Kategori arşivi: Proje Ofisi

Proje Ofisi Kurmak Yetmez

1994’den beri içinde olduğum Proje Yönetimi, çalışanlar ve yönetimler tarafından  istenilen ve uygulanmaya çalışılan bir konu oldu. Geriye dönüp baktığımda Proje Yönetimi olmadan buraya kadar gelmiş isek böyle devam edebiliriz düşüncesi çok yaygındı. Artık ayağı yere basanların sayısı çoğaldı.

Geçmişte, Proje Yönetimi’ne ilişkin birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şirketlerde Proje Ofisleri ya da Proje yönetimi ile ilgilenenler genellikle mühendislerdi. Her işte olduğu gibi başarıyı tek bir branşın işi gibi görür ve sahiplenmesine bırakırsanız başarısız olması çok doğaldır.

Başarısız olan Proje Ofisleri özellikle kurulum ve şirket içinde yapılanma aşamasında bazı hatalar yapıyorlar(dı). Örneğin kurulma amaçları proje koordinasyonu iken iş takipçiliğine, projeleri sadece izlemekten ve üst yönetime raporlamaktan sorumlu ara birimlere dönüşebiliyorlar(dı).

Proje ofisleri, şirketlerin stratejik planlarının hayata geçirilmesinde rol oynayacak şekilde profesyonel ve yetkin olmalıdırlar. Profesyonel proje yöneticilerinin birleşme noktası, bilgi ve birikimin şirketin geleceği için toplandığı merkezler olmalıdır.

Proje Yönetimini öğrendikten sonra Proje Ofisini kurmak daha doğru olmasına rağmen kurulduktan sonra eğitimler alınmaktaydı ve hala devam ediyor. Eğitimler, nasıl bir proje ofisi olmalı sorusunun yanıtını bulmakta kritik öneme sahiptirler.

Proje ve programlarda sıkıntılar yaşanıyor, bir bütün halinde yönetilmek ve izlenmek isteniyorsa değişim ve dönüşüm çalışmaları hemen başlamalıdır. Şirket vizyon ve misyonunda proje yönetimine yer vermeli, Proje Ofisi yerine “Proje Başarı Merkezi” vb. gibi bir isimle ilk adım atılmalıdır.

Eğer projeler giderek artmakta, zaman ve maliyet aşımları yaşanmakta ise bir süre sonra proje ofisi işlerin düzene girmesi açısından bir zaruriyet haline gelmektedir. Fakat Proje Ofislerinin “sihirli bir değnek” değil ona inanan çalışanlarca yürütülen bir gemi olduğu unutulmamalıdır. Özellikle üst yönetimin içten desteklemesi, sorumluluk-yetki dengesini proje ofisinin profesyonel yapısına göre dengelemesi ve özellikle şirket çalışanlarının proje ofisinin varlığına inanmaları, verecekleri destek açısından çok önemli olmaktadır.

Proje Ofisleri, projelere üst yönetimin gözüyle bakar, şirketin stratejik hedeflerine uygunluğu sağlarlar. Proje Ofisi, kendi varlığı ile birlikte şirket içerisinde belirli bir dönemde nelerin değiştiğini veya değişeceğini açıklayabilmelidir.

Proje Ofisi, şirket vizyonunu destekleyecek ve gerçekleştirecek şekilde yapılandırılmalıdır. Şirketin proje koordinasyonu sıkıntılarına çare olmalı, önceki döneme göre daha iyi gelişmelerin olmasını sağlıyor olması gerekir.

Paylaşın:

Portföy Yönetimi Nedir?

Birden fazla proje, program ve operasyonel iş ile uğraşan şirketlerin Portföy Yönetimi disiplinini bilmeleri gerekir. Doğaçlama işe yarayabilir ama en iyi uygulamalar kaynaklı uluslararası bir standartı bilmek hayatınızı kolaylaştırabilir.

UDEMY’de yer alan Proje Portföy Yönetimi eğitimini indirimli almak için https://www.udemy.com/proje-portfoy-yonetimi/?couponCode=FIRSAT

Paylaşın:

Bir Başarı Hikayesi – Unifree – İstanbul Havaalanı Duty-Free Programı (INA)*

Dünyanın sayılı Duty-Free’lerinden biri olan İstanbul Havaalanı Duty free, yaklaşık 400 yeni uluslararası marka ve 60.000 adet farklı ürün içeren yaklaşık 55.000 M2 alanda, yapılacak olan teknolojik pazarlama teknikleriyle müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz ve eşi benzeri olmayan bir hizmet verecektir. Tüm ulusların aynı çatı altında toplandığı Istanbul Havalimanı Duty Free mağazalarında “Unifree Duty Free”, seyahat perakendeciliği alanında dünyanın bütün farklılıklarını, misafirperverliğini, kültürünü, saygıyı kucaklayarak, yepyeni bir çağ başlatacaktır.

Duty-free ihalesine Temmuz 2014-Ocak 2015 döneminde hazırlanıldı. İhale dosyası teslim edildikten sonra genel bir duyuru yapıldı.  

İhale kazanıldıktan sonra, yoğun bir sözleşme dönemi yaşandı. Sözleşmenin imzalanması sonrasında Çırağan sarayında büyük bir basın organizasyonu düzenlendi. (15 Ocak 2015).

Sözleşme imzalandıktan yaklaşık 5 ay sonra ticari ve mimari gereksinimler ile ilgili konuları netleştirmek için havalimanı işletmecisi ile görüşülmeye başlandı.

Kapsam netleştikten sonra bunun projeden ziyade bir program olduğu ve adının INA olmasına karar verildi. İlk  önce organizasyonun fonksiyonel yapısı esas alınarak projeler belirlendi. Proje paydaşları, iç departmanları (BT, İK, Lojistik, Pazarlama, Ticaret vb.) ve dış kaynakları (Alman ortak vb.) temsil ediyordu. Herpaydaştan programda aktif rol alacak, toplantılarda departmanları temsiledecek, üst yönetim ile yapılacak olan sunumlara katılacak birer POC (Point Of Contact) atandı.

Hızlı karar alınması, önemli problemlerin çözülmesi ve risklerin değerlendirilebilmesi için Yürütme Komitesi oluşturuldu. Yürütme Komitesi, her bir departmanın Genel Müdür Yardımcısından ve Program Sponsorundan oluşuyordu.

Proje ekiplerinin koordinasyonu ve proje süreçlerinin yürütülmesi için Proje Yönetimi Ofisi (PYO) kuruldu. PYO, YürütmeKomitesi ile ekipler arasında köprü görevi gördü. Yürütme Komitesinin kararları ve yönlendirmeleri doğrultusunda, PYO koordinasyonunda proje yürütüldü.Özetlemek gerekirse, proje bazlı bir organizasyon tercih edilmedi, güçlü matris uygulandı.

Ocak 2016’da proje kapsamı netleştikten sonra Yürütme Kurulu, Proje Yönetim Ofisi ve Proje Ekibin kurulması ile alt projeler, alt proje sorumluları, proje yönetim yapısı, organizasyonu, iletişim süreci ile birlikte tüm süreçleri oluşturulmaya başlandı.

Program ekibi, yaklaşık 3 sene sürecek olan INA Programının Başlatma Toplantısını 2016 Ocak ayında gerçekleştirdi.

PYO’nun kurum içinde kabul görmesi zorlu bir süreç oldu. Unifree, PYO ile ilk kez bu programda tanıştı. Daha önce PYO yapısı, ekibi ve süreçleri olmadığından Unifree kültürüne uygun bir yapı
gerekiyordu. PYO’nun, organizasyonda kabul görmemesi, doğru anlaşılmaması ve tanınmaması durumunda programın başarıyla tmamlanamayacağı biliniyordu.

Kimi zaman zorluklar yaşansa da, gerek üst yönetimin desteği, gerek proje ekibinin sağlam iletişim yapısı ile bu zorluklar aşıldı.

PYO ekibi deneyimli ve PMP sertifikalı olduğundan, proje yönetimi ile ilgili her türlü bilgi, standard uygulama ve süreçlerin farkında idi. Uluslararası standartları, şirket kültür ve değerlerine göre şekillendirilmesi gerektiği biliniyordu. Projenin dilinden, yazı formatına kadar tüm proje yönetimi süreçleri belirlendi.

Proje metodolojisi belirlendikten sonra deneyimli paydaşlar (Alman Ortak) ile detaylı planlama yapıldı.

Planlama ve yürütüme süreci paralel ilerledi. Alt projeler planlanırken diğerleri yürütülüyordu. Zaman zaman gelen değişiklik talepleri planlamada başa dönülmesine sebep oluyordu. Havalimanı işletmecisi, devlet, gümrük, güvenlik vb. iç ve dış paydaşların önemli kararları tüm yapılanları etkiliyordu.

Yürütme sürecinde planlanan süreçler takip edildi. Proje ekibinin ilgili görevleri zamanında bitirilmeleri sağlandı. Riskler haftalık durum toplantılarında değerlendirildi. Karar alınması gereken konular Yürütme Komitesine taşındı.

Taahhüt (inşaat) konularında Unifree bünyesinde farklı deneyimli kişilerden oluşan farklı birimler kuruldu, yapım işleri alt yükleniciler, kalite ve hak edişler konusunda büyük denetim firmaları ile
çalışıldı.

Proje ekibin motivasyonu, geliştirilmesi ve eğitimi ile ilgili İK ile ortaklaşa çalışmalar yapıldı.

Doğru ve verimli İzleme ve Kontrol için iletişim sistemi geliştirildi. Haftalık toplantılarda, doğru bilgilerin, doğru kişilere aktarılması sağlandı. Risklerin ve değişikliklerin kontrolü ve yönetimi için online bir platform oluşturuldu. Tüm değişiklikler bir onay sürecinden geçirildi.

Maliyet kontrolü için bütçe departmanı ile PYO ortak bir çalışma yürüterek SAP üzerinde maliyet-bütçe kontrol sistemi oluşturuldu. Tüm proje ekibine bu sistem tanıtıldı, eğitimler verildi ve maliyetlerin doğru girilmesi sağlandı.

İzleme ve Kontrol sürecinde Havalimanı İşletmecisi firma ile sağlam bir iletişim süreci kuruldu.Havalimanı işletmecisi bünyesinde, destek verecek kişiler belirlendi ve projenin ortak konuları kontrol altında tutuldu.

29 Ekim 2018 tarihinde açılış yapıldı.

Sonuç olarak;

Unifree bu program ile ilk defa PYO ve proje yönetim süreci ile karşılaştı. Geçmişte gerçekleştirilen işlerin proje olduğu ve proje yönetim metodolojisi ile yürütülmesi gerektiğini farketti. Bu farkındalığı yaratmak en zorlu süreç olmuştu. Yaşanan farklı deneyimler, deneyimli olan kişilerin bile yeni şeyler öğrenmesi ve en önemlisi, değişimin çok zor olduğunu bilmelerine rağmen istenildiği ve çaba gösterildiği zaman değişimin olabildiğini ve doğru değişimin beraberinde büyük bir başarı getirdiğini gördüler.

* Bu yazının ana temasını ve içeriğini hazırlayan Merve Eraydin Tokgöz‘e verdiği destek için çok teşekkür ediyorum.

Paylaşın:

Yeni eğitim: Projelerde Temel Performans Göstergeleri

Herkesin ağzında bir KPI lafı. Nedir diye sorduğumda herkesten farklı bir cevap alıyorum. Böyle olmuyor dedim eğitimini hazırladım. Eğitim içeriği aşağıdadır.

Daha önce hazırladığım Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimini tamamlayıcı nitelikte olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum.

%50 indirimli almak için tıklayınız.

KPI-1 – GİRİŞ

KPI-2-Göstergeler

KPI-3-Temel Performans Göstergesi Nedir?

KPI-4-Temel Performans Göstergeleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

KPI-5-PERFORMANS GÖSTERGELERİ KATEGORİLERİ

KPI-6-KPI ve KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

KPI-7-ÖNCÜ GÖSTERGELER

KPI-8-NEDEN KPI

KPI-9-HERŞEY KPI MIDIR

KPI-10-KPI KARAKTERİSTİKLERİ – SMART

KPI-11-KPI KARAKTERİSTİKLERİ – WAYNE ECKERSON

KPI-12-KPILARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KPI-13-PROJE ODAKLI KPI KARAKTERİSTİKLERİ

KPI-14-KPI NASIL BELİRLENİR

KPI-15-KPI ve ALAKA

KPI-16-KPI SEÇİMİ

KPI-17-KÖTÜ KPI SEÇİMİ

KPI-18-PAYDAŞLAR ve KPI

KPI-19-KPI ÖLÇÜMÜ

KPI-20-KPI ÖLÇÜMLEME TEKNİKLERİ

Aşağıdaki başlıklar hazırlanmaktadır;

KPI-21-KPI ve GÜVEN YARATMA

KPI-22-KPI ve DOĞRU KULLANMA

KPI-23-KPI BAĞIMLILIKLARI

KPI-24-KPI EĞİTİMİ

KPI-25-KPI HEDEFLERİ

KPI-26-KPI HATALARI

KPI-27-KPI ve ENTELLEKTÜEL SERMAYE

KPI-28-KPILARA YÖNELİK KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

UDEMY Eğitimlerimiz

Paylaşın:

Proje Yönetimi Başarı Ölçütleri – 4

Müşteri Memnuniyeti – Ölçek 1-100

Müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin karşılanması demektir. Bu, gereksinimlere uygunluğu gerektirir (proje üreteceğini söylediği şeyi üretmelidir) ve kullanım için uygunluk (üretilen ürün veya hizmet gerçek ihtiyaçları karşılamalıdır). Müşteri Memnuniyeti Endeksi, müşteri satın alma/kullanma davranışının katı ölçütlerini ve müşteri görüşleri veya duyguları olarak tanımladığımız yumuşak ölçütleri içeren bir endekstir. Her bir değer, genel müşteri memnuniyeti ve satın alma/kullanma davranışını belirlemede ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak endeks ağırlıklandırılır. Örneğin, tekrarlanan ve kaybedilen müşteriler (% 30), mevcut müşterilerden elde edilen gelirler (% 15), pazar payı (% 15), müşteri memnuniyeti anketi sonuçları (% 20), şikayet/geri dönüşler (% 10) ve projeye özel anketler (% 10) vb.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti endeksi, çalışanların moral seviyelerini belirlemek için yapılır. Çalışan memnuniyet seviyesini gösterecek nitel ve nicel ölçütler kullanılır. Örneğin, ortam araştırması sonuçları (büyüme fırsatları, iş stresi seviyeleri, genel ortam seviyesi, yöneticilerin örgütsel değerleri, iş yükünü nasıl yönettikleri, yeterlilikler, iletişimin açıklığı, fiziksel çevre / ergonomi, güven) (% 35), odak grup çalışmalarına katılım (% 10), şikayet oranı (% 10), stres endeksi (% 20), çalışan devir hızı (% 15) ), çalışan devamsızlık oranı (% 5) ve diğer projelere transfer taleplerinin oranı (% 5) vb. Buradaki yüzde toplam içindeki ağırlığı ifade etmektedir.

Stratejik İş Hedeflerine Hizalanma

Çoğu proje yönetimi ölçütü, proje yönetiminin verimliliğini projeleri doğru gerçekleştirmekle kıyaslamadan kaynaklanır.  Projelerin, stratejik iş hedeflerine uyumunun ölçülmesi böyle bir ölçüttür. Proje yöneticilerinin ve fonksiyonel yöneticilerin uygun bir karışımından oluşan bir anket aracılığıyla gerçekleştirilir. Ölçü için 1-10 arasında bir skala kullanılır. 1 proje stratejik iş hedefleri ile hiç uyumlu değil, 10 proje stratejik iş hedefleri ile tam uyumlu vb.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Proje Yönetimi Sohbetleri 80 – Bir Projenin Karmaşıklık Düzeyi Nasıl Belirlenir?

2 kişiye yemek hazırlamakla 1000 kişilik yemek organizasyonu yapmak aynı şey değildir. Proje Yöneticisinin karmaşık olan ve olmayan proje ayrımını yapabilmesi, karmaşıklık seviyesine uygun bir yaklaşım sergilemesi gerekir.

Anlatan: Savaş ŞAKAR

Youtube’daki Proje Yönetimi Sohbetleri Kanalıma buraya tıklayarak ulaşabilir, abone olabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve sipariş için : https://www.savassakar.com/index.php/hayatimiz-proje-proje-yoneticisinin-el-kitabi/

UDEMY’de kitabımızı hem okuyoruz hem de konuları anlatıyoruz.  Hemen kaydolun: https://www.udemy.com/hayatmz-proje-proje-yonetimi-basvuru-kaynag/?couponCode=KUPON06

Projelerde Süre Kısaltma Teknikleri – https://www.udemy.com/projelerde-sure-kisaltma-teknikleri/?couponCode=SUREKISMA

  %50 indirimlidir.

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Paylaşın:

Neden Portföy Yönetimi? Güç ve Mantık Yarışı

Şirket içi politik ortam, hangi projeye fon ayırılacağı ve öncelik verileceği konusunda belirleyicidir. Projelerin nasıl onaylanacağı ve stratejik uyumu, matematiksel modellerle ele alınmadığında sorunlar çıkmaya başlar. Yönetim kademesinde güçlü olanların dedikleri mantıklı ve olması gerekenlerin önüne geçmeye başlar.

Bu durum birden fazla projenin aynı anda gerçekleştirildiği organizasyonlarda çatışmalara yol açar. Her departman projeye farklı öncelik vermeye, projeler arasındaki bağlantılar önemsenmemeye ve ortak kaynak kullanımlarında problemler yaşanmaya başlar.

Yönetim seviyesinde rekabet ortamının ortaya çıkması, herkesin en iyi kaynakları kendi tarafında çekmeye çalışması tüm projelerin zarar görmesine sebep olur.

Kaynak paylaşımı, kaynakların aynı anda birden fazla isle uğraşmaları demektir. Bir işi bırakıp diğerine geçmeleri gerekir. Şirket önceliklerinini net olmadığı durumlarda kaynaklar bir o yana bir bu yana gitmek zorunda kalırlar. Gecikmeler ve maliyet aşımları kaçınılmaz hale gelir.

Güçlü yönetici sayesinde öncelik alabilen projeler şirkete beklenen faydayı sağlamadıklarında çalışanlar doğrudan etkilenirler. Kazanamayan şirket maliyetleri düşürmek vb. sebeplerle işten çıkarmalara başvurabilir. Çalışanlara fazla iş yükü bindiğinde motivasyonlarını kaybedebilir, kendileri işten ayrılmayı tercih edebilirler.

Birden fazla projeyi başarmaya çalışan şirketlerin portföy yönetimi ilk eve prensiplerini öğrenmeleri ve uygulamaları şarttır. Aklın yolu bir uygulamalar kısa vadeli çözümler getirebilir ama iyi deneyimlerin öğrenilmesi, uzun vadeli düşünülmesi gerekir.

Öncelikle Stratejik Plan hazırlanmalı, portföy ve bileşenleri bu plana uygun olarak seçilmeli ve yönetilmelidir. Projelerin seçilmesi ve onaylanması matematiksel yöntemlerle gerçekleştirilmelidir. Oluşturulan portföy düzenli olarak gözden geçirilmeli ve optimize edilmelidir.

Yönetimin her kademesi, bir parçası olduğu Stratejik Plana uygun hareket etmenin, politik gücünü beslemekten daha önemli olduğunun farkında varmalıdır. Kaynakların şirkete en çok yarar sağlayacak projelere optimum dağılımı sağlanmalı, herkesin kurumsal hedefler doğrultusunda hizalanması sağlanmalıdır.

Paylaşın:

Neden Portföy Yönetimi? Strateji ve Uygulama Farkı

Şirketlerde genellikle, stratejik planlama, üst yönetim tarafından yapılırken, uygulama Fonksiyonel Yöneticilere bırakılır. Verilen kısıtlar altında Fonksiyonel Yöneticiler daha detaylı stratejileri geliştirirler ve hedeflerini belirlerler.

Fonksiyonel Departmanlar arasındaki hiyerarşi ya da farklılıklar problemlerin artmasına sebep olur. Şirket stratejiden uzaklaşabilir, önceliklerin net olmaması işlerin aksamasına sebep olur.

Böyle bir durumda olup olmadığınızı gösteren bazı işaretler vardır;

 • Fonksiyonel Yöneticiler arasında çatışmalar ve güven eksikliği,
 • Öncelikleri belirlemek ve düzenlemek için tekrar eden ve sık sık yapılan toplantılar,
 • Sürekli öncelikler değiştiği için projeden projeye sürekli geçiş yapan insanlar var ise,
 • Çalışanlar hangi projenin öncelikli olduğu konusunda farklı üşüncelere sahiplerse,
 • Çalışanlar birden fazla proje çalışıp, kendilerini güvende hissetmiyorlarsa,
 • Uygun kaynak bulunamıyorsa.

Şirket, stratejileri ile gerçekleştirdiği projeler arasında güçlü bir bağ kurmalıdır. Özellikle üst yönetim ve fonksiyonel yöneticiler arasında stratejiler ve öncelikler konusunda bir hizalanma şarttır.  Bu hizalanmayı sağlamanın yolu Portföy Yönetiminden geçer.

Portföy Yönetimi aşağıdaki hataların yapılmamasına odaklanır;

 • Üst Yönetimin, önceliklerini belirlemeden X sayıda projeyi yapılması için seçmesi
 • Fonksiyonel Yöneticilerin istedikleri projeleri seçip yapmaya çalışmaları,
 • Bir fonksiyonel departmanın 1. öncelikli projesinin diğer departmanın 10. sırasında yer alması

Eğer yukarıdaki hatalar yapılırsa strateji gerçekleştirilemez.

Paylaşın:

Proje Portföy Yönetimi

Proje Portföy Yönetimi konusunda hazırladığım eğitimi Google Classroom üzerinden yayınlanmaya başladım. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir veya daha fazla portföyün yönetilmesi gerekiyor. Portföy Yöneticisinin stratejinin gerçekleştirilmesi yönünde kritik bir rolü iyi oynaması, organizasyonların portföy yönetimi olgunluklarını geliştirmeleri gerekiyor.

Bazen organizasyonlar “İşi doğru yapalım” kısmına odaklanıp “Doğru işin yapılıp yapılmadığını” bir kenara bırakabiliyorlar. Portföy Yönetimi “doğru işin yapılmasına” odaklanır.

Organizasyonlar, rekabet veya piyasa gereği bazı stratejik girişimleri başlatırlar. Bu noktada strateji ile gerçekleştirilmesi sistematik olarak ele alınmalıdır. PMI’ın 2012’de yayınladığı Pulse of the Profession®  araştırmasında Portföy Yönetimi yapan firmaların %62’sinin beklenen değere ulaştığı veya aştığı belirtiliyor.

Portföy Yöneticileri, projeleri, programları ve operasyonları stratejik hedefleri gerçekleştirmek için mevcut kaynakları optimize etmek, yeni kaynak ihtiyaçlarını vakitlice görmek ve beklenen değeri elde etmek zorundadırlar.

Proje Portföy Yönetimi kursu, tüm Portföy Yöneticilerine (Üst Yönetim, Direktörler, Koordinatörler, Departman Yöneticileri, Proje Ofisi Çalışanları vb.) yöneliktir.

PMI®’ın Portföy Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (The Standard for Portfolio Management 4th Edition) çerçevesinde konular ele alınmıştır. Zaman içinde pratik uygulamaya yönelik, teknik, araç ve dokümantasyon ile zenginleşecektir.

Bu kurs ile portföy yönetimine ilişkin tanımlar, rol ve sorumluluklar, yaşam döngüsü (başlangıç, planlama, yürütme, optimizasyon) ve bilgi alanları (stratejik yönetim, yönetişim, kapasite ve yeterlilik yönetimi, paydaş katılımını sağlama, değer ve risk yönetimi) konuları işlenmiştir.

PfMP® (Portföy Yönetimi Profesyoneli) sınavına ilişkin başvuru ve sınav bilgileri, örnek sorular ile ilgili çalışmalarım devam ediyor.

İçerik

Bölüm 1 Giriş

 • 1.1. Portföy Nedir? (Ön İzleme mevcuttur)
 • 1.2 Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
 • 1.3 Portföy Yönetimi Nedir?
 • 1.4 Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
 • 1.5 Portföy Yönetimi Prensipleri
 • 1.6 Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Org
  • 1.6.1 Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
  • 1.6.2 Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
 • 1.7 Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
  • 1.7.1 Program Yönetimi
  • 1.7.2 Proje Yönetimi
 • 1.7.3 Operasyonların Yönetimi
 • 1.8 Portföy Yöneticisinin Rolü
 • 1.9 Portföy Yönetiminde Diğer Roller
  • 1.9.1 Sponsorlar
  • 1.9.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 1.9.3 Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
  • 1.9.4 Program Yöneticileri
  • 1.9.5 Proje Yöneticileri

Bölüm 2 Portföy Yaşam Döngüsü

 • 2 Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü (Ön İzleme mevcuttur)
 • 2.1 Genel Bakış
 • 2.2 Prensipler
 • 2.3 Devam Eden Yaşam Döngüsü
  • 2.3.1 Başlangıç
  • 2.3.2 Planlama
  • 2.3.3 Yürütme
  • 2.3.4 Optimizasyon
  • 2.3.5 İzleme ve Kontrol
 • 2.4 Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
 • 2.5 Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim

Bölüm 3 Portföy Stratejik Yönetimi

 • 3. Portföy Stratejik Yönetimi-Giriş (Ön İzleme mevcuttur)
 • 3.1 Genel Bakış
 • 3.2 Prensipler
 • 3.3 Portföy Stratejik Planı + Şablon 
 • 3.4 Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
  • 3.4.1 Vizyon ve Misyon
  • 3.4.2 Stratejik Amaçlar
  • 3.4.3 Stratejik Hedefler
  • 3.4.4 Stratejik Girişimler + Şablon 
 • 3.5 Stratejik Risk İştahı
 • 3.6 Portföy Başlatma Belgesi + Şablon
 • 3.7 Portföy Yol Haritası
 • 3.8 Kilit Portföy Bileşenleri
  • 3.8.1 Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
  • 3.8.2 Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
 • 3.9 Portföy Optimizasyonu
 • 3.10 Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
  • 3.10.1 Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • 3.10.2 Stratejik Değişikliğin Etkileri + Şablon 

Bölüm 4 Portföy Yönetişimi

 • 4 Portföy Yönetişimi – Giriş (Ön İzleme mevcuttur)
 • 4.1 Genel Bakış
 • 4.2 Portföy Yönetişimi Nedir?
 • 4.3 Prensipler
 • 4.4 Yönetişim Konsepti
 • 4.4.1 Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
 • 4.5 Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
 • 4.6 Portföy Yönetişim Rolleri
  • 4.6.1 Portföy Sponsoru
  • 4.6.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 4.6.3 Portföy Denetim Organizasyonu
  • 4.6.4 Diğer Roller

Bölüm 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Bölümü

 • 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 5.1 Genel Bakış
 • 5.2 Prensipler
 • 5.3 Kapasite Yönetimi
 • 5.4 Kapasite Planlama
 • 5.5 Arz ve Talep Yönetimi
  • 5.5.1 Arz ve Talep Analizi
  • 5.5.2 Arz ve Talep Atamaları
 • 5.6 Arz ve Talep Optimizasyonu
 • 5.7 Organizasyonel Yeterlilikler
 • 5.8 Yeterlilik Değerlendirmesi
 • 5.9 Yeterlilik Geliştirme
  • 5.9.1 Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
  • 5.9.2 Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
 • 5.10 Performans Raporlama + Şablon 
 • 5.11 Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi

Bölüm 6 Portföy Paydaş Katılımını Sağlama

 • 6 Portföy Paylaş Katılımını Sağlama (Ön İzleme mevcuttur)
 • 6.1 Genel Bakış
  • 6.1.1 Paydaş İlgi Tablosu
 • 6.2 Prensipler
 • 6.3 Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
  • 6.3.1 Paydaş Kategorizasyonu
  • 6.3.2 Paydaşların Tanımlanması + Şablon
 • 6.4 Portföy Paydaşları Analizi
 • 6.5 Paydaş Katılımı Planlama
 • 6.6 İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
  • 6.6.1 Yönetişim ile Hizalanma
  • 6.6.2 İletişim Altyapısı
  • 6.6.3 Portföy Yönetimi Planı + Şablon
  • 6.6.4 Portföy Raporları
  • 6.6.5 Portföy Süreç Varlıkları
  • 6.6.6 İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
   • 6.6.6.1 Ortaya Çıkarma Teknikleri
   • 6.6.6.2 İletişim Gereksinimleri Analizi + Şablon 
 • 6.7 Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi

Bölüm 7 Değer Yönetimi

 • 7 Portföy Değer Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 7.1 Genel Bakış
 • 7.2 Prensipler
 • 7.3 Değer Yönetimi Nedir?
 • 7.4 Değer Yönetimi Bileşenleri
 • 7.5 Beklenen Değerin Görüşülmesi
 • 7.6 Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
 • 7.7 Değeri Güvenceye Alma
 • 7.8 Değerin Gerçekleştirilmesi
 • 7.9 Değerin Ölçülmesi
 • 7.10 Değerin Raporlanması + Şablon

Bölüm 8 Risk Yönetimi

 • 8 Portföy Risk Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 8.1 Genel Bakış
 • 8.2 Prensipler
  • 8.2.1 Portföy Risklerini Yönetmek
  • 8.2.2 Risk Dengeleme
 • 8.3 Portföy Risk Yönetimi
 • 8.4 Kilit Planlama Bileşenleri
  • 8.4.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.4.2 Risk Algısı
 • 8.5 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
  • 8.5.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.5.2 Portföy Risk Yönetimi Planı + Şablon 

 Bölüm 9 Araç ve Teknikler

 • Önceliklendirme Analizi
 • Stratejik Hizalama Analizi
 • Kapasite ve Yeterlilik Analizi + Şablon
 • Bağımlılık Analizi
 • İş Bileşen Stoğu + Şablon
 • Senaryo Analizi 
 • Portföy Bileşen Kategorizasyonu 
 • Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği

Paylaşın: