Kategori arşivi: Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ile ilgili yazılar

Yüksek Performanslı Proje Ekibi İsteyenlere Öneriler

Yüksek performanslı proje ekibi oluşturmak, şirketin her seviyesinde köklü bir değişimi gerektirir. Değişimi sadece belirli düzeylerde uygulamak, sorunları maskelemekten öteye geçmeyecektir. Değişimin her seviyede kabul görmesini sağlamak, uyum sağlamayan bireylerin yarattığı hayal kırıklıkları ve çatışmaları önleyecektir. İşte yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturmak isteyenlere bazı önemli öneriler:

1. Değişim Yönetimini Tepeden Tırnağa Benimseyin

Yüksek performanslı bir takıma doğru ilerlemek, bütünsel bir değişim gerektirir. Değişikliklerin yalnızca belirli seviyelerde uygulanması, alt veya üst düzeydeki problemleri örtbas etmekten öteye gitmez. Herkesin değişikliği benimsemesini sağlamak, değişimi kabul etmeyen kişiler nedeniyle gelişimin sekteye uğramasını önler. Değişimi üstten aşağıya veya alttan yukarıya değil, tüm organizasyonel yapıda eş zamanlı ve bütüncül olarak ele alın.

2. Değişikliğin Faydalarını Anlatın

Değişim sürecine dahil olan her birey, bu değişikliğin kendisine sağlayacağı faydaları anlamalıdır. Ekip üyeleri, değişikliklerin getireceği avantajları görmez veya anlamazlarsa, değişime istekli olmayacaklardır. Bu nedenle, her bir ekip üyesine değişimin bireysel ve takım düzeyindeki katkılarını açıkça anlatmak ve bunu somut örneklerle desteklemek önemlidir.

3. İsraf Noktalarını Belirleyin ve Önceliklendirin

Proje sürecinde zamanın çoğunun nerede israf edildiğini belirlemek, verimliliği artırmanın temel adımlarından biridir. İlk taleplerden üretim teslimatına kadar geçen süreçte, hangi aşamalarda zaman kaybı yaşandığını tespit edin. Örneğin, onay süreçlerinin uzun sürdüğü erken aşamalarda iyileştirme yapmak, üretim teslimat sürecini optimize etmekten daha büyük bir değer yaratabilir. Bu nedenle, hangi zorlukların öncelikli olarak ele alınacağına karar verirken israf noktalarını dikkate alın.

4. Geri Adım Atmanın Gerekliliğini Kabullenin

Bazen iki adım ileri gitmek için bir geri adım atmak gerekebilir. Çalışma modeli değişikliklerinin etkili olabilmesi için özveri ve artan iletişim gerekir. Çalışma modelinin iyileştirilmesini başlı başına bir proje olarak ele alın. Ekibinizi mevcut kapasitenin üzerine bir projede çalışmaya zorlamak, tüm projelerin kalitesini düşürebilir veya çalışma modeli değişikliklerini göz ardı etmenize neden olabilir. Bu nedenle, değişiklikleri aşamalı olarak hayata geçirin ve her başarıyı kutlayarak ivme kazandırın.

5. Aşamalı ve Çevik Bir Yaklaşım Benimseyin

Bir anda büyük değişiklikler yapmak yerine, değişimi aşamalı olarak ve Çevik metodolojilerle gerçekleştirin. Küçük, yönetilebilir değişikliklerle başlayarak ekip üyelerinin yeni süreçlere uyum sağlamasını kolaylaştırın. Her başarıyı kutlamak, ekibin moralini yüksek tutacak ve değişime olan inancı artıracaktır.

6. Kararlara Ekibi Dahil Edin ve Geri Bildirim Alın

Ekip çalışmasını doğrudan etkileyecek kararlara ekip üyelerini dahil edin. Geri bildirim isteyin ve sorunları çözmek için öneriler toplayın. Bu, ekibin değişikliklerden sorumlu olmasını ve değişime daha fazla bağlılık göstermesini sağlayacaktır. Ayrıca, ekip üyelerinin değişim sürecine katılımı, onların motivasyonunu ve sahiplenme duygusunu artırır.

Ek Öneriler:

 • Eğitim ve Gelişim Fırsatları Sunun: Ekip üyelerine sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sağlayarak onların yetkinliklerini artırın. Bu, hem bireysel hem de takım performansını yükseltir.
 • Açık İletişim ve Şeffaflık Sağlayın: Tüm değişiklik süreçlerinde açık ve şeffaf bir iletişim politikası benimseyin. Bilgilendirme toplantıları ve düzenli geri bildirim oturumları düzenleyerek ekip üyelerinin süreçten haberdar olmasını sağlayın.
 • Motivasyon ve Takdir Mekanizmaları Oluşturun: Başarıları takdir eden ve ekip üyelerini motive eden mekanizmalar geliştirin. Ödüllendirme sistemleri, ekip ruhunu ve çalışma azmini artıracaktır.

Bu öneriler doğrultusunda, yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturmak mümkündür. Değişim sürecini iyi yönetmek ve ekip üyelerini sürece dahil etmek, başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Unutmayın, yüksek performanslı bir ekip, yalnızca bireysel yetkinliklerle değil, aynı zamanda uyumlu ve iyi yönetilen bir çalışma ortamıyla mümkündür.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetimi Başarısı ile Ürün Başarısı Arasındaki Fark

Proje yönetimi ve ürün başarısı, birçok kuruluş için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu iki kavram birbirinden farklıdır ve her biri farklı kriterlere göre değerlendirilir. 

Proje Yönetimi Başarısı

Proje yönetimi başarısı, bir projenin belirlenen hedeflere, zaman çizelgesine ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını ifade eder. Bu başarıyı değerlendirmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 1. Zaman: Projenin planlanan sürede tamamlanması. Belirlenen teslim tarihine uygun hareket edilmesi, proje yönetiminde önemli bir başarı kriteridir.
 2. Bütçe: Projenin belirlenen bütçe sınırları içinde kalması. Maliyetlerin kontrol altında tutulması, proje yönetimi başarısının bir diğer önemli göstergesidir.
 3. Kapsam: Proje hedeflerine ve belirlenen kapsam dahilinde, tüm gereksinimlerin karşılanması. Proje planında belirtilen tüm görevlerin ve faaliyetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, başarılı bir proje yönetiminin işaretidir.
 4. Kalite: Projenin belirlenen kalite standartlarına uygun olarak tamamlanması. Kalite yönetimi, projenin başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.
 5. Paydaş Memnuniyeti: Proje sonucunda paydaşların beklentilerinin karşılanması ve memnuniyetlerinin sağlanması. Proje yönetimi başarısının değerlendirilmesinde, paydaşların geri bildirimleri de önemli rol oynar.

Ürün Başarısı

Ürün başarısı, proje sonucunda elde edilen ürünün veya hizmetin pazarda ve kullanıcılar arasında ne kadar başarılı olduğuna odaklanır. Bu başarıyı değerlendirmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 1. Kullanıcı Memnuniyeti: Ürünün kullanıcılar tarafından beğenilmesi ve benimsenmesi. Kullanıcı geri bildirimleri ve memnuniyet anketleri, çıktı ürün başarısının önemli göstergeleridir.
 2. Pazar Payı ve Satışlar: Ürünün pazarda ne kadar başarılı olduğu ve satış rakamları. Yüksek satış rakamları ve geniş pazar payı, ürün başarısının önemli ölçütlerindendir.
 3. Fonksiyonellik ve Performans: Ürünün belirlenen işlevsellik ve performans kriterlerini karşılaması. Ürünün beklentilere uygun çalışması ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması, ürün başarısının temel taşlarıdır.
 4. Yenilikçilik ve Rekabet Gücü: Ürünün pazardaki yenilikçi özellikleri ve rekabet avantajı. Yenilikçi çözümler ve rakiplerden ayrışan özellikler, ürün başarısını artırır.
 5. Uzun Vadeli Kullanım ve Sadakat: Ürünün uzun vadeli kullanım oranı ve kullanıcı sadakati. Ürünün sürekli kullanılması ve kullanıcıların ürüne sadık kalması, başarılı bir ürünün işaretlerindendir.

Proje yönetimi başarısı ve ürün başarısı, birbirinden bağımsız ancak birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Proje yönetimi başarısı, projenin belirlenen hedefler doğrultusunda, zamanında ve bütçesinde tamamlanmasını ifade ederken; çıktı ürün başarısı, proje sonucunda elde edilen ürünün pazarda ve kullanıcılar arasında ne kadar başarılı olduğuna odaklanır. Her iki kavram da kuruluşların genel başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, projelerin hem yönetim sürecinde hem de sonuç ürünlerinde başarıyı hedeflemeleri, uzun vadeli başarı için gereklidir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Beklenmedik Zorluklar Karşısında Proje Performansını Sürdürmek

Kuruluşların karşılaştıkları beklenmedik zorluklar, projelerin başarısız olmasına ve ciddi kayıplara yol açabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak ve performansı sürdürebilmek için belirli ilkelere odaklanmak önemlidir. Bu makalede, kuruluşların performansını sürdürebilmesine yardımcı olacak beş temel ilkeyi ele alacağız.

1. Başarısızlıkla Meşgul Olmak

Projelerde küçük hatalar kaçınılmazdır ve bunların erken tespit edilmesi büyük sorunların önüne geçebilir. Başarısızlıkla meşgul olmak, bu küçük hataların yayılmasını ve projeye zarar verebilecek boyuta ulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Proje yöneticileri ve ekipler, potansiyel hataları sürekli izlemeli ve bunları gidermek için proaktif önlemler almalıdır.

2. Gerçekliği Aşırı Basitleştirmeme

Projelerde az sayıda temel konuya veya göstergeye odaklanmak, daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlayarak, nelerin yanlış gidebileceğine dair daha net bir resim çizer. Gerçekliği aşırı basitleştirmeme, projelerin karmaşıklığını ve olası riskleri daha iyi anlamayı mümkün kılar. Bu yaklaşım, proje planlamasında ve risk yönetiminde daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

3. Operasyonlara Yönelik Hassasiyet

Operasyonlara yönelik hassasiyet, anormallikleri ve olası sorunları erken tespit etme kapasitesini artırır. Bu sayede, bu anormallikler kötüleşmeden veya tekrarlanmadan önce müdahale edilerek kontrol altına alınabilir. Ekiplerin operasyonlara duyarlılığı, projenin genel sağlığını ve sürdürülebilirliğini destekler.

4. Dirençliliğe Bağlılık

Bir kuruluşun dirençliliğe olan bağlılığı, esneklik ve toparlanma kapasitesini artırır. Kaçınılmaz hatalar ve aksilikler karşısında esnek bir yapı, kuruluşun bu durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Dirençlilik, uzun vadede projelerin sürdürülebilirliği ve başarısı için kritik bir faktördür.

5. Uzmanlığa Erteleme

Bir organizasyonun alana özgü bilgiye saygı göstermesi ve ön saflardaki personelin karar verme yetkisini artırması, daha hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlar. Bu ilke, hiyerarşik karar vermede gecikmelerden kaynaklanan hataları azaltır ve üst yönetimin sahadaki uzmanlık veya deneyim eksikliğinden doğabilecek sorunları en aza indirir. Uzmanlığa erteleme, proje yönetiminde daha dinamik ve etkin bir yaklaşım sunar.

Bu beş ilke, kuruluşların beklenmedik zorluklarla başa çıkabilmesini ve performansını sürdürebilmesini destekler. Başarısızlıkla meşgul olmak, gerçekliği aşırı basitleştirmeme, operasyonlara yönelik hassasiyet, dirençliliğe bağlılık ve uzmanlığa erteleme gibi prensipler, projelerin kırılganlığını azaltır ve öğrenme kapasitesini artırır. Kuruluşların bu ilkeleri benimsemesi, uzun vadede daha sağlam ve başarılı projelere imza atmalarını sağlayacaktır.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Performans Ölçümlerinde Eşik ve Mandal Etkisi

Proje yönetimi, projelerin belirlenen hedeflere zamanında, bütçeye uygun ve beklenen kalite standartlarında ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bir disiplindir. Bu bağlamda, proje performansının ölçülmesi ve izlenmesi, projenin başarısı için kritik bir rol oynar. Performans ölçümlerinde kullanılan iki önemli kavram olan “eşik” ve “mandal etkisi” ise proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır. Bu makalede, eşik ve mandal etkisi kavramlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Eşik (Threshold) Nedir?

Eşik, proje performansını değerlendirirken belirli metrikler için kabul edilebilir minimum veya maksimum sınırları ifade eder. Eşik değerler, proje hedeflerinin ve beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için kullanılır. Proje yöneticileri, bu değerler sayesinde projenin gidişatını daha etkili bir şekilde izleyebilir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alabilirler.

Eşik Değerlerin Belirlenmesi

Eşik değerler, genellikle projenin başlangıcında belirlenir ve projenin ilerleyen aşamalarında gözden geçirilerek güncellenebilir. Bu değerler, projenin doğasına, paydaş beklentilerine ve endüstri standartlarına göre şekillenir. Örneğin, bir inşaat projesinde zaman ve maliyet için belirlenen eşik değerler, bir yazılım geliştirme projesinden farklılık gösterebilir.

Örnekler
 • Zaman Eşiği: Bir projenin tamamlanma süresi için belirlenen maksimum süre. Örneğin, bir projenin 6 ay içinde tamamlanması bekleniyorsa, bu süreyi aşan herhangi bir gecikme, proje performansının düşük olduğunu gösterir.
 • Maliyet Eşiği: Projenin bütçesinin belirli bir yüzdesi kadar aşılmasına izin verilen sınır. Örneğin, maliyet sapması için belirlenen eşik değeri %10 ise, bu değerin üzerinde bir sapma, projenin bütçe kontrolünde başarısız olduğunu gösterir.

Mandal Etkisi (Lock-in Effect) Nedir?

Mandal etkisi, bir projede belirli bir aşamaya veya karara ulaşıldığında, o aşamadan veya karardan geri dönmenin veya değişiklik yapmanın zor veya maliyetli hale geldiği durumu ifade eder. Mandal etkisi, projede alınan bazı kararların veya gerçekleştirilen bazı adımların, gelecekteki seçenekleri kısıtlaması veya maliyetleri artırması ile ilgilidir.

Mandal Etkisinin Nedenleri

Mandal etkisi, genellikle projede yapılan büyük yatırımlar, teknoloji veya platform seçimleri, tasarım kararları ve diğer stratejik adımlar sonucunda ortaya çıkar. Bu tür kararlar, projenin belirli bir yöne doğru ilerlemesini sağlar ancak geri dönülmesi gerektiğinde büyük maliyetlere veya zaman kaybına yol açabilir.

Örnekler
 • Teknoloji Seçimi: Bir yazılım projesinde belirli bir teknoloji veya platform seçildiğinde, bu seçimin değiştirilmesi hem zaman hem de maliyet açısından zor olabilir. Bu durumda, proje mandal etkisi altında olabilir.
 • İnşaat Projeleri: Büyük bir inşaat projesinde, temel atıldıktan sonra tasarım değişiklikleri yapmak maliyetli ve zorlayıcı olabilir. Bu da bir mandal etkisidir.

Eşik ve Mandal Etkisinin Proje Yönetiminde Önemi

Eşik ve mandal etkisi, proje yönetiminde performansın izlenmesi ve kararların etkilerinin anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Eşik değerlerin belirlenmesi ve izlenmesi, projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar ve olası sapmaların erken tespit edilmesine yardımcı olur. Mandal etkisinin farkında olunması ise, projede alınan stratejik kararların uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesini sağlar.

Eşiklerin Yönetimi

Eşik değerlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için projenin başlangıcında kapsamlı bir planlama yapılmalı ve düzenli olarak performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmelidir. Proje yöneticileri, belirlenen eşik değerlerin aşılması durumunda hızla müdahale ederek gerekli düzeltici önlemleri almalıdır.

Mandal Etkisinin Azaltılması

Mandal etkisini azaltmak için proje yöneticileri, büyük kararlar almadan önce kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmalı ve alternatif senaryolar üzerinde çalışmalıdır. Ayrıca, esnek ve uyarlanabilir bir proje planı oluşturarak, değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği artırılmalıdır.

Sonuç

Proje performans ölçümlerinde eşik ve mandal etkisi kavramları, proje yönetiminde önemli birer araçtır. Eşik değerler, projenin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirirken, mandal etkisi, projede alınan stratejik kararların uzun vadeli etkilerini anlamamızı sağlar. Bu kavramların doğru bir şekilde yönetilmesi, projenin başarısını artırır ve olası riskleri minimize eder.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetiminde Temel Performans Göstergeleri

Proje yönetimi, başarının doğru ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, projelerin etkinliğini ve verimliliğini izlemek için genellikle üç ila yedi temel performans göstergesi (KPI) tercih edilir. Çok sayıda göstergenin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması “zor ve maliyetli” olabilir. Bu nedenle, en etkili ve anlamlı göstergeler seçilmelidir. İşte sık kullanılan performans göstergeleri:

 • Yatırım Getirisi (ROI – Net Fayda/Maliyet): Projeye yapılan yatırımın getirdiği net faydaların maliyete oranı, yatırımın ne kadar kârlı olduğunu gösterir.
 • Verimlilik (Birim Girdi Başına Üretilen Çıktı): Kaynakların ne kadar verimli kullanıldığını ölçer. Daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek, yüksek verimliliğin göstergesidir.
 • Kalitenin Maliyeti (Kalitenin Maliyeti/Maliyet): Kaliteyi sağlamak için yapılan harcamaların, genel maliyet içindeki payını gösterir. Bu, kalite iyileştirmeleri için yapılan yatırımların etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.
 • Maliyet Performansı (Kazanılmış Değer/Gerçekleşen Maliyet): Projenin bütçeye göre ne kadar iyi ilerlediğini gösterir. Kazanılan değer, planlanan bütçe ile karşılaştırılarak maliyet performansı değerlendirilir.
 • Zaman Çizelgesi Performansı (Kazanılmış Değer/Planlanan Değer): Projenin zaman çizelgesine göre ilerlemesini ölçer. Planlanan değerin ne kadarının elde edildiğini gösterir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Proje çıktılarının müşteri beklentilerini ne kadar karşıladığını ölçer. Yüksek müşteri memnuniyeti, projenin başarısının önemli bir göstergesidir.
 • Proje Süresi: Bir projenin başından sonuna kadar geçen süredir. Daha kısa süreler, projelerin daha hızlı tamamlanması ve daha çabuk değer yaratılması anlamına gelir.
 • Gereksinimlere İlişkin Performans: Proje gereksinimlerinin ne kadar iyi karşılandığını gösterir. Bu, projenin başlangıçta belirlenen hedeflere uygun olup olmadığını değerlendirir.
 • Çalışan Memnuniyeti: Proje ekibinin memnuniyet düzeyini ölçer. Yüksek çalışan memnuniyeti, daha verimli ve etkili çalışma ortamı yaratır.
 • Stratejik İş Hedefleriyle Uyum: Projenin, şirketin genel stratejik hedeflerine ne kadar uyumlu olduğunu gösterir. Stratejik hedeflerle uyumlu projeler, uzun vadede daha sürdürülebilir ve başarılı olur.

Performans ölçümüne ilişkin diğer beklentiler arasında kontrol, etik davranış, efor, dürüstlük, veya hakkaniyet yer alabilir.

Bu temel performans göstergeleri, projelerin başarısını objektif bir şekilde değerlendirmek ve yönetim süreçlerini iyileştirmek için kritik öneme sahiptir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Projelerde Düşük Performansın Nedenleri

Projelerde düşük performansın birçok nedeni bulunmaktadır ve bu nedenler projelerin başarısız olmasına yol açabilir. İşte projelerde düşük performansa yol açan başlıca faktörler:

 1. Yanlış Proje Seçimi: Projeler seçilirken maliyetler ve zaman genellikle hafife alınır, faydalar ise olduğundan fazla tahmin edilir. Bu, başlangıçta yanlış beklentiler oluşturarak projelerin başarısız olmasına yol açabilir.
 2. Karmaşıklığın Yeterince Anlaşılmaması: Özellikle büyük kamu projelerinde, projenin bağlamı ve karmaşıklığı yeterince anlaşılmamakta ve sistemler bu karmaşıklığa uyarlanamamaktadır. Bu da projelerin etkin bir şekilde yönetilmesini zorlaştırır.
 3. Kısa Seçim Döngüleri: Projelerin uzun süresi, projeye karar verme seçim döngülerinin kısa olmasıyla uyumsuzluk yaratır. Bu durum, projelerin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler.
 4. Kötü Uyarlanmış Proje Yönetimi: Proje yönetim süreçlerinin yetersiz veya uygun olmayan bir şekilde uygulanması, projelerin başarısız olmasına neden olabilir. Doğru proje yönetimi metodolojilerinin benimsenmemesi, projelerin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırır.
 5. Yetersiz Sözleşme Anlaşmaları: Proje tarafları arasındaki sözleşmelerin yetersiz veya eksik olması, işin kapsamının net olmamasına ve sorumlulukların belirsizleşmesine yol açar. Bu da projelerde çatışmalara ve gecikmelere neden olabilir.
 6. Paydaşlar Arasındaki Çatışmalar: Projelerdeki paydaşlar arasında uyumsuzluklar ve çatışmalar, projenin ilerlemesini ve başarısını olumsuz etkiler. Paydaş yönetimi eksikliği, iletişim sorunlarına ve hedeflerde farklılıklara yol açar.
 7. Projenin Karmaşıklığı: Projenin yapısının ve süreçlerinin karmaşıklığı, yönetimi zorlaştırır. Karmaşık projelerde planlama ve koordinasyon zorlukları artar, bu da düşük performansa neden olabilir.
 8. Yetersiz veya Eksik Risk Yönetimi: Projelerde risklerin yeterince tanımlanmaması ve yönetilmemesi, beklenmedik sorunlarla karşılaşılmasına ve bu sorunların projeyi olumsuz etkilemesine yol açar.
 9. Yetersiz Kaynak Yönetimi: Projelerde kaynakların etkin bir şekilde yönetilmemesi, zaman ve maliyet aşımlarına yol açar. Kaynak planlamasının doğru yapılmaması, projelerin verimliliğini düşürür.
 10. İletişim Eksiklikleri: Proje ekipleri arasında ve proje paydaşlarıyla iletişimin yetersiz olması, bilgi akışının ve işbirliğinin aksamasına neden olur. Bu durum, projenin genel performansını olumsuz etkiler.
 1. Yetersiz Yönetim Desteği: Üst yönetimin projeye yeterli destek vermemesi, kaynakların yetersiz kalmasına ve projelerin önemsenmemesine yol açabilir. Bu, projelerin başarısını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür.
 2. Eğitim ve Gelişim Eksikliği: Proje ekiplerinin yeterli eğitim ve gelişim fırsatlarına sahip olmaması, bilgi ve beceri eksikliklerine neden olur. Bu durum, projelerin etkin bir şekilde yönetilmesini zorlaştırır.
 3. Kapsam Kayması (Scope Creep): Projenin başlangıçta belirlenen kapsamının kontrolsüz bir şekilde genişlemesi, zaman ve maliyet aşımlarına yol açar. Kapsam sürünmesi, projelerin başarı şansını önemli ölçüde azaltır.
 4. Teknoloji ve Altyapı Eksiklikleri: Projelerin gerektirdiği teknoloji ve altyapının yetersiz veya eksik olması, projelerin hedeflerine ulaşmasını engeller. Bu, özellikle teknoloji yoğun projelerde önemli bir sorundur.
 5. Değişiklik Yönetimi Eksikliği: Proje sırasında ortaya çıkan değişikliklerin etkili bir şekilde yönetilememesi, proje planlarında sapmalara ve performans düşüşlerine neden olur.
 6. Gerçekçi Olmayan Beklentiler: Proje sponsorlarının ve paydaşlarının gerçekçi olmayan beklentileri, proje ekipleri üzerinde gereksiz baskı yaratır. Bu durum, moral ve motivasyon düşüklüğüne yol açabilir.
 7. Kültürel ve Organizasyonel Uyum Eksikliği: Proje ekibinin ve paydaşlarının kültürel ve organizasyonel uyum eksikliği, iletişim sorunlarına ve işbirliği zorluklarına neden olabilir.
 8. Finansman Sorunları: Projelerin finansmanının yetersiz veya kesintili olması, projelerin tamamlanmasını engeller. Bu, özellikle uzun vadeli projelerde önemli bir sorundur.
 9. Çevresel ve Dış Faktörler: Proje dışındaki çevresel ve ekonomik faktörler, projelerin başarısını etkileyebilir. Örneğin, ekonomik krizler, doğal afetler veya yasal değişiklikler projeleri olumsuz etkileyebilir.
 10. Proje Ekibi İçindeki Dinamikler: Proje ekibi üyeleri arasındaki kişisel uyuşmazlıklar, düşük motivasyon ve yetersiz takım çalışması gibi faktörler, proje performansını olumsuz etkileyebilir.

Projelerde bu faktörlerin her biri, projelerin hedeflenen sürede, bütçede ve kalitede tamamlanmasını zorlaştırır. Bu nedenle, projelerin başlangıç aşamasından itibaren bu risklerin ve zorlukların farkında olarak uygun stratejiler geliştirilmesi kritik öneme sahiptir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Proje Yönetimi Ofislerinin (PYO) Faydaları

Proje Yönetimi Ofisleri (PYO) kuruluşlara çeşitli şekillerde önemli değerler katabilir. İşte PYO’nun sağladığı başlıca faydalar:

 1. Tutarlılık: PYO, disiplin ve beklentilerin uyumlaştırılmasına katkıda bulunur. En iyi uygulamalar, standart terminoloji ve süreçlerle, çalışanların ve projelerin daha uyumlu ve verimli olmasını sağlar.
 2. Görünürlük: Projelerin durumu ve ilerlemesi hakkında şeffaf bilgiler sunarak, üst yönetimin portföy hakkında genel bir bakış açısı kazanmasını sağlar. Bu sayede, yöneticiler kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilirler.
 3. Şeffaflık: PYO, bağımsız ve objektif denetimler ve tavsiyeler sunar. Bu sayede, gerçek verilere dayalı olarak tek bir güvenilir bilgi kaynağı oluşturur.
 4. Kalite: Proje çıktılarının ve yönetim ürünlerinin kalite incelemeleri yoluyla, ürünlerin eksiksiz, kabul kriterlerine uygun ve amaca yönelik olmasını garanti eder.
 5. Güvence: Titiz incelemeler yaparak, öneriler sunarak ve varsayımları, tahminleri ve yaklaşımları zorlayarak güveni artırır. Bu, istisnaların yönetilmesini ve bilinçli karar alınmasını sağlar.
 6. Tahmin Edilebilirlik: Teslimat zaman çizelgeleri, maliyetler ve kaynak gereksinimlerinin öngörülebilir olmasını sağlar. Bu, çeviklik, öngörü ve kapasite planlamasına olanak tanır.
 7. Hesap Verebilirlik: Rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmasıyla, çalışanların proje teslimi ve faydaların gerçekleştirilmesi konusunda sorumlu tutulmasını sağlar.
 8. Uyum ve Odaklanma: Çaba ve kaynakların doğru girişimlere yönlendirilmesini sağlar. Sadece kuruluşun stratejik hedeflerine katkıda bulunan projelerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.
 9. Organizasyonel Öğrenme: Projeler arasında bilgi transferini mümkün kılan risk ve bilgi veritabanları oluşturur. Bu sayede, gelecekte nelerin tekrarlanacağı ve nelerden kaçınılacağı hakkında değerli öğrenmeler sağlanır.
 10. Dayanıklılık: Kuruluşun risklerden ve fırsatlardan yararlanabilmesi ve dirençli olabilmesi için olası senaryoları çalıştırır. Proje bağımlılıklarını keşfederek, risk azaltma ve fırsat kullanma stratejilerini kapsar.
 11. Kaynak Yönetimi: PYO, proje ekiplerinin ve diğer kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ve projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasına yardımcı olur.
 12. Performans İzleme ve Raporlama: PYO, proje performansının sürekli izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu sayede, projelerdeki sapmalar erken aşamada tespit edilerek gerekli düzeltici önlemler alınabilir.
 13. Standartlaştırılmış Proje Yönetimi: PYO, tüm projelerde standart bir proje yönetimi yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder. Bu, projelerin daha tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 14. Proje Portföy Yönetimi: PYO, organizasyonun tüm projelerini stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde yönetir. Bu, organizasyonun kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak maksimum değeri elde etmesine yardımcı olur.

PYO, bu faydaları sağlayarak, kuruluşların daha etkili ve verimli projeler yürütmesini, stratejik hedeflerine ulaşmasını ve rekabetçi avantaj elde etmesini sağlar.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Projelerde Fayda Kategorileri ve Ölçüm Kolaylığı

Projelerde dolaylı ve dolaysız ortak faydalar, projenin hem doğrudan hem de dolaylı olarak paydaşlarına sağladığı yararları ifade eder. Bu faydalar genellikle ekonomik, sosyal, çevresel veya operasyonel olabilir. İşte bu faydaların ana kategorileri:

Dolaysız Ortak Fayda Kategorileri

1. Ekonomik Fayda:
– Gelir artışı
– Maliyet tasarrufu
– Yatırım getirisinin (ROI) artması

2. Operasyonel Fayda:
– Verimlilik artışı
– Süreçlerin iyileştirilmesi
– Hata oranlarının azaltılması

3. Müşteri Memnuniyeti:
– Hizmet kalitesinin artırılması
– Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi
– Müşteri sadakatinin artması

4. Çalışan Memnuniyeti:
– Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
– Eğitim ve gelişim fırsatlarının artırılması
– İş tatmininin artması

5. Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk:
– Mevzuata uygunluk sağlanması
– Cezai yaptırımlardan kaçınılması
– Risk yönetiminin güçlendirilmesi

Dolaylı Ortak Fayda Kategorileri

1. Toplumsal Fayda:
– Yerel ekonomi ve istihdama katkı
– Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
– Toplum sağlığı ve refahının artırılması

2. Çevresel Fayda:
– Karbon ayak izinin azaltılması
– Enerji verimliliğinin artırılması
– Atık yönetiminin iyileştirilmesi

3. İtibar ve Marka Değeri:
– Şirket itibarının güçlendirilmesi
– Marka sadakatinin artması
– Rekabet avantajının kazanılması

4. Bilgi ve Yenilik:
– Bilgi paylaşımının artırılması
– İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi
– Endüstri standartlarının yükseltilmesi

Bu kategoriler, projelerin çeşitli paydaşlarına sağladığı faydaları anlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Hem doğrudan hem de dolaylı faydalar, projenin başarısını ve uzun vadeli etkilerini belirlemede kritik öneme sahiptir. Aşağıdaki tabloda bu kategorilerin ölçümleme kolaylığı ve zorluğu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Fayda Kategorisi Açıklama Ölçüm Kolaylığı Ölçüm Yöntemi / Zorluk Sebebi
Ekonomik Fayda Gelir artışı, maliyet tasarrufu, yatırım getirisinin (ROI) artması Ölçülmesi Kolay Ekonomik göstergeler, ROI hesaplamaları
Operasyonel Fayda Verimlilik artışı, süreçlerin iyileştirilmesi, hata oranlarının azaltılması Ölçülmesi Kolay Verimlilik metrikleri, süreç iyileştirme raporları
Müşteri Memnuniyeti Hizmet kalitesinin artırılması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri sadakatinin artması Ölçülmesi Kolay Değil Müşteri anketleri, geri bildirimler ve tekrar eden müşteri oranları gerektirdiğinden ölçülmesi zordur.
Çalışan Memnuniyeti Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim ve gelişim fırsatlarının artırılması, iş tatmininin artması Ölçülmesi Kolay Değil Çalışan memnuniyeti anketleri ve geri bildirimlerle ölçülebilir, ancak subjektiftir.
Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk Mevzuata uygunluk sağlanması, cezai yaptırımlardan kaçınılması, risk yönetiminin güçlendirilmesi Ölçülmesi Kolay Uyumluluk raporları, risk yönetimi
Toplumsal Fayda Yerel ekonomi ve istihdama katkı, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi, toplum sağlığı ve refahının artırılması Ölçülmesi Kolay Değil Sosyal etkilerin ve yerel ekonomiye katkının ölçülmesi karmaşıktır.
Çevresel Fayda Karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi Ölçülmesi Kolay Değil Çevresel etkilerin uzun vadeli ve karmaşık doğası nedeniyle ölçülmesi zordur.
İtibar ve Marka Değeri Şirket itibarının güçlendirilmesi, marka sadakatinin artması, rekabet avantajının kazanılması Ölçülmesi Kolay Değil Şirket itibarının ve marka değerinin ölçülmesi subjektif ve karmaşıktır.
Bilgi ve Yenilik Bilgi paylaşımının artırılması, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, endüstri standartlarının yükseltilmesi Ölçülmesi Kolay Değil Bilgi paylaşımı ve inovasyonun ölçülmesi, soyut ve uzun vadeli etkiler nedeniyle zordur.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

McKinsey 7-S Modeli

McKinsey 7S Model Infographic Presentation Template

McKinsey 7-S Modeli, organizasyonel etkinliği artırmak ve stratejik değişim yönetimini sağlamak için kullanılan kapsamlı bir analiz aracıdır. Model, organizasyonun başarısını etkileyen yedi içsel faktöre odaklanır: Strateji (Strategy), Yapı (Structure), Sistemler (Systems), Ortak Değerler (Shared Values), Tarz (Style), Personel (Staff), ve Yetenekler (Skills). 

1. Strateji (Strategy)

Strateji, organizasyonun uzun vadeli planlarını ve hedeflerini tanımlar. Strateji, organizasyonun misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için belirlenen yol haritasıdır.

Önemli Adımlar:

 • Hedeflerin Belirlenmesi: Kısa ve uzun vadeli hedeflerin açıkça tanımlanması.
 • Pazar Analizi: Pazar koşullarının ve rekabetin analiz edilmesi.
 • Stratejik Planlama: Hedeflere ulaşmak için gerekli adımların planlanması.

Örnek:

Bir teknoloji şirketi, pazar payını artırmak için yeni ürün geliştirme stratejisi belirler. Bu strateji kapsamında, müşteri ihtiyaçları analiz edilir ve yenilikçi ürünler piyasaya sunulur.

2. Yapı (Structure)

Yapı, organizasyonun hiyerarşik yapısını ve raporlama ilişkilerini tanımlar. Etkili bir yapı, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Önemli Adımlar:

 • Organizasyon Şeması: Organizasyonun yapısını gösteren bir şema oluşturulması.
 • Görev Dağılımı: Görev ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • İletişim Kanalları: Etkili iletişim kanallarının kurulması.

Örnek:

Bir üretim şirketi, üretim verimliliğini artırmak için iş gücünü yeniden yapılandırır ve yeni iletişim kanalları kurar.

3. Sistemler (Systems)

Sistemler, organizasyonun günlük faaliyetlerini yöneten süreçler ve prosedürlerdir. Sistemler, operasyonel verimliliği ve kaliteyi sağlar.

Önemli Adımlar:

 • Süreç Yönetimi: İş süreçlerinin tanımlanması ve optimize edilmesi.
 • Bilgi Sistemleri: Bilgi akışını ve yönetimini sağlayan sistemlerin kurulması.
 • Performans Ölçümü: Performans metriklerinin belirlenmesi ve izlenmesi.

Örnek:

Bir perakende şirketi, müşteri siparişlerini ve envanter yönetimini optimize etmek için yeni bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi uygular.

4. Ortak Değerler (Shared Values)

Ortak Değerler, organizasyonun temel değerlerini ve kültürünü tanımlar. Bu değerler, organizasyonun kimliğini ve çalışanların davranışlarını şekillendirir.

Önemli Adımlar:

 • Kültürel Değerlerin Tanımlanması: Organizasyonun temel değerlerinin belirlenmesi.
 • Değerlerin Yayılması: Değerlerin tüm organizasyona yayılması ve benimsenmesi.
 • Kültürel Uyum: Yeni çalışanların organizasyon kültürüne uyum sağlaması.

Örnek:

Bir finans şirketi, müşteri odaklılık ve etik değerlere büyük önem verir ve bu değerleri tüm çalışanlarına benimsetir.

5. Tarz (Style)

Tarz, organizasyonun liderlik ve yönetim tarzını tanımlar. Liderlik tarzı, organizasyon kültürünü ve çalışan motivasyonunu etkiler.

Önemli Adımlar:

 • Liderlik Gelişimi: Liderlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi.
 • Yönetim Prensipleri: Yönetim tarzının ve prensiplerinin belirlenmesi.
 • Çalışan Katılımı: Çalışanların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması.

Örnek:

Bir yazılım şirketi, liderlik eğitim programları düzenleyerek yöneticilerinin liderlik yetkinliklerini artırır ve çalışan katılımını teşvik eder.

6. Personel (Staff)

Personel, organizasyonun çalışanlarını ve yeteneklerini tanımlar. Personelin yetkinlikleri ve motivasyonu, organizasyonun başarısı için kritiktir.

Önemli Adımlar:

 • İşe Alım ve Seçim: Doğru yetkinliklere sahip çalışanların işe alınması.
 • Eğitim ve Gelişim: Çalışanların yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi.
 • Motivasyon ve Takdir: Çalışanların motivasyonunun artırılması ve başarılarının takdir edilmesi.

Örnek:

Bir sağlık hizmetleri kuruluşu, personel eğitim programları düzenleyerek çalışanlarının mesleki gelişimini destekler ve yüksek performanslı çalışanlarını ödüllendirir.

7. Yetenekler (Skills)

Yetenekler, organizasyonun ana yetkinlikleri ve becerilerini tanımlar. Bu yetenekler, organizasyonun rekabet avantajını ve başarılarını belirler.

Önemli Adımlar:

 • Yetenek Analizi: Organizasyonun mevcut yetkinliklerinin analiz edilmesi.
 • Beceri Gelişimi: Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim programları düzenlenmesi.
 • Yetenek Yönetimi: Kritik yetkinliklerin yönetimi ve korunması.

Örnek:

Bir danışmanlık firması, çalışanlarının analitik becerilerini geliştirmek için sürekli eğitim programları düzenler ve yetenek yönetimi stratejileri geliştirir.

McKinsey 7-S Modeli, organizasyonların stratejik değişim süreçlerini ve operasyonel verimliliklerini yönetmek için etkili bir araçtır. Modelin her bir bileşeni, organizasyonun farklı yönlerini kapsar ve bütünsel bir yaklaşım sunar. Organizasyonlar, bu modeli kullanarak içsel faktörlerini analiz edebilir ve başarıya ulaşmak için gerekli adımları atabilirler.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Kurt Lewin’in Değişim Modeli

Lewin’s Change Theory - UnFreeze, Change, ReFreeze Method

Kurt Lewin’in Değişim Modeli, organizasyonel ve bireysel değişim süreçlerini anlamak ve yönetmek için geliştirilmiş, yaygın olarak kabul gören bir modeldir. Bu model, değişimi üç aşamada ele alır: Çözülme (Unfreeze), Değiştirme (Change), ve Yeniden Dondurma (Refreeze). 

Çözülme (Unfreeze)

Değişim sürecinin ilk aşaması olan çözülme, mevcut durumun sorgulanmasını ve değişim ihtiyacının farkına varılmasını içerir. Bu aşamada, bireyler veya organizasyonlar mevcut alışkanlıklarını, davranışlarını ve düşünce kalıplarını gözden geçirirler.

Önemli Adımlar:

 1. Durumu Değerlendirme: Mevcut durumun analiz edilmesi ve sorunların belirlenmesi.
 2. Değişim İhtiyacını İletme: Değişimin neden gerekli olduğunu açık bir şekilde ifade etmek.
 3. Destek Sağlama: Değişim sürecinde destekleyici kaynaklar ve motivasyon sağlamak.

Örnek:

Bir şirket, müşteri memnuniyeti anketleri sonucunda müşteri hizmetlerinde ciddi eksiklikler olduğunu tespit eder. Yönetim, bu durumu tüm çalışanlarla paylaşır ve değişimin gerekliliğini vurgular. Çalışanlara, değişim sürecinde eğitim ve destek sağlanır.

Değişim (Change)

Değişim aşaması, yeni yöntemlerin, süreçlerin veya yapıların uygulanmasını içerir. Bu aşamada, bireyler veya organizasyonlar eski alışkanlıklarını terk ederek yeni davranışları benimsemeye başlarlar.

Önemli Adımlar:

 1. Eğitim ve Gelişim: Yeni beceriler kazandırmak ve gerekli eğitimleri vermek.
 2. Pilot Uygulamalar: Yeni uygulamaların küçük ölçekli denemelerini yapmak.
 3. İletişim ve Katılım: Değişim sürecinde açık iletişim sağlamak ve katılımı teşvik etmek.

Örnek:

Şirket, müşteri hizmetleri ekibine yeni iletişim teknikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sağlama konularında eğitimler düzenler. Pilot olarak bir bölgede yeni uygulamalar denenir ve sonuçlar değerlendirilir. Süreç boyunca çalışanlardan geri bildirim toplanır ve değişiklikler yapılır.

Yeniden Dondurma (Refreeze)

Değişim sürecinin son aşaması olan yeniden dondurma, yeni uygulamaların kalıcı hale getirilmesini ve stabilize edilmesini içerir. Bu aşamada, bireyler veya organizasyonlar yeni davranışlarını içselleştirirler ve bu davranışlar günlük rutinlerin bir parçası haline gelir.

Önemli Adımlar:

 1. Başarıları Kutlama: Elde edilen başarıları kutlamak ve tanımak.
 2. Yeni Standartlar Belirleme: Yeni uygulamaların standart prosedürler haline getirilmesi.
 3. Sürekli İyileştirme: Değişim sürecinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirmeler yapılması.

Örnek:

Şirket, müşteri hizmetleri performansında gözle görülür bir iyileşme olduğunu tespit eder ve bu başarıyı tüm çalışanlarla kutlar. Yeni iletişim teknikleri ve hizmet prosedürleri, şirketin standart operasyon prosedürlerine dahil edilir. Düzenli geri bildirim ve değerlendirme toplantıları ile sürekli iyileştirme sağlanır.

Kurt Lewin’in Değişim Modeli, değişim süreçlerini yönetmek için etkili bir çerçeve sunar. Bu modelin her aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli adımlar ve uygulama örnekleri, değişimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Organizasyonlar ve bireyler, bu modeli kullanarak değişim süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler