Projelerde Geç Fark Edilen Hataları Önlemek

Projelerin son aşamalarında fark edilen hatalar en başa dönülmesine, ciddi zaman ve bütçe kayıplarına yol açabilir. Müşteri beklentilerinin, kapsam doğrulanma ve onaylanma ölçütlerinin, müşteri onay gereksinimlerinin proje başında belirlenmesi gerekir.

Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Projelerde performans gereksinimleri ve onay kriterleri net olarak tanımlanmadığında ek taleplerin ortaya çıkması, hatalarla karşılaşılması kaçınılmazdır.
 • Projenin teslimatlarını ve sonuçlarını onaylayacak paydaşların belirlenmesi gerekir. Bu paydaşlar projede gerçekleştirilecek aktivitelerin tanımlanması, tahminlerin yapılması ve zaman çizelgesi, bütçe vb. oluşturulması aşamalarında projeye dahil edilmelidirler.
 • Projelerde test, kontrol vb. süreçler için gerekli ve kaliteli zamanın ayırılması sağlanmalıdır. Gereksinimler nasıl test veya kontrol edileceği prensipleri ile beraber kayda alınmalıdır. Test ve kontrol çalışmalarının performans ve onay kriterlerine göre tasarlanması gerekir.
 • Gereksinimler, kapsam, kontrol ve testlere ilişkin riskler belirlenmelidir. Belirsizlik ve değişiklik durumlarında kontrol, test ve onay süreçlerinin nasıl etkilenebileceği dikkate alınmalıdır.
 • Onaylamamanın yaratacağı olumsuz etkiler dikkate alınarak döngüsel veya çevik yaklaşımlarla müşterinin adım adım, parça parça onay vermesi düşünülebilir.
 • Onay sonrası projenin geri kalanına yönelik ayarlamaların yapılması sağlanmalıdır.
 • Periyodik gözden geçirmeler ile tamamlanan bölümlerin onayı alınmalıdır.
 • Prototipler, pilot uygulamalar ve ara teslimatların gereksinimleri karşılaması ve onaya sunulması sağlanmalıdır.
 • Onay sorumlulularının proje katılımı teşvik edilmeli, test ve değerlendirmelerde aktif rol almaları sağlanmalıdır.
 • Projede erken uyarı sistemleri kurulmalı (örneğin 2 günden fazla sapma vb.), proje ekibinin ve paydaşların uyarıları dikkate alınmalıdır.
 • Geçmiş proje deneyimleri ve paydaşlara yönelik bilgiler onay, test, kontrol vb. süreçlere ilişkin deneyimleri yansıtması açısından değerlendirilmelidir.
 • Geçmiş projelerin onay problemlerine ulaşılmaya çalışılmalıdır.
 • Paydaş özelinde onayı kolaylaştırıcı yöntem ve araçlar tercih edilmelidir.
 • Değişiklik süreci dikkatlice ele alınmalıdır. Kabul ve red prensipleri paydaşlarla paylaşılmalı, onaylanan değişikliklerde kontrol, test, onay gibi alanlarda nasıl etkisi olacağı değerlendirilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.