Proje Portföy Yönetimi

Proje Portföy Yönetimi konusunda hazırladığım eğitimi Google Classroom üzerinden yayınlanmaya başladım. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir veya daha fazla portföyün yönetilmesi gerekiyor. Portföy Yöneticisinin stratejinin gerçekleştirilmesi yönünde kritik bir rolü iyi oynaması, organizasyonların portföy yönetimi olgunluklarını geliştirmeleri gerekiyor.

Bazen organizasyonlar “İşi doğru yapalım” kısmına odaklanıp “Doğru işin yapılıp yapılmadığını” bir kenara bırakabiliyorlar. Portföy Yönetimi “doğru işin yapılmasına” odaklanır.

Organizasyonlar, rekabet veya piyasa gereği bazı stratejik girişimleri başlatırlar. Bu noktada strateji ile gerçekleştirilmesi sistematik olarak ele alınmalıdır. PMI’ın 2012’de yayınladığı Pulse of the Profession®  araştırmasında Portföy Yönetimi yapan firmaların %62’sinin beklenen değere ulaştığı veya aştığı belirtiliyor.

Portföy Yöneticileri, projeleri, programları ve operasyonları stratejik hedefleri gerçekleştirmek için mevcut kaynakları optimize etmek, yeni kaynak ihtiyaçlarını vakitlice görmek ve beklenen değeri elde etmek zorundadırlar.

Proje Portföy Yönetimi kursu, tüm Portföy Yöneticilerine (Üst Yönetim, Direktörler, Koordinatörler, Departman Yöneticileri, Proje Ofisi Çalışanları vb.) yöneliktir.

PMI®’ın Portföy Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (The Standard for Portfolio Management 4th Edition) çerçevesinde konular ele alınmıştır. Zaman içinde pratik uygulamaya yönelik, teknik, araç ve dokümantasyon ile zenginleşecektir.

Bu kurs ile portföy yönetimine ilişkin tanımlar, rol ve sorumluluklar, yaşam döngüsü (başlangıç, planlama, yürütme, optimizasyon) ve bilgi alanları (stratejik yönetim, yönetişim, kapasite ve yeterlilik yönetimi, paydaş katılımını sağlama, değer ve risk yönetimi) konuları işlenmiştir.

PfMP® (Portföy Yönetimi Profesyoneli) sınavına ilişkin başvuru ve sınav bilgileri, örnek sorular ile ilgili çalışmalarım devam ediyor.

Sipariş vermek için tıklayınız.

İçerik

Bölüm 1 Giriş

 • 1.1. Portföy Nedir? (Ön İzleme mevcuttur)
 • 1.2 Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
 • 1.3 Portföy Yönetimi Nedir?
 • 1.4 Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
 • 1.5 Portföy Yönetimi Prensipleri
 • 1.6 Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Org
  • 1.6.1 Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
  • 1.6.2 Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
 • 1.7 Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
  • 1.7.1 Program Yönetimi
  • 1.7.2 Proje Yönetimi
 • 1.7.3 Operasyonların Yönetimi
 • 1.8 Portföy Yöneticisinin Rolü
 • 1.9 Portföy Yönetiminde Diğer Roller
  • 1.9.1 Sponsorlar
  • 1.9.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 1.9.3 Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
  • 1.9.4 Program Yöneticileri
  • 1.9.5 Proje Yöneticileri

Bölüm 2 Portföy Yaşam Döngüsü

 • 2 Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü (Ön İzleme mevcuttur)
 • 2.1 Genel Bakış
 • 2.2 Prensipler
 • 2.3 Devam Eden Yaşam Döngüsü
  • 2.3.1 Başlangıç
  • 2.3.2 Planlama
  • 2.3.3 Yürütme
  • 2.3.4 Optimizasyon
  • 2.3.5 İzleme ve Kontrol
 • 2.4 Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
 • 2.5 Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim

Bölüm 3 Portföy Stratejik Yönetimi

 • 3. Portföy Stratejik Yönetimi-Giriş (Ön İzleme mevcuttur)
 • 3.1 Genel Bakış
 • 3.2 Prensipler
 • 3.3 Portföy Stratejik Planı + Şablon 
 • 3.4 Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
  • 3.4.1 Vizyon ve Misyon
  • 3.4.2 Stratejik Amaçlar
  • 3.4.3 Stratejik Hedefler
  • 3.4.4 Stratejik Girişimler + Şablon 
 • 3.5 Stratejik Risk İştahı
 • 3.6 Portföy Başlatma Belgesi + Şablon
 • 3.7 Portföy Yol Haritası
 • 3.8 Kilit Portföy Bileşenleri
  • 3.8.1 Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
  • 3.8.2 Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
 • 3.9 Portföy Optimizasyonu
 • 3.10 Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
  • 3.10.1 Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • 3.10.2 Stratejik Değişikliğin Etkileri + Şablon 

Bölüm 4 Portföy Yönetişimi

 • 4 Portföy Yönetişimi – Giriş (Ön İzleme mevcuttur)
 • 4.1 Genel Bakış
 • 4.2 Portföy Yönetişimi Nedir?
 • 4.3 Prensipler
 • 4.4 Yönetişim Konsepti
 • 4.4.1 Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
 • 4.5 Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
 • 4.6 Portföy Yönetişim Rolleri
  • 4.6.1 Portföy Sponsoru
  • 4.6.2 Portföy Yönetişim Kurulu
  • 4.6.3 Portföy Denetim Organizasyonu
  • 4.6.4 Diğer Roller

Bölüm 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Bölümü

 • 5 Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 5.1 Genel Bakış
 • 5.2 Prensipler
 • 5.3 Kapasite Yönetimi
 • 5.4 Kapasite Planlama
 • 5.5 Arz ve Talep Yönetimi
  • 5.5.1 Arz ve Talep Analizi
  • 5.5.2 Arz ve Talep Atamaları
 • 5.6 Arz ve Talep Optimizasyonu
 • 5.7 Organizasyonel Yeterlilikler
 • 5.8 Yeterlilik Değerlendirmesi
 • 5.9 Yeterlilik Geliştirme
  • 5.9.1 Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
  • 5.9.2 Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
 • 5.10 Performans Raporlama + Şablon 
 • 5.11 Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi

Bölüm 6 Portföy Paydaş Katılımını Sağlama

 • 6 Portföy Paylaş Katılımını Sağlama (Ön İzleme mevcuttur)
 • 6.1 Genel Bakış
  • 6.1.1 Paydaş İlgi Tablosu
 • 6.2 Prensipler
 • 6.3 Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
  • 6.3.1 Paydaş Kategorizasyonu
  • 6.3.2 Paydaşların Tanımlanması + Şablon
 • 6.4 Portföy Paydaşları Analizi
 • 6.5 Paydaş Katılımı Planlama
 • 6.6 İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
  • 6.6.1 Yönetişim ile Hizalanma
  • 6.6.2 İletişim Altyapısı
  • 6.6.3 Portföy Yönetimi Planı + Şablon
  • 6.6.4 Portföy Raporları
  • 6.6.5 Portföy Süreç Varlıkları
  • 6.6.6 İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
   • 6.6.6.1 Ortaya Çıkarma Teknikleri
   • 6.6.6.2 İletişim Gereksinimleri Analizi + Şablon 
 • 6.7 Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi

Bölüm 7 Değer Yönetimi

 • 7 Portföy Değer Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 7.1 Genel Bakış
 • 7.2 Prensipler
 • 7.3 Değer Yönetimi Nedir?
 • 7.4 Değer Yönetimi Bileşenleri
 • 7.5 Beklenen Değerin Görüşülmesi
 • 7.6 Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
 • 7.7 Değeri Güvenceye Alma
 • 7.8 Değerin Gerçekleştirilmesi
 • 7.9 Değerin Ölçülmesi
 • 7.10 Değerin Raporlanması + Şablon

Bölüm 8 Risk Yönetimi

 • 8 Portföy Risk Yönetimi (Ön İzleme mevcuttur)
 • 8.1 Genel Bakış
 • 8.2 Prensipler
  • 8.2.1 Portföy Risklerini Yönetmek
  • 8.2.2 Risk Dengeleme
 • 8.3 Portföy Risk Yönetimi
 • 8.4 Kilit Planlama Bileşenleri
  • 8.4.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.4.2 Risk Algısı
 • 8.5 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
  • 8.5.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • 8.5.2 Portföy Risk Yönetimi Planı + Şablon 

 Bölüm 9 Araç ve Teknikler

 • Önceliklendirme Analizi
 • Stratejik Hizalama Analizi
 • Kapasite ve Yeterlilik Analizi + Şablon
 • Bağımlılık Analizi
 • İş Bileşen Stoğu + Şablon
 • Senaryo Analizi 
 • Portföy Bileşen Kategorizasyonu 
 • Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği

PfMP

 • PMI’ın PfMP Sınavı Sayfası
 • PfMP Sınavı Test Kitabı

Kaynaklar

 • Project Portfolio Management_ A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits – Harvey A. Levine (2005)
 • The four pillars of portfolio management_ organizational agility, strategy, risk, and resources-CRC Press (2019) – Olivier Lazar
 • Enterprise Portfolio Governance – Michael Knapp

Sipariş vermek için tıklayınız.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Takip Edin:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 − 1 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.