Maliyet Yönetimi Planı

Maliyet (Cost), aktiviteyi veya bileşeni gerçekleştirmek veya tamamlamak için gerekli olan kaynakların parasal değeri veya fiyatıdır. Belirli bir maliyet, doğrudan çalışma saatleri, diğer doğrudan maliyetler, dolaylı çalışma saatleri, diğer dolaylı maliyetler ve satın alınan fiyat dahil maliyet bileşenlerinin bir kombinasyonundan oluşabilir.

Kazanılmış değer yönteminde, bazı durumlarda, maliyet tabiri, parasal değere çevrilmeden, sadece çalışma saati anlamına gelebilir.

Maliyet yönetimi planı, proje maliyetlerinin nasıl planlanacağını, yapılandırılacağını ve kontrol edileceğini açıklar. PMP® sınavında “Bütçe Yönetimi Planı” ya da “Bütçe Planı” olarak geçebilmektedir.

Maliyet Yönetimi Planı aşağıdakileri içermelidir;

 • Ölçü birimleri – Kaynaklar için ölçümlerde ve tahminlerde kullanılacak birimler (adam-saat, TL, dolar vb.) belirlenmelidir.
 • Hassasiyet seviyesi – Aktivite maliyet tahminlerinin, proje aktivitelerine ve büyüklüğüne göre ne ölçüde yukarı veya aşağı yuvarlanacağı (4,5 = 5, 996 TL = 1000 TL vb.) belirlenmelidir.
 • Doğruluk seviyesi – Gerçekçi aktivite maliyet tahminlerinin belirlenmesi için kullanılacak Kabul edilebilir aralık (±%5 vb.) belirlenmelidir.
 • Organizasyonel prosedür bağlantıları – İş Kırılım Yapısı (İKY) ve maliyet yönetimi planına ilişkin şablonlar var ise kullanılmalıdır. Proje maliyet muhasebesi için kullanılan İKY bileşenine kontrol hesabı denir. Her kontrol hesabının muhasebe sistemine kolaylıkla uyarlanmasını sağlayan özgün bir kod veya hesap numaraları atanır.
 • Kontrol eşikleri – Ne kadarlık bir sapmaya izin verileceğini belirtmek ve maliyet performansını izlemek üzere varyans eşikleri belirlenmelidir.
 • Performans ölçümünün kuralları – Maliyet performans ölçüm kuralları belirlenmelidir. Kazanılmış Değer Yönetimi kuralları esas alınmalıdır.
  • Hangi İKY noktasında kontrol hesapları gerçekleşecek?
  • Hangi EMV formülleri kullanılacak?
  • EAC için ne tercih edilecek?
 • Raporlama formatları – Maliyet raporları için formatlar ve sıklıklar tanımlanmalıdır.
 • Süreç açıklamaları – Maliyet yönetimi süreçlerinin (maliyetlerin tanımlanması, bütçenin belirlenmesi ve maliyetlerin kontrolü) açıklamaları yapılmalıdır.
 • Ek detaylar – Maliyet yönetimi aktivitelerinin diğer bazı detayları şunlardır:
  • Stratejik finansman tercihlerinin tanımı ve fonlama kararları,
  • Cari döviz kurundaki dalgalanmaların hesaplanması prosedürü,
  • Proje maliyetlerinin kayıt ve belgeleme prosedürü.
 • Değişiklik Yönetimi – Maliyet ve bütçe değişiklik süreci açıklanmalıdır.
 • Rol ve Sorumluluklar – Maliyet aktivitelerine ilişkin rol ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

Yarın: Kalite Yönetimi Planı

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.