Proje Portföy Yönetimi

Bölüm 1 Giriş

 • 1.1. Portföy Nedir? (Ön İzleme mevcuttur)
 • 1.2 Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
 • 1.3 Portföy Yönetimi Nedir?
 • 1.4 Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
 • 1.5 Portföy Yönetimi Prensipleri
 • 1.6 Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Org
  • 1.6.1 Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
  • 1.6.2 Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
 • 1.7 Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
  • 1.7.1 Program Yönetimi
  • 1.7.2 Proje Yönetimi
 • 1.7.3 Operasyonların Yönetimi
 • 1.8 Portföy Yöneticisinin Rolü
 • 1.9 Portföy Yönetiminde Diğer Roller
  • 1.9.1 Sponsorlar
  • 1.9.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 1.9.3 Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
  • 1.9.4 Program Yöneticileri
  • 1.9.5 Proje Yöneticileri

Bölüm 2 Portföy Yaşam Döngüsü

 • 2 Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü (Ön İzleme mevcuttur)
 • 2.1 Genel Bakış
 • 2.2 Prensipler
 • 2.3 Devam Eden Yaşam Döngüsü
  • 2.3.1 Başlangıç
  • 2.3.2 Planlama
  • 2.3.3 Yürütme
  • 2.3.4 Optimizasyon
  • 2.3.5 İzleme ve Kontrol
 • 2.4 Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
 • 2.5 Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim

Bölüm 3 Portföy Stratejik Yönetimi

 • 3. Portföy Stratejik Yönetimi-Giris (Ön İzleme mevcuttur)
 • 3.1 Genel Bakış
 • 3.2 Prensipler
 • 3.3 Portföy Stratejik Planı + Şablon 
 • 3.4 Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
  • 3.4.1 Vizyon ve Misyon
  • 3.4.2 Stratejik Amaçlar
  • 3.4.3 Stratejik Hedefler
  • 3.4.4 Stratejik Girişimler + Şablon (Yeni)
 • 3.5 Stratejik Risk İştahı
 • 3.6 Portföy Başlatma Belgesi + Şablon
 • 3.7 Portföy Yol Haritası
 • 3.8 Kilit Portföy Bileşenleri
  • 3.8.1 Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
  • 3.8.2 Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
 • 3.9 Portföy Optimizasyonu
 • 3.10 Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
  • 3.10.1 Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • 3.10.2 Stratejik Değişikliğin Etkileri + Şablon 

Bölüm 4 Portföy Yönetişimi

 • 4 Portföy Yönetişimi – Giriş (Ön İzleme mevcuttur)
 • 4.1 Genel Bakış
 • 4.2 Portföy Yönetişimi Nedir?
 • 4.3 Prensipler
 • 4.4 Yönetişim Konsepti
 • 4.4.1 Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
 • 4.5 Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
 • 4.6 Portföy Yönetişim Rolleri
  • 4.6.1 Portföy Sponsoru
  • 4.6.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 4.6.3 Portföy Denetim Organizasyonu
  • 4.6.4 Diğer Roller

Bölüm 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Bölümü

 • 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 5.1 Genel Bakış
 • 5.2 Prensipler
 • 5.3 Kapasite Yönetimi
 • 5.4 Kapasite Planlama
 • 5.5 Arz ve Talep Yönetimi
  • 5.5.1 Arz ve Talep Analizi
  • 5.5.2 Arz ve Talep Atamaları
 • 5.6 Arz ve Talep Optimizasyonu
 • 5.7 Organizasyonel Yeterlilikler
 • 5.8 Yeterlilik Değerlendirmesi
 • 5.9 Yeterlilik Geliştirme
  • 5.9.1 Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
  • 5.9.2 Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
 • 5.10 Performans Raporlama + Şablon 
 • 5.11 Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi

Bölüm 6 Portföy Paydaş Katılımını Sağlama

 • 6 Portföy Paylaş Katılımını Sağlama (Ön İzleme mevcuttur)
 • 6.1 Genel Bakış
  • 6.1.1 Paydaş İlgi Tablosu
 • 6.2 Prensipler
 • 6.3 Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
  • 6.3.1 Paydaş Kategorizasyonu
  • 6.3.2 Paydaşların Tanımlanması + Şablon
 • 6.4 Portföy Paydaşları Analizi
 • 6.5 Paydaş Katılımı Planlama
 • 6.6 İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
  • 6.6.1 Yönetişim ile Hizalanma
  • 6.6.2 İletişim Altyapısı
  • 6.6.3 Portföy Yönetimi Planı + Şablon
  • 6.6.4 Portföy Raporları
  • 6.6.5 Portföy Süreç Varlıkları
  • 6.6.6 İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
   • 6.6.6.1 Ortaya Çıkarma Teknikleri
   • 6.6.6.2 İletişim Gereksinimleri Analizi + Şablon 
 • 6.7 Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi

Bölüm 7 Değer Yönetimi

 • 7 Portföy Değer Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 7.1 Genel Bakış
 • 7.2 Prensipler
 • 7.3 Değer Yönetimi Nedir?
 • 7.4 Değer Yönetimi Bileşenleri
 • 7.5 Beklenen Değerin Görüşülmesi
 • 7.6 Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
 • 7.7 Değeri Güvenceye Alma
 • 7.8 Değerin Gerçekleştirilmesi
 • 7.9 Değerin Ölçülmesi
 • 7.10 Değerin Raporlanması + Şablon (Yeni)

Bölüm 8 Risk Yönetimi

 • 8 Portföy Risk Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 8.1 Genel Bakış
 • 8.2 Prensipler
  • 8.2.1 Portföy Risklerini Yönetmek
  • 8.2.2 Risk Dengeleme
 • 8.3 Portföy Risk Yönetimi
 • 8.4 Kilit Planlama Bileşenleri
  • 8.4.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.4.2 Risk Algısı
 • 8.5 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
  • 8.5.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.5.2 Portföy Risk Yönetimi Planı + Şablon 

 Bölüm 9 Araç ve Teknikler

 • Önceliklendirme Analizi
 • Stratejik Hizalama Analizi
 • Kapasite ve Yeterlilik Analizi + Şablon
 • Bağımlılık Analizi
 • İş Bileşen Stoğu + Şablon
 • Senaryo Analizi 
 • Portföy Bileşen Kategorizasyonu 
 • Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği
Paylaşın: