Kategori arşivi: Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ile ilgili yazılar

Projelerde Aşırı Şişirilmiş Çıkarım Etkisi

Aşırı şişirilmiş çıkarım etkisi (overinflated inference effect), projelerde çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu etki, belirli bir veri veya bilgi parçasının öneminin ve etkisinin gereğinden fazla vurgulanması durumunda ortaya çıkar. Proje yönetiminde bu durum, yanlış kararlar alınmasına, kaynakların yanlış kullanılmasına ve sonuçta projenin başarısız olmasına neden olabilir. Aşırı şişirilmiş çıkarım etkisinin projeler üzerindeki bazı olası etkileri:

 1. Yanıltıcı Karar Verme: Proje ekibi veya yöneticiler, belirli bir bilginin önemini abartarak yanlış kararlar alabilir. Bu durum, projeyi yanlış yönlendirebilir ve gereksiz risklerin alınmasına yol açabilir. Örnek: Bir inşaat projesinde, belirli bir yapı malzemesinin üstün özelliklere sahip olduğu düşünülerek tercih edilmesi, ancak bu malzemenin projeye uygun olmadığının sonradan anlaşılması. Bu durumda, hem maliyetler artar hem de proje takvimi sarkar.
 2. Kaynakların Yanlış Tahsisi: Aşırı şişirilmiş çıkarımlar, kaynakların yanlış yerlere yönlendirilmesine neden olabilir. Bu da projenin kritik alanlarında kaynak eksikliği yaratabilir ve projenin genel verimliliğini düşürebilir. Örnek: Bir yazılım geliştirme projesinde, belirli bir teknolojinin gereğinden fazla önemsenmesi ve bu teknolojiye yatırım yapılması, diğer kritik alanlarda kaynak eksikliğine yol açabilir. Bu durum, proje tamamlandığında beklenen performansın altında kalınmasına neden olabilir.
 3. Gerçekçi Olmayan Beklentiler: Proje paydaşları, aşırı şişirilmiş çıkarımlar nedeniyle gerçekçi olmayan beklentilere sahip olabilirler. Bu durum, proje sürecinde hayal kırıklıklarına ve güven kaybına neden olabilir. Örnek: Bir pazarlama kampanyasında, sosyal medyanın etkisinin abartılması ve tüm bütçenin bu kanala yönlendirilmesi, geleneksel pazarlama yöntemlerinin ihmal edilmesine yol açabilir. Sonuç olarak, kampanya hedeflenen müşteri kitlesine ulaşamaz ve başarısız olur.
 4. Performans ve Sonuçların Yanıltıcı Olması: Proje sonuçları ve performans değerlendirmeleri, abartılı çıkarımlar nedeniyle yanıltıcı olabilir. Bu, projenin başarısını doğru bir şekilde ölçmeyi zorlaştırabilir ve gelecekteki projeler için yanlış derslerin çıkarılmasına yol açabilir. Örnek: Bir eğitim programında, belirli bir eğitim metodunun gereğinden fazla vurgulanması ve diğer yöntemlerin göz ardı edilmesi, eğitim sonuçlarının yanıltıcı olmasına ve katılımcıların beklentilerinin karşılanamamasına neden olabilir.
 5. Moral ve Motivasyon Sorunları: Proje ekibi, aşırı şişirilmiş çıkarımların neden olduğu hatalı stratejiler ve kararlar nedeniyle motivasyon kaybı yaşayabilir. Bu durum, ekip içindeki uyumu ve işbirliğini olumsuz etkileyebilir. Örnek: Bir üretim projesinde, belirli bir makinenin performansının abartılması ve diğer ekipmanların öneminin göz ardı edilmesi, ekip içindeki uyumu ve motivasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu durum, çalışanların verimliliğini düşürebilir.

Bu etkileri minimize etmek için proje yönetiminde veri ve bilgi analizine daha fazla önem verilmesi, kararların veri odaklı ve objektif bir şekilde alınması ve her türlü çıkarımın dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, proje paydaşlarının beklentilerinin doğru yönetilmesi ve iletişimin açık ve net olması da bu tür olumsuz etkileri azaltabilir.

Proje Yöneticilerinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 1. Veri ve Bilgi Analizi
  • Proje yöneticileri, karar verirken verileri dikkatlice analiz etmeli ve çıkarımların doğruluğunu kontrol etmelidir. Her türlü bilgi parçasının doğruluğu ve geçerliliği titizlikle değerlendirilmelidir.
 2. Objektif Karar Verme
  • Kararlar, objektif verilere dayandırılmalı ve duygusal veya önyargılı yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Bu, yanlış yönlendirilmiş stratejilerin önüne geçebilir.
 3. Paydaş Beklentilerinin Yönetimi
  • Proje paydaşlarının beklentileri gerçekçi bir şekilde yönetilmeli ve aşırı beklentilerin önüne geçilmelidir. Bu, proje sürecinde hayal kırıklıklarının ve güven kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.
 4. İletişim ve Şeffaflık
  • İletişim kanalları açık tutulmalı ve tüm proje katılımcıları arasında şeffaf bir bilgi akışı sağlanmalıdır. Bu, yanlış anlaşılan çıkarımların düzeltilmesine yardımcı olabilir.
 5. Esnek Planlama
  • Proje planları, değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde esnek olmalıdır. Bu, aşırı şişirilmiş çıkarımların neden olabileceği olumsuzluklara karşı projenin dirençli olmasını sağlar.

Aşırı şişirilmiş çıkarım etkisi, projelerde ciddi olumsuzluklara yol açabilir. Proje yöneticileri, bu etkinin farkında olarak veri ve bilgiyi dikkatlice analiz etmeli, objektif kararlar almalı, paydaş beklentilerini yönetmeli ve iletişimi şeffaf tutmalıdır. Bu şekilde, projelerin başarısız olma riskini minimize edebilir ve daha sağlıklı proje sonuçları elde edebilirler.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yöneticisi ve Wabi-Sabi Yaklaşımı

Wabi-sabi yaklaşımı, Japon estetiğinde kusurluluk, geçicilik ve eksiklik güzelliğini kabul eden bir felsefedir. Proje yöneticisinin davranışları ile wabi-sabi yaklaşımı arasında bazı paralellikler ve uygulanabilir prensipler bulunmaktadır:

1. Kusurları ve Hataları Kabul Etme

Wabi-sabi, kusurların ve hataların doğal ve kabul edilebilir olduğunu vurgular. Proje Yöneticileri de projelerdeki hataları ve eksiklikleri doğal karşılamalı, bunları öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görmelidirler. Bu, takım üyelerinin hata yapma korkusunu azaltır ve inovasyonu teşvik eder.

2. Geçicilik ve Değişime Açıklık

Wabi-sabi, her şeyin geçici olduğunu ve sürekli değiştiğini kabul eder. Proje Yöneticileri de projelerin ve proje koşullarının sürekli değiştiğini kabul etmeli, değişimlere esnek ve uyumlu yaklaşmalıdırlar. Projelerde beklenmeyen değişiklikler karşısında adaptasyon yeteneği önemlidir.

3. Basitlik ve Minimalizm

Wabi-sabi, sadelik ve minimalizmi savunur. Proje Yöneticileri, süreçleri ve iletişimi basit ve sade tutarak karmaşıklığı azaltabilirler. Gereksiz prosedürler ve dokümantasyon yerine, projeye değer katan temel unsurlara odaklanmak verimliliği artırır.

4. Doğallık ve Organik Büyüme

Wabi-sabi, doğallık ve organik büyümeyi teşvik eder. Proje Yöneticileri, takımın doğal bir şekilde gelişmesini ve büyümesini desteklemelidirler. Zorlamalar ve baskılar yerine, takım üyelerinin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortam yaratmalıdırlar.

5. Sabır ve Yavaşlık

Wabi-sabi, sabır ve yavaşlığın değerini bilir. Proje Yöneticileri, aceleci ve baskıcı yaklaşımlar yerine, süreçlerin doğal hızında ilerlemesine izin vermeli ve hata yaptıracak aceleci davranışlardan kaçınmalıdırlar. Bu, daha kaliteli ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye yardımcı olur.

6. Derin Bağlantılar Kurma

Wabi-sabi, derin ve anlamlı bağlantıları teşvik eder. Proje Yöneticileri, takım üyeleri ile güçlü ilişkiler kurmalı ve projede yer alan tüm paydaşlarla anlamlı iletişim kurmalıdırlar. Bu, projenin başarısını artırır ve takımın moralini yükseltir.

Wabi-sabi yaklaşımı, proje yöneticilerinin daha esnek, kabul edici ve insan odaklı bir yönetim tarzı benimsemelerine yardımcı olabilir. Kusurları kabul etmek, değişime açık olmak, sadelik ve doğallığı benimsemek, sabırlı ve derin bağlantılar kurmak, proje yönetiminde daha etkili ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeyi sağlar.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetiminde Homeostazis: Dengede Kalmanın Önemi

Proje yönetimi, dinamik ve sürekli değişen bir ortamda dengeyi koruma sanatıdır. Bu bağlamda, biyolojik bir kavram olan homeostazis, proje yönetimine uygulanabilir. Homeostazis, bir sistemin içsel dengesini koruma yeteneğini ifade eder. 

Homeostazis Nedir?

Homeostazis, biyolojide organizmaların iç ortamlarını sabit tutma yeteneği olarak tanımlanır. Örneğin, vücut sıcaklığının, pH seviyesinin ve su dengesinin korunması, homeostatik mekanizmalar sayesinde gerçekleşir. Proje yönetiminde ise homeostazis, proje ekibinin ve süreçlerinin değişen koşullara rağmen dengesini koruma yeteneği olarak düşünülebilir.

Projelerde homeostazisin sağlanması, birkaç temel prensip üzerine kuruludur:

 1. İletişim ve Koordinasyon: Projelerde etkili iletişim ve koordinasyon, homeostazisi sağlamak için kritiktir. Düzenli toplantılar, açık bilgi paylaşımı ve geri bildirim mekanizmaları, ekip üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlar.
 2. Esneklik ve Uyum Sağlama: Değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamak, proje yönetiminde dengeyi korumanın anahtarıdır. Proje planlarında esneklik, risk yönetimi ve proaktif önlemler, homeostatik bir dengeyi destekler.
 3. Kaynak Yönetimi: Projelerde kaynakların (zaman, bütçe, insan kaynağı) etkin bir şekilde yönetilmesi, dengeyi korumanın önemli bir bileşenidir. Kaynakların dengeli dağılımı ve kullanımı, projelerin sürdürülebilirliğini sağlar.
 4. Stres Yönetimi: Proje ekiplerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, homeostazis için önemlidir. Stres yönetimi, ekip üyelerinin verimliliğini ve işbirliğini artırır.

Homeostazisin Projelerdeki Faydaları

 1. Verimlilik Artışı: Homeostazisi sağlanan projelerde ekip üyeleri, daha verimli ve etkili çalışır. Bu da proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.
 2. Risk Azaltma: Dengeyi koruyan projeler, beklenmedik değişimlere karşı daha dirençli olur. Risklerin erken tespit edilip yönetilmesi, proje başarısını artırır.
 3. Ekip Uyumu ve İşbirliği: İyi bir denge, ekip üyeleri arasında uyumu ve işbirliğini destekler. Bu da projelerin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 4. Müşteri Memnuniyeti: Dengeli yönetilen projeler, müşteri beklentilerini daha iyi karşılar ve müşteri memnuniyetini artırır.

Homeostazis kavramı, proje yönetiminde dengeyi koruma ve sürdürülebilir başarı elde etme açısından büyük önem taşır. Etkili iletişim, esneklik, kaynak yönetimi ve stres yönetimi gibi stratejilerle projelerde homeostazis sağlanabilir. Bu yaklaşım, projelerin verimliliğini, uyumunu ve müşteri memnuniyetini artırarak, proje yöneticilerine önemli avantajlar sunar.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetiminde Antagonizma: Karşıtlık ve İşbirliği Dengesi

Proje yönetimi, çeşitli paydaşların ve ekiplerin birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte zaman zaman antagonizma, yani karşıtlık veya çatışma durumu ortaya çıkabilir. Antagonizma, doğru yönetilmediğinde projeleri başarısızlığa sürükleyebilir. Ancak, iyi yönetildiğinde projelerin daha güçlü ve dayanıklı hale gelmesine katkıda bulunabilir. 

Antagonizmanın Nedenleri

Projelerde antagonizmanın ortaya çıkmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 1. Farklı Hedefler ve Öncelikler: Projeye dahil olan farklı paydaşların ve ekiplerin farklı hedefleri ve öncelikleri olabilir. Bu durum, çatışmalara yol açabilir.
 2. İletişim Eksiklikleri: Yanlış anlaşılmalar ve bilgi eksiklikleri, projede antagonizmaya neden olabilir. Yetersiz iletişim, ekipler arasında güven kaybına yol açabilir.
 3. Kısıtlı Kaynaklar: Zaman, bütçe ve insan kaynakları gibi sınırlı kaynaklar, ekipler arasında rekabete neden olabilir. Bu da antagonizmayı tetikleyebilir.
 4. Kişisel ve Kültürel Farklılıklar: Ekip üyelerinin kişisel değerleri, çalışma tarzları ve kültürel geçmişleri farklılık gösterebilir. Bu durum, anlaşmazlıklara yol açabilir.

Antagonizmanın Yönetimi

Projelerde antagonizmayı yönetmek için şu stratejiler izlenebilir:

 1. Etkili İletişim Kurma: Proje yönetiminde açık ve etkili iletişim, antagonizmanın önlenmesinde ve çözülmesinde kritik bir rol oynar. Düzenli toplantılar, raporlamalar ve geri bildirim mekanizmaları bu süreçte yardımcı olabilir.
 2. Ortak Hedefler Belirleme: Proje ekiplerinin ortak bir hedef etrafında birleşmesi, çatışmaların azalmasına yardımcı olabilir. Paydaşların beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda ortak hedefler belirlemek önemlidir.
 3. Çatışma Çözme Teknikleri Kullanma: Proje yönetiminde çatışma çözme teknikleri, antagonizmanın yönetilmesinde etkili olabilir. Müzakere, arabuluculuk ve problem çözme gibi yöntemler kullanılabilir.
 4. Takım Çalışmasını Teşvik Etme: Ekip üyelerinin birlikte çalışmasını teşvik etmek, antagonizmanın önlenmesine yardımcı olabilir. Takım çalışması etkinlikleri, eğitimler ve motivasyon programları bu süreçte yararlı olabilir.

Antagonizmanın Pozitif Yönleri

Doğru yönetildiğinde antagonizma, projelerde olumlu sonuçlar doğurabilir:

 1. Yaratıcılığı ve İnovasyonu Artırma: Karşıt görüşlerin ve fikirlerin tartışılması, projelerde yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulunmasına katkıda bulunabilir.
 2. Dayanıklılığı Güçlendirme: Antagonizmanın üstesinden gelmeyi başaran projeler, daha güçlü ve dayanıklı hale gelir. Bu da projelerin başarı şansını artırır.
 3. Performansı İyileştirme: Antagonizma, ekiplerin daha yüksek performans göstermesini teşvik edebilir. Rekabet ortamı, ekip üyelerinin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Proje yönetiminde antagonizma, doğru yönetildiğinde projelerin başarısına katkıda bulunabilir. Etkili iletişim, ortak hedefler belirleme, çatışma çözme teknikleri ve takım çalışmasını teşvik etme gibi stratejiler, antagonizmanın yönetilmesinde önemli rol oynar. Antagonizmanın pozitif yönlerini kullanarak projelerde yaratıcılığı, dayanıklılığı ve performansı artırmak mümkündür. Bu nedenle, proje yöneticilerinin antagonizmayı bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak görmeleri ve bu doğrultuda hareket etmeleri önemlidir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Projelerde Karşılıklı Paydaş Bağımlılıkları

Projelerde başarıya ulaşmak, farklı paydaşlar arasında karşılıklı bağımlılıkları anlamayı ve yönetmeyi gerektirir. 

Temel Konular

 1. Kaynak Yönetimi:
  • İnsan Kaynakları: Proje ekip üyelerinin yetkinlikleri ve performansları, projenin başarısını doğrudan etkiler. İyi bir takım sinerjisi oluşturmak ve kaynakları verimli kullanmak, başarılı bir proje yönetiminin anahtarıdır.
  • Mali Kaynaklar: Bütçe yönetimi, projenin tüm aşamalarında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Finansal bağımlılıklar, genellikle sponsorlar ve proje yöneticileri arasında görülür.
 2. Zaman Yönetimi:
  • Proje Zaman Çizelgesi: Proje zaman çizelgesi ve teslim tarihleri, tüm paydaşlar için kritik öneme sahiptir. Her bir görev, diğerine bağımlı olabilir ve bu nedenle gecikmeler, domino etkisi yaratabilir.
 3. İletişim ve Bilgi Paylaşımı:
  • İletişim Planları: Proje ekibi içinde ve paydaşlarla doğru ve zamanında iletişim, proje başarısı için hayati önemdedir. Yanlış veya eksik bilgi paylaşımı, projede büyük aksaklıklara yol açabilir.
 4. Kalite Yönetimi:
  • Kalite Standartları: Projede belirlenen kalite standartlarına uyum, müşteri memnuniyetini ve projenin genel başarısını doğrudan etkiler. Kalite yönetimi, proje yöneticisi ve kalite kontrol ekibi arasında sıkı bir işbirliği gerektirir.

Paydaşlar Arası Karşılıklı Bağımlılıklar

 1. Müşteriler ve Proje Ekibi:
  • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yönetimi: Müşterilerin beklentilerinin doğru anlaşılması ve bu beklentilere uygun çözümler geliştirilmesi, projenin başarıya ulaşması için kritik bir bağımlılıktır.
 2. Yöneticiler ve Sponsorlar:
  • Stratejik Kararların Alınması: Projelerde stratejik kararlar genellikle yöneticiler ve sponsorlar arasında alınır. Bu kararlar, projenin yönünü ve başarısını doğrudan etkiler.
 3. Tedarikçiler ve Proje Yöneticisi:
  • Malzeme ve Hizmet Tedariki: Tedarikçilerden gelen malzeme ve hizmetlerin zamanında ve istenen kalitede sağlanması, projenin ilerleyişi için gereklidir. Tedarikçilerin güvenilirliği ve proje yöneticisinin bu süreci iyi yönetmesi, projede karşılıklı bağımlılıkların önemli bir örneğidir.
 4. Proje Ekibi ve Kalite Kontrol Ekibi:
  • Ürün Kalitesi ve Testler: Proje ekibi tarafından geliştirilen ürünlerin, kalite kontrol ekibi tarafından test edilmesi ve onaylanması gereklidir. Bu süreç, proje sonunda teslim edilecek ürünün kalitesini garantiler.

Projelerde karşılıklı bağımlılıkların yönetimi, projenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Kaynak yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve bilgi paylaşımı ile kalite yönetimi gibi konular, paydaşlar arasındaki bağımlılıkların temelini oluşturur. Bu bağımlılıkları doğru analiz etmek ve yönetmek, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Kaynaklar

 1. PMI, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”
 2. Kerzner, H., “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling”
 3. Larson, E. W., & Gray, C. F., “Project Management: The Managerial Process”

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Projelerde Çok Nedenlilik

Projelerde başarıya ulaşmak, sadece tek bir faktöre bağlı değildir. Projelerin dinamik ve karmaşık doğası, birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenir. Çok nedenlilik (multicausality), projelerin başarı ya da başarısızlığında rol oynayan çeşitli faktörlerin etkisini anlamamıza yardımcı olur. 

Çok Nedenlilik Nedir?

Çok nedenlilik, bir olayın ya da sonucun birden fazla sebebe dayandığı durumları ifade eder. Proje yönetiminde, projelerin başarısı veya başarısızlığı, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle belirlenir. Bu faktörler arasında proje ekibinin yetkinlikleri, kaynakların etkin kullanımı, paydaş yönetimi, risk yönetimi ve proje planlaması gibi unsurlar yer alır.

Paydaş Analizi ve Çok Nedenlilik

Çok nedenlilik aynı zamanda paydaş analizinin iyi bilinen bir biçimidir. Bu yaklaşım, projemizi ve ilgi alanlarımızı ilgi odağı haline getirerek, olup bitenlerde kimin payı olduğunu araştırmayı içerir. Çok nedenlilik, odaktaki projeyle ilgili olarak paydaşların çeşitliliğini ve onların çıkarlarını ifade eder. Paydaşlar ve onların çıkarları, sosyal sistemin dokusu içinde bir karmaşıklık kaynağı olarak görülebilir. İlgili çıkarlar, paydaş ile proje arasında dinamik bir etkileşim yaratır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu durum, projenin kişisel çıkarların merkezinde olduğu bir yıldız imajını yaratır.

Projelerde Çok Nedenliliğin Önemi

Projelerde çok nedenliliği anlamak, proje yöneticilerinin daha etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Tek bir sebebe odaklanmak yerine, tüm potansiyel faktörleri göz önünde bulundurmak, projenin başarısını artırır. Çok nedenliliğin önemini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

 1. Kapsamlı Analiz: Proje yöneticileri, projeye etki eden tüm faktörleri analiz ederek daha kapsamlı ve gerçekçi planlar yapabilirler.
 2. Risk Yönetimi: Çok nedenlilik, potansiyel risklerin ve bu risklerin kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu sayede, risk yönetim stratejileri daha etkili bir şekilde uygulanabilir.
 3. Kaynak Yönetimi: Farklı nedenlerin projeye olan etkilerini analiz etmek, kaynakların daha verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 4. Paydaş Yönetimi: Projeye etki eden çeşitli nedenlerin anlaşılması, paydaş beklentilerinin yönetilmesinde yardımcı olur.

Uygulamada Çok Nedenlilik Yönetimi

Projelerde çok nedenliliği yönetmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Faktör Analizi: Projeye etki eden tüm faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz etmek.
 • Risk Değerlendirmesi: Belirlenen faktörlerin projeye olan potansiyel risklerini değerlendirmek ve bu risklere karşı önlemler geliştirmek.
 • Sürekli İzleme ve Değerlendirme: Proje sürecinde sürekli olarak faktörleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde stratejileri güncellemek.
 • İletişim ve İşbirliği: Proje ekibi ve paydaşlarla etkili iletişim kurmak, işbirliği içinde çalışmak ve bilgi paylaşımını sağlamak

Projelerde çok nedenlilik, projelerin başarısını etkileyen çeşitli faktörlerin bir arada değerlendirilmesini gerektirir. Bu yaklaşım, proje yöneticilerinin daha etkili ve kapsamlı stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Çok nedenlilik kavramını anlayarak ve uygulayarak, projelerin başarı oranını artırmak mümkündür.

Kaynaklar

 1. Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons.
 2. PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute.
 3. Turner, R. (2014). Gower Handbook of Project Management. Gower Publishing.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Organizasyonel Dönüşümde TPC Modeli

Noel Tichy, liderlik ve organizasyonel değişim alanında tanınmış bir akademisyen ve danışmandır. Tichy’nin TPC (Technical, Political, Cultural) Modeli, organizasyonların değişim süreçlerini yönetmede kritik bir çerçeve sunar. 

TPC Modeli Nedir?

TPC Modeli, organizasyonların değişim süreçlerini başarılı bir şekilde yönetebilmesi için üç temel boyutu ele alır: Teknik, Politik ve Kültürel.

 1. Teknik Boyut (Technical)
  • Teknik boyut, organizasyonun yapısal ve operasyonel gereksinimlerini kapsar. Bu, süreçler, sistemler, araçlar ve teknolojik altyapı gibi unsurları içerir. Değişim yönetimi sürecinde teknik boyutun başarılı bir şekilde ele alınması, yeni iş süreçlerinin ve sistemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 2. Politik Boyut (Political)
  • Politik boyut, organizasyon içindeki güç dinamiklerini ve ilişkileri ifade eder. Liderlik, etkili iletişim, güç dağılımı ve çıkar çatışmaları gibi konular bu boyutun içinde yer alır. Değişim süreçlerinde politik boyutun dikkate alınması, çalışanlar arasında işbirliğini ve uyumu artırır.
 3. Kültürel Boyut (Cultural)
  • Kültürel boyut, organizasyonun değerlerini, inançlarını, normlarını ve çalışanların tutumlarını kapsar. Organizasyon kültürü, değişim süreçlerinin benimsenmesinde ve sürdürülebilirliğinde kritik bir rol oynar. Kültürel değişim, çalışanların yeni sistem ve süreçlere adaptasyonunu kolaylaştırır.

TPC Modeli’nin Uygulanması

TPC Modeli, organizasyonların değişim süreçlerini yönetirken dikkate almaları gereken bütünsel bir yaklaşımdır;

 1. Mevcut Durum Analizi
  • Değişim sürecine başlamadan önce, organizasyonun mevcut teknik, politik ve kültürel durumunu analiz etmek önemlidir. Bu, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine yardımcı olur.
 2. Değişim Vizyonu ve Stratejisi
  • Değişim için net bir vizyon ve strateji oluşturulmalıdır. Bu vizyon, organizasyonun gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolları kapsar.
 3. Paydaş Katılımı ve İletişim
  • Değişim sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Etkili iletişim stratejileri, çalışanların değişim sürecine dahil edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olur.
 4. Eğitim ve Gelişim Programları
  • Çalışanların yeni sistem ve süreçlere adaptasyonunu kolaylaştırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, teknik becerilerin yanı sıra kültürel ve politik farkındalığı da artırmalıdır.
 5. Değişim Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Değişim süreci boyunca düzenli olarak izleme ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu, sürecin etkinliğini ölçmeye ve gerekli düzeltici önlemleri almaya olanak tanır.

Noel Tichy’nin TPC Modeli, organizasyonların değişim süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmeleri için kapsamlı bir çerçeve sunar. Teknik, politik ve kültürel boyutların dikkate alınması, değişim süreçlerinin etkinliğini artırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.

Kaynaklar

 • Tichy, N. M., & Devanna, M. A. (1990). The Transformational Leader. New York: John Wiley & Sons.
 • Tichy, N. M. (1997). The Leadership Engine: How Winning Companies Build Leaders at Every Level. New York: Harper Business.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Yüksek Performanslı Proje Ekibi İsteyenlere Öneriler

Yüksek performanslı proje ekibi oluşturmak, şirketin her seviyesinde köklü bir değişimi gerektirir. Değişimi sadece belirli düzeylerde uygulamak, sorunları maskelemekten öteye geçmeyecektir. Değişimin her seviyede kabul görmesini sağlamak, uyum sağlamayan bireylerin yarattığı hayal kırıklıkları ve çatışmaları önleyecektir. İşte yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturmak isteyenlere bazı önemli öneriler:

1. Değişim Yönetimini Tepeden Tırnağa Benimseyin

Yüksek performanslı bir takıma doğru ilerlemek, bütünsel bir değişim gerektirir. Değişikliklerin yalnızca belirli seviyelerde uygulanması, alt veya üst düzeydeki problemleri örtbas etmekten öteye gitmez. Herkesin değişikliği benimsemesini sağlamak, değişimi kabul etmeyen kişiler nedeniyle gelişimin sekteye uğramasını önler. Değişimi üstten aşağıya veya alttan yukarıya değil, tüm organizasyonel yapıda eş zamanlı ve bütüncül olarak ele alın.

2. Değişikliğin Faydalarını Anlatın

Değişim sürecine dahil olan her birey, bu değişikliğin kendisine sağlayacağı faydaları anlamalıdır. Ekip üyeleri, değişikliklerin getireceği avantajları görmez veya anlamazlarsa, değişime istekli olmayacaklardır. Bu nedenle, her bir ekip üyesine değişimin bireysel ve takım düzeyindeki katkılarını açıkça anlatmak ve bunu somut örneklerle desteklemek önemlidir.

3. İsraf Noktalarını Belirleyin ve Önceliklendirin

Proje sürecinde zamanın çoğunun nerede israf edildiğini belirlemek, verimliliği artırmanın temel adımlarından biridir. İlk taleplerden üretim teslimatına kadar geçen süreçte, hangi aşamalarda zaman kaybı yaşandığını tespit edin. Örneğin, onay süreçlerinin uzun sürdüğü erken aşamalarda iyileştirme yapmak, üretim teslimat sürecini optimize etmekten daha büyük bir değer yaratabilir. Bu nedenle, hangi zorlukların öncelikli olarak ele alınacağına karar verirken israf noktalarını dikkate alın.

4. Geri Adım Atmanın Gerekliliğini Kabullenin

Bazen iki adım ileri gitmek için bir geri adım atmak gerekebilir. Çalışma modeli değişikliklerinin etkili olabilmesi için özveri ve artan iletişim gerekir. Çalışma modelinin iyileştirilmesini başlı başına bir proje olarak ele alın. Ekibinizi mevcut kapasitenin üzerine bir projede çalışmaya zorlamak, tüm projelerin kalitesini düşürebilir veya çalışma modeli değişikliklerini göz ardı etmenize neden olabilir. Bu nedenle, değişiklikleri aşamalı olarak hayata geçirin ve her başarıyı kutlayarak ivme kazandırın.

5. Aşamalı ve Çevik Bir Yaklaşım Benimseyin

Bir anda büyük değişiklikler yapmak yerine, değişimi aşamalı olarak ve Çevik metodolojilerle gerçekleştirin. Küçük, yönetilebilir değişikliklerle başlayarak ekip üyelerinin yeni süreçlere uyum sağlamasını kolaylaştırın. Her başarıyı kutlamak, ekibin moralini yüksek tutacak ve değişime olan inancı artıracaktır.

6. Kararlara Ekibi Dahil Edin ve Geri Bildirim Alın

Ekip çalışmasını doğrudan etkileyecek kararlara ekip üyelerini dahil edin. Geri bildirim isteyin ve sorunları çözmek için öneriler toplayın. Bu, ekibin değişikliklerden sorumlu olmasını ve değişime daha fazla bağlılık göstermesini sağlayacaktır. Ayrıca, ekip üyelerinin değişim sürecine katılımı, onların motivasyonunu ve sahiplenme duygusunu artırır.

Ek Öneriler:

 • Eğitim ve Gelişim Fırsatları Sunun: Ekip üyelerine sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sağlayarak onların yetkinliklerini artırın. Bu, hem bireysel hem de takım performansını yükseltir.
 • Açık İletişim ve Şeffaflık Sağlayın: Tüm değişiklik süreçlerinde açık ve şeffaf bir iletişim politikası benimseyin. Bilgilendirme toplantıları ve düzenli geri bildirim oturumları düzenleyerek ekip üyelerinin süreçten haberdar olmasını sağlayın.
 • Motivasyon ve Takdir Mekanizmaları Oluşturun: Başarıları takdir eden ve ekip üyelerini motive eden mekanizmalar geliştirin. Ödüllendirme sistemleri, ekip ruhunu ve çalışma azmini artıracaktır.

Bu öneriler doğrultusunda, yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturmak mümkündür. Değişim sürecini iyi yönetmek ve ekip üyelerini sürece dahil etmek, başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Unutmayın, yüksek performanslı bir ekip, yalnızca bireysel yetkinliklerle değil, aynı zamanda uyumlu ve iyi yönetilen bir çalışma ortamıyla mümkündür.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetimi Başarısı ile Ürün Başarısı Arasındaki Fark

Proje yönetimi ve ürün başarısı, birçok kuruluş için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu iki kavram birbirinden farklıdır ve her biri farklı kriterlere göre değerlendirilir. 

Proje Yönetimi Başarısı

Proje yönetimi başarısı, bir projenin belirlenen hedeflere, zaman çizelgesine ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını ifade eder. Bu başarıyı değerlendirmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 1. Zaman: Projenin planlanan sürede tamamlanması. Belirlenen teslim tarihine uygun hareket edilmesi, proje yönetiminde önemli bir başarı kriteridir.
 2. Bütçe: Projenin belirlenen bütçe sınırları içinde kalması. Maliyetlerin kontrol altında tutulması, proje yönetimi başarısının bir diğer önemli göstergesidir.
 3. Kapsam: Proje hedeflerine ve belirlenen kapsam dahilinde, tüm gereksinimlerin karşılanması. Proje planında belirtilen tüm görevlerin ve faaliyetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, başarılı bir proje yönetiminin işaretidir.
 4. Kalite: Projenin belirlenen kalite standartlarına uygun olarak tamamlanması. Kalite yönetimi, projenin başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.
 5. Paydaş Memnuniyeti: Proje sonucunda paydaşların beklentilerinin karşılanması ve memnuniyetlerinin sağlanması. Proje yönetimi başarısının değerlendirilmesinde, paydaşların geri bildirimleri de önemli rol oynar.

Ürün Başarısı

Ürün başarısı, proje sonucunda elde edilen ürünün veya hizmetin pazarda ve kullanıcılar arasında ne kadar başarılı olduğuna odaklanır. Bu başarıyı değerlendirmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 1. Kullanıcı Memnuniyeti: Ürünün kullanıcılar tarafından beğenilmesi ve benimsenmesi. Kullanıcı geri bildirimleri ve memnuniyet anketleri, çıktı ürün başarısının önemli göstergeleridir.
 2. Pazar Payı ve Satışlar: Ürünün pazarda ne kadar başarılı olduğu ve satış rakamları. Yüksek satış rakamları ve geniş pazar payı, ürün başarısının önemli ölçütlerindendir.
 3. Fonksiyonellik ve Performans: Ürünün belirlenen işlevsellik ve performans kriterlerini karşılaması. Ürünün beklentilere uygun çalışması ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması, ürün başarısının temel taşlarıdır.
 4. Yenilikçilik ve Rekabet Gücü: Ürünün pazardaki yenilikçi özellikleri ve rekabet avantajı. Yenilikçi çözümler ve rakiplerden ayrışan özellikler, ürün başarısını artırır.
 5. Uzun Vadeli Kullanım ve Sadakat: Ürünün uzun vadeli kullanım oranı ve kullanıcı sadakati. Ürünün sürekli kullanılması ve kullanıcıların ürüne sadık kalması, başarılı bir ürünün işaretlerindendir.

Proje yönetimi başarısı ve ürün başarısı, birbirinden bağımsız ancak birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Proje yönetimi başarısı, projenin belirlenen hedefler doğrultusunda, zamanında ve bütçesinde tamamlanmasını ifade ederken; çıktı ürün başarısı, proje sonucunda elde edilen ürünün pazarda ve kullanıcılar arasında ne kadar başarılı olduğuna odaklanır. Her iki kavram da kuruluşların genel başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, projelerin hem yönetim sürecinde hem de sonuç ürünlerinde başarıyı hedeflemeleri, uzun vadeli başarı için gereklidir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Beklenmedik Zorluklar Karşısında Proje Performansını Sürdürmek

Kuruluşların karşılaştıkları beklenmedik zorluklar, projelerin başarısız olmasına ve ciddi kayıplara yol açabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak ve performansı sürdürebilmek için belirli ilkelere odaklanmak önemlidir. Bu makalede, kuruluşların performansını sürdürebilmesine yardımcı olacak beş temel ilkeyi ele alacağız.

1. Başarısızlıkla Meşgul Olmak

Projelerde küçük hatalar kaçınılmazdır ve bunların erken tespit edilmesi büyük sorunların önüne geçebilir. Başarısızlıkla meşgul olmak, bu küçük hataların yayılmasını ve projeye zarar verebilecek boyuta ulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Proje yöneticileri ve ekipler, potansiyel hataları sürekli izlemeli ve bunları gidermek için proaktif önlemler almalıdır.

2. Gerçekliği Aşırı Basitleştirmeme

Projelerde az sayıda temel konuya veya göstergeye odaklanmak, daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlayarak, nelerin yanlış gidebileceğine dair daha net bir resim çizer. Gerçekliği aşırı basitleştirmeme, projelerin karmaşıklığını ve olası riskleri daha iyi anlamayı mümkün kılar. Bu yaklaşım, proje planlamasında ve risk yönetiminde daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

3. Operasyonlara Yönelik Hassasiyet

Operasyonlara yönelik hassasiyet, anormallikleri ve olası sorunları erken tespit etme kapasitesini artırır. Bu sayede, bu anormallikler kötüleşmeden veya tekrarlanmadan önce müdahale edilerek kontrol altına alınabilir. Ekiplerin operasyonlara duyarlılığı, projenin genel sağlığını ve sürdürülebilirliğini destekler.

4. Dirençliliğe Bağlılık

Bir kuruluşun dirençliliğe olan bağlılığı, esneklik ve toparlanma kapasitesini artırır. Kaçınılmaz hatalar ve aksilikler karşısında esnek bir yapı, kuruluşun bu durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Dirençlilik, uzun vadede projelerin sürdürülebilirliği ve başarısı için kritik bir faktördür.

5. Uzmanlığa Erteleme

Bir organizasyonun alana özgü bilgiye saygı göstermesi ve ön saflardaki personelin karar verme yetkisini artırması, daha hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlar. Bu ilke, hiyerarşik karar vermede gecikmelerden kaynaklanan hataları azaltır ve üst yönetimin sahadaki uzmanlık veya deneyim eksikliğinden doğabilecek sorunları en aza indirir. Uzmanlığa erteleme, proje yönetiminde daha dinamik ve etkin bir yaklaşım sunar.

Bu beş ilke, kuruluşların beklenmedik zorluklarla başa çıkabilmesini ve performansını sürdürebilmesini destekler. Başarısızlıkla meşgul olmak, gerçekliği aşırı basitleştirmeme, operasyonlara yönelik hassasiyet, dirençliliğe bağlılık ve uzmanlığa erteleme gibi prensipler, projelerin kırılganlığını azaltır ve öğrenme kapasitesini artırır. Kuruluşların bu ilkeleri benimsemesi, uzun vadede daha sağlam ve başarılı projelere imza atmalarını sağlayacaktır.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler