Etiket arşivi: proje kapsamı

Proje Kapsam Analizi Nedir?

Projelerde kapsam analizi projede doğru işlerin yapılması açısından çok önemlidir. Kapsam analizinin içerdiği konular aşağıdaki gibidir;

  1. Paydaş ihtiyaç, istek ve beklentileri ile belirlenmiş, önceliklendirilmiş gereksinimler.(Gereksinim Belgeleri)
  2. Proje kapsamına neyin dahil ve neyin dahil edilmediğini açıklamak.
  3. Sadece proje sonunda ortaya çıkacak ürün, hizmet veya sonucu değil tüm ara sonuçları da içeren proje teslimatlarını tanımı. Teslimatlar, dokümantasyon, yönetimi onayı, ara ürün vb. içerebilir. (Teslimat listesi)
  4. Ürün, hizmet veya sonuç ile ilgili kapsam kabul kriterleri.
  5. Proje tarafından dikkate alınması gereken proje kısıtları.(Kısıt Kayıtları)
  6. Proje varsayımları ve proje üzerindeki etkileri (Varsayım Kayıtları)
Paylaşın: