Aylık arşivler: Ağustos 2015

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 5 – Sanatçılar

sanatciHız, yaratıcılık ve değişikliklere değer verirler. Enerjik, ilham verici ve yaratıcıdırlar.

Sanatçıların Ekip İçi Davranışları

Ekibe eğlence getirirler. Motivasyon ve ilham peşindedirler. Sadece fiziksel değil mental aksiyonları da severler. Yavaş ve metodik süreçler onları işten uzaklaştırır. Detaylı işleri sıkıcı ve gereksiz bulurlar. Yeni strateji üretme, sunum yapma ve yeni yollar bulma konusunda iyidirler.

Rasyoneller gibi bağımsız düşünürlerdir, aynı şeyleri farklı görebilirler. Birden fazla iş yapma ve sentezleme konusunda hızlıdırlar.

Diğer tiplere göre düşüncelerinde daha şeffaftırlar. Düşünce, duygu ve bakış açılarını rahatlıkla dile getirirler. Bazen çok dürüst, yargılayıcı ve diğerlerinin ne düşündüğünün dikkate almadan davranabilirler. Şeffaflık daha rahat ilişki kurmalarını sağlar. Enerjileri ve duruma göre davranabilmeleri ekibe adapte olmalarını kolaylaştırır.

Rasyoneller gibi güçlerini bağımsızlıklarından alırlar. Rasyoneller bağımsız düşünürler, Sanatçılar bağımsız aktörlerdir. Sürekli hareket halindedirler. Geçmiş ve geleceği kontrol edemeyecekleri düşüncesiyle bugünü yaşarlar. Anlık değişim gösterebildikleri için anlaşılması zaman zaman zor insanlardır.

Maceraya atılmayı severler ve diğerlerinde katmaya çalışırlar. Gardiyanlar ne kadar az risk alıyorsa Sanatçılar tersidir ve projelerde birlikte çalışmaları zordur. Kurallar ve prosedürler onlara göre değildir ve sadece kısıt olarak görürler. Sanatçılar değişimin peşindedirler ve bunun önündeki engelleri, bu engelleri yaratmaya çalışanları kaldırmaya çalışırlar. Düzene karşı çıkan bir tavırları vardır. Değişim yaratıcılıklarını gösterebilmeleri için onlara fırsat olarak görünür. Hızlı fayda sağlayan kurallara sahip çıkabilirler.

Sanatçıların korkusuz bir bakış açıları vardır. Diğerlerinin çekince, eleştiri ve korkularına karşı duyarsızdırlar. Diğerlerini bölebilir, susturabilir, tartışabilir, görüşmelerde baskın olmaya çalışır ve diğerlerinin söylediklerini dikkate almazlar.

Risk alarak başarabileceklerine inanırlar. Eylemsizlikten ya da fırsatları kaçırmaktan korkarlar. Rasyoneller başarısızlık korkusu ile risk almaya çekinirler. Sanatçı ise hatasını kabullenip kendini geliştirme fırsatı olarak görür.

Rasyoneller bağımlı olmamayı, Sanatçılar bağımsızlığı severler. Her iki grupta değişimlerin anahtarıdır. İdealistler ve Koruyucular değişimi uygulayanlardır.

Sanatçılar iyi hikayeleştiren ve sunanlardır. Bazen abartı ve yalan sınırında olsa bile çevrelerini etkilemeyi başarırlar. Avı değil avlanmanın keyfini severler. Sadece bitiş tarihini tutturmak değil işin içeriğini de sevmek isterler.

Sanatçılarla Çalışma

Sanatçılar ilginin odağı olmayı isterler ama zaferi sadece kendilerine istemezler. İdealistler diğerleri fikirlerinden etkilensin istrken Sanatçılar fikirlerini uygulamak ve kişisel olarak diğerlerini etkilemek isterler. Bu iki grup bağımsızlık ve hız isterler. Rasyoneller bağımsız düşünme Sanatçılar bağımsız eylem peşindedirler.

Sanatçılar aynı anda bir çok işi yapmakta, öncelikleri değiştirmede ve uygulamada ve opsiyonlar arasında gezinmede iyidirler. Hızlı çalışır ve çabuk karar alırlar. Hemen ve spontane yapılması gereken bir iş varsa Sanatçı bulmalısınız.

Taktiksel performansları yüksektir. Eğer onlara müdahale ederseniz alternatif yol bulacaklardır. İdealist ve Koruyucular, Sanatçıların hızlı gitme veya odağını kaybetmesi durumunda destekler ve yardımcı olurlar.

Sanatçılar kendi kendilerinin dengesini bozabilirler. Çabuk demoralize olabilirler. Sahne arkası ya da kenarı onlara göre değildir, sahnede olmayı severler.

Temelde iyimserdirler ve ekibe yaratıcılık ve ruh katma konusunda iyidirler. Sunum ve diğerlerini etkileme konusunda sihirbaz gibidirler.

Koruyucular, Sanatçıların prosedürlere uymalarını, Rasyoneller ise bilginin net ve mantıklı olmasını sağlarlar. İdealistler ise sunumun katılımcılarla ilişkisini ve şirket değerlerini temsil etmesini sağlarlar.

Sanatçılarla nasıl çalışılmalı?

 • Fikirlerine ve risk alıcı davranışlarına saygı gösterin.
 • Çabuk ve doğrudan konuşun.
 • Sıkılmaktan ve rutin işlerden nefret ettiklerinin farkına olun.
 • İşe odaklanmalarına yardımcı olun.
 • Yüksek etkili işler verin.
 • Organize olmayan ve disiplinsiz davranışlarını kabulenin.
 • Kendi işlerini yapmalarını sağlayın. Onların işini onlar için yapmayın.
 • Eğlenceli olun.

Kaynak: Human Factors in Project Management – Zachary Wong

Paylaşın:
“5onlineegitim”

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 4 – Koruyucular

theresaUyum, çok iş, organizasyon, saygı ve uyumluluğa değer verirler. Sürekli iş yapma peşindedirler. Sistematik, odaklı, işbirlikçi, şirkete ve diğerlerine sadıktırlar.

Koruyucuların Ekipiçi Davranışları

İşlerini tamamlamaya, hedeflerini tutturmaya, tüm kural ve prosedürlere uymaya karşı bağımlıdırlar. Kitabına göre oynarlar ve diğerlerinden de bunu yapmalarını beklerler.

Gerçekçidirler, pratik kavram ve görünümlerle ekibi ele alırlar. Plan ya da gidilecek yol net ise iyimserdirler. İşi bitirirler ama diğerlerindeki kadar dinamizm, yaratıcılık ve stratejik bakış açıları yoktur.

Kişisel zamanlarını bile işin tamamlanması için feda edebilirler. Harcadıkları efor için takdir beklerler. Diğerlerinin verdiği efor ve emek ile ilgili dürüst olduklarına inanırlar. İş, hem evde hem de işyerindedir. Çok uzağa bakmazlar, işi net olarak görürler ve planlamayı iyi niyetli bir çalışma olarak algılarlar. Kendileri ve diğerleri için yüksek beklentileri vardır. Her iş için doğru ve yanlış yollar olduğuna inanırlar. Kısa yollar ya da üstünkörü yapılan işler kabul edilemez.

Kendi becerileri ya da değerleri ile ilgili şüpheleri vardır ve sık sık onaylanmak isterler. Kendilerini iyi ve güvende hissetmelidirler.

Kendilerine ihtiyaç duyulduğunu görmek isterler. Çok çalışırlar ve gerekirse kendilerini ödüllendirirler. Çok çalışmak kadar işi doğru yapmakta önemlidir.

Değişimi tehdit olarak görürler. Olası değişikliklerin yaratacağı engellerin hedefe ulaşmada problem yaratabileceğini düşünürler. Eğer değişim iyi planlanmış ve düşünülmüşse desteklerler.

Sanatçılardan daha az renkli, Rasyonellerden daha az yaratıcı ve İdealistlerden daha az Pratik konuşurlar. Otoriteye saygı duyarlar. İdealist ve Koruyucular genel eleştiriden korkarken, Rasyonel ve Sanatçılar yeni fikir ve bakış açılarına kapılarını açarlar.

Görev bazında projelere atanmayı tercih ederler. İşlerine ve statülerine saygı duyulması önemlidir. Herkes önünde ödüllendirilmekten hoşlanırlar.

Adil olmayan davranışlardan, verimsiz toplantılardan, kötü süreçlerden, organizasyonsuzluktan, elle tutulur hedef ve yön olmamasından ve başarısızlıktan hoşlanmazlar. Haksız eleştiri onlar için çok yıkıcıdır. İdealistler gibi uzlaşmazlıktan, kişisel çatışmalardan ve ekip içi uyumsuzluktan hoşlanmazlar.  İdelistler kadar olmasa da diğerlerine önem verirler.

Koruyucularla Çalışma

Yeni insanlar çalışırken temkinlidirler. Kimle çalıştıklarını ve nereye gittiklerini bilmek isterler. Projenin kndilerine iyi bir şekilde anlatılması ve diğerleri ile iletişime geçmeleri önemlidir.

İşlerine saygı duyulmasını ve takdir edilmesini isterler. Kararlara katılmaları önemlidir. Onlara güvenilmesi ve saygı duyulması önemlidir. Toplantılarda rol ve sorumluluklar ile gündemin netleştirilmesi önemlidir. İyi organize edilmiş ve verimli toplantıları severler. Toplantı öncesi yapmaları gereken çalışma tanımlanmalıdır.

Belirsizliği sevmezler, geleneksel iş etiklerine ve değerlerine bağlıdırlar.

Kendi konularında yeterlilik ve yetki isterler. Diğerlerinin önerilerini dikate almalarını ve yapmalarını beklerler. Ani değişikliklerden hoşlanmazlar. Eğer değişiklik gerekiyorsa iyi bir çalışma yapılmasını beklerler. Geç kalmayı ya da hazırlıksızlığı saygısızlık olarak görürler. Kaytarmadan hoşlanmazlar.

Onlar için problemin kaynağı yeterli analiz yapılmaması, yavaş karar alma, net bir yön olmaması ve iş gecikmeleridir. Onları etkileyebilecek her değişiklikten anında haberdar edilmelidirler. Dışlandıklarını ya da bilgi verilmediğini hissettiklerinde rahatsız olurlar.

Koruyucularla nasıl çalışmalı?

 • Güven verin ve dürüst olun.
 • Uyunlu olun ve doğrudan yaklalın.
 • Zor işlerini ve bağımlılıklarını takdir edin.
 • Zamanlara uyun.
 • İletişim kurun ve ne olup bittiğini paylaşın.
 • Kendi üzerinize düşeni yapın.
 • Ekibe sadık olun.
 • Yoldan çıkmayın.

Kaynak: Human Factors in Project Management – Zachary Wong

Paylaşın:
“5onlineegitim”

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 3 – İdealistler

mahatma-gandhiDürüstlük, bütünlük, işbirliği, ahenk ve ekip birlikteliğine değer verirler. Duygulu, takan, hassas ve sadıktırlar.

İdealistlerin Ekip İçi Davranışları

Doğal ekip oyuncularıdır ve diğerleri ile iletişimleri çok yüksektir. İnsanlarla çalışmayı severler ve diğerlerinin davranışları ile motive olurlar. Diğerlerinin duygularına ve hareketlerine karşı çok duyarlıdırlar. Takım ruhuna ve birlikte başarmaya inanırlar. Rasyoneller gibi duygularını göstermekten çekinmezler. Her zaman söylemeselerde vücut dilleri anlatır. Sevmeyi ve sevilmeyi isterler. Diğerlerine olan ilgilerini göstermek için çoğu zaman gönüllü olurlar ve onaylanmayı beklerler.

Onaylandığını hisseden İdealist çok verimlidir. Kendisine iş verilmesini kendisinin onaylanması, saygı ve güven duyulması olarak yorumlar.

İdealistler genellikle iyi organizatör, araştırmacı ve dinleyicidirler. Değerlerine ters düşmediği sürece duygu birlikteliği isterler. Diğerlerine toleranslı oolmalarına ragmen uzun süren sürtüşmelerde duygusal tepki verirler. Uzun süre dayanabilirler ama birden patlarlar.

Genellikle sessiz, utangaç ve pasiftirler. Nazik ve işbirlikçi davranırlar. Diğerlerine öncelik veren ve sonra konuşan bir yapıları vardır. Böylelikle ekibin dışında kalmamaya ve farklı olmamaya çalışırlar. Ekip onlar için önemlidir. Çatışan ve problem çıkaran ekip üyesi olmak istemezler. Ekibe güven ve sadakat beslerler. Güven ve sadakat zarar gördüğünde çok etkilenirler. Temelde insanın iyi olduğunu ve diğerlerine zarar vermeyeceği inancındadırlar. Bu düş kırıklıklarına yol açar. Kötü ilişkileri içselleştirir, kişiselleştirirler. Bu yüzden herkesle iyi iletişim kurmaya çalışırlar.

İdealistlerin Ekip İçi Davranışları

İdealistler pasif, dinleyici düşünen ve diğer ekip üyeleri gibi bilgiyi değerlendirenlerdir. Sessizlikleri size aldatmamalıdır. Aslında layın tamamen içinde ve ilgilidirler. Onların destekleyici ve koruyucu geri beslemelerini alabilmek önemlidir. Taraf seçmek zorunda kalacaklarını hissederlere karar vermede pasif kalırlar. Onların karar vermeleri için zamana ihtiyaçları olacağını unutmamak gerekir.

İdealistler, bazen diğerlerini memnun etmek için fazladan iş ya da agresif bitiş tarihlerini kabullenebilirler. Onları önceliği diğerlerine bırakma tavrı işleri yavaşlatabilir, gecikmelere yol açabilir. Rasyoneller nasıl kazanmak istiyora İdealistlerde herkesin kazanmasını isterler. Kimsenin kaybetmemesini istemek kararsızlığa, çatışmadan kaçınmaya ve kötü haberleri iletmemeye yol açabilir. Hiç kimseyi incitmeyecek objektif karar vermeye çalışırlar. Bu durumda karar verebilmek için dış desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu da onları kazan-kaybet ilişkisinden koruyabilir.

İdealistler projenin kendisinden motive olurlar. Projenin sebebi ya da sağlayacağı fayda çok önemlidir.

İdealistlerle yüz yüze iletişim çatışma olasılığını artırabileceği gibi fikirleri güçlendirme potansiyeli de önemlidir. Açık ve dürüst diyaglar onlar için önenmlidir. Rasyoneller tartışmaları kendi düşüncelerini netkleştirmek için tercih ederken Sanatçılar ortak akıl ile işlerin başarılabileceğini göstermeyi tercih ederler. Rasyoneller aptalca şeyler söylemekten çekinirken, İdealistler yanlış şeyler söylemekten çekinirler.

Bencil ve ben merkezci görünmekten çekinirler. Ekip başarısını bireysel başarının üstünde tutarlar.

İdealistlerle nasıl çalışmalı?

 • Esnek olun.
 • Sabırlı olun.
 • İşbirlikçi olun.
 • Açık ve dürüst olun.
 • Yapıcı ve yaralamayan eleştirilerde bulunun.
 • Dikkatli olun: Bir çok şeyi kişisel algılayabilir ve mağduru oynayabilirler.
 • Açık fikirli olun.
 • Dinlemeye ve konuşmaya vakit ayırın.

Kaynak: Human Factors in Project Management – Zachary Wong

Paylaşın:
“5onlineegitim”

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 2 – Rasyoneller

s1Rasyonelller etkinlik, analiz, verimlilik ve teknik bütünlük severler. İşler mantığk doğrultusunda analiz edilmeli ve doğru yapılmalıdır.

Rasyonellerin Ekip İçi Davranışları

Özellikle teknik projelerde karşılaştığımız bir davranıştır. Güçlü düşünürlerdir ve olaylara analiz ve tartışma yoluyla yaklaşıp sonuca bilgi ile yaklaşırlar. Rasyoneller doğru yolda oldukları konusunda kendilerini rahat hissetmek için bilgilerinin doğruluğunu test etmek isterler. Kendi haklılıklarını görmek kadar durum karşısındaki pozisyonlarını da neteştirmek isterler. Sistemin akışına sık sık bakar ve daha iyi olacağını dşündükleri konularda düzeltmeler yapabilirler. Hatalı buldukları kişinin sözünü keserek bunu belirtirler. İşin doğru yapılması için yaptıkları bu tip şeyler diğerlerinin olumsuz düşünmesine sebep olabilir. Elçiyi vuran gib algılanırlar ama değillerdir.

Rekabetçi ve agresiftirler. Öncelikle hata yapmaktan, yönetici pozisyonlarında ise pozisyonlarına zarar verebilecek konularda hissiz, savunmacı ve gruplarına baskı uygulayan olabilirler.

Genellikle düşüncelerine ilişkin güvensiz, kaygılı ve çekinceli dururlar. Öncelikle kendi kafalarında ikna olmayı isterler. Bu yüzden birden fazla kontrol yapma isteği duyarlar.

Bilgi vermede korumacı davranırlar. Problem çözmeyi fırsat olarak görürler.

Soğuk ve egoist olarak görülebilirler çünkü öncelikle kendi iç dünyalarına dönüktürler. Gördükleri ve duydukları her şeyi kafalarında sürekli değerlendirdikleri için iyi bir dinleyici olarak görülmezler ve bu yüzden diğerleri olan iletişimleri zayıf olabilir.

Rekabetçidirler ve kaybetmekten hiç hoşlanmazlar. Bu ekibe enerji ve umut verir. Heyecanları ve birikimleri onları mükemmel problem çözücü yapar.

Proje liderliği ve analistliğini çok iyi yaparlar. Planlamadan, stratejiden ve anlitik iş yapmaktan hoşlanırlar. Girişimcilik tarafları güçlüdür. Ekibin büyük resmi görmesini sağlarlar yani ekip nereden nereye ve nasıl gidecek konularını netleştirirler.

Teknik olmayan, idari ve operasyon işleri rasyonellere verilmemelidir. Hedef ve strateji belirleme gibi liderlik konularında iyidirler. Detaylarda boğulmayı sevmezler. İşleri detaylandırmakta da iyi değillerdir ama işlerini detaylı yaparlar özellikle kendilerini savunacakları zaman.

Bağımsızlık isterler. Mikro yönetilmekten hoşlanmazlar. Sık sık hatırlatma ve yaptıklarını kontrol etme onları rahatsız eder. Sürekli olumlu geri besleme beklerler. Yaptıkları işin küçümsendiğini ya da önemsenmediğini gördüklerinde savunmaya geçerler.

Toplantı ve sosyal etkinliklerde sessizdirler. Verimsiz ve anlamsız konuşmalardan rahatsız olurlar.

Rasyonellerle Çalışma

Keskin düşünme biçimleri, doğal planlama yetenekleri, problem çözme yetenekleri, girişimci ruhları ve stratejik vizyonları sebebiyle değerlidirler. Ekiplerin büyük resmi görmelerini ve başarıya odaklanmalarını sağlarlar. Yartıcı ve hızlı öğrenenlerdir.

Genellikle teknik becerileri vardır ve iş planını kolayca hazırlayabilirler, fazla iş yükünü kaldırabilirler. Diğerleri ile olduğu kadar kendileri ile de rekabet halindedirler. Mental güçleri mücadeleyi kolaylaştırır ve karmaşık problemlerde onlara destek olur. Zorlandıklarında ise bu güç tam tersine agresifliğe dönüşebilir.

Odaklı, mantılı ve ekip hedeflerine uygun davrananları takdir ederler. Onları en çok motive eden üzerinde çalıştıkları konudur. Diğerlerini yakalama konusunda sıkıntı yaşamazlar. Sabır ve şeffaflık onlar için zordur. Eğer bir rasyonel ile problem yaşıyorsanız kendi düşüncenizi önce paylaşıp, onun iyi noktalarını öne çıkarıp, fikirlerini sormalısınız.

Bazende “emir tekrarı” gibi onun düşncelerini doğru anlayıp anlamadığınızı sormalısınız.

Rasyoneller araştırma yapmayı, farklı opsiyonlar yaratmayı, bu opsiyonları analiz etmeyi ve mantıklı bir karara varmayı severler. Yeterince vakit verilirse her türlü problem çözebileceklerine olan inançları tamdır. Onlarla birlikte düşünce sürecine dahil olursanız size severler. Mantığın onları zorladığı şeyleri yapmaya meyillidirler.

Düşünce ve eylem başarıları ile ilgili takdir edilmek isterler. Fikirleri ekip tarafından Kabul edildiğinde çok mutlu olurlar çünkü bu doğru düşündüklerinin ispatıdır.

Başarı en önemli motivatördür. Hata sözlüklerinde yer almaz. Şikayet edenler ve ben yapamam diyenleri sevmezler. Kötümserliği yapıcı ve geliştiric şekli ile severler. Problemleri bir fırsat olarak(hataları olarak değil) görmelerini sağlamanız gerekir. Onlar kendileri ikna olana kadar hata yaptıklarını düşünmezler. Kendi hatalarını sürekli gözden geçirdiklerini unutmayın. Bu yüzden hatalrını red ettiklerinde şaşırmayın ve zaman tanıyın.

Rasyoneller hatanın neden olduğunu açıklamaya çalışırlar. Onlar için zor işler ödüllendirilmelidir ve olmadığında haklarının yendiğini düşünürler.

Karar vermekte zorlanabilirler çünkü hem durumu netleştirmek hem de çözümü üretmeye çalışıyorlardır.

Rasyonellerle nasıl çalışmalı?

 • Mantıklı olun.
 • Onlarla birlikte düşünün.
 • Fikirlerine ve girişimlerine saygı gösterin.
 • İleriye doğru bakışlarını ve yaratıcılıklarını destekleyin.
 • Rahat, özgür bırakın.
 • Mikro yönetim yapmayın.
 • Kendilerini aptal hissetmelerine yol açmayın ve yanlış olduklarını söylemeyin.
 • Analiz, planlama ve statükoyu sorgulama ihtiyaçlarını kabullenin.

Kaynak: Human Factors in Project Management – Zachary Wong

Paylaşın:
“5onlineegitim”

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 1

David Keirsey 4 ana başlık(İdealistler, Gardiyanlar, Rasyoneller ve Sanatçılar) altında 16 çalışan kişilik tipi belirlemiştir.

Keirsey her tipin kendine özgü değerler, odaklanma, ilgi, dil, sosyal rol, liderlik stili ve mesleki farklılıklar taşıdığını düşünmektedir. Her tip kendine göre öğrenme biçimi, bilgiyi işleme biçimi, dış ortamla ekileşimi, iletişim ve diğerleriyle çalışma biçimleri açısından farklılaşmaktadır.

tip1

Kişilerin bu tiplerden birine göre olması değil, bu tiplerden birinin kişide baskın olması öngörülmektedir. Ama insanları belirli prototiplere oturtmak, ötekileştirmek değildir. Burada yer alan genelleştirmelerin diğerlerinin farkında olmak ve pozitif anlamak için kullanıldığının bilinmesi gerekir. Temelde kişisel tüm farklılıklara saygı duyulmalıdır.

Her tipin zayıf ve güçlü yanları bulunmaktadır. Hangi tipin hangi projede uygun olacağı konusunda kesin bir önerme yoktur. Tip özelliklerine göre ve projeye göre değişiklik gösterecektir.

tip2

Bu kişilik tiplerini belirlemek için sorulabilecek en basit sorular şunlardır;

 • Kişisel iş değerleriniz nelerdir?
 • Güçlü ve zayıf taraflarınız nelerdir?
 • Sizi ne motive eder? Ne demotive eder?
 • Kişisel çatışmalarla nasıl baş edersiniz?
 • Önemli kararları nasıl alırsınız?

Kaynak: Human Factors in Project Management – Zachary Wong

Paylaşın:
“5onlineegitim”