Proje Yönetiminde Uzman Görüşünün Önemi

Proje Yönetiminde Uzman Görüşü belirli bir disiplin, konu, ürün, sektör, teknoloji vb. konuda bilgi ve/veya deneyimi olan kişilerden destek almaktır.

Kişi veya grup olabilir.

Proje Ekibinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Kimler uzman olabilir;

 • Şirket departmanları
 • Danışmanlar,
 • Paydaşlar (Mişteri ve sponsor dahil)
 • Profesyonel Organizasyonlar
 • Sektör Temsilcileri
 • Uzmanlar (Akademisyen, Yazar, Araştırmacı vb.)
 • Proje Yönetimi Ofisi
 • Tedarikçiler

Uzman görüşü projenin değişik fazlarında ihtiyaç duyulabilir.

Uzman Görüşünden nasıl faydalanılır;

 • Geçmiş bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Mevcut yasa ve standartların değerlendirilmesi
 • Öneri alma ve tavsiyede bulunma,
 • Alternatifleri değerlendirme
 • Karar verme sayılabilir.

Uzman Görüşünden en üst düzeyde yararlanılmak isteniyorsa;

 • Şirketteki personelin ve/veya paydaşların iletişim listesi, uzmanlık konularıyla birlikte tutulmalıdır.
 • Uzmanlarla etkin ve zamanında iletişim yöntemi belirlenmelidir.
 • Doğru zamanda ve şekilde uzman görüşüne başvurulduğundan emin olunmalıdır.
 • Farklı uzmanlardan aynı konuda destek istendiğinde Delphi Yöntemi kullanılmalıdır. (Delphi Yöntemi: Uzmanların uzlaşmasıdır.)

Proje Yönetimi Süreçlerinde hangi konularda Uzman Görüşüne başvurulabileceği aşağıdaki gibidir;

Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

 • Organizasyonel Strateji
 • Faydaların Yönetimi
 • Proje konusunda ve/veya sektörel teknik bilgi
 • Süre ve Bütçe Tahminleme
 • Risk Tanımlama

Proje Yönetimi Planı Geliştirme

 • Proje Yönetimi Süreçlerini ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme
 • Bu süreçleri gerçekleştirmek için gerekli araç ve teknikleri belirleme
 • Proje Yönetimi Planında yer alan teknik ve yönetimsel detayları geliştirmek
 • Proje işlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve niteliklerini belirlemek
 • Değişiklik kontrol sürecinde kullanılacak süreci ve belgeleri belirlemek
 • Kaynakların doğru işe doğru zamanda atanmasını sağlayacak şekilde işlerin önceliklendirmesinin yapılması,

Proje İşlerinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

 • Proje konusunda ve/veya sektörel teknik bilgi
 • Maliyet ve Bütçe Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Yasal İşlemler
 • Organizasyonel Yönetişim

Proje Bilgilerinin Yönetilmesi

 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgilendirme Yönetimi
 • Organizasyonel Öğrenme
 • Bilgi ve bilgilendirme Yönetimi Araçları
 • Diğer projelerden ilgili bilgiler

Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü

 • Kazanılmış Değer Yönetimi
 • Verilerin yorumlanması ve Sınıflandırılması – Interpretation and contextualization of data
 • Süre ve Maliyet Tahmin Teknikleri
 • Eğilim Analizi
 • Proje konusunda ve/veya sektörel teknik bilgi
 • Risk Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi

Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

 • Proje konusunda ve/veya sektörel teknik bilgi
 • Tedarik Yönetimi
 • Yasal İşlemler
 • Yapılandırma Yönetimi
 • Risk Yönetimi

Proje ya da Fazın Kapatılması

 • Yönetim Kontrolü
 • Tetkik
 • Tedarik Yönetimi
 • Yasal İşlemler

 Kapsam Yönetiminin Planlanması

 • Geçmişteki benzer projeler
 • Sektör, disiplin, uygulama alanına yönelik bilgi

Gereksinimlerin Toplanması

 • İş Analizi
 • Gereksinimleri Ortaya Çıkarma
 • Gereksinim Analizi
 • Gereksinim Belgeleri
 • Geçmişteki benzer projelerin gereksinimleri
 • Grafiksel Teknikler
 • Çalıştay
 • Çatışma Yönetimi

Kapsamın Tanımlanması

 • Geçmişteki benzer projelere ilişkin bilgiler

İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

 • Geçmişteki benzer projelere ilişkin bilgiler

Zaman Çizelgesi Yönetim Planının Hazırlanması

 • Zaman çizelgesi geliştirme, yönetimi ve kontrolü
 • Çizelgeleme Metodolojileri (öngörülü, uyarlamalı vb.)
 • Zaman Çizelgesi Yazılımları
 • Proje ile ilgili sektör hakkında bilgi

Aktivitelerin Tanımlanması

 • Geçmişteki benzer projelere ilişkin bilgiler

Aktivite Süre Tahmini

 •  Zaman çizelgesi geliştirme, yönetimi ve kontrolü
 • Tahminleme konusunda uzmanlık
 • Uygulama ya da disiplin bilgisi

Maliyet Yönetimi Planlama

 • Geçmişteki benzer projeler
 • Sektör, disiplin, uygulama alanına yönelik bilgi
 • Maliyet Tahminleme ve Bütçeleme
 • Kazanılmış Değer Yönetimi

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

 • Geçmişteki benzer projeler
 • Sektör, disiplin, uygulama alanine yönelik bilgi
 • Maliyet Tahmin Yöntemleri

Bütçenin Belirlenmesi

 • Geçmişteki benzer projeler
 • Sektör, disiplin, uygulama alanına yönelik bilgi
 • Finansal Prensipler
 • Fon Gereksinimleri ve Kaynakları

Maliyetlerin Kontrolü

 • Sapma analizi
 • Kazanılmış Değer Yönetimi
 • Öngörme
 • Finansal Analiz

Kalite Yönetimi Planlama

 • Kalite Güvence
 • Kalite Kontrol
 • Kalite ölçümleri
 • Kalite İyileştirmeleri
 • Kalite Sistemleri

Kaynak Yönetimi Planlama

 • En iyi kaynaklar için görüşmeler yapmak
 • Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli ön eforları belerlemek
 • Şirket kültürü doğrultusunda raporlama gereksinimlerini belirlemek
 • Yetenek Yönetimi ve Kişisel Gelişim
 • Alınan dersler ve pazar koşulları doğrultusunda kaynak edinimi için gerekli beklemeyi tahminlemek
 • Kaynak edinimi, elde tutma ve serbest bırakmaya ilişkin risklerin tanımlanması
 • Yasalara Uyum
 • Malzeme ekipmanın ihtiyaç duyulduğunda elde edilmesi doğrultusunda tedarikçileri yönetme

Aktivite Kaynaklarını Tahminleme

 • Fiziksel kaynak planlama

İletişim Yönetimi Planlama

 • Şirketteki politika ve güç yapıları
 • Şirket ve müşteri kültür ve ortamı
 • Proje teslimat tipleri
 • Kurumsal İletişim Teknolojileri
 • Kurumsal politika ve prosedürler, kurumsal iletişim ile ilgili yasal gereklilikler
 • Güvenlik ile ilgili politika ve prosedürler
 • Paydaşlar

İletişimlerin İzlenmesi

 • Kurum içi ve dışı iletişimler
 • İletişim ve proje yönetimi sistemleri

Risk Yönetimi Planlama

 • Şirketin risk yönetimi yaklaşımı
 • Projenin özel ihtiyaçlarına göre risk yönetiminin özgünleştirilmesi
 • Aynı alanda geçmişte yaşanmış riskler

Risklerin Tanımlanması

 • Sektör, disiplin, uygulama alanına yönelik bilgi ve deneyim

Nitel Risk Analizinin Yapılması

 • Sektör, disiplin, uygulama alanına yönelik bilgi ve nitel risk analizi deneyimi

Nicel Risk analizini Yapılması

 • Riskleri sayısal girdilere dönüştürmek
 • Risklerin belirsizliğini gösterecek doğru modeli belirlemek
 • Modelleme Teknikleri
 • Seçilen modelleme tekniğine uygun araçların seçilmesi
 • Nicel analiz çıktılarının sunulması

Riske Yanıt Planlaması

 • Tehditlere yönelik Stratejiler
 • Fırsatlara Yönelik Stratejiler
 • Beklenmedik Durumlara Karşı Yanıt Stratejileri
 • Tüm proje yönelik yanıt stratejileri

Riske Yanıt Planlarının Uygulanması

 • Risk yanıtlarının doğrulanması ve düzenlenmesi
 • Uygulama yöntemleri

Tedarik Yönetiminin Planlanması

 • Tedarik ve Satınalma
 • Sözleşme Tipleri ve sözleşme Dokümanları
 • Yasalar ve Uyum Koşulları

Tedariklerin Yürütülmesi

 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Konu ile ilgili deneyim ve bilgi
 • Sektörün yasal ortamı
 • Konu ile ilgili yasalar, uyum gereklilikleri
 • Görüşme Teknikleri

Tedariklerin Kontrolü

 • Konu ile ilgili deneyim ve bilgi
 • Konu ile ilgili yasalar, uyum gereklilikleri
 • İddia Yönetimi – Claims administration.

Paydaşların Tanımlanması

 • Şirketin politik ve güç yapısı
 • Şirket kültürü ve ortamı
 • Sektör ve teslimat tipi bilgisi
 • Bireysel ekip üyeleri dağılımı ve performans bilgisi

Paydaş Katılımı Sağlama Planlama

 • Şirketin politik ve güç yapısı
 • Şirket kültürü ve ortamı
 • Paydaş katılımı sağlama süreçlerini değerlendirme teknikleri
 • İletişim stratejileri
 • Geçmiş projelerden paydaş karakteristikleri

Paydaş Katılımını Yönetme

 • Şirket içi ve dışı politikalar ve güç yapıları
 • Şirket kültürü ve ortamı
 • İletişim yöntemleri ve stratejileri
 • Geçmiş projelerden paydaş karakteristikleri
 • Gereksinim, Tedarikçi ve Değişim Yönetimi

Yayınlanan yazıların e-postanıza gelmesini istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz;

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.