç İyileştirme Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

İyileştirme, bir şeyleri daha iyi hale getirme; yeni nitelikler ve beceriler geliştirme sürecidir.

Süreç iyileştirme Aşamaları (Process lmprovement Stages) Süreç olgunlaşmasının dört aşamasıdır: Standartlaştırma, ölçüm, kontrol ve sürekli iyileştirme. (OPM3®)

Proje Yöneticisi olarak sadece bildiğiniz süreçleri değil, gerekli olan süreçleri kullanıyor olmanız ve kullandığınız tüm süreçleri geliştirmeniz gerekir. Bu süreçlerin analizini ve geliştirilmesini Süreç İyileştirme Planı ile yapmanız gerekir. Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, problemleri engellemek ve müşteir memnuniyeti için yapılması gerekir.

Süreç iyileştirme planı, proje yönetimi ve ürün geliştirme süreçleri analizi için atılacak adımların detaylarını verir.

Süreç İyileştirme Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Süreç sınırları – Sürecin amacı, sürecin başlangıcı ve bitişi, girdileri ve çıktıları, sürecin sahibi ve paydaşları tanımlanmalıdır.
 • Süreç yapılandırması – Sürecin arayüzleri ve akış grafiksel olarak (kutu ve oklar) gösterilmelidir.
 • Süreç ölçütleri – Kontrol limitleri süreç verimliliğinin analizini sağlayacak şekilde belirlenmelidir.
 • Performans iyileştirme hedefleri – Süreç iyileştirme aktivitelerine yol gösterecek şekilde açıklanmalıdır.

Süreç İyileştirme Planı Şablon Dokümanı için : süreç-iyileştirme-planı

Yarın: Kaynak Yönetimi Planı (PMBOK® 6’da Yeni Başlık)

o————-o————o—————o————–o————–o

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabını KREDİ KARTI veya EFT/HAVALE ile sipariş edebilirsiniz. Tüm kitaplar imzalı gönderilmektedir. Şirket alımlarında gider makbuzu kesilerek alım yapılabilir. İlgili özelge için tıklayınız.

o————-o————o—————o————–o————–o

Paylaşın:

Kalite Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Kalite (Quality), bir dizi mevcut özelliğin koşullan yerine getirme derecesidir.

Proje Kalite Yönetimi, projeyi yürüten organizasyonun, projenin yapılma amacı olan ihtiyaçları karşılamasına yönelik kalite politikalarını ve sorumluluklarını belirleyen süreçlerini ve aktivitelerini içerir.

Kalite Yönetimi Planı, şirketin kalite, politika ve standartlarının projede nasıl uygulanacağını açıklar. Kalite hedefleri için gerekli aktivite ve kaynakları tanımlar.

Maliyet Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Projede kullanılacak kalite standartları belirlenmelidir.
 • Projenin kalite hedefleri tanımlanmalıdır.
 • Kalite rol ve sorumlulukları belirlenmelidir.
 • Kalite gözden geçirmeye tabi olacak teslimat ve süreçler, gözden geçirme sıklığı ve yöntemler belirlenmelidir.
 • Planlanan kalite yönetimi ve kontrolü aktiviteleri tanımlanmalıdır.
 • Kalite için kullanılacak araçlar belirlenmelidir.
 • Uyumsuzluk, düzeltici eylem, sürekli gelişim vb. şirket prosedürleri belirtilmelidir.
 • Kalite ilgili raporlama esasları belirlenmelidir.
 • Kalite ölçüm kriterleri belirlenmelidir.

Yarın: Süreç İyileştirme Planı

o————-o————o—————o————–o————–o

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabını KREDİ KARTI veya EFT/HAVALE ile sipariş edebilirsiniz. Tüm kitaplar imzalı gönderilmektedir. Şirket alımlarında gider makbuzu kesilerek alım yapılabilir. İlgili özelge için tıklayınız.

o————-o————o—————o————–o————–o

Paylaşın:

Maliyet Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Maliyet (Cost), aktiviteyi veya bileşeni gerçekleştirmek veya tamamlamak için gerekli olan kaynaklann parasal değeri de dahil olmak üzere, bir proje aktivitesinin veya bileşeninin parasal değeri veya fiyatıdır. Belirli bir maliyet, doğrudan çalışma saatleri, diğer doğrudan maliyetler, dolaylı çalışma saatleri, diğer dolaylı maliyetler ve satın alınan fiyat dahil maliyet bileşenlerinin bir kombinasyonundan oluşabilir.

Ancak kazanılmış değer yönetimi metodolojisinde, bazı durumlarda, maliyet tabiri, parasal değere çevrilmeden, sadece çalışma saati anlamına gelebilir.

Maliyet yönetimi planı, proje maliyetlerinin nasıl planlanacağını, yapılandırılacağını ve kontrol edileceğini açıklar. PMP® sınavında “Bütçe Yönetimi Planı” ya da “Bütçe Planı” olarak geçebilmektedir.

Maliyet Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Ölçü birimleri – Kaynaklar için ölçümlerde ve tahminlerde kullanılacak birimler (adam-saat, TL, dolar vb.) belirlenmelidir.
 • Hassasiyet seviyesi – Aktivite maliyet tahminlerinin, proje aktivitelerine ve büyüklüğüne göre ne ölçüde yukarı veya aşağı yuvarlanacağı (4,5 = 5, 996 TL = 1000 TL vb.) belirlenmelidir.
 • Doğruluk seviyesi – Gerçekçi aktivite maliyet tahminlerinin belirlenmesi için kullanılacak Kabul edilebilir aralık (±%5 vb.) belirlenmelidir.
 • Organizasyonel prosedür bağlantıları – İş Kırılım Yapısı (İKY) ve maliyet yönetimi planına ilişkin şablonlar var ise kullanılmalıdır. Proje maliyet muhasebesi için kullanılan İKY bileşenine kontrol hesabı denir. Her kontrol hesabının muhasebe sistemine kolaylıkla uyarlanmasını sağlayan özgün bir kod veya hesap numaraları atanır.
 • Kontrol eşikleri – Ne kadarlık bir sapmaya izin verileceğini belirtmek ve maliyet performansını izlemek üzere varyans eşikleri belirlenmelidir.
 • Performans ölçümünün kuralları – Maliyet performans ölçüm kuralları belirlenmelidir. Kazanılmış Değer Yönetimi kuralları esas alınmalıdır.
  • Hangi İKY noktasında kontrol hesapları gerçekleşecek?
  • Hangi EMV formülleri kullanılacak?
  • EAC için ne tercih edilecek?
 • Raporlama formatları – Maliyet raporları için formatlar ve sıklıklar tanımlanmalıdır.
 • Süreç açıklamaları – Maliyet yönetimi süreçlerinin (maliyetlerin tanımlanması, bütçenin belirlenmesi ve maliyetlerin kontrolü) açıklamaları yapılmalıdır.
 • Ek detaylar – Maliyet yönetimi aktivitelerinin diğer bazı detayları şunlardır:
  • Stratejik finansman tercihlerinin tanımı ve fonlama kararları,
  • Cari döviz kurundaki dalgalanmaların hesaplanması prosedürü,
  • Proje maliyetlerinin kayıt ve belgeleme prosedürü.
 • Değişiklik Yönetimi – Maliyet ve bütçe değişiklik süreci açıklanmalıdır.
 • Rol ve Sorumluluklar – Maliyet aktivitelerine ilişkin rol ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

Yarın: Kalite Yönetimi Planı

o————-o————o—————o————–o————–o

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabını KREDİ KARTI veya EFT/HAVALE ile sipariş edebilirsiniz. Tüm kitaplar imzalı gönderilmektedir. Şirket alımlarında gider makbuzu kesilerek alım yapılabilir. İlgili özelge için tıklayınız.

o————-o————o—————o————–o————–o

Paylaşın:

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Zaman Çizelgesini izleme ve kontrol etme kriterlerini ve aktivitelerini belirleyen proje yönetimi alt planıdır.

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Proje zaman çizelgesi modeli –  Kullanılacak zaman çizelgesi metodolojisi ve zaman çizelgeleme aracı belirtilmelidir.
 • Sürüm ve Döngü Uzunluğu – Uyarlamalı döngülerde sürüm, dalga ve döngü zaman aralığı. 
 • Doğruluk seviyesi – Aktivite süresi tahminlerinde Kabul edilecek aralık belirlemelidir. Beklenmedik durumlar için bir değer içerebilir.
 • Ölçüm Birimleri – Her bir kaynak için ölçümlerde kullanılan birim tanımlanır. Ör gün, hafta vb.
 • Organizasyonel prosedür bağlantıları – İş Kırılım Yapısı vb. için tanımlanmış şablon vb. varsa belirtilmelidir.
 • Proje zaman çizelgesi bakımı – Projenin ilerlemesini kaydetmek ve durumunu güncellemek için kullanılan süreçler tanımlanmalıdır.
 • Kontrol eşikleri – Zaman çizelgesi performansını izlemek üzere Kabul edilebilir varyans eşikleri (sapma aralığı) belirlenmelidir.
 • Performans ölçüm kuralları – Kazanılmış Değer Yönetimi kuralları veya diğer performans ölçüm kuralları belirlenmelidir;
  • Tamamlanan yüzde belirlenme kuralları,
  • Kullanılacak Kazanılmış değer ölçüm teknikleri (Temel çizgiler, formüller, % tamamlanma vb.),
  • Zaman çizelgesi varyansı ve zaman çizelgesi performans endeksi gibi, temel çizgideki sapmanın büyüklüğünü ölçmek için kullanılacak ölçütler,
 • Raporlama – Formatlar ve sıklıklar tanımlanmalıdır.
 • Süreç tanımlamaları – Zaman çizelgesi yönetimi sürecinin açıklamaları yazılmalıdır.

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planlamada Dikkat Edilecekler

Yarın: Maliyet Yönetimi Planı

o————-o————o—————o————–o————–o

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabını KREDİ KARTI veya EFT/HAVALE ile sipariş edebilirsiniz. Tüm kitaplar imzalı gönderilmektedir. Şirket alımlarında gider makbuzu kesilerek alım yapılabilir. İlgili özelge için tıklayınız.

o————-o————o—————o————–o————–o

Paylaşın: