Proje Riskleri – 7 – Kaynaklar & Ekip

Yetersiz Kaynak – Projenin gerektirdiği insan kaynağı, ekipman vb. eksiklikler problemlere yol açar.

Projenin onaylanması öncesinde yapılan fizibilite, iş planı vb. çalışmalarda projeyi hayata geçirmeye yönelik kaynak yeterliliklerine bakılmalıdır. Kaynak temini proje içerisinde ele alınmalı ve bütçede belirtilmelidir. Kaynak yetersizliği sayısal verilerle yönetime açıklanmalıdır.

Bilgi ve Yetenek Eksikliği – Proje için gerekli bilgi ve yetenek eksiklikleri problemlere yol açar.

Proje başlangıcında bilgi, beceri ve yetenek gereklilikleri tanımlanmalı, eğitimler planlanmalıdır. Teknik veya iş başı eğitimler için gerekli kaynaklar belirlenmeli, zaman planında ve bütçede eğitimlerin yer alması sağlanmalıdır.

Acemi Personel, Yeni Malzeme ve Ekipman – Yeni işe başlamışların yavaş ve hatalı iş yapma olasılığı yüksektir. Yeni bir teknoloji, malzeme veya ekipman ile ilgili kullanım zorlukları oluşabilir.

Projenin gerektirdiği deneyim düzeyi belirlenmeli ve personel atamaları buna göre yapılmalıdır. Acemi personele ilişkin şirketi ve işi tanımaya yönelik oryantasyon programları düzenlenmelidir. Yeni teknoloji, malzeme ve ekipman ile ilgili öğrenme ve alışma süreçleri dikkate alınmalı, gerekli eğitimlerin alınması sağlanmalıdır.

Performanssızlık – Çalışanlar veya mevcut altyapı (teknoloji, ekipman vb.) projenin gerektirdiği performansı sağlayamazsa problemler oluşur.

Proje gereksinimlerinin gerçekleştirilebilmesi ve projenini hedefine başarıyla ulaşabilmesi için gerekli performans ölçütleri belirlenmeli ve kaynak seçimi bu doğrultuda yapılmalıdır. Geçmiş proje kayıtları veya proje öncesi yapılacak pilot çalışmalarla mevcut performans düzeyi belirlenmelidir. Artırılması gereken performans noktalarına ilişkin çözüm senaryoları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Kötü Tutum ve Çatışma – Proje ekibinin projeye ve birbirlerine yönelik olumsuz tavırları projeyi olumsuz etkiler.

Proje başlangıcında projenin neden yapıldığı, hedefleri, kapsamı ve kısıtları konusunda proje ekibi ile anlaşma sağlanmalıdır. Ekibin çekinceleri dinlenmeli, destekleri alınmalıdır. Ekip üyeleri arasındaki olası anlaşmazlıklarda Proje yöneticisi önce durumu analiz etmeli verekli yaklaşımı sergilemelidir. Projeyi sabote etmeye kadar giden olumsuz yaklaşımlarda ekip üyesi projeden uzaklaştırılmalıdır. Kişisel çatışmaların proje içine taşınması engellenmeli, proje ile ilgili anlaşmazlıkların işi geliştirmeye yönelik bir fırsat olarak ele alınmasına çalışılmalıdır.

İşten ayrılmalar – İşten ayrılma oranının (turnover) yüksek olduğu şirketlerde projelerde aksaklıklar yaşanır.

İşten ayrılmaların yüksek olduğu şirketlerde eş(body) yöntemi ile çalışanın yedeği belirlenmelidir. Yapılan çalışmaların yedeklenmesi, dokümantasyonu ve başkasına devredilmesine yönelik süreçler geliştirilmelidir. İnsana değil sisteme dayalı bir yaklaşımla proje süreçleri ele alınmalıdır.

Düşük Motivasyon – Proje ekibinin motivasyonsuzluğu projeyi olumsuz etkiler.

Proje Yöneticisinin, proje ekibini sürekli izlemesi ve olası motivasyon kayıplarına anında müdahale etmesi gerekir. Motivasyon kaybına nelerin sebep olduğu belirlenmeli, sponsor ile birlikte çözüm üretilmelidir. Paydaş analizi, ekibin ve tüm paydaşların nelerden nasıl etkilenebilecekleri konusunda içeriğe sahip olmalıdır. Ekip üyelerinin motivasyonunu sağlayıcı önlemler proje planı ve bütçe içerisinde yer almalıdır.

Departmanların Öncelik Vermemesi – Projelere kaynak sağlayan departmanlar, farklı önceliklere göre kaynak atamaları, kaydırmaları yaptıklarında proje problem yaşayacaktır.

Proje başlangıcında projenin ilgili departmandaki önceliği belirlenmelidir. Bu önceliğin değişmesi durumunda fonksiyonel yöneticinin nasıl yaklaşacağı öğrenilmelidir. Projenin olumsuz etkilenmemesi için fonksiyonel yöneticinini nasıl bir önlem alacağı öğrenilmelidir. Departmanların verdikleri destek düzenli olarak izlenmeli, destek kaybı proje durum raporunda belirtilmeli ve sponsorun desteği alınmalıdır.

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı – Gökrem Tekir – Savaş Şakar çıktı. Bilgi almak ve İMZALI kitap siparişi vermek için tıklayınız.

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapçılarda yoktur.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.