Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi

İçerik

 1. Giriş
 2. Ölçütlerin Geçmişi
 3. Proje Yönetimi Ölçütleri
 4. Ölçütler ve Küçük Firmalar
 5. Ölçüt Yönetimine İlişkin Yanlış Düşünceler
 6. Üst Yönetimi Ölçüt Yönetimine İkna Etmek
 7. Ölçütleri Anlamak
 8. Ölçüt Yönetiminin Faydaları
 9. Ölçüt Yönetiminin Zorlukları
 10. Ölçüt Yönetiminde Destek Problemi
 11. Çalışan Performans Gözden Geçirmelerinde Ölçüt Kullanımı
 12. Ölçüt Özellikleri
 13. Ölçüt Kategorileri ve Tipleri
 14. Ölçütlerin Seçimi
 15. Ölçüt/KPI Sahibi Seçimi
 16. Kritik Başarı Faktörleri
 17. Proje Yönetimi Ofisi ve Ölçütler
 18. Ölçütler ve Yönetişim
 19. Performans Yönetimi Yaklaşımı Üzerine Bir Örnek
 20. Proje Yönetiminde Denge Ölçütleri
 21. Bilişim Departmanlarında Proje Yönetimi Performans Ölçütleri

Paylaşın: