Proje Yönetimi Sohbetleri 88 – Proje Kontrolünü Adam Gibi Yapmak

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Önemli olan buz dağını erken fark etmektir.

Anlatan: Savaş ŞAKAR


Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve sipariş için : http://www.savassakar.com/index.php/hayatimiz-proje-proje-yoneticisinin-el-kitabi/

UDEMY Eğitimlerimizi FIRSAT indirim kodu ile alabilirsiniz. Detaylı bilgi: http://www.savassakar.com/index.php/udemy/

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

UDEMY – İmzalı Kitap Kampanyası

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

UDEMY’de yer alan eğitimlerimizden 3 tane alanlara imzalı kitabımızı HEDİYE ediyoruz.

Koşullar:

 • http://www.savassakar.com/udemy/ sayfasındaki eğitimler kampanyaya dahildir.
 • Kampanya 1 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir.
 • Yurtdışında yaşayan katılımcıların verecekleri Yurtiçi adrese gönderilecektir. Yurtdışına gönderemiyoruz.
 • 4- Geçmişte alınmış eğitimler DAHİLDİR. Örneğin daha önce 2 eğitim almışsanız 1 eğitim daha almanız yeterlidir. 

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Denge Ölçütleri

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projelerde dengeyi ölçümlemez ve koruyamazsanız, tüm dengeleri bozabilir, projeleri başarısızlığa sürükleyebilirsiniz.

En temel Proje Denge Ölçütleri aşağıdaki gibidir;

 • Kapsam, Zaman Çizelgesi ve Maliyet İzleme Süreçlerinin Verimliliği
 • Maliyetleri Yönetmek için Kullanılan Araç ve Tekniklerin Maliyeti
 • Zaman Çizelgesini Yönetmek için Kullanılan Araç ve Tekniklerin Maliyeti
 • Sözleşme Değişiklik Yönetimi Sisteminin Verimliliği
 • Proje Yönetimi Planında Yer Alan Alt Planların Revizyonları

Proje Denge Ölçütleri ile ilgili açıklamaları Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi dersimde dinleyebilirsiniz.

İndirim kuponu: FIRSAT

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Projelerde Performans Ölçütleri

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Tüm projeler için veya proje özelinde projenin performansının ölçümlenmesi gerekir. Bu konuda bazı performans ölçütleri aşağıdaki gibidir;

Gereksinimlerin tamlığı – Gereksinimlerin tam olarak gerçekleştirilmesi. Gereksinim Listesindeki tüm gereksinimlerin, beklentilere uygun tamamlanması

Tahmin doğruluğu – Planlanan ile gerçekleşenler arasındaki farklar (zaman, maliyet)

Yeniden çalışma kapsamı – Tekrar yapılması gereken iş sayısı veya işi tekrar yapmak için harcanan efor

Kilometre taşı sayıları – Tamamlanan ve/veya geciken kilometre taşı sayısı

İş Kırılım Yapısı – Planlanan kapsam gerçekleşen arasındaki farklar doğrultusunda İş Kırılım Yapısının yeterliliği

Problemler – Yaşanan, çözülen ve çözülemeyen problem sayıları

Kaynaklar – Planlanan ile gerçekleşen kaynak kullanımı, kullanılan kaynakların verimliliği

Sonuçlar – Beklenen çıktılar ile gerçekleşenler arasındaki farklar

Risk – Atlanan risk sayısı, riske yanıt planlarının etkililiği

Paydaşlar – Toplantıya katılım, destek verme, kararlara katılım, performans artışı

Değişiklikler – Değişiklik sayısı, değişikliklerin projeye etkisi (kapsam, zaman, maliyet, kalite vb.)


Paylaşın:

Proje Yönetimi Başarı Ölçütleri – 4

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Müşteri Memnuniyeti – Ölçek 1-100

Müşteri memnuniyeti,
müşteri beklentilerinin karşılanması demektir. Bu, gereksinimlere uygunluğu
gerektirir (proje üreteceğini söylediği şeyi üretmelidir) ve kullanım için
uygunluk (üretilen ürün veya hizmet gerçek ihtiyaçları karşılamalıdır). Müşteri
Memnuniyeti Endeksi, müşteri satın alma/kullanma davranışının katı ölçütlerini
ve müşteri görüşleri veya duyguları olarak tanımladığımız yumuşak ölçütleri
içeren bir endekstir. Her bir değer, genel müşteri memnuniyeti ve satın
alma/kullanma davranışını belirlemede ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak
endeks ağırlıklandırılır. Örneğin, tekrarlanan ve kaybedilen müşteriler (% 30),
mevcut müşterilerden elde edilen gelirler (% 15), pazar payı (% 15), müşteri
memnuniyeti anketi sonuçları (% 20), şikayet/geri dönüşler (% 10) ve projeye
özel anketler (% 10) vb.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti
endeksi, çalışanların moral seviyelerini belirlemek için yapılır. Çalışan
memnuniyet seviyesini gösterecek nitel ve nicel ölçütler kullanılır. Örneğin,
ortam araştırması sonuçları (büyüme fırsatları, iş stresi seviyeleri, genel
ortam seviyesi, yöneticilerin örgütsel değerleri, iş yükünü nasıl yönettikleri,
yeterlilikler, iletişimin açıklığı, fiziksel çevre / ergonomi, güven) (% 35),
odak grup çalışmalarına katılım (% 10), şikayet oranı (% 10), stres endeksi (%
20), çalışan devir hızı (% 15) ), çalışan devamsızlık oranı (% 5) ve diğer
projelere transfer taleplerinin oranı (% 5) vb. Buradaki yüzde toplam içindeki
ağırlığı ifade etmektedir.

Stratejik İş Hedeflerine Hizalanma

Çoğu proje yönetimi
ölçütü, proje yönetiminin verimliliğini projeleri doğru gerçekleştirmekle
kıyaslamadan kaynaklanır.  Projelerin,
stratejik iş hedeflerine uyumunun ölçülmesi böyle bir ölçüttür. Proje
yöneticilerinin ve fonksiyonel yöneticilerin uygun bir karışımından oluşan bir
anket aracılığıyla gerçekleştirilir. Ölçü için 1-10 arasında bir skala
kullanılır. 1 proje stratejik iş hedefleri ile hiç uyumlu değil, 10 proje
stratejik iş hedefleri ile tam uyumlu vb.


Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Başarı Ölçütleri – 3

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Döngü Süresi

İki tür döngü süresi ele
alınır: proje ve süreç döngüsü. Proje yaşam döngüsü, bir projenin
başlangıcından bitimine kadar ki süreci tanımlar. Döngü süresi, proje yaşam
döngüsünü tamamlamak için gereken süredir. Döngü süresi ölçütleri standart
performansa dayalı olarak belirlenir. Yani, benzer projelerin döngü süreleri,
standart proje yaşam döngüsü süresini belirlemek için kıyaslanabilir. Döngü
sürelerinin ölçümü, aynı zamanda, proje yaşam döngüsünde tamamlamak için yürütülen
herhangi bir sürecin ölçümlenmesi için kullanılabilir. Döngü süreleri ne kadar
kısaysa, yatırımın dönüşü o kadar hızlıdır. Tüm projelerin döngü sürelerinin
kısa olması şirketin tamamlayabileceği proje sayısının fazla olduğunu gösterir.


Gereksinim Performansı

Gereksinimlerin karşılanması, proje yönetimi için
önemli başarı ölçütlerinden biridir. Bu ölçütü ölçmek için çözümün gereksinimi
tamamen karşıladığını belirleyebilecek önlemler geliştirmeniz gerekir.
Gereksinim performans endeksi, proje sonuçlarının gereksinimleri karşılanma
derecesini ölçebilir. Ölçülebilen gereksinim türleri, işlevsel gereklilikler
(ürünün yapması gereken bir şey veya yapması gereken bir eylem), işlevsel
olmayan gereklilikleri (ürünün kullanılabilirliği, performansı vb.) içerir.
Uyum kriterleri, genellikle gereksinimlerin netleştirilmesi sonrası elde edilir.
Gereksinimler yakından incelenerek ve gereksinim sahibinin ne istediğini ifade
edip etmediğini belirleyerek uygun ölçütleri belirleyebilirsiniz.


Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Başarı Ölçütleri – 2

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Maliyet Performansı – Kazanılmış Değer / Gerçekleşen Maliyet

Maliyet Performans
Endeksi, maliyet verimliliğinin bir ölçütüdür. Gerçekleştirilen çalışmanın
parasal değerini (kazanılan değer) kazanılan değeri elde etmek için harcanan
gerçek maliyetlere bölerek belirlenir. Maliyet performansının doğru bir şekilde
tahmin edilebilmesi, şirketlerin projeye yatırım sermayelerini güvenli bir
şekilde tahsis etmelerini, finansal risklerini azaltmalarını ve sermaye
maliyetinin azaltılmasını sağlar. Maliyet Performans Endeksi, bütçe
tahminlerinin doğruluğunu gösterir.

Zaman Çizelgesi Performansı – Kazanılmış Değer /
Planlanan Değer

Zaman çizelgesi
performans endeksi, kazanılan değerin planlanan değere oranı olarak ifade
edilen zaman çizelgesi verimliliğinin ölçütüdür. Zaman çizelgesini doğru bir
şekilde tahmin etme, pazara zamanında grime vb. konularda yardımcı olur. Zaman
Çizelgesi Performans Endeksi, zaman çizelgesi tahminlerinin doğruluğunu
gösterir.

Kazanılmış Değer Analizini öğrenmek için Hayatımız Proje – Proje Yönetimi Başvuru Kaynağı eğitimine üye olabilirsiniz;


Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi eğitimi için aşağıdaki linke tıklayınız


Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Proje Yönetimi Başarı Ölçütleri – 1

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Yatırımın
Geri Dönüşü – (Fayda/Maliyet) x 100

Projeye yapılan yatırımın faydaya bölünmesi ile bulunur. 100 ile çarpmak yatırılan her liraya geri dönüşü yüzdesel bulmayı sağlar. Fayda elde edilen kar, maliyet düşüşü, çıktı kalitesinin artması gibi düşünülebilir. Önemli olan parasal değerini ifade edebilmektir. Maliyetler, projenin dolaylı (genel giderler vb.) ve doğrudan (personel, ekipman vb.) tüm maliyetleridir.

Verimlilik

Her birim girdinin ürettiği çıktı ile
bulunur. Verimlilik ölçütleri, proje ekibinden ve diğer girdilerden ne kadar yararlandığınızı
gösterir. Kaynaklar sadece personel olarak değil, ekipan, malzeme, dış kaynak
vb. olarakta görülmelidir. Şirketler genellikle çalışan başına geliri anahtar ölçüt
olarak kullanmaktır. Çalışan başına düşen gelir, çalışanın şirkete maliyetine bölünür.
Bu orana “Çalışan Verimlilik Oranı” denir. Diğer verimlilik ölçütleri, çalışan
başına düşen proje sayısı, çalışan başına üretim miktarı vb. olabilir. Doğru
verimlilik ölçütlerini seçmek için, ölçülmekte olan çıktının, müşteriler için
bir değer yaratıp yaratmadığını belirlemek gerekir.

Kalitenin Maliyeti – Kalite Maliyeti / Gerçekleşen Maliyet

Kalitenin maliyeti, bir işin ilk defada
doğru yapılmamasından dolayı kaybedilecek para miktarıdır. Şartname şartlarını veya
beklentileri karşılamayan ürün veya hizmetler ortaya koyan toplam işgücü,
malzeme ve genel maliyetleri içerir. Bu maliyetlere ek olarak denetim, yeniden
çalışma, aynı işi tekrar yapma, kusurlu ürünler, değiştirmeler ve geri
ödemeler, şikayetler, müşteri kaybı ve itibarın zararı sayılabilir.


Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 87 – Projeden Vazgeçmek için 10 Sebep

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Projeye başladık, mutlaka bitirmeliyiz diye bir şey yok. Bazı sebeplerle projeden vazgeçmek en doğrusu olabilir.

Anlatan: Gökrem TEKİR


Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve sipariş için : http://www.savassakar.com/index.php/hayatimiz-proje-proje-yoneticisinin-el-kitabi/

UDEMY Eğitimlerimizi TATIL2018 indirim kodu ile alabilirsiniz. Detaylı bilgi: http://www.savassakar.com/index.php/udemy/

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın:

Şirketlerde Arananlar ve Kaçınanlar

Hayatımız Proje - Proje Yöneticisinin El Kitabını (Gökrem Tekir - Savaş Şakar) KREDİ KARTI ile almak için tıklayınız

Şirketlerde çatışmalar kaçınılmazdır. Çatışmalarda karakter, tutum ve davranış öne çıkar. Kaçınan bir yapımız var ise kimsenin duygularını incitmek veya takım dinamiklerini bozmak istemeyiz. Aranan isek çatışmaya istekliyizdir. Doğruluk ve dürüstlüğü önemser, kolayca sabrımızı kaybederiz.

Her iki yaklaşıma da iyi ya da kötü diyemeyiz. Geçmiş deneyimleriniz, içinde bulunduğunuz durum ve karşınızdaki kişi belirleyici olur. Bir kişinin sürekli Kaçınan ya da Aranan olması beklenemez. Farklı kişilere ve ortamlara göre tavrımızı belirleriz. Örneğin evde Kaçınan, işte Aranan vb.

Çatışmalarda karşınızdakinin tavrını dikkate almak ve doğru yaklaşmak zorundasınız. Aranan bir kişi iseniz Yöneticinize nasıl yaklaşacaksınız ya da tam tersi.

İki tarafta Kaçınansa

 • İki tarafta bir şey yapmak istemez.
 • Düşünceler ve duygular bastırılır.

Ne yapmak lazım;

 • Birinin ilk adımı atması lazım
 • Doğrudan söylenebilir, “İkimizde çatışmak istemiyoruz, ama sorunu görmezden gelmek yerine, bu konuda ne yapabiliriz?”
 • Karşınızdakinin hassasiyetlerini düşünerek davranabilirsiniz.
 • İşler sertleşirse utanmak ve geri çekilmek yerine içinizden geldiği gibi davranın.

İki tarafta Aranansa

 • Her iki tarafta aklındakini söyler.
 • Tartışma ortamı oluşabilir.
 • İstemediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz.
 • Karşılıklı pişmanlık olabilir.

Ne yapmak lazım;

 • Konuşmadan önce iyice düşünmeye zaman ayırın.
 • Sabırısızlık zarar vereceğinden, zamanlamayı iyi ayarlayın.
 • İşlerin kızışması durumunda ne yapacağınızı belirleyin.

Siz Aranan Karşınızdaki Kaçınan ise,

 • Karşınızdaki sizi kızıdıracak kadar sakin kalabilir.

Ne yapmak lazım;

 • Konuşmasını, aktif katılımını isteyin ve destekleyin.
 • Bir şeye zorlamayın.
 • Görüşmenin temposunu yükseltmeye çalışmayın, sakin kalın.

Siz Kaçınan Karşınızdaki Aranan ise;

 • Karşınızdakinin suyuna gidersiniz.
 • Karşı tarafın talepleri sizi rahatsız edebilir.

Ne yapmak lazım;

 • Ne istediğinizi açıkça söyleyin. “Sakin konuş, açıklama yapın vb.
 • Söylediklerine odaklanarak saygısını kazanın.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

Paylaşın: