Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi eğitimi ile alt portföylerin, programların, projelerin ve ilgili işlerin bir bütün olarak yönetilmesi konusunda  Portföy yöneticilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; portföy yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitime katılanlar portföy yönetimi ile ilgili kavramları, pratik uygulamaları ve portföy yönetimi konusunda neyin, neden yapılması gerektiği konusunda tüm gerekli unsurları öğreneceklerdir. 

Hedef

 • Portföy Yönetimi terminolojisini öğrenme
 • Portföy Yönetimi Süreçlerini ve Metodolojisini Uygulayarak Öğrenme
 • Portföy Yönetimi Bilgi Alanlarının Önemini ve Kapsamını anlama

Kimler Katılmalı?

Her sektörden portföy yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler ve profesyonel anlamda portföy yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler, Proje Ofisi çalışanları, Departman Yöneticileri için bu kurs uygundur.

Kazanımlar

 • Mevcut uygulamalar ile profesyonel portföy yönetimi uygulamalarını karşılaştırmak
 • Portföyleri belirli bir disiplin ve süreç dahilinde başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek ve kapatmak
 • Portföyü bir bütün olarak görebilmek
 • Portföy paydaşlarını yönetebilmek, olası problemleri önleyebilmek ile ilgili yöntemleri öğrenmek
 • Problem çözümü ve problemi erken fark etmeye yönelik Portföy Risk Yönetimi ve uygulamalarını öğrenmek
 • Zaman ve bütçe aşımlarına sebep olan etkenleri erken fark edebilmek ve  önlemek

Süre

2 Gün (14 Saat) / Saat 09:30-17:30

Yöntem

 • 1. gün öğlene kadar kavramlar, Türkiye ve Dünya’daki portföy yönetimi uygulamaları  ve mevcut durumun değerlendirilmesi karşılıklı diyalog şeklinde gerçekleştirilir.
 • 1. gün öğleden sonra ve 2. günün sonuna kadar, Eğitmenin dağıtacağı Portföy Yönetimi Planı şablonu üzerinden 4-5’erli gruplar halinde, her grubun kendi belirlediği bir portföyün planlaması yapılır, yürütme, izleme ve kontrol prensipleri belirlenir.

İçerik

Temel Kavramlar

 • Portföy Nedir?
 • Portföy – Program – Proje İlişkisi
 • Portföy Yönetimi Nedir?
 • Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
 • İş Değeri
 • Portföy Yöneticisi
  • Rol & Sorumlulukları
  • Yetkinlikleri
 • Portföy Rol & Sorumlulukları
 • Proje Ofisinin, Portföy Yönetimindeki Önemi
 • Portföy Yönetim Süreci Geliştirme
 • Portföy Yönetimi Yaşam Çevrimi
 • Portföy Yönetimi Bilgi sistemi

Portföy Yönetimi Süreç Grupları

 • Portföy Tanımlama
 • Portföy Hizalama
 • Portföy İzleme ve Kontrol

Portföy Yönetimi Süreci

 • Portföyü Tanımlamak
  • Bileşen Kategorizasyonu
 • Portföy Onayı
  • Portföy Onay Süreci
 • Portföy Paydaşlarını Tanımlamak
  • Paydaş analizi
  • Farkındalık Değerlendirme
 • Portföy Yönetim Planını Hazırlamak
 • Portföy Stratejik Planının Geliştirilmesi
  • Stratejik Hizalama analizi
  • Fayda-Maliyet analizi
  • Önceliklendirme analizi
  • Ağırlandırılmış Değerleme Tekniği
 • Portföy Başlatma Belgesinin Hazırlanması
 • Portföy Yol Haritasının Hazırlanması
  • Bağımlılık Analizi
  • Yeterlilik ve Kapasite analizi
  • Senaryo analizi
 • Portföy Performans Yönetim Planı Hazırlamak
 • Portföy İletişim Planını Hazırlamak
  • İletişim Gereksinim Analizi
  • Portföy Bilgi Yönetimi
  • İletişim Metodları
  • Raporlama
 • Portföy Risk Yönetim Planını Hazırlamak
 • Portföy Tedarik ve Talep Yönetimi

Portföy Yönetişimi, İzleme&Kontrol

 • Portföy Değerini Yönetmek
  • Değer Skorlama ve Ölçüm Analizi
 • Portföy Risklerini Yönetmek
 • Stratejik Değişiklikleri Yönetmek
 • Sapma analizi
 • Portföy Optimizasyonu
 • Portföy Görünümü
 • Portföy Sunumu ve Gözden Geçirmeler

Referanslarım

ING Bank
Garanti Teknoloji
Softtech
Intertech
Ericsson
Turk Telekom

[Form id=”19″]