Etiket arşivi: vizyon

Neden Akıllı Firmalar Aptalca Şeyler Yaparlar?

Şirketler, akıllı olmak zorundadırlar. Firmaları akıllı yapan akıllı insanlardır ve aptalca şeyleri yapanlar da akıllı insanlardır.

Akıllı insanlar genellikle aynı hatayı iki kere yapmazlar ama bu ilk hatalarını ya da aptallıklarını her an yapabilirler.

Ortak Karar

Bazen, bir şey yapılacağı zaman bir çok kişinin ortak kararına ihtiyaç duyulur çünkü sorumluluk paylaşılsın, istenir. Bir problemin çözümüne çok fazla kişiyi karıştırmak daha çok veri, farklı bakış açıları ve çözümler, bu çözümlere ilişkin daha fazla eleştiri anlamına gelir.

Birden fazla tarafı her konuda bir araya getirmek ve ortak bir karar çıkartmak karar almayı zorlaştırabilir. Herhangi bir durumu az sayıda insana kanıtlamak çok insana kanıtlamaktan daha kolaydır. Bu tip durumlarda durumu ortaya koyanlar veya çözüm üretenler, istenmeyen kişi ilan edilebilirler.

Alışkanlıklar

Şirket içinde, belirli konularda, yerleşmiş inançlar, alışkanlıklar var ise karar alma süreci zorlaşır. Alınacak kararlar bu inanç ve alışkanlıklara göre verilirken bir çok kusur görmezden gelinir.

Yerleşmiş inançlar ve alışkanlıklar başarı için belirleyici öneme sahiptirler. Önemli olan yanlış yöne sapılmaması ve başka problemlere yol açmamasıdır.

Patronlar

Patron, şirket için doğru olduğunu “şahsen” düşündüğü ya da sadece sevdiği için bir şeyleri başlatıyorsa tehlikeli çanları çalmaya başlar. Çünkü patronla ters düşmek kariyer riskidir, dediğini yapmak şirket için doğru değilse yapanı aptal durumuna düşürebilir. Kimse bile bile aptallık yapmak istemez.

Patronlarımızın haklarını yemeyelim, onlar akıllıdır. Bir anda bir şey fark ederler, kafalarında mevcut işleri ve öncelikleri gözden geçirirler ve başlattıkları şeyi akıllı bir platforma oturturlar.

Uzmanlar

Akıllı insanlar diğer akıllı insanlara hayranlık duyarlar. Örneğin coğrafya konusunda bilginiz yoksa o konuda bir danışman tutarsınız ve o size (sandığınızın aksine) dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyebilir.

Bazı uzmanlar kendi alanları dışındaki konularda da hazırlıklıdırlar. Örneğin bir pazarlama probleminiz olduğunu söyleseniz size farklılaşın, değişin diye bir öneriyi anında getirebilirim. Bir işe yarar mı, bilmem 🙂

İyi haberler

Şirketler, rakiplerinin, müşterilerinin, devletin, denetçilerin saldırısına maruz kalabilirler. Böyle durumları hasır altı edip, sürekli iyi haberleri duyurmak ve yayınlamak iyi bir tercih değildir. Bazı yöneticilere astları kötü haberleri asla duyurmayarak onunla uğraşmak istemezler. Yönetici “bana problem getirmeyin çözüm getirin” havasında olabilir. Kötü haberlerde, problemlerde iş hayatının birer parçasıdırlar.

Saçmasapanlıklar

Çok çeşitli örnekler verilebilir. Şirket vizyon ve misyonunda insana değer verdiğini yazan firmaların aksine uygulamalarını görebilirsiniz. Şirketin karı düştüğünde bunun sorumlusu olan yönetici ve pazarlamacılar yerine zararda hiç payı olmayan çalışanlar  işten çıkartılabilir.

Bütçeler

Hazırlanan bütçeler yönetim seviyesinde belirli bir yüzdede kesilir. Bütçeyi hazırlayanlar bu kesintiyi tahmin ederek ve şişirerek hazırlamışlardır. Kimin kimi kandırdığı belli olmayan aptalca bir döngü yaşanır. Bazı şirketlerde bütçeler formalite için hazırlanır, ne yıl içinde uyulur ne de bundan kimse rahatsız olur.

Açgözlülük

Şirket, “sırf kazanmak” için oynuyorsa kurallara, kanunlara ve etik kurallara tam anlamıyla uymayacaktır.

Kibir

Açgözlülüğün ikiz kardeşi kibirdir. Eğer bir şirket Tanrı’nın lütfu olduğunu düşünüyorsa orada kibir var, demektir. Bu şirketler kendilerini dünyevi şeylerin (yasalar, kurallar vb.) üstünde görerek davranırlar.

Paylaşın:

Etkili Proje Yönetimi İçin Liderlik Yetenek ve Becerileri – 1


Genelde iyi proje yöneticilerinin için kabul edilmiş liderlik yetenekleri ve becerileri vardır; vizyon, iletişim, dürüstlük, coşku, empati, yetkinlik, delegasyon, takım oluşturma ve problem çözme sayılabilir. Bu özelliklerin bir çoğu uygun yaklaşım, eğitim, mentorluk ve pratikle elde edilebilir.

Bu alanlarda etkili olmak takım performansına fayda sağladığı gibi proje risklerinin ve sorunların azaltılmasını sağlar. Bu yazı dizisinde nitelikleri ayrı ayrı ele almaya çalışacağım;

Proje Yöneticisinin Vizyonu ve İlham Verme Yeteneği

Proje yöneticileri genellikle proje amaç ve hedeflerine ulaşmak için atanırlar. Bu da projenin nasıl başarılacağına dair bir vizyon gerektirir. Net bir vizyona, vizyonu takıma ve diğer proje paydaşlarına etkili bir şekilde iletme yeteneğine sahip olmak çok önemlidir. Ekibe ilham verebilmek ve başarının önündeki engelleri aşmak için gereken desteği kazanmayı sağlar. Proje yöneticisinin ilham verici bir lider olup olmadığını değerlendirebilmek için dikkate alınması gereken sorular;

 • Proje Yönetimi Planı, proje ekibi, organizasyon ve paydaşlar tarafından benimsenmiş midir?
 • Proje aşama ve/veya aktiviteleri gerektiği gibi tamamlanıyor mu?
 • Proje ekibi önceliklere, karar alma süreçlerine, değişiklik yönetim prensiplerine, risk yönetimine, ürün geliştirme süreçlerine, organizasyonel politikalara ve prosedürlere uygun şekilde davranıyorlar mıdır?
 • Kaynak koordinasyonu sağlanmış mıdır?
 • Çatışmalar hızlı ve etkili bir şekilde çözülüyor mu?
 • Proje ekibi üyeleri, yöneticiler ve proje paydaşları arasında güven ve saygı sağlanmış mıdır?
 • Proje ekibi proje konusunda istekli ve kritik taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak için fedakarlık yapmaya istekli midir?
 • Şirket çalışanlar, belirli proje yöneticileri tarafından yönetilen projelere atanmak için çaba gösteriyor mu?

Bu sorulara verilen olumlu cevaplar, ilham verici bir proje yöneticisinin belirtileridir.

Yarın: Proje Yöneticisi İletişim Becerileri ve Proje Yöneticisi Bütünlüğü

Paylaşın:

Kriz dönemlerinde projeler

Kriz dönemlerinde bazı projeleri kötü gittiği ya da gitme olasılığı olduğu için iptal ediyor olabilirsiniz.  Fakat iptal edene kadar da tüm cesaretinizle kurtarmak için elinizden geleni yaptığınızı düşünüyor musunuz? Bazen bir projeyi iptal etmek kolayken bazen değildir.

Burada 3. bir tercih gündeme gelir hem devam etmesi gerekliliği hemde iptal edilmesi durumu. İşte o zaman yeniden başlarız.

Bazen projeler takılıp kalırlar. Ne ileri nede geri giderler. Eğer yapabiliyorsak iptal ederiz ama bazende hala umut var diyerek devam ederiz. Her zaman projede problem yaratan tüm bileşenleri bilemeyiz, gecikmeye yada yavaşlamaya en çok sebep olanlar üzerinde dururuz, ve bu sebeplede proje ya hüsranlıkla yada hatalarla biter.

Bazen bir projede ısrar etmek yada iptal etmek yerine üçüncü tercih “tekrar başlatmak” olmaktadır. Yeniden başlatmak öncelikle elimizde ne olduğuna bakmak, yeniden organize etme ve atamaları gerçekleştirmek, sorumlulukları tekrar dağıtmak ve planlamayı tekrar yapmaktır. Yeni bir enerji ve hareket getirmesine rağmen aynı zamanda da acı vericidir.

Yeniden başladığınızda herşeyi masaya yatırın. Yeni bir vizyonla, yeni bir liderlik, yeni ekip yapısı, yeni planları sunun. Yeniden başlatılan proje turbülans yaratır. Buda aslında neden işe yaradığının göstergesidir. Bunu öğrenmek için Kuzey Atlantik’e bakmamız gerekir.

Kutuplar körfez akıntıları doğrultusunda yer alırlar. Körfez akıntıları geçtikçe bölgeyi ısıtacak dev anaforlar oluşur.

Doğada yaşayan sistemler türbülans ile gelişirler.

Projenin yeniden başlatılması türbülansa yol açacaktır. Yeniden başlatılacak olan proje olmanın şartları:

• Sürekli program gecikmeleri ve bütçe aşımları.

• İptal yada hatanın organizasyonu korkuttuğu durumlarda.

• Başarı için tam ve kesin bir birliktelik olmadığında.

Başarılı yeniden başlamanın 3 anahtarı;

 1. Başlamadan deneyin
 2. Otobanda trafiğin en yoğun olduğu zaman direksiyon çalışmak tehlikelidir.
 3. Kendinizi suçlamayın

Bazıları o işten uzak tutulduklarında problemin kendilerinde olduklarını düşünürler. Genellikle değildirler. Bazen yeni yüzler türbulansı başarmak için bir tercih olabilir. Problemlerin sistematik ve kişisel olarak algılanmadan görüşülmesi gerekir.

Yardım isteyin

Daha öğrenilecek çok şey olduğunu unutmayın ve gerekiyorsa yardım isteyin.

Paylaşın: