Projelerde Matris Organizasyonlar – 2

Matris organizasyonların avantajları ve dezavantajlarının dikkate alınması gerekir;

Avantajları

 • Proje Yöneticileri, Fonksiyonel Yöneticilerle koordinasyon içinde maliyet ve kaynak konusunda tam kontrol sahibidirler.
 • Şirket politika ve prosedürlerine aykırı düşmeden proje için gerekli yöntem, teknik ve araçlar belirlenebilir.
 • Proje Yöneticileri, diğer projelerle çakışmadığı sürece kaynaklar üzerinde yetkilidir.
 • Değişiklik, talep ve çatışma çözümlemede hızlı tepki verilir.
 • Proje ekip üyeleri proje bittiğinde departmanlarına dönerler.
 • Fonksiyonel departmanlar projenin birincil destekleyicisidirler.
 • Kaynak paylaşımı maliyetleri düşürür.
 • Çalışanlar farklı problemler üzerinde çalışabilirler.
 • Çalışan kontrolü daha iyi yapılır.
 • Teknik bilgi departmanlarda gelişir, bilgi her proje için kullanılabilir hale gelir.
 • Hiyerarşik müdahale gerektiren çatışmalar daha kolay çözümlenir.
 • Zaman, maliyet ve kalite dengeleri daha kolay sağlanır.
 • Uzmanlık ve Genel gelişim hızlanır.
 • Otorite ve sorumluluk paylaşılır.
 • Stres ekip ve Fonksiyonel yöneticilere dağıtılır.
 • Matris organizasyonlarda, projenin diğer projelerle kaynak çakışmaları giderildiğinde hızlı yanıt verme gücü artar. Proje Yöneticisin yetkilendirilmesi projesine özgü yöntem, teknik ve araçları belirleyebilmesini sağlar. Böylelikle zaman, maliyet ve kalite dengeleri kurulabilir.
 • Matris organizasyonlar Geleneksel organizasyonların dezavantajlarını ortadan kaldırırlar. Yönetimlerin matris yapıyı büyük bir değişim olarak algılamaları olasıdır. Fakat matris yapılarda projeler bittiğinde geleneksel yapıya dönülür.

Dezavantajları

 • Yatay ve dikey bilgi akışı gerektirir.
 • Öncelikler sürekli değişebilir.
 • Departman ve proje hedefleri farklı olabilir.
 • Çatışma olasılığı yüksektir.
 • İzleme ve kontrol zordur.
 • Projeye atanmayan ancak destek vermesi gereken personeli yönetmesi zordur.
 • Her proje kendine hastır. Tekrarlayan ve fuzuli işlerden kaçınılması gerekir.
 • Projenin gerektirdiği yöntem, araç ve tekniklerin şirket politika ve prosedürleriyle uyumu için efor harcanması gerekir.
 • Fonksiyonel yöneticiler kendi önceliklerine odaklanabilirler.
 • Fonksiyonel ve Proje Yöneticilerinin güç dengesinin sürekli izlenmesi gerekir.
 • Zaman, maliyet ve kalite dengesi sürekli gözlemlenmelidir.
 • Problemin büyüklüğüne ve çözüm dahil olması gereken paydaş sayısına göre yanıt verme yavaş kalabilir.
 • Proje rolleri, şirket içi tanımlarla çelişebilir, yanlış anlaşılabilir.
 • Çatışmalar çözümlense dahi tekrar edebilir.
 • Ekip üyeleri performanslarının doğru takdir edilemeyeceğini düşünebilir.

C.J. Middleton, “How to Set Up a Project Organization” adlı yazısında matris organizasyonların aşağıdaki istenmeyen sonuçlarından bahseder;

 • Proje öncelikleri ve rekabet şirketin dengesini bozabilir, fonksiyonel birimlerin geleneksel işleri konusunda uzun vadeli düşüncelerini olumsuz etkileyebilir.
 • Uzun vadeli planlar çok fazla toplantı gerekliliği doğurabilir, geçici olan projelerin gereklilikleri karşılamak zorlaşabilir.
 • Projeden projeye atanan personelin kendi uzmanlığında gelişimi yavaşlayabilir.
 • Projelerden çıkarılan dersler diğer projelere aktarılamayabilir.

Stanley M. Davis ve Paul R. Lawrence, Matrix adlı kitaplarında yaşanabilecek problemleri 9 maddede özetliyor;

 • Anarşi – Stres zamanlarında organizasyonel adaların oluşması
 • Groupitis – Grup karar almada sanıldığı kadar uyumlu olmama
 • Ekonomik Durum – İyi günlerde yükselme, kötü günlerde düşüş yaşanma olasılığı
 • İdari Fazlalık – Fazla veya gereksiz yönetici ortaya çıkması
 • Karar Karmaşası – Herkesi karar verme sürecine katmanın yaratacağı problemler
 • Batma – Matris yapıyı gereksiz yerlere yayma olasılığı
 • Katmanlaşma – Matis içinde matrisler yaratma
 • Ben merkezcilik – Proje Yöneticisinin kendini her şeyin merkezinde görmesi

Matris yapılar zaman ve bütçe kısıtları altında etkin yönetimi hedeflerler. Yönetim gerektiği düzeyde planlama ve kontrol süreçlerine dahil olabilirse yukarıda bahsedilen bir çok dezavantaj giderilebilir. Yönetimin projelere karşı kendini ne şekilde pozisyonladığı çok önemlidir.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.