%1-%10 Kuralı

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projeleri hangi düzeyde detaylandıracağız diye merak edenler için bir öneri

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Tarihçesi: 1960 – 1985

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yönetimi istekten çok ihtiyaçtan doğmuştur. Diğer bir çok konuda olduğu gibi mevcut alışkanlıkları, kullanılan yöntem ve teknikleri değiştirdiği için yavaş yayılmıştır.  1960’ların ortalarında ve sonlarına doğru yönetimler değişikliklere kolay adaptasyon sağlayabilecekleri yönetim teknikleri ve organizasyonel yapıların arayışına girdiler.

Özellikle havacılık, savunma, inşaat, yüksek teknoloji içeren mühendislik, bilgisayar ve elektronik sektörlerinin karmaşık işleri dinamik ortamlarda gerçekleştirimeleri proje yönetimini mecbur kıldı.

Proje Yönetimi, resmi olmayan bir şekilde başladı, Proje Yöneticilerinin yetkileri çok azdı. Bir çok proje, aralarındaki ilişkiler iyi olduğu için, Fonksiyonel Yöneticiler tarafından yönetildi.

1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında, projelerin artan büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında bir çok firma mevcut yaklaşımlarıyla projeleri yönetemeyeceklerini anladılar ve resmi proje yönetimine geçmeye karar verdiler.

Aşağıdaki sorular bu geçişin gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanılabilir;

 • İşler karmaşık mı?
 • Ortam dinamik mi?
 • Kısıtlar sert mi?
 • Birden fazla işin entegre yürütülmesi gerekiyor mu?
 • Aşılması gereken birden fazla fonksiyonel sınır var mı?

Eğer cevaplar evet ise proje yönetimine geçişin vakti gelmiş demektir. İlk etapta belirli bir tip projelerde (Ar-Ge vb.) veya tek bir departmanda geçiş yapılabilir.

Proje Yönetimine bir taahhüt vermeniz gerektiğinde ihtiyacınız vardır. Kapsam, zaman, bütçe veya kalite vb. konularda taahhüt vermeniz gerekmiyorsa proje yönetimi yapmanıza gerek kalmayabilir.

Proje Yönetimine yavaş geçişin sebebi faydalarının yeterince anlaşılmamasıydı. Proje Yönetiminin getireceği değişimlerin “devrimsel” olması yönetimleri korkutuyordu ve temkinli yaklaşıyorlardı. Fark edilen şuydu: Mevcut işleri eskisi gibi yapmak ve başarmak mümkün değildi. Bir kereliğine yapılan proje aktiviteleri rutin işleri bozmayacaktı.

Proje organizasyonları geçici olduğu için mevcut organizasyonel yapı bozulmayacaktı. Projeler bir tiyatro gibi ele alınacak, herkes rolünü oynadıktan sonra yerine geri dönecekti.

Proje ve iş önceliklerinin dengelenememesi, uzun vadeli planlamaların beklenenden çok vakit alacağına dair çekinceler ve kaynakların projeden projeye aktarılarsa gelişimlerinin yavaşlayacağı gibi konular gündeme geldi.

Üst yönetimin orta kademeye yetki devri alışılmadık bir şeydi. Yönetimler proje yönetiminin ve getirdiği değişikliklerin şirketin iyiliği için olduğuna ikna olmaya başladılar, aşağıdaki durumlarda yardımcı olacağını düşünmeye başladılar;

 • Dengesiz ekonomi
 • Artan maliyetler
 • Artan karmaşıklık
 • Yükselen rekabet
 • Teknolojik değişiklikler
 • Sosyal Tepkiler
 • Müşteri Odaklılık
 • Çevre
 • İşin kalitesi

Proje Yönetimi bu problemlere çare değildi ama şirketin bu değişken ortama uyum sağlamasına yardımcı olacaktı. Eğer ortama uyum sağlanmazsa;

 • Karlar azalacak
 • İşgücü ihtiyacı artacak,
 • Maliyet artacak, gecikmeler yaşanacak, cezai yaptırımlara maruz kalınacak,
 • Teknolojinin gerisinde kalınacak,
 • Ar-Ge çalışmaları zamanında ve istenilen sonuçlarla sonuçlanmayacak,
 • Pazara geç girilecek,
 • Yanlış kararlar alınacak,
 • Yatırımlar geri dönmeyecek,
 • Hedefli işler başarılamayacak,
 • Zamansal ve parasal problemler yaşanacaktı.

Şirketler birden fazla ürün ile rekabete girdiklerinde, ürünler birbirlerinden farklı olduğunda organizasyonel karmaşıklığında arttığını gördüler. Fonksiyonel krallıklar yıkılacaktı.

1970’te havacılık, savunma ve inşaat proje yönetimine geçmeye başladı. NASA ve Savunma Bakanlığı tedarikçilerini proje yönetimi yapmaya zorladı.

Fonksiyonel yöneticiler kaynaklarını birden falza projeye yönlendirmekte ve kontrolde zorlanmaya başladılar. Proje Yönetiminin resmi olarak yapılması ve üst yönetimin destek vermesi gereklilikleri ortaya çıktı. Proje Yöneticilerinin rolü netleştirilmeye çalışıldı. Tüm bunlar yönetim için 4XL baş ağrısı anlamına geliyordu.

Proje Yöneticileri için biçilen rol;

 • Proje sorumluluğunun tek bir kişide toplanması
 • Departmana değil projeye odaklılık,
 • Fonksiyonel birimler arasında koordinasyonu sağlama,
 • Entegre planlama ve kontrol yapma.

Proje Yönetiminden önce bu dört rol yöneticiler tarafından yapılmaktaydı. Böyle bir karar yönetimin çalışanlardan beklentilerini değiştirmişti;

 • Karar verme aşağı kademelerde yapılmalıydı,
 • Her şey üst yönetime çıkarılmamalıydı,
 • Tarafların kararlarına güvenilmeliydi.

Yönetimler bu kararların doğruluğunu zaman içinde görmeye başladılar;

 • Değişken ortama kolay adaptasyon,
 • Belirli bir zaman diliminde birden fazla disiplini kolayca yönetmek,
 • Yatay iş akışları,
 • İş sorumluluklarının kolayca tanımlanabilmesi
 • Karar vermenin birden fazla disiplin tarafından yapılması,
 • Organizasyonel yapının değilmesi.

Yararlanılan Kaynak: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling – 11th Edition – Harold Kerzner

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Tarihçesi: 1945 – 1960

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Türkiye’de eğitim ve danışmanlık verdiğim firmalar neredeyse yıllardır proje yöneten firmalar. Dünya’da neredeyse 70-80 yıl önce yaşanmış ve çözümü bulunmuş problemleri bugün hala yaşayan firmalar gördüğümde üzülüyorum. Proje Yönetimi’nin tarihçesini yazarak bu konuda olgunlaşma sürecini biraz açmak istiyorum;

Eğitimlerimde ilk projeler alarak Piramitleri söylerim. O kadar uzağa gitmeyeceğim, yakın tarihten başlayacağım.

1940’larda projeler “çitin üstünden bakan” departman yöneticileri ile gerçekleştiriliyordu. Departman yöneticileri Proje Yöneticisi rolünü oynarlardı. Üst yönetim departman yöneticilerini toplar ve projenin gerçekleştirilmesi talimatını verirdi. Departman yöneticileri kendi aralarında konuşur, görev paylaşımı yapar, her departman yöneticisi üzerine düşen işi yaptığında topu çitin karşı tarafına atar, karşı tarafın yakalamasını beklerdi. Topu karşı tarafa attıktan sonra sorumluluk almazlar, sorumluluğun karşı tarafta olduğunu düşünürlerdi. Proje başarısız olduğunda top elinde olan departman yöneticisi suçlu olurdu.

Proje ile ilgili bilgi almak için tek bir sorumlu yoktu. Bilgi alınmak istendiğinde ilgili departman yöneticisine gidilmek zorunda kalınıyordu. Küçük projelerde problem yoktu ama projeler büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça sıkıntılar artmaya başladı.

2. Dünya Savaşının ardından başlayan soğuk savaş dönemi önemli savunma sanayi projelerini ortaya çıkardı. Böylesine önemli ve büyük projeleri (B52, Polaris Denizaltısı vb.) çitin üstünden bakarak yönetmek mümkün değildi. Devlet projeler konusunda tek bir kontak kişi olmasını istiyordu. Savunma Sanayi öncelikle küçük projelerde proje yönetimi mantığına geçmeyi tercih etti. NASA, uzay programındaki tüm işlerde proje yönetimi kullanma kararı aldı.

Havacılık ve savunma sanayinde bütçeler %200-300 aşılıyordu. Proje Yönetimi olmaması bir yana, öngörüler, tahminler konusunda çok başarısız sonuçlar alınıyordu.

1960’ların başında havacılık ve savunma sanayinde proje yönetimi oturmaya başlamış, tedarikçilerinde bu mantıkla çalışması istenir olmuştu.

Devlet standartlaştırma beklentisi içindeyken, yüzlerce tedarikçinin palnalama ve raporlama süreçlerini standartlaştırmaları kolay değildi. Devlet, proje yaşam döngüsü ve maliyetler ile ilgili planlama ve kontrol süreci geliştirdi. Böylelikle ayrılan bütçelerin planlandığı gibi harcanması sağlanabilecekti. Devletin başlattığı bu çalışma zamanla tüm devlet çalışmalarına sadapte edilmeye başlandı.

Yararlanılan Kaynak: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling – 11th Edition – Harold Kerzner

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Kamu Projelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Kamu projeleri etkiledikleri alan ve kişi sayısı açısından çok önemlidirler. Çoğu zaman özel sektör projelerinden daha zordurlar;

 • Çoğunluk için yapılan projeler çatışmalara yol açarlar.
 • Çok fazla paydaş ve paydaşların alt paydaşları söz konusudur.
 • Diğer politik görüşlerin eleştirileri ve baskıları söz konusudur.
 • Hata toleransı azdır.
 • Çıktının faydalarını sayısallaştırmak zordur.
 • Kanun ve bürokrasi kısıtları altında gecikmeler yaşanabilir, kaynak bulmak zorlaşabilir.
 • Dış Kaynaklarla koordinasyon zordur.
 • Mevcut kaynaklarla proje gerçekleştirilmek zorundadır.
 • Destek vermesi gereken paydaşların öncelikleri değişebilir, proje başarısını farklı algılıyor olabilirler.
 • Politik reklamlar zorlayıcı koşullar doğurabilir.
 • Kamu projeleri kısa-orta-uzun vade de olabilir. Uzun vade projeleri gelecek kuşaklar için yapılan yatırımlardır. Bunun yaratacağı problem bugün projeyi tanımlayan tarafların gelecek nesli temsil etmeleridir. Gelecek neslin ihtiyaçlarını belirlemeye çalışırlar.
 • Kamu projeleri özel sektör projelerinin çoğundan daha karmaşıktır. Bazı projelerin çıktıları proje başında tanımlanırken bazı projelerde yürütme esnasında netleştiriliyor olabilir. Kamu projeleri değişen politik ortam ve çevreye göre hızlı adaptasyon konusunda yavaş kalabilirler.
 • Kamu projelerinde sadece ekibi yönetmeniz yetmez, kamu ve özel sektör şirketlerini, STK’lar vb. diğer kuruluşları da yönetmeniz gerekir.
 • Kamu projelerinde proje ekipleri izole çalışırlar ve belirli dönemler haricinde yapılanlar izlenemeyebilir. Özel sektör projelerinde projelere daha yakın durulur ve ilgili tüm paydaşların izlemesi sağlanır.
 • Kamu projelerinde Proje Yöneticileri resmi olarak görevlendirilir ve gereken yetki verilir.
 • Verilen yetki doğrultusunda ilgili paydaşlar bilgilendirilir ve desteklemeleri istenir.

Kamu projelerinin başarı ya da başarısızlığı özel sektör projelerini doğrudan etkiler. Kamu projelerinde aşağıdaki hataların yapılmaması gerekir;

 • Projeden etkilenecek (vatandaşlar, şirketler) ve etkileyecek (paydaşlar) tarafların ihtiyaçlarının iyi tanımlanamaması,
 • Gerçekçi olmayan bitim tarihleri ve buna ek olarak gecikmelere tolerans gösterilmemesi,
 • Proje gerçekleştirecek nitelikli kaynaklar olmadan harekete geçmek, kaynakları sağlamamak,
 • Planlamaya gerekli vakti ayırmamak,
 • Doğru teknoloji, ekipman vb. seçiminde profesyonel tekniklere başvurmamak,
 • Doğru ve nitelikli tedarikçilerle çalışmamak,
 • Proje risklerini tanımlamamak, analiz etmemek, gerekli yanıt planlarını üretmemek,
 • Gerçekçi olmayan varsayımlarla yola çıkmak,
 • Paydaşlararası çatılmaları görmezden gelmek, çözümlememek,
 • Beklenmedik durumlarda harekete geçmemek, yavaş kalmak, karar verme ve problem çözme süreçlerini proje özelinde ele almamak,
 • Proje Yönetimi Metodolojilerini kullanmamak,
 • Deneyimli proje yöneticileri yetiştirmemek, nitelikli proje yöneticileri ile çalışmamak,
 • Proje sürecine paydaşları gerektiği gibi dahil etmemek
 • Geçmiş proje deneyimlerinden alınan dersleri yeni projelere adapte etmemek, bu konuda bir yöntem geliştirmemek,
 • İyi tanımlanmamış kapsamla yola çıkmak sayılabilir.

Kamu’nun özel sektör projelerine olumsuz etkilerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

 • Bürokratik süreçlerin çokluğu ve uzunluğu,
 • Onay, Kabul vb. konularda kamunun yeterli personeli olmaması,
 • Kanun, yönetmeliklerdeki kısıtlayıcı güncellenmemiş kurallar,
 • Ödemelerin gecikmesi,
 • Devlet kademelerindeki değişikliklerin yaratabileceği otorite boşlukları,
 • Proje özelinde yaklaşılmaması sayılabilir.

Yararlanılan Kaynak: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling – 11th Edition – Harold Kerzner

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

 

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri – 6 – Projeniz Açık Olsun

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje planlarınız açık ve şeffaf mı?
Paydaşlarınız projenin şu an hangi seviyede olduklarını biliyorlar mı?

Anlatan: Gökrem Tekir

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Projelerin Sınıflandırılması Gerekir

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Tüm projeler için geçerli tek bir metodoloji olamaz. Her projeye aynı yaklaşamazsınız. Proje Yöneticilerinin üstlendikleri proje ilişkin doğru yaklaşım, yöntem ve metodolojiyi tercih etmeleri gerekir. Önemli olan projenin hedeflerine ulaşması için doğru yolun bulunmasıdır.

Şirketlerde projelerin sınıflandırılması gerekir. Projeleri özellikleri ya da tiplerine göre sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca projenin hedefine ve çözüm yöntemine göre sınıflandırmak mümkündür.

Proje Karakteristiklerine göre;

 • Risk – Risk seviyelerine göre (Yüksek, Orta, Düşük)
 • Süre – Süresine veya süre aralığına göre ( 3 aydan büyükse, 3 – 6 ay arasındaysa vb.)
 • İş Değeri – Sağlayacağı fayda (Yüksek, Orta, Düşük)
 • Karmaşıklık – Karmaşıklık ve zorluk düzeyi (Yüksek, Orta, Düşük)
 • Kullanılan Teknoloji – Bir çok açıdan yaklaşılabilir (Yeni teknoloji, altyapıya uygun, sık kullanılan vb.)
 • Etkilenen Departmanlar – Etkilecek departman sayısı (<3, 3-7 arası, >7 vb.)
 • Bütçe – Ayrılan bütçe miktarı (<20.000 TL ise küçük, >100.000 TL ise büyük vb.)
 • Efor – Harcanacak Efora göre – (>40 adam-gün büyük vb.)

Proje profile projelerin sınıflandırılmasını sağlar. Sınıflandırma ise hangi metodoloji ile yaklaşılması gerektiğini gösterir.

Proje karakteristikleri ile proje sınıflandırmaya ilişkin kurallara örnek verebiliriz;

A Tipi Projeler – Yüksek iş değeri yaratan yüksek karmaşıklık düzeyindeki projelerdir. Şirket için zorlayıcı koşullara sahiptirler. Son teknoloji kullanılır, riskler yüksektir. Başarı olasılığını artırmak için proje yönetimine ilişkin tüm araç ve teknikler kullanılmaya çalışılır. Ör. Enerji Santrali

B Tip Projeler – Kısa ama şirket için çok önemli projelerdir. Proje Yönetimine ilişkin tüm araç ve tekniklerin kullanılması önerilir. İyi bir iş değeri yaratırlar ve teknoloji olarak dikkate alınmaları gerekir. Ör. Ürün geliştirmeler

C Tipi Projeler – Şirkette benzerleri sık sık yapılan projelerdir. Nispeten kısa ve teknoloji bilindiktir. Şirketşn altyapısına uygun projelerdir. Kapsamın netleştirilmesi kolaydır. Proje Yönetimine ilişkin bir çok araç ve teknik kullanılır. Proje Yöneticileri katacağı değeri dikkate alarak ek araç ve teknikler kullanabilirler.

D Tipi Projeler – Kapsamın kolay tanımlandığı küçük projelerdir. Süreç veya ürünlerdeki küçük değişiklikler örnek verilebilir.

Aşağıdaki tabloda yukarıdaki özellikle göre bir örnek yer almaktadır;

Bu tablodan yola çıkarak Proje Yönetimi Süreçlerinin Gerekli veya Opsiyonel olduğu belirlenebilir. Bu konuda Risk Yönetimi Süreçlerine ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz;

G= Gerekli O=Opsiyonel

Bazı şirketler sık sık benzer projeleri hayata geçirirler;

 • Yazılım Uyarlama
 • Yeni şube açılımı
 • Tedarikçi Seçimi
 • Süreçlerin Yenilenmesi vb.

Bu tip projeler aynı yıl içerisinde bir çok kez gerçekleştirilebilir ve benzer adımlar izlenir.

Yararlanılan Kaynak: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Seventh Edition, Robert K. Wysocki, PHD

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Odaklı Firmalar Nasıl Pazarlama Yapmalı?

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje odaklı firmalarda yeni projelerin alınması gerekir. Ürün pazarlamak ile proje pazarlamak farklıdır. Geleneksel ürün satışından farklı pazarlama, teknik, operasyonel bilgi ve beceri gerekirken müşterinin katılımının sağlanması gerekir.

Yazılım firmalarının satış departmanları çoğu zaman olmadık vaatlerde bulunup, işi almayı yeterli görürler. İş alındıktan sonra problemler başlar. Dikkat edilmesi gerekenler;

Sistematik Çalışma – Alınacak projeye aktarılacak kaynaklar mevcut projelerlerden kaydırılacak ise hem satıcı firma hem de alıcı firma tarafında sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Yeni projenin diğer projeler arasına veya sonrasına yerleştirilmesine ilişkin zaman planlamasına dikkat edilmelidir.

Özel Tasarım – Müşterinin ne istediğinin tam anlaşılması, müşteriye her şeyi yaparız gibi boş taahhütler verilmemesi, gereksinimlerin mevcut altyapı ve kaynaklar açısından değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Müşteri memnuniyeti esas alınmalıdır.

Proje Yaşam Döngüsü – Projeye özgün yaşam döngüsü dikkate alınmalı, süreç iyice düşünülmelidir. Her müşterinin ve projenin farklı olduğu unutulmamalıdır.

Teslimatlar – Projelerde belirli noktalarda teslimatlar belirlenmeli, müşteri onayı alınarak ilerlenmelidir. Onay vb. konularda olası gecikmeler dikkate alınarak bekleme süreleri ve toleranslar projeye dahil edilmeli, sözleşmede bu hususlar yer almalıdır.

Riskler – Projeyi kapsam, zaman, maliyet ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek riskler masaya yatırılmalı, sözleşmeye ilgili maddeler konulmalıdır. Ör. Değişiklik taleplerinin nasıl bir süreç izlenerek yönetileceği vb.

Ödeme planı – Projeden elde edilecek kar ve fayda tanımlanmalı, zaman çizelgesi üzerinde görülebilmelidir. Projenin ilerleyişi finansman açısından ele alınmalıdır. Projeden elde edilecek faydalar erken safhalarda belirlenmeli ve izlemelidir.

Sözleşme – Her iki tarafı da koruyan, projenin başarıyla tamamlanması için gereken tüm maddeleri içermelidir.

Büyüme potansiyeli – Projelerin gerçekleştirilmesi gelecek için fırsatlar yaratabilir. Ör. Müşterinin istediği ek bir modül ileri de ana yazılımın bir parçası olabilir.

Müşteri – Her müşteriye aynı yaklaşılamaz. Müşteri iyi analiz edilmeli, yaklaşım belirlenmelidir.

Proje Satıcıları kendilerini fonksiyonel yönetici gibi konumlandırmalıdırlar. Satışını yaptıkları proje ile ilgili tüm sektör bilgilerine, mevut kapasite ve teknik konulara hakim olmalıdırlar. Müşteriler için fırsatları tanımlayabilmeli, yaratılacak ek faydalar konusunda yol gösterici olmalıdırlar.

Pazarlama planlanmalı ve stratejik yaklaşılmalıdır. Aşağıdaki şekilde teklif kararlarının verilmesi, kaynak taahhütlerinin yapılması, teknik farkındalık ve müşteri ile etkin bağlantı kurulmasına ilişkin sistematik yaklaşım görülebilir;

projesatis

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri – 5 – Proje Yazmak ve Kamu Projelerinin Yönetimi

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Proje Yazmak ne demek? 

Kamu kuruluşlarında proje yönetimi için gerekli olan nedir?

Hibe veya fon almak mı önemli olan, yoksa alınan fonun yönetimi mi?

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Odaklı Olmak ya da Olmamak

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Firmalar mikro düzeyde konularına odalanır; pazarlama, mühendislik, imalat vb. Makro düzeyde proje odaklı ya da proje odaklı olmayan diye ayırabiliriz. Bu tanıma operasyonel odaklı firmaları da ekleyebiliriz. Proje odaklı firmalar (inşaat vb.) tüm gelirleri ve giderleri projeler üzerindedir. Şirkette her şey projelere bağlıdır.

Proje odaklı olmayan firmalarda (imalat vb.) gelir ve gider hem projelerdedir hem de rutin işlerde. Projeler genellikle ürün, servis ve hizmetleri desteklemek için gerçekleştirilir. Kaynaklar öncelikle en çok gelir, kar getiren fonksiyonel alanlara ayrılır.

Proje Yönetimi, proje odaklı olmayan firmalarda daha zordur;

 • Projeler az ya da seyrek gerçekleştirilir.
 • Her projenin proje yönetimi gereksinimleri farklıdır, belirli bir düzende gerçekleştirilemez. Proje Yönetimi iyi anlaşılamadığı gibi eğitim vb. konulara yeterince yatırım yapılmaz.
 • Yönetimler projelere gereken vakti ayıramaz, yetkilerini delege etmek istemezler.
 • Bürokrasi yüzünden işleyiş ağırdır, hızlı karar verme ve problem çözme zorlaşır.
 • Şirketin bir kısmı (IT-BT vb.) proje yönetimini dikkate alır, diğer departmanlar önemsemeyebilir.
 • Proje Yönetimi deneyimi içeride gelişmediği için dış kaynaklara, danışmanalara bağımlılık artar.
 • Büyük ve önemli olduğu düşünülen konular proje olarak ele alınır ancak proje yönetimi disiplini olmadan yaklaşılır.

Aşağıdaki şekil proje odaklı olmayan firmalardaki durumu göstermektedir.

Şirkette iletişim ve diğer beceri eksikliklerinin eğitim ile giderilmemiş, proje yönetimi farkındalığı sağlanmamıştır. Kendini bir anda Proje Yöneticisi olarak bulan eğitimsiz çalışanlar, proje yönetimini yeterince anlamamış yönetimin müdahalesi ile karşılaşırlar. Yapma sorumluluğu vardır ama verilen yetkiler yüzeyde kalmakta, yetersiz olmaktadır.

Yararlanılan Kaynak: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling – 11th Edition – Harold Kerzner

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Sponsoru Tek Başına Yeterli Olmayabilir

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projelerle giderek zorlaşıyor çünkü;

 • Firmalar hayatta kalabilmek için daha riskli ve karmaşık projeleri gerçekleştirmek zorundalar,
 • Müşteriler istedikleri ürünleri, istedikleri özelliklerde istiyorlar,
 • Proje yaşam döngüleri ve ürün geliştirme süreçleri kısaltılmak zorunda,
 • Sektör, devlet, rekabet vb. koşullar projenin gerçekleştirilmesinde büyük etkiye sahipler,
 • Müşteri ve paydaşlar projeye daha çok dahil olmak istiyorlar,
 • Şirketler dış kaynaklarla ya da stratejik ortaklarla çalışmak zorundalar. Bu durum farklı proje yönetimi anlayışları ile proje gerçekleştirmek anlamına geliyor,
 • Şirketler, farklı müşterilerden farklı projeleri kabul etmek ve gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar.

Bu durum şirket içinde hızlı karar almayı gerektiriyor. Projeler hızlanması gerekirken yavaşlıyor. Tek bir sponsorun yeterli gelmediği durumlar oluşuyor çünkü;

 • Proje Yöneticisi bilgisi veya yetkisi olmayan konularda hızlı kararlara gereksinim duyuyor,
 • Proje Yöneticisi, yavaşlayan noktalarda hızı sağlayacak yetki talep ediyor,
 • Yönetimdeki bürokrasi ve kültür ayak bağı olmaya başlıyor,
 • Risklere karşı daha hassas yaklaşım bürokrasi sebebiyle geç karar almalara yol açıyor,
 • Proje Yöneticisinin liderliği ve başarısı sorgulanmaya başlıyor.

Problemler bir süre Sponsor ile çözümlenmeye çalışılıyor. Aslında sorunların Proje Yönetişimi (İdaresi) ile çözümlenmesi gerekiyor. Projenin erken safhalarında Proje Yönetişimin ilkelerinin belirlenmesi yani kararların nasıl alınacağı, problemlerin nasıl çözümleneceği gibi konuların netleştirilmesi gerekiyor. Beklentilerin karşılanması, rol ve sorumlulukların netleştirilmesi, performansın izlenmesi, uyulacak politika ve prosedürlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Projenin güvenilir ve düzenli bir yönetişime ihtiyacı vardır. Akılcı kararların zamanında verilmesi, problemlere zamanında müdahale edilmesi gerekir.

Şirkette Proje Yönetişimine ilişkin prensipler belli olsa da proje özelinde değişikliklere gidilebilir. Proje Yöneticisine destek verecek bir yapı olmalıdır.

Aşağıdaki tabloda proje ekibi tiplerine göre nasıl bir yönetişim yapısının tercih edilmesi gerektiğine ilişkin ipuçları bulabilirsiniz;

Yapı Açıklama Yönetişim (İdare)
Yerel Dağınık Ekip üyeleri tam ya da yarı zamanlı. Her ekip üyesi kendi departmanının yönetimine bağlı. Sponsor tek. Projenin karmaşıklık seviyesine göre şirket içi bir komite olabilir.
Coğrafik Olarak Dağınık Sanal Ekipler. Proje Yöneticisi ekip üyelerinden bazılarını hiç görmemiş olabilir. Ekip üyeleri tam ya da yarı zamanlı. Yönetişim komitede, genellikle paydaşlardan oluşur.
Bir Arada Ekip üyeleri ve proje yöneticisi beraber çalışırlar. Proje Yöneticisi ekibin idari işlerinden (maaş vb.) sorumlu değildir. Tek bir  kişi sponsor

 

Proje Bazlı Proje Yöneticisi, Fonksiyonel Yönetici gibidir, ekibini idari işlerinden de sorumludur. Projenini büyüklüğüne göre komite olabilir.

Proje Yönetişimi ile Şirket Yönetişimi iyi anlaşılmaz, komitede yer alan kişiler rol ve sorumluluklarını karıştırırlarsa projeye yarardan çok zarar verirler. Aradaki fark şudur;

Hizalanma – Şirket yönetişimi, şirket portföyündeki projelerin stratejilerle hizalanmasını ve iş hedeflerini gerçekleştirilmesine odaklanır. Proje Yönetişimi projenin yolunda gitmesine odaklanır.

Yönlendirme – Şirket yönetişimi projenini iş hedeflerine ulaşması için stratejik yönlendirmeler yapar. Proje Yönetişimi belirlenen proje hedeflerine (kapsam, zaman, maliyet vb.) ulaşılacak operasyonel kararları verir.

Göstergeler – Şirket yönetişimi finansal, pazarlama, satış vb. şirket fonksiyonlarını izler. Proje Yönetişimi projeye ilişkin planlanan, gerçekleşen verilerini, riskleri vb. izler.

Üyelik – Şirket Yönetişimi, şirketin üst yönetiminden oluşur. Proje Yönetişimi projenini gerektirdiği her düzeyde yöneticiden oluşur.  

Proje Yönetişiminde yer alan yöneticilerin proje ya da program yönetiminden anlamamları ciddi bir problemdir. Bu durum komitenin mikro yönetim yapmasına yol açabilir. Alınacak kararlarda proje yöneticisinin rol ve sorumlulukları dikkate alınmalıdır. Proje Yöneticisi düzeyinde yetkiler belirlenmeli, proje yöneticisini aşan konular komitenin dikkatine sunulmalıdır. Ne çok müdahaleci olmak ne de çok uzak durmak doğru değildir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın: