Çok dilli gazete: Takvim-i Vakayi

Bundan tam 175 yıl önce Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da olan Takvim-i Vakayi gazetesi yayınlanmaya başladı.

1828’de Mısır’da Vekayi-i Mısriyye yayınlanmaya başlamıştı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Türkçe ve Arapça olarak bastırılan bu yayın organı Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak meydana çıkmıştı. Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayınlanmasını gerekli bulmaktaydılar. Bu amaçla, daha önceden İzmir’de yerel Fransızca gazete yayınlamış olan Alexandre Blacque ile anlaşmak suretiyle resmî bir gazete çıkarma kararı alındı. 11 Kasım 1831’de Takvim-i Vakayi yayın hayatına girdi.

Takvim-i Vakayi, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde 1831’de yayınlanmaya başlanan bir Osmanlı Türk gazetesidir.

Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.

Takvim-i Vekayi resmî bir gazete olması dolayısıyla makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860’tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu.

II. Abdülhamit devrinin büyük bir kısmında Takvim-i Vakayi yayınlanmadı. İlk yayın kesintisi 1878 yılında oldu ve bu ara 1891’e değin sürdü. 1891’de yeniden çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi’nin basımı 1892’de yeniden durduruldu. 1908 Jön Türk İhtilâli sonrasında yeniden yayın hayatına girdi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Takvim-i Vakayi’nin görevini Resmî Gazete devraldı.

Hem Resmi Gazete’nin geçmişini sizlerle paylaşmak istedim hemde çok kültürlü, çok dilli bir gazetenin yaklaşık 200 yıl önce yayınlanmasına rağmen bugün sadece birkaç gazetenin sadece İngilizce baskı yapmasına dikkat çekmek istedim.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Takvim-i_Vekayi

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Beğendiniz mi? Patreonda yer alan kanalımızdan aylık abonelik ile bizi destekleyin!
Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.