Proje Ekiplerinin Yüksek Performans Göstermesi İçin Neler Yapılmalı?

How to Build High Performance Teams | Thomas.co

Proje ekiplerinin yüksek performans göstermesi için bir dizi önemli strateji ve uygulama bulunur. Bu amaçla atılacak adımlar aşağıdakiler olabilir;

 • Doğru Ekip Seçimi:
  • Projenin gereksinimlerine uygun yeteneklere sahip bireylerden oluşan bir ekip kurmak önemlidir.
  • Ekip üyelerinin projedeki rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmalıdır.
 • İletişim Altyapısı:
  • Ekip üyeleri arasında açık ve etkili iletişim sağlamak, projenin başarısını büyük ölçüde etkiler.
  • İletişim kanalları ve frekansları(sıklıkları) belirlenmeli, herkesin projenin durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.
 • Amaç Belirleme ve Hedef Koyma:
  • Projenin amaçları ve hedefleri net bir şekilde belirlenmeli ve tüm ekip üyelerine iletilmeli, ekibi motive etmek ve yönlendirmek için kullanılmalıdır.
 • Proje Yönetimi:
  • Proje yönetimi disiplinlerine uygun olarak projeyi planlamak, izlemek ve değerlendirmek önemlidir.
  • Proje yöneticisi, ekip üyelerini koordine etmeli ve sorunları hızlı bir şekilde çözmelidir.
 • Ekip Üyelerine Eğitim ve Gelişim Fırsatları:
  • Ekip üyelerinin beceri ve bilgi seviyelerini artırmak için eğitim ve gelişim fırsatları sunulmalıdır.
 • Motivasyon ve Takdir:
  • Ekip üyelerinin başarıları takdir edilmeli ve motive edilmelidirler.
  • Ödüllendirme sistemi veya projedeki başarılarını tanıma yöntemleri uygulanabilir.
 • Risk Yönetimi:
  • Potansiyel riskleri tanımlamak ve bu risklere karşı önlemler almak, proje başarısı için kritik öneme sahiptir. Proje ekip üyeleri, riskleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak konusunda teşvik edilmelidir.
 • İşbirliği ve Takım Ruhu:
  • Ekip üyeleri arasında işbirliği ve takım ruhu geliştirmek, verimliliği artırabilir.
  • Sorunlar açıkça paylaşılmalı ve çözüm için birlikte çalışılmalıdır.
 • Performans İzleme ve Geri Bildirim:
  • Ekip üyelerinin performansı düzenli olarak izlenmeli ve geri bildirim sağlanmalıdır. Gelişim alanları tanımlanmalı ve desteklenmelidirler.
 • Esneklik ve Uyarlanabilirlik:
  • Proje sürecinde değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır. Ekip, hızlıca uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak ve Zaman Yönetimi:
  • Kaynakların ve zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi, projenin başarısını belirleyen faktörlerden biridir. Görevlerini tamamlanması için gerçekçi süre veyeterli kaynak gerekir.
 • Teknoloji ve Araçlar:
  • İhtiyaç duyulan teknoloji, yazılım ve araçlara erişim sağlamak, verimliliği artırır. Uygun proje yönetimi yazılımları veya işbirliği araçları kullanılabilir.
 • Problem Çözme Yetenekleri:
  • Ekip üyelerine problem çözme becerileri kazandırmak, beklenmedik sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir.
  • Problem çözme süreçleri ve araçları tanımlanmalıdır.
 • İyileştirme:
  • Sürekli iyileştirme ile performans yükseltilebilir. Ekip üyeleri, her projeden sonra geriye dönük değerlendirmeler yapmalı ve öğrenilen dersleri uygulamalıdır.
 • Delegasyon:
  • Proje yöneticisi, görevleri ve sorumlulukları doğru bir şekilde dağıtarak ekip üyelerini daha fazla motive edebilir.
  • Ekip üyelerine güven duyulmalı ve yetki verilmelidir.
 • Stres Yönetimi:
  • Proje süreci stresli olabilir, stres yönetimi becerilerini geliştirmek önemlidir. Ekip üyelerine stresle başa çıkma stratejileri öğretmek veya destek sunmak yardımcı olabilir.
 • İş/Özel Hayat Dengesi:
  • Ekip üyelerinin iş ve özel hayat dengesini korumalarına yardımcı olmak, motivasyonlarını artırabilir. Aşırı çalışma ve iş yükü, performansı düşürebilir.
 • İşbirliği ve Paydaş İletişimi:
  • Proje dışındaki paydaşlarla iyi bir iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, projenin başarısını etkileyebilir.
  • Paydaşların beklentileri ve geri bildirimleri dikkate alınmalıdır.
 • Başarıyı Kutlama:
  • Önemli projelerin başarıları, ekip üyeleri arasında kutlanmalıdır. Başarıların değerli olduğu hissini yaratmak, gelecekteki projelere motivasyon sağlar.
 • Kültür ve Değerler:
  • Ekip üyeleri arasında bir proje kültürü oluşturmak ve değerler belirlemek, ekibin birlikte çalışma şeklini şekillendirebilir. Bu değerler projenin başarısına uygun olmalıdır.
 • İnovasyon ve Yaratıcılığı Teşvik Etmek:
  • Ekip üyelerine yeni fikirler sunma ve yaratıcı çözümler üretme fırsatları vermek, projeye katkılarını artırabilir.
 • Düzenli Geribildirim ve Değerlendirme:
  • Proje ilerledikçe düzenli olarak geribildirim toplamak ve projenin performansını değerlendirmek, iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için önemlidir.
 • Pozitif ve Destekleyici Bir İş Ortamı:
  • Ekip üyeleri arasında olumlu bir iş ortamı ve destekleyici bir kültür oluşturmak, motivasyonu ve bağlılığı artırabilir.

Her proje, ekip ve organizasyon farklıdır, bu nedenle proje özelinde ihtiyaçlara uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Yukarıdaki stratejileri uygulayarak, proje ekibinizin yüksek performans göstermesini sağlayabilir ve proje başarısını artırabilirsiniz. Yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturmak için bu önerilere ek olarak proje türüne ve ekibin dinamiklerine göre özelleştirilmiş stratejiler geliştirmek önemlidir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Takip Edin:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.