Program Yönetimi

Tek bir hedefi başarmak için birden fazla dış kaynağın çalıştırılması ve birden fazla projenin eşanlı veya sıralı yürütülmesi gerekiyorsa Program Yönetimi yapılması gerekir.

Bu eğitimde kapsamında Program Yönetimi tekniklerinin öğretilmesi, program yöneticilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar bir programı, bir projeden farklılaştıran özelliklerini ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini, dikkat edilmesi gereken prensip ve kuralları öğreneceklerdir.

Kimler Katılmalı?

Program Yöneticileri, Program Yöneticisi adayları, Proje Ofisi çalışanları, PgMP sınavına hazırlananlar

Kazanımlar

 • Programları projelerden farklı kılan özelliklerin neler olduğu öğrenilecektir.
 • Program paydaşlarının rol ve sorumlulukları anlaşılacaktır.
 • Programın üretmesi gereken faydaların tanımlanması, planlanması ve yönetilmesi ile ilgili prensipler uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve anlaşılması sağlanacaktır.
 • Program Yaşam döngüsünde hangi süreçlerin planlanması gerektiği ve bunların ele alınışı gösterilecektir.
 • Program kapsamını tanımlama, yol haritası çıkarma, Zaman Yönetimi ve değişiklikleri yönetme prensipleri aktarılacaktır.
 • Program İletişim Yöntemlerini, koordinasyon ve raporlama ile ilgili prensipler öğrenilecektir.
 • Programların Finansal Yönetimi, Tedariklerinin Yönetilmesi, Kalite Yönetimi prensipleri öğrenilecektir.
 • Program Risklerini ele alma ve yanıt stratejileri üretme uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Bu eğitim PMI® (Project Management Institute®) Program Yönetimi Standartı 4. Versiyon çerçevesinde verilmektedir.

Süre

3 Gün (21 Saat) / Saat 09:30-17:30

Yöntem

Anlatım + Gruplar Şeklinde Uygulama

İçerik

Tanımlar

 • Program nedir?
 • Program Tipler
 • Proje, Program, Portföy İlişkisi
 • Program Yönetimi nedir?
 • Program Yöneticisi

Program Performans Alanları

 • Program Yaşam Çevrimi
 • Program Aktiviteleri
 • Proje ve Program Değişim Yönetimi

Program Strateji Hizalama

 • Program İş Gerekçesi
 • Program Yönetim Planı
 • Program Vizyonu
 • Program Misyonu
 • Program Hedefleri
 • Program Yol Haritası
 • Çevresel Ortam Faktörleri
 • Çevre Analizi
 • Rekabetçi Avantaj Analizi
 • Fizibilite Çalışmaları
 • SWOT
 • Varsayım analizi
 • Tarihsel Bilgi

Program Fayda Yönetimi

 • Fayda Tanımlama
 • İş Gerekçesi
 • Fayda Listesi
 • Fayda Analizi ve Planlama
 • Fayda Gerçekleştirme Planı
 • Fayda Yönetimi ve Program Yol Haritası
 • Fayda Listesi Güncelleme
 • Fayda Teslimi
 • Program Faydaları ve Program Bileşenleri
 • Program Faydaları ve Program Yönetimi
 • Faydalara Geçiş
 • Fayda Sürekliliği

Program Paydaş Katılımı

 • Program Paydaş Tanımlama
 • Paydaş Katılım Planlama
 • Paydaş Katılımı

Program Yönetişimi

 • Program Yönetişim Kurulu
 • Program Yönetişim Kurulu Sorumlulukları
 • Program Yönetimi ile Organizasyonun Vizyon ve Hedefleri
 • Program Onayı, Teşvik ve Başlatma
 • Program Fonu
 • Program Yönetişim Planı Geliştirme
 • Program Başarı Kriterlerini Belirleme
 • Program Yaklaşımı ve Planlamayı Geliştirme
 • Program Performans Desteği
 • Program Raporlama ve Kontrol Süreçleri
 • Program Kalite Standartları
 • Program İlerleyişini İzleme ve Değişiklik Kontrolü
 • Aşama Geçişleri ve Karar Noktası Gözden Geçirmeleri
 • Bileşen Başlatma ya da Geçiş Kararları
 • Program Kapanışı
 • Program Yönetim Ofisi
 • Program Yönetimi Bilgi Sistemleri
 • Program Yönetimi Bilgi Yönetimi
 • Program Yönetimi Denetim Desteği
 • Program Yönetimi Eğitim

Program Yaşam Çevrimi Yönetimi

 • Program Tanımlama
 • Program Fayda Teslim
 • Program Kapama

Program Yönetimini Destekleyici Süreçler

 • Program İletişim Yönetimi
 • İletişim Planlama
 • Bilgi Dağıtımı
 • Program Performans Raporlama
 • Program Finansal Yönetimi
 • Program Maliyet Tahmini
 • Programın Finansal Altyapısının Kurulması
 • Program Finansal Yönetim Planı Geliştirme
 • Bileşen Maliyet Tahmini
 • Program Maliyet Bütçeleme
 • Program Finansal İzleme ve Kontrol
 • Program Finansal Kapama

Program Entegrasyon Yönetimi

 • Program Başlatma
 • Program Yönetim Planı Geliştirme
 • Program Altyapısı Geliştirme
 • Program Teslim Yönetimi
 • Program Performans İzleme ve Kontrol
 • Program Geçiş ve Fayda Sürekliliği
 • Program Kapanışı

Program Tedarik Yönetimi

 • Program Tedarik Planlama
 • Program Tedariği
 • Program Tedarik Yönetimi
 • Program Tedarik Kapanışı

Program Kalite Yönetimi

 • Program Kalite Planlama
 • Program Kalite Güvence
 • Program Kalite Kontrol

Program İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Planlama
 • İnsan Kaynakları Önceliklendirme
 • İnsan Kaynakları Bağımlılıkları ve İlişkilerini Yönetme

Program Risk Yönetimi

 • Program Risk Yönetimi Planlama
 • Program Risk Tanımlama
 • Program Risk Analizi
 • Program Risk Yanıt Planlama
 • Program Risk İzleme ve Kontrol

Program Zaman Yönetimi

 • Program Zaman Yönetimi Planlama
 • Program Zaman Kontrolü

Program Kapsam Yönetimi

 • Program Kapsam Planlama
 • Program Kapsam Kontrolü