Kategori arşivi: PMP®

Proje Yönetimi ve 6 Sigma – 1

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yöneticilerinin ve PMP®’ye hazırlananların bilmesi gereken konulardan birisi 6 Sigma’dır. PMBOK® 6’da 8. Bölüm Kalite Yönetiminde Proje Kalite Yönetimi Eğilimler ve Gelişmeler alt başlığında Müşteri Memnuniyeti için önerilen yöntemler arasında geçmektedir. Ayrıca 8.2.2.8 Kalite İyileştirme Yöntemleri alt başlığında PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) ve 6 Sigma en çok tercih edilen geliştirme araçları olarak sunulmaktadır.

6 Sigma, bir kalite yönetim metodolojisi olarak hataları azaltmayı ve ürünlerde tutarlı kaliteyi hedefler. Projelerde teslimatların kalitesinin artırılması hedefleniyorsa bilinmesi gereken konulardan biridir.

6 Sigma, 1986 yılında Motorola tarafından geliştirilmiş. Süreçteki hataları başlamadan fark edip sebeplerini ortadan kaldırmak hedeflenmiş.

Motorola’dan sonra GE uygulamış ve ciddi başarılar elde edilince tüm dünyaya yayılmıştır.

Verilerle yol çıkılan, müşteri ve sonuç odaklı bir yöntem olarak tanımlanıyor. Veri kaynaklı bir süreç ve ürün iyileştirme metodolojisi olarak kabul ediliyor. Milyonda 3.4 hata ya da %99.9967 kesinlik isteniyor.

6 Sigma Grafiği aşağıdaki gibidir;

Resim: Wikimedia Commons

Bu grafikte ortalamadan 6 adet sapma olduğu görülebilir. Alt ve üst spesifikasyon limitlerinin dışında kalanlar hata olarak Kabul edilmektedir. Ortalama hedeftir ve ideal ölçüm olarak Kabul edilir.

6 Sigma Organizasyonunda Roller

İki bölümde ele alınabilir;

Başlatıcı Liderlik

 • 6 Sigma Yürütme Liderliği ya da Yaygınlaştırma Liderliği – Sponsor, Üst Yönetim
 • 6 Sigma Şampiyonları – Yöneticiler, 6 Sigma uygulatma sorumluları
 • 6 Sigma Master Siyah Kuşaklar – Proje Yöneticisi, Siyah ve Yeşil Kuşakları yöneten, proje seçimi, beceri geliştirme ve Altı Sigmanın sürdürülebilirliğini sağlayanlar

Proje Liderliği

 • 6 Sigma Siyah Kuşaklar – Projede Altı Sigmayı uygulayan ekip üyeleri
 • 6 Sigma Yeşil Kuşaklar – Projede sadece yürütme seviyesinde Altı Sigmayı uygulayan ekip üyeleri, Siyah Kuşaktan daha az fonksiyona sahip
 • 6 Sigma Ekibi ya da Sarı Kuşak – Diğer ekip üyeleri, uzmanlar

Paydaşlar

 • Müşteri
 • Çalışan
 • Tedarikçi
 • Son Kullanıcılar

Yarın: 6 Sigma Metodolojileri – DMAIC

>—————————————————————————————-<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Ad Soyad*
E-posta:*
Teslimat Adresi *
Telefon*
-
Miktar*
İşlemin sonucunu yazınız

Diğer sipariş yöntemleri: LinkedinFacebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Paylaşın:

PMBOK® 6 ile Neler Değişiyor?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) 6. Versiyonu 2017 yılı Temmuz ayında yayınlanacak.

PMP® Sınavı ise 2018 yılında bu kitap doğrultusunda yapılmaya başlanacak.

PMI, proje yöneticisi rolünü her sektör için geçerli olacak şekilde tanımlar. Bu kitapla birlikte Yetenek Üçgeni (Talent Triangle) özellikle vurgulanan konulardan birisi. Proje Yöneticileri iş yönetimi, teknik proje yönetimi ve strateji&liderlik konularında bilgi sahibi olmalıdırlar.

PMBOK 6’da neler değişiyor;

 • İlk 3 bölüm neredeyse yeniden yazılmış. İş değeri yaratma ve organizasyonel değişimde proje yönetiminin önemi özellikle vurgulanıyor.
 • Çevik (Agile) kavramı tüm bilgi alanları ile ilişkilendirilmiş. Proje Yöneticilerinin Agile konusunda farklı kaynaklardan kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.
 • Proje Yöneticisi lider, işin uzmanı ve stratejik düşünen olarak konumlanıyor.
 • Tüm Bilgi alanları belirli başlıklar altında inceleniyor; Anahtar Kavramlar, Çevik Yaklaşımlar, Değişebilir/Dikkate Alınması Gereken Özellikler, Eğilimler, Döngülü ve Uyarlanabilir Ortamlarda Ortaya Çıkan Deneyimler.
 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi alanının adı değişiyor ve Proje Kaynak Yönetimi oluyor. Mevcut kitapta Zaman Yönetimi içinde olan Kaynak atamaları bu bilgi alanı altına geliyor.
 • Proje Zaman Yönetimi, Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi oluyor. Burada kendi yorumumu ekledim. Time yerine Schedule yazılmış sadece.
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması, Proje Bilgilerinin Yönetimi ve Kaynakların Kontrolü yeni eklenen maddeler.
 • Tedariklerin Kapatılması kitaptan çıkarılmış çünkü genelde tedarikleri veya sözleşmeleri proje yöneticileri kapatmıyor.
Paylaşın:

PMP® Sınavı – Temel Prensipler(PMI-izm)

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

PMP® Sınavını geçmek için öncelikle sınava girenin kendini aşağıdaki özelliklerde görmesi önemlidir. Pratik hayatta yaptıklarınız ile sınavdaki soruları yanıtlamaya kalkarsanız yanlış cevabı seçeceksiniz. Aşağıdaki maddelerde yer alan özelliklerin sizde ve şirketinizde olduğunu varsayarak soruları cevaplamalısınız;

 • Proje Yöneticileri dünyayı kurtaracak mükemmellikte ve donanımdadır.
 • Proje Yöneticisi için proje birinci önceliktedir.
 • Proje Yöneticileri Araç ve Tekniklerin değerinin farkındadır ve büyük bir projeye nasıl uyarlayacaklarını iyi bilirler. Farklı ülkelerden 200 kişi ve 100 milyon dolar üzerinde bir proje hayal edilmelidir.
 • Proje Yöneticileri PMBOK’ta bahsedilen tüm güce sahiptir ve gerçek hayatta uygulayabilirler.
 • Proje Yöneticisi proje başlangıcında atanır daha sonra değil.
 • Proje Yöneticisi proje yönetim süreçlerini çok iyi bilir.
 • Şirketler proje seçimlerini resmi bir yolla yaparlar ve seçilen projeler stratejik hedeflerle uyumludur.
 • Proje Yöneticisi projenin neden yönetim tarafından onaylandığını bilir ve planlama, yürütme aşamalarında hedeflere ve iş gerekçesine uygun gerçekleştirilmesine gayret eder.
 • Ekip üyeleri motivedir, katılımcıdır, proaktiftir ve mikro yönetime gerek duyulmaz.
 • Proje Yöneticisi kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynaklar ve müşteri memnuniyeti için planlama, yürütme, değerlendirme ve kontrol için zamanını harcar.
 • Şirket içinde rol ve sorumluluğu net olarak tanımlanmış bir Proje Ofisi vardır.
 • Şirketin proje yönetimi politikası mevcuttur ve proje yöneticisi bu politika doğrultusunda projesini yönetir. Bu politikada proje yönetim metodolojisi, risk ve kalite prosedürleri gibi başlıklar yer alabilir.
 • Proje, bir programın ya da portföyün parçası olabilir. Projenin diğer projelerle olan etkileşimi proje yöneticisinin yaptığı işi çok etkileyebilir.
 • Şirketin geçmiş projelere ilişkin tüm yazılı kayıtları mevcuttur. Proje yöneticisi geçmiş proje bilgilerini kendi projesini planlamada kullanır. Kendi projesinin bilgilerini ve çıkardığı dersleri kurumsal bilgi tabanına kaydeder.
 • Proje Yöneticisi şirketin mevcut sistem ve kültürü doğrultusunda çalışır ve bu sistemlerin geliştirilmesi için girdi sağlar.
 • Her projenin projenin başladığını onaylayan ve proje yöneticisini duyuran bir proje başlatma belgesi vardır.
 • İş Kırılım Yapısı her projede kullanılır.
 • Proje Yönetim planı, bir dizi plandan oluşur, proje yöneticisi gerçekçi bir plan yaratmak için ne yapılması gerektiğini bilir.
 • Proje Yöneticisi, proje yönetim planına ek olarak gerekli diğer dokümanları projenin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için hazırlar ve saklar.
 • Paydaşlar tüm proje sürecine dahil edilmelidirler. Projeyi planlarken, iletişim ve paydaş yönetim planını hazırlarken ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Paydaşlar risklerin belirlenmesinde de önemli rol oynarlar.
 • Ekibin normal işleri ile proje işleri dengelenmiştir.
 • Altın kaplamaya izin verilmez.
 • Aksi belirtilmedikçe matris organizasyon vardır ve bu kolay gibi görünen motivasyon ve çatışma çözüm teorilerini beklendiğinden zor hale getirebilir.
 • Proje Yöneticisi ilgili araç ve süreçleri kullanmada profesyonel sorumluluk sahibi olarak davranır.
 • Planlama çok önemlidir ve tüm projeler planlanmalıdır.
 • Proje Yöneticisi, projeyi planlarken ekibin ve paydaşların girdileri ile davranır, kendi başına hareket etmez.
 • Planlama, PMBOK’ın hangi süreçlerinin kullanılacağına karar verme bu süreçlerin nasıl kullanılacağına ilişkin belirlemeyi içerir.
 • Kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi planlanmalıdır. Bunlara yönetim planları denir ve her bilgi alanı için bir tane olmalıdır.
 • Mümkünse, tüm yapılacak işler ve paydaşlar proje yürütmeye başlamadan önce belirlenmelidir.
 • Proje Yöneticisi kalite ölçümleri için kalite ölçütlerini belirlemelidir.
 • Proje Yöneticisi süreçlerin sürekli gelişimi için plan yapmalıdır.
 • Proje Yöneticisi ekip ve paydaşların ödüllendirilmesi için bir sistem geliştirmelidir.
 • Proje ekibindeki herkesin rol ve sorumlulukları net olarak tanımlı ve dokümante olmalıdır. Örneğin raporlama sorumlulukları, risk yönetimi görevlendirmeleri, toplantı katılımı, yapacakları iş vb.
 • Proje Yöneticisi risklerin tanımlanmasına ciddi odaklanmalıdır.
 • Paydaşlar ve proje ekibi, risk tanımlama ve diğer risk ile ilgili görevlere atanmalıdırlar.
 • Proje Yöneticisi riskleri yönetmenin zaman ve maliyet kazancı konusunda ikna olmuştur.
 • Risk Yönetimi bitmeden maliyet ve zaman çizelgesi çalışması bitemez.
 • Proje Yöneticisi proje bitiş tarihine ulaşma, kısıtları ve hedefleri tutturmayı sürekli değerlendirir. Projede yürütme başlamadan olası anlaşmazlıkları çözmek için Yönetim ile toplantı yapar. Proje Yöneticisi gerçekçi olmayan zaman çizelgelerinin kendi suçu olduğunu bilir.
 • Proje Yöneticisi, temel çizgilere göre performansı ne zaman ve nasıl ölçümleyeceğini planlar, ayrıca yürütmede proje performansını takip edebilmek için gerekli ölçümleri belirler.
 • Proje Yönetim planı gerçekçi olmalıdır ve herkesin başarılacağına inanması gerekir.
 • Proje, Proje Yönetim Planına göre gerçekleştirilir.
 • Proje Yöneticisi, ölçümlerini proje yönetim planı doğrultusunda ve tüm proje yaşam çevrimi boyunca yaparak proje durumunu izler.
 • Projeler istenen zaman ve maliyet hedeflerini tutturabilmek için proje süresince güncellenebilir.
 • Gecikmeler gelecekteki işlerin ayarlanmasıyla giderilir, daha fazla zaman istenerek değil.
 • Proje Yöneticisinin otoritesi ve gücü vardır. “Hayır” diyebilir, müşteri faydasına yönelik proje işlerinin kontrolünü sağlar.
 • Proje Yöneticisi diğerlerinin hiç bir şey için için bir şey alamayacaklarını anlamalarını sağlar.
 • Kapsam değişiklikleri zaman, maliyet, kalite, risk, kaynaklar ve müşteri memnuniyetine etkileri açısından değerlendirilmelidir.
 • Proje Yöneticisi herkesin projede ne olup bittiğini bilmesini sağlamalı ve paydaşların güncel beklentilerini bilmelidir.
 • Proje Yöneticisi, insan kaynakları sorumluluğunu anlamalı ve ciddi bir biçimde ele almalıdır.
 • Proje Yöneticisi ekip geliştirme ve yüksek ekip performansı sağlamak için vakit harcamalıdır.
 • Proje Yöneticisi proaktiftir, problemleri erken fark eder, değişiklikleri gözlemler ve problemleri önler.
 • Proje Yöneticisi problemleri önlemeye, problem çözmekten daha çok vakit ayırır.
 • Çoğu problem için hazır bekleyen Riske Yanıt Planı vardır.
 • Her ekip toplantısında Riskler önemli bir gündem maddesidir.
 • Ekip toplantıları duruma odaklanmaz.
 • Proje Yönetim Planına ilişkin tüm değişiklikler değişiklik yönetim sürecinden geçmelidir.
 • Proje Yöneticisi, organizasyonel politikaların takip edildiğinden emin olmalıdır.
 • Proje Yöneticisi, organizasyonun standart, politika ve süreçlerini geliştirici öneriler getirir. Bu önerilerin bazıları Yönetim tarafından kabul edilir.
 • Proje bileşenlerinden biri değiştiğinde kalite etkisine mutlaka bakılır.
 • Kalite bir aktivite ya da iş paketi bitmeden önce kontrol edilmelidir.
 • Proje Yöneticisi, kalite güvence/kalite kontrol birimlerine yakın durarak kalite kontrol aktivitelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Proje Yöneticisi, aktif bir şekilde tedarik sürecine katılır ve tedariklerin yürütülmesine destek olur.
 • Proje Yöneticisi sözleşme dilini anlamıştır.
 • Proje Yöneticisi, kendisine önemli gelip gelmemesine bakmaksızın tüm sözleşme maddelerinin gerçekleştirildiğinden emin olur.
 • Proje Yöneticisi tüm kayıtları arşivler.
 • Müşterinin son resmi onayı olmadan proje bitmez.
 • Tüm projelerin sonunda kapanış raporu hazırlanır ve proje hedeflerinin gerçekleştirildiği duyurulur.

>——————————————————————————————–<

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı

Gökrem Tekir – Savaş Şakar
 65 TL (Yurtiçi gönderimlerde kargo dahil)

Sipariş formu

Diğer sipariş yöntemleri: Linkedin, Facebook veya Twitter hesabımdan mesaj gönderebilir savassakar@gmail.com adresine eposta atabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlarda; Adınız – Soyadınız, Telefon numaranız, Teslimat Adresi ve kaç adet kitap istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapevlerinde yoktur.

Paylaşın:

PMI – Proje Yönetimi Süreçleri (İngilizce)

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

PMI’ın Project Management Body of Knowledge(PMBOK®)’ta yer alan süreçlerinin grafiksel güzel bir çalışması aşağıdadır. Google Docs olduğu için bazı şirket çalışanları göremeyebilirler. Evden denemelerinde fayda var.

 

Paylaşın:

Proje Yönetimi eğitiminde ne öğretilir?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız
Proje Yönetimi eğitimleri akademik konsepte ek olarak pratikte yaşananları aktarmak, en iyi deneyimleri paylaşmak ve aşağıda göreceğiniz soruların yanıtını katılımcılarla beraber vermektir;
•Projeleri operasyonlardan ayıran en temel özellik nedir?
•Neden Proje Yönetimi? Yönetmesek olmaz mı?
•Projeler ne zaman başlayıp ne zaman biterler?
•Proje – Program – Portföy ilişkisi nedir?
Organizasyon
•Projelerde “organizasyon” yada “organize olmak” neden önemlidir?
•Ne tip projelerde nasıl organize olmak gerekir?
•Neden Proje Ofisleri kuruluyor?
•Proje Paydaşlarını belirlemek neden önemlidir?
•Projelerde “olmazsa olmaz” roller nelerdir?
Başlatma
•Projeleri nasıl seçiyoruz?
•Onaylanmış bir proje ile ilgili olarak ilk yaptığımız şey nedir?
•Proje Başlangıç toplantısı neden önemlidir?
•Bir projenin kapsamını nasıl tanımlayacağımızı planlamamız gerekir mi?
•Bir projede bir şeyleri atlamamak için neler yapılması gerekir?
Planlama
•Bir projeyi aktivite düzeyine kadar nasıl düzenleriz?
•Teslimat ile kilometretaşları arasındaki fark nedir?
•Aktiviteler arasındaki bağlantyıları atlarsak ne olur?
•Süre nasıl tahmin edilir?
•Maliyet nasıl tahmin edilir?
•Deming Çevrimi nedir?
•İletişim planında neler yer alır?
•Riskler nasıl tanımlanır?
•Risk analizi nasıl yapılır?
•Negatif ve pozitif riskler nelerdir?
Uygulama
•Kalite Güvence nasıl sağlanır?
•Motivasyon nerededir?
•Teklif toplama ve satıcı seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
•Raporlama nasıl yapılır?
Paylaşın:

PMP Kaynakları

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

49$’a soru satınalmak için pmexam.com
e-learning (30 gün $99) www.velociteach.com
www.oliverlehmann.com  çok iyi 75 ve 175 soruluk örnek test içeriyor.
www.pmzilla.com ingilizcesi biraz zor ama iyi
www.voightps.com biraz zor ama iyi sorular var, PMP® sözlüğü güzel
www.headfirstlabs.com 200 soruluk iyi bir test var.
http://www.projectseminars.com/pmp_practice_exam.php Deneme Sınavı

Paylaşın:

Nerelerden soru çıkıyor?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Sınavı kazanan birinin notlarını aşağıda bulabilirsiniz;

– Delegation
– Organization types and the difference between each area
– Difference between NPV & EMV
– If you need to select a resource, which one of this to select: 1 resource working in task with 4 free float OR another working in a task with 0 free float and 4 Total float (I select the first choice)
– Description of many techniques and you select the proper one (e.g.: networking, pre-assignment, screening, Bid Conference, weighing, independent estimate, Delphi , brain storming, analogous (Top-Bottom) , Bottom-up, Parametric (Inch/Hr, Dollar/Mt), ground rules, etc)
– The exam concentrates on many questions on EV, CV, SV, EAC & EMV
– The exam concentrates on the cultural difference and culture chock
– The leadership style and which is better in initiation as example. They mention Authoritative & Legitimate as leadership style
-The relation between uncertainty and Stake (amount at stake = Impact)
– The value of scope verification if you close the contract in the middle of the project is to measure how far the product is completed.
– The network diagram used FS relation but with lag duration, it means that the successor not start immediately after the predecessor but after the lag duration. Also it used SS relation.
– One question about GERT which is related with looping relation
– One question was related to objective and answer was that it is quantifiable
– Questions about Cost of quality, Pareto, Control Chart, Trend analysis, Flowchart was existing
– Many questions are describing situation and asking ‘In which stage are you now?’, the answer may QA , QC , Scope verification, Select sellers, Waiting for seller response,…etc.
– Question was related to virtual team, and another was asking about what is not a motivational agent in the choice
– Another question was checking a situation and if it is a breach to code of conducts PMI or code of conduct of PMBOK®, or code of Ethics
– Another one was about protecting intellectual property and sensitive information of the client
– Try to know the difference between Statement of Work and Project Scope statement
– Different type of questions was bout what was needed (as input) to avoid being in this problem
– Try to concentrate on the steps of dealing with problems (Evaluate, create impact, Team buy-in, customer buy in). The sequence is very important
– Some general knowledge questions, one was asking what is the benefit to know a second language.
– One question was asking about the type of risk raised after implementation a mitigation solution ‘Is it residual or secondary?’ (Try to know the difference)
– Performance reporting & information distribution

Paylaşın:

Tekrar

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız
 1. PMI süreç grupları nedir?
 2. Proje ile operasyon arasındaki farklar nelerdir?
 3. Proje başarı kriterleri nelerdir?
 4. Proje başarısı ne demektir?
 5. Matris Organizasyonları anlatınız.
 6. Proje sponsoru ne yapar?
 7. Proje yöneticisi sorumlulukları nelerdir?
 8. Değişiklik kontrolünde kimler bulunmalıdır?
 9. Planlama yapmak istenir mi?
 10. Planlama ne ile başlar?
 11. Planlama safhasında hangi dokümanlar hazırlanır?
 12. Bütün işlerin projede yapılacağını garantileyen çalışma nedir?
 13. WBS hangi aşamaya kadar yapılır?
 14. Gannt Grafiği nedir?
 15. Birden fazla kritik yol olur mu?
 16. Bolluk nedir?
 17. En sık rastlanan ilişki nedir?
 18. Lead ve lag time nedir?
 19. Kalite planlama süreci nedir?
 20. Proje iletişim yönetimi kimleri kapsar?
 21. Herzberg motivasyon için ne önerir?
 22. Sorumluluk atama matrisini çiziniz?
 23. Bir projenin riski ne zaman fazladır? Neden?
 24. Risk hasarı nasıl hesaplanır?
 25. Proje yönetim planı nedir?
 26. Satıcıları nasıl seçeriz?
 27. Kazanılmış değer parametrelerini ve ne anlamlara geldiklerini söyleyiniz
 28. CPI ve SPI’ı yorumlayınız
 29. Kapanış sürecinde neler yapılır?

 

Proje ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

Aktivite            Ardıllar            Süre (gün)

A                     B, D                 4

B                     C                     2

C                     E                      5

D                     E                     3

E                     —                     2

 

Bolluklar?

Kritik yol?

Süre?

Hangileri fast tracking veya crashing ile süre kısaltma yapılabilir?

 

 

 

Paylaşın:

PMP® Formülleri – 2

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

 

1. PERT (P + 4M + O )/ 6 Pessimistic, Most Likely, Optimistic
2. Standard Deviation (P – O) / 6
3. Variance [(P – O)/6 ]squared
4. Float or Slack LS-ES and LF-EF
5. Cost Variance EV – AC
6. Schedule Variance EV – PV
7. Cost Perf. Index EV / AC
8. Sched. Perf. Index EV / PV
9. Est. At Completion (EAC) BAC / CPI,

AC + ETC — Initial Estimates are flawed

AC + BAC – EV — Future variance are Atypical

AC + (BAC – EV) / CPI — Future Variance would be typical

10. Est. To Complete

Percentage complete

EAC – AC

EV/ BAC

11. Var. At Completion BAC – EAC
12. To Complete Performance Index TCPI Values for the TCPI index of less then 1.0 is good because it indicates the efficiency to complete is less than planned. How efficient must the project team be to complete the remaining work with the remaining money?

( BAC – EV ) / ( BAC – AC )

13. Net Present Value Bigger is better (NPV)
14. Present Value PV FV / (1 + r)
15. Internal Rate of Return Bigger is better (IRR)
16. Benefit Cost Ratio Bigger is better ((BCR or Benefit / Cost) revenue or payback VS. cost)

Or PV or Revenue / PV of Cost

17. Payback Period Less is better

Net Investment / Avg. Annual cash flow.

18. BCWS PV
19. BCWP EV
20. ACWP AC
21. Order of Magnitude Estimate -25% – +75% (-50 to +100% PMBOK®)
22. Budget Estimate -10% – +25%
23. Definitive Estimate -5% – +10%
24. Comm. Channels N(N -1)/2
25. Expected Monetary Value Probability * Impact
26. Point of Total Assumption (PTA) ((Ceiling Price – Target Price)/buyer’s Share Ratio) + Target Cost
Sigma σ
 • 1σ = 68.27%
 • 2σ = 95.45%
 • 3σ = 99.73%
Return on Sales ( ROS ) Net Income Before Taxes (NEBT) / Total Sales OR

Net Income After Taxes ( NEAT ) / Total Sales

Return on Assets( ROA ) NEBT / Total Assets OR

NEAT / Total Assets

Return on Investment ( ROI ) NEBT / Total Investment OR

NEAT / Total Investment

Working Capital Current Assets – Current Liabilities
Discounted Cash Flow Cash Flow X Discount Factor
Contract related formulas  Savings = Target Cost – Actual Cost

Bonus  =  Savings x Percentage

Contract Cost =  Bonus + Fees

Total Cost = Actual Cost + Contract Cost

Paylaşın: