PMP Hazırlık

PMP sınavına hazırlanmak için konu anlatımı ve soru çözümleri desteklemiş bir eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

GENEL BİLGİLER

 • Sınavın Yapısı
 • Sınavın Kolay Yanları
 • Sınavın Zor Yanları

PROJE YÖNETİMİ TERMİNOLOJİSİ

 • Proje nedir?
 • Aşamalı Olgunlaşma (Progressive Elaboration)
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Yönetimi nedir?
 • Program Yönetimi (Program Management)
 • Portföy Yönetimi ( Porrfolio Management)
  Organizasyonel Proje Yönetimi
 • Proje Fazı (Project Phase).

Proje Yönetimi Süreç Grupları

 • Başlangıç Süreç Grubu (Initiation PG)
 • Planlama Süreç Grubu (Planning PG)
 • Yürütme Süreç Grubu (Executing PG)
 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
 • Kapanış Süreç Grubu (Closing PG) 

Proje Yönetimi Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi –
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi

Proje Yaşam Döngüleri

 • Öngörücü Yaşam Döngüsü (Predictive Life Cycle).
 • Yinelemeli Yaşam Döngüsü (Iterative Life Cycle)
 • Artırımlı Yaşam Döngüsü (Incremental Life Cycle).
 • Uyarlamalı yaşam döngüleri

Proje Yönetimi Verileri ve Bilgileri

 • Çalışma performansı verileri
 • Çalışma performansı bilgileri
 • Çalışma performansı raporları

İş Belgeleri

 • İş Gerekçesi (Business Case)
 • Fayda Yönetimi Planı (Benefit Management Plan).

PROJELERİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÇEVRE

 • Çevresel İşletme Faktörleri (Enterprise Environmental Factors)
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları (Organizational Process Assets)

ORGANİZASYONAL SİSTEMLER

 • Organik ya da Basit
 • Fonksiyonel
 • Çok bölümlü
 • Matris
 • Proje Odaklı
 • Sanal
 • Hibrit
 • PYO

Organizasyonel Yapı Seçim Faktörleri

Proje Yönetim Ofisi (Project Management Office (PMO))

Paydaşlar (Stakeholders)

 • Proje Sponsoru
 • Fonksiyonel Yöneticiler –
 • Müşteriler
 • Kullanıcılar
 • Proje Yönetim Ekibi

Proje Yöneticisi (Project Manager)

 • Liderlik Üçgeni
 • Liderlik Tipleri
 • Kişilik Tipleri

BAŞLATMA SÜREÇ GRUBU

Başlangıç Süreç Grubu – Sınav Çerçevesi  – %13 – 26 soru

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Paydaşların Belirlenmesi
  • Ara Test 1 

PLANLAMA SÜREÇ GRUBU

Planlama Süreç Grubu – Sınav Çerçevesi  – %24 – 48 soru

 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Kapsam Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
  • Ara Test 2
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
  • Ara Test 3
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
  • Ara Test 4
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
  • Ara Test 5
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
  • Ara Test 6
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Proje Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
  • Ara Test 7
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje İletişim Yönetiminin Planlanması
  • Ara Test 8

YÜRÜTME SÜREÇ GRUBU

Yürütme Süreç Grubu – Sınav Çerçevesi  – %31 – 62 soru

 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
 • Kalitenin Yönetimi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
  • Ara Test 9
 • Kaynakların Sağlanması
 • Ekibin Geliştirilmesi
 • Ekibin Yönetilmesi
 • MOTİVASYON TEORİLERİ
  • İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Maslow
  • X – Y Teorisi – McGregor
  • Çift Faktör Teorisi – Herzberg
  • Beklenti Teorisi – Vroom
  • Ara Test 10
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
  • Ara Test 11

İZLEME & KONTROL SÜREÇ GRUBU

İzleme & Kontrol Süreç Grubu – Sınav Çerçevesi  – %25 – 50 soru

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kalitenin Kontrolü
 • Risklerin İzlenmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
  • Ara Test 12
 • Kapsamın Kontrolü
 • Kapsamın Onaylanması
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Kaynakların Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
  • Ara Test 13
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi
 • İletişimin İzlenmesi
  • Ara Test 14

KAPANIŞ SÜREÇ GRUBU

Kapanış Süreç Grubu – Sınav Çerçevesi – %7 – 14 soru

 • Proje ya da Fazın Kapatılması
  • Ara Test 15

Final Testi – 50 Soru

Paylaşın: