Proje Yönetimi Planı – 1

Projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için planlamanın yapılması, plana göre yürütülmesi ve plan doğrultusunda izleme ve kontrollerin yapılması gerekir. Yapılacak planlamanın nasıl olması gerektiği Proje Yönetimi Planında ve alt planlarda belirlenir.

Proje Yönetimi Planı, proje ile ilgili tüm planların, bir yönetim planı çerçevesinde belirlenmesi ve hazırlanmasıdır.

Bu sürecin faydası tüm proje işlerinin ve nasıl yapılacaklarının belgelenmesini sağlamasıdır. Bu süreç bir kere veya projede önceden belirlenmiş noktalarda yapılır.

Proje Yönetimi planı projenin nasıl yürütüleceğini, izlenip kontrol edileceğini ve kapatılacağını açıklar. Proje Yönetimi Planının içeriği uygulandığı alan veya projenin karmaşıklık düzeyine göre değişir.

Proje Yönetimi Planı detaylı veya özet şeklinde olabilir. Alt planlar proje bazlı olarak belirtilir. Proje ortamının değişimlerine ve netleşen bilgiler doğrultusunda uyarlanabilir olmalıdır.

Proje Yönetimi planında en azından kapsam, zaman ve maliye temel çizgileri olmalı, gerçekleşme ve planlama bilgileri karşılaştırılarak performans ölçümlenebilmelidir. Temel çizgiler tanımlanmadan önce tüm güncellemelerin yapılmasına uğraşılmalıdır. Temel çizgiler oluşturulduktan sonra tüm değişiklik taleplerinin entegre değişiklik kontrol sürecinden geçmesi gerekir. Onaylı değişiklikler sonucunda Proje Yönetimi planı kontrol edilir, aşamalı olgunlaşarak güncellenir.

Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi için Proje Başlatma Belgesine, diğer süreçlerin (kapsam, zaman, maliyet vb.) çıktılarına ihtiyacınız olacaktır.

Proje Yönetimi Planı geliştirmeyi etkileyebilecek bazı Organizasyonel Çevre Faktörleri aşağıdaki gibidir;

 • Devlet ve Endüstri Standartları – Ürün, kalite standartları vb.
 • Yasal Gereksinimler
 • Sektörel (inşaat vb.) veya odak (Ar-Ge vb.) proje yönetimi bilgi birikimi
 • Organizasyonel yapı, kültür, yönetim yapısı ve sürdürebilirlik
 • Organizasyonel yönetişim çerçevesi
 • Altyapı
 • Personel İdaresi

Proje Yönetimi Planı Geliştirmeyi etkileyebilecek bazı Organizasyonel Süreç Varlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Organizasyonel politika, süreç ve prosedürler
 • Proje Yönetimi Plan Şablonu
 • Proje özel uyarlanmış kılavuz ve kriterleri içeren
 • Proje kapanışı, ürün gerçekleme ve onaylama gereksinimlerini tanımlayan
 • Değişiklik kontrol prosedürleri
 • İzleme ve raporlama yöntemleri, risk kontrol prosedürleri, iletişim gereksinimleri
 • Geçmiş benzer proje bilgileri
 • Tarihsel bilgiler ve alınan dersler deposu

Proje Yönetimi Planı Geliştirirken aşağıdaki konularda uzman görüşüne başvurulabilir,

 • Proje ihtiyaçlarına göre proje yönetimi süreçlerinin özgünleştirilmesi, süreçler arası etkileşimlerin, girdi ve çıktıların değerlendirilmesi,
 • Süreçleri gerçekleştirmek için gerekli araç ve tekniklerin belirlenmesi,
 • Proje Yönetimi planında yer alan teknik ve yönetimsel detayların geliştirilmesi,
 • Proje işlerini gerçekleştirecek kaynakları ve gerekli nitelikleri belirlemek,
 • Projede uygulanacak Yapılandırma Yönetimi seviyesini tanımlamak,
 • Resmi proje değişiklik kontrolüne konu olacak proje belgelerinin belirlenmesi
 • Projelerdeki işlerin önceliklendirilmesi, doğru zamanda doğru işe atanmalarının sağlanması

Bu süreçte aşağıdaki veri toplama teknikleri kullanılabilir;

 • Beyin Fırtınası
 • Kontrol Listeleri
 • Odak Gruplar
 • Görüşmeler

Kişilerarası ve Ekip Becerileri Proje Yönetimi Planı Geliştirmede aşağıdaki konularda kullanılabilir;

 • Çatışma Yönetimi
 • Basitleştirme
 • Toplantı Yönetimi

Proje yaklaşımının görüşülmesi, işin nasıl yürütüleceğinin belirlenmesi ve izleme-kontrol prensiplerinin belirlenmesi için toplantılar düzenlenir.

Proje Başlangıç Toplantısı bu sürece özeldir. Projenin hedefleri aktarılır, ekibin taahhüdü alınır, paydaşların rol ve sorumluluları açıklanır. Başlatma toplantısı projenini özelliklerine göre farklı zamanlarda yapılabilir;

 • Küçük projelerde planlama ve yürütme aynı ekip ile yapılıyorsa başlangıçtan hemen sonra, ekibin planlamaya başlamasında yapılabilir.
 • Büyük projelerde proje yönetimi ekibi planlamayı yapar ve yürütme aşamasının başında ekip ile başlangıç toplantısı yapar.
 • Çok aşamalı projelerde her aşama başında yapılabilir. 

Proje Yönetimi Planlama Sürecinde Neler Yapılmalı?

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.