Projelerde Risk Yönetimi

Projelerde yaşanan problemlerin %90’ını öngörülebilirdir. Reaktif yaklaşım (problem olduğunda müdahale) kayıpların yaşanmasına sebep olur. Proaktif yaklaşım olan Proje risk Yönetimi, kayıpların önlenmesini veya olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlar.

Kimler Katılmalı?

Üst Yönetimi, Fonksiyonel yöneticiler, Portföy, Program ve Proje Yöneticileri, Ekip üyeleri, projeden etkilenen veya etkileyebilecek tüm paydaşlar

Kazanımlar

 • Proje Risklerinin Tanımlanması
 • Risklerin Kategorize Edilmesi
 • Risk Kaynakları
 • Varsayım Analizinin Yapılması
 • Risklerin Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Risklerin Analiz Edilmesi
 • Uygun Risk Yanıt Planlarının Oluşturulması
 • Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Risk Azaltıcı Öneriler

Süre

1 Gün (7 Saat) / Saat 09:30-17:30

Yöntem

Anlatım + Tartışma

İçerik

 • Genel
 • Tanım ve Yaklaşımlar
  • Risk Nedir?
  • Risk Kaynakları
  • Varsayım Nedir?
  • Proje Risk Yönetimi Nedir?
  • Program Risk Yönetimi Nedir?
  • Portföy Risk Yönetimi Nedir?
  • Risk Yönetimi Rol ve Sorumlulukları
  • Proje Yaşam Döngüsü Riskleri
  • Risklerin Proje Hedeflerine Etkisi
  • Proje Yürütmede Başarısızlık Sebepleri
  • Sebep-Risk-Etki Üçlemi
 • Risk Yönetimi Süreci
  • Risk Yönetimi Planlama
  • Riskleri Tanımlama
   • Risk Tanımlama Teknikleri (14 Teknik)
   • Risk Kategorileri
   • Risk Kırılım Yapısı
   • Proje Yöneticisi ve Proje Ekibi Kaynaklı Riskler
   • Organizasyonel ve Dış Kaynaklı Riskler
   • Diğer Paydaş Bazlı Riskler
  • Risk Analizi
   • Tekil Risk Analizi Teknikleri (6 Teknik)
   • Nitel Risk Analizi
   • Bütünsel Risk Analizi
   • Nicel Risk Analizi
  • Riske Yanıt Planı Hazırlama
   • Tolerans ve Yanıt Maliyet Etkisi
   • Tehditler-Fırsatlar-Dengeleme
   • Zaman-Maliyet-Kalite Risklerine Yaklaşım Önerileri
  • Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
   • Değişikliklerin Yarattığı Riskleri Yönetmek
   • Proaktif Risk İzleme
   • Risk İzleme&Kontrol Teknikleri (5 Teknik)
   • Eskalasyon
 • Planlama ve Yürütmede Risk Azaltıcı Öneriler
 • Risk Değerlendirme ve Alınan Dersler

[Form id=”19″]