İleri Düzey Proje Yönetimi

Profesyonel Proje Yöneticileri proje, program, portföy ve operasyonlar arasındaki etkileşimi bilmeli, doğru yönetişimi sağlamalı ve projelerde kullanacakları araç ve teknikleri iyi anlamalı, doğru zamanda, yerde ve şekilde kullanmayı bilmelidirler. 

Bu eğitimde Proje Yönetimi, Program, Portföy ve Operasyon Yönetimi bütününde ele alınacak olup, Organizasyonel Proje Yönetimi ve proje olgunluk seviyesinin önemi açıklanacaktır.  Organizasyonel yapılanmanın ve yaşam döngülerinin bir bütün olarak ele alınarak, Yönetişim çerçevesinin nasıl çizilebileceği aktarılacaktır.. 

Bu eğitimde araç ve tekniklerin hangi süreçlerde nasıl kullanılacağı öğrenilecektir.  Dokümantasyon gereklilikleri proje özelinde belirlenecek, hangi dokümanın hangi değeri yarattığı aktarılacaktır. 

Kimler Katılmalı?

Temel Proje yönetimi eğitimi almış olanlar, Proje, Program ve Portföy Yöneticileri, proje yönetimi araç ve teknikeri konusunda kendisini geliştirmek isteyen ekip üyeleri 

Kazanımlar

 • Proje, Program, Portföy ve Operasyon arasındaki etkileşimi anlamak
 • Proje Geliştirme ve Yaşam Döngülerini (Geleneksel, Agile vb.) anlamak
 • Proje Yönetiminde Ölçütlerin, Kritik Başarı Faktörlerinin ve Performans Göstergelerini Belirlemek
 • Portföy, Program ve Proje Yönetişim Çerçevesini belirleyebilmek
 • Hangi süreçlerde hangi araç ve tekniklerin işe yarayacağını öğrenmek
 • Araç ve teknikleri kullanmayı öğrenmek
 • Dokümantasyon hazırlama prensiplerini öğrenmek

Süre 

3 gün – 21 saat (09:30 – 17:30)

Yöntem

Sınıf içi tartışma ve uygulama çalışmaları

İçerik

Tanışma

Giriş

 • Proje, Program, Portföy ve Operasyonlar Yönetimi
 • Program Yönetimi
 • Portföy Yönetimi
 • Operasyonlar Yönetimi
 • Organizasyonel Proje Yönetimi ve Stratejiler
 • Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri
  • Öngörücü Yaşam Döngüleri
  • Tekrarlanan ve Artan Yaşam Döngüleri
  • Uyarlanabilir Yaşam Döngüleri
   • Agile
   • Kanban
  • Proje Yönetimi Ölçütleri, Kritik Başarı Faktörleri ve Performans Göstergeleri (KPI)
  • Organizasyonel Yönetişim Çerçeveleri
  • Portföylerin, Programların ve Projelerin Yönetişimi
  • Organizasyonel Yapı Seçim Faktörleri
  • Proje Yöneticisi Yetkinlikleri
   • Teknik Proje Yönetimi Becerileri
   • Stratejik ve İş Yönetimi Becerileri
   • Liderlik Becerileri
   • Liderlik ve Yönetim Karşılaştırması
   • Entegrasyonu Sağlamak

Proje Yönetiminde Kullanılan Araç & Teknikler

 • Uzman Görüşü Almak
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Beyin Fırtınası Yapmak
 • Odak Gruplar Oluşturmak
 • Görüşmeler yapmak
 • Kolaylaştırma Teknikleri
 • Soru Listeleri ve Anketler
 • Veri Analizi
 • Belge Analizi
 • Veri Sunumu
 • Paydaş Haritalama/Gösterimi
 • Varsayım ve Kısıt Analizi
 • Önceliklendirme/Sıralama
 • Zihin Haritalama Tekniği
 • Alternatif Analizi
 • Kıyaslama
 • Oylama Teknikleri
 • Çoklu Kriter Karar Analizi
 • Karar Verme Teknikleri
 • Yakınlık Şemaları
 • Nominal Grup Tekniği
 • Gözlem ve Görüşmeler
 • İçerik Şemaları
 • Prototipler
 • Ürün Analizi
 • Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
 • Maliyet Fayda Analizi
 • Kalite Maliyeti
 • Akış Şemaları
 • Mantıksal Veri Modeli
 • Matris Şemalar
 • Test ve Tetkik Planlama
 • Pazar Araştırması
 • Kaynak Seçimi Analizi
 • Kaynak Optimizasyonu
 • Eğer Senaryo Analizi
 • Simulasyon
 • Zaman Çizelgesi Sıkıştırma
 • Çevik Sürüm Planlama
 • Yedek Analizi
 • Maliyet Birleştirme
 • Tarihsel Bilgileri Gözden Geçirme
 • Finansal Limit Uzlaşması
 • Fonlama
 • Paydaş Katılımı Değerlendirme Matrisi
 • Uyarı listeleri
 • SWOT Analizi
 • Risk Veri Kalitesi Değerlendirmesi
 • Diğer risk parametreleri değerlendirmesi
 • Risk Kategorizasyonu
 • Hassasiyet Analizi
 • Karar Ağacı Analizi
 • Etki Şemaları
 • Belirsizliğin sunumu
 • Kalite Kontrol Listeleri
 • Süreç Analizi
 • Denetimler
 • X İçin Tasarım
 • Problem Çözme
 • Kalite İyileştirme Yöntemleri
 • Kalite Raporları
 • Müzakere
 • Etkileme
 • Takdir ve Ödüller
 • Duygusal Zeka
 • Liderlik
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Birikimi Yönetimi
 • Aktif Dinleme
 • İlişki Ağı Kurma
 • Geri Besleme
 • Sunumlar
 • İlan Verme
 • Teklif Sahibi Konferansları
 • Teklif Değerlendirme
 • Temel Kurallar
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Tamamlama için Gerekli Performans Endeksi
 • Trend Analizi
 • Dağılım Şemaları
 • istatistiksel Örnekleme
 • Test/Ürün Değerlendirme
 • Teknik Performans analizi
 • Denetimler
 • Hak Talebi Yönetimi
 • Regresyon analizi

[Form id=”14″]

Referanslarım

Kurum İçi Eğitimler

Akbank Hayat Kimya Standard Profil
Alarko Hexagon Superonline
Allianz  Huawei TEB
Anadolu Isuzu Hugo Boss Temsa
Arketipo Design Hyundai Assan Turkcell
BSH Ibtech Tübitak – İltaren
Çayeli Bakır Isuzu Tübitak – UEKAE
Danone İş Bankası Unifree
Emniyet Gen. Müd. Koç Sistem Vakıfbank
Enerjisa Metlife Yeşilyurt İnşaat
Finansbank Numil Ziraat Bankası
Fleetcorp RMK   
Global Bilgi Schneider  
Goodyear Softtech  

Açık Kurslar

Anadolu Sigorta Global Bilgi Phillip Morris
Arçelik Hexagon Roche
Bantaş Honeywell Rollmech
Bosch Hyundai Sita
Bosch Rextroth Ibtech TAV
Çayeli Bakır Kale Holding Tesco Kipa
DHL Kalekim Timay&Tempa
Eren Kıraça Holding Toyota
Ergo Sigorta KPMG Treda 
ETİ Meyan Elektrik Veripark
Evyap MKK Yaltes
Experteam Netaş Yunus Emre Hast.
Ford Otosan Pastem  
Fritolay Perenco