Proje Portföy Yönetimi (Google Classroom)

Proje Portföy Yönetimi  Eğitimi  – Google Classroom – 75 TL.

Sipariş vermek için aşağıdaki resme tıklayabilirsiniz.

Süre: 8+ saat

İçerik

Genel Bilgiler

 • Portföy Nedir?
 • Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
 • Portföy Yönetimi Nedir?
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
 • Portföy Yönetimi Prensipleri
 • Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Organizasyon
 • Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
 • Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
 • Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
 • Program Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Operasyonların Yönetimi
 • Portföy Yöneticisinin Rolü
 • Portföy Yönetiminde Diğer Roller
 • Sponsorlar
 • Portföy Yönetişim Kurulu
 • Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
 • Program Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri

Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü

 • Ders Notları
 • Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü
 • Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsüne Genel Bakış
 • Prensipler
 • Devam Eden Yaşam Döngüsü
 • Başlangıç
 • Planlama
 • Yürütme
 • Optimizasyon
 • İzleme ve Kontrol
 • Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
 • Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim

Portföy Stratejik Yönetimi

 • Ders Notları
 • Portföy Stratejik Yönetimi
 • Portföy Stratejik Yönetimine Genel Bakış
 • Prensipler
 • Portföy Stratejik Planı
 • Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
 • Vizyon ve Misyon
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Stratejik Girişimler
 • Stratejik Risk İştahı
 • Portföy Başlatma Belgesi
 • Portföy Yol Haritası
 • Kilit Portföy Bileşenleri
 • Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
 • Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
 • Portföy Optimizasyonu
 • Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
 • Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Stratejik Değişikliğin Etkileri

Portföy Yönetişimi

 • Ders Notları
 • Portföy Yönetişimi
 • Portföy Yönetişimine Genel Bakış
 • Portföy Yönetişimi Nedir?
 • Prensipler
 • Yönetişim Konsepti
 • Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
 • Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
 • Portföy Sponsoru
 • Portföy Yönetişim Kurulu
 • Portföy Denetim Organizasyonu
 • Diğer Roller

Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi

 • Ders Notları
 • Portföy Yönetişim Rolleri
 • Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi
 • Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimine Genel Bakış
 • Prensipler
 • Kapasite Yönetimi
 • Kapasite Planlama
 • Arz ve Talep Yönetimi
 • Arz ve Talep Analizi
 • Arz ve Talep Atamaları
 • Arz ve Talep Optimizasyonu
 • Organizasyonel Yeterlilikler
 • Yeterlilik Değerlendirmesi
 • Yeterlilik Geliştirme
 • Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
 • Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
 • Performans Raporlama
 • Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi

Portföy Paydaş Katılımını Sağlama

 • Ders Notları
 • Portföy Paydaş Katılımını Sağlama
 • Portföy Paydaş Katılımını Sağlamaya Genel Bakış
 • Paydaş İlgi Tablosu
 • Prensipler
 • Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
 • Paydaş Kategorizasyonu
 • Paydaşların Tanımlanması
 • Portföy Paydaşları Analizi
 • Paydaş Katılımı Planlama
 • İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
 • Yönetişim ile Hizalanma
 • İletişim Altyapısı
 • Portföy Yönetimi Planı
 • Portföy Raporları
 • Portföy Süreç Varlıkları
 • İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
 • Ortaya Çıkarma Teknikleri
 • İletişim Gereksinimleri Analizi
 • Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi

Portföy Değer Yönetimi

 • Ders Notları
 • Portföy Değer Yönetimi
 • Portföy Değer Yönetimine Genel Bakış
 • Prensipler
 • Değer Yönetimi Nedir?
 • Değer Yönetimi Bileşenleri
 • Beklenen Değerin Görüşülmesi
 • Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
 • Değeri Güvenceye Alma
 • Değerin Gerçekleştirilmesi

Portföy Risk Yönetimi

 • Ders Notları
 • Portföy Risk Yönetimi
 • Portföy Risk Yönetimine Genel Bakış
 • Prensipler
 • Portföy Risklerini Yönetmek
 • Risk Dengeleme
 • Portföy Risk Yönetimi
 • Kilit Planlama Bileşenleri
 • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Risk Algısı
 • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
 • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Portföy Risk Yönetimi Planı

Araç & Teknikler

 • Önceliklendirme Analizi
 • Senaryo Analizi
 • Kapasite ve Yeterlilik Analizi
 • Stratejik Hizalama Analizi
 • Bağımlılık Analizi
 • Portföy Bileşen Stoğu
 • Portföy Bileşen Kategorizasyonu
 • Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği

PfMP

 • PMI’ın PfMP Sınavı Sayfası
 • PfMP Sınavı Test Kitabı

Kaynaklar

 • Project Portfolio Management_ A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits – Harvey A. Levine (2005)
 • The four pillars of portfolio management_ organizational agility, strategy, risk, and resources-CRC Press (2019) – Olivier Lazar
 • Enterprise Portfolio Governance – Michael Knapp

Sipariş vermek için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=4270099