Kaynak Yönetimi Planı

Proje Kaynak Yönetimi projenin başarılı tamamlanması için gerekli kaynakların tanımlanması, edinilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Doğru kaynakların proje yöneticisine ve proje ekibine doğru zamanda ve yerde uygunluğunu güvenceye alır.

6 alt başlıkta incelenir;

 • Kaynak Yönetiminin Planlanması—Fiziksel ve insan kaynaklarının nasıl tahmin edileceğinin, edinileceğinin, yönetileceğinin ve kullanılacağının tanımlandığı süreçtir.
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi— Proje aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ekibin, malzeme, ekipmanın tip ve miktar olarak belirlendiği süreçtir.
 • Kaynak Edinimi—Ekip üyelerinin, ekipman, malzeme vb. kaynakların edinilmesi sürecidir.
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi— Ekip yetkinliklerinin geliştirilmesi, ekip etkileşiminin artırılması ve proje performansı için genel ekip ortamının geliştirilmesidir.
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi— Ekip üyelerinin performansının izlendiği, geri beslemelerin yapıldığı, problemlerin çözüldüğü ve ekip değişikliklerinin yönetildiği süreçtir.
 • Kaynakların Kontrolü—Fiziksel kaynakların planda yer aldığı gibi atanıp atanmadığını, kaynakların planlandığı gibi kullanılıp kullanılmadığını ve gerekirse düzeltici eylemin önerildiği süreçtir.

Kaynak Yönetimi Planı fiziksel ve ekip kaynaklarının proje için nasıl tahmin edileceğinin, edinileceğinin ve yönetileceğinin tanımlandığı alt plandır.

Kaynak Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Kaynak Tanımlamaları – İhtiyaç duyulan ekip ve fiziksel kaynakların açıklamaları ve miktarları belirtilmelidir.
 • Kaynak Edinimi – Ekibin ve fiziksel kaynakların nasıl edinileceğine ilişkin yöntem açıklanmalıdır.
 • Rol ve Sorumluluklar – Proje ekibinin rol ve sorumlulukları aşağıdaki başlıklar altında açıklanmalıdır;
  • Rol – Mühendis, analist vb.
  • Yetki – Karar alma, onay, Kabul yetkileri belirlenmelidir. Ekip üyelerinin şirket içi yetkileri ile paralel yetkilere sahip olması tercih sebebidir.
  • Sorumluluk – Poje ekip üyelerinin sorumluluk alanları (Neyi yapacak?) netleştirilmelidir.
  • Yetkinlik – Proje ekip üyelerinin yetkinlikleri belirlenmeli, ihtiyaç duyulan eğitim, başkasını kiralama, zaman çizelgesi değişikliği veya kapsam değişikliği açıklanmalıdır.
  •   Proje Organizasyon Şeması – Proje organizasyonu grafiksel olarak çizilmelidir.
  •   Proje Ekibi Kaynak Yönetimi – Proje ekibinin nasıl tanımlanacağı, atanacağı, yönetileceği, kontrol edileceği ve serbest bırakılacağı açıklanmalıdır.
  • Eğitim – Ekip üyeleri eğitim stratejileri açıklanmalıdır.
  • Ekip Geliştirme – Ekip geliştirme yöntemleri belirlenmelidir.
  • Kaynak Kontrolü – Proje süresince kaynakların hangi sıklıkta nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir.

Kaynak Yönetimi Planlama sürecinin bir diğer çıktısı Ekip Başlatma Belgesidir. Proje ekibinden beklenen davranışları netleştirir. Yanlış anlamayı azaltmak ve verimliliği yükseltmek hedeflenir. Etkileşim, iletişim, karar verme ve toplantı etiğinde buluşulması ve bunun diğerleri için öneminin benimsenmesi istenir.  Ekip Başlatma Belgesinde yer alan kurallara tüm ekip üyelerinin uyması beklenir.

kaynak_yönetimi_planı

Kaynak: Proje Dokümanları

Yarın: Proje İletişim Yönetimi Planı

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.