Kategori arşivi: Zaman Yönetimi

PMP Hazırlık – İşleri Yapmak – İş Değeri ve Yürütme – 55

Allen Holub on Twitter: "This diagram (from @scottwambler) nicely describes the difference between MVP, MMR, MMF, and MMP. It's useful to make the distinction. Most people say MVP and really mean MMP.

İş Değeri Sağlamak için Projeyi Yürütmek

Projeler değer sağlamak için gerçekleştirilirler. Hızlı tempolu bir dünyada, zaman çok önemlidir. Kuruluşlar ve müşteriler, değeri bir an önce görmek isterler. Proje yöneticileri, ekibin yeteneklerini kullanarak kalite beklentilerine dayalı olarak değeri gerçekleştirmek için projeyi en uygun şekilde yürütmelidirler.

Bu konu, ECO’da çeşitli maddelere yöneliktir;

 • Kademeli olarak değer sunmak için fırsatları değerlendirmek. (EKO 2.1.1)
 • Proje süresince iş değerini incelemek. (EKO 2.1.2)
 • Minimum uygulanabilir ürünü bulmak için görevleri alt bölümlere ayırmaları için proje ekibini desteklemek. (EKO 2.1.3)
 • Metodolojiye dayalı olarak devam eden ilerlemeyi ölçmek. (EKO 2.6.4)
 • Proje ile ilgili kararları vermek için verileri toplamak ve analiz etmek. (EKO 2.9.4)

Aciliyet Kültürü Yaratmak

Projelerde hedeflere ulaşmak için, aciliyet duygusunun proje ortamına ve ekip kültürüne yerleştirilmesi gerekir. Uygun proje aciliyet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi sürekli bir iştir. Proje yöneticisi, projenin önemini ve vizyonunu dile getirerek yol gösterebilir. Projeye katılan herkes bu vizyona yönelik çaba göstermeyi taahhüt eder ve sorumluluk alır. Ürün Sahipleri ile yapılan iş biriktirme listesi (product backlog) iyileştirme oturumları ve gereksinim toplama toplantıları esnasında olduğu gibi müşteriyi dinlemek proje ekibinin iş değerini kişiselleştirmesini sağlayabilir. Proje ekibini yanıt vermeye ve dikkatli olmaya teşvik edebilir.

İş Değeri

Projeler iş değeri üretirler. İş için tam olarak neyin değerli olduğu ve ne ölçüde inceleme, değerlendirme ve doğrulama gerektirdiği proje boyunca çeşitli şekillerde ele alınabilir;

 • Parasal
 • İyileştirmeler
 • Yeni müşteriler
 • İlk olma
 • Sosyal
 • Teknolojik

Ürün Yol Haritaları

Projede hedefler, kilometre taşları ve potansiyel çıktılar belirlendikçe ürün yol haritası ortaya çıkar. Ürün yol haritası, projenin ürün veya ürünlerinin üst düzey görsel özetidir. Amaç, ürünün stratejisini, yönünü ve zaman içinde teslim edilecek değeri gösterir.

Yol haritaları, daha fazla bilgi edinilmesi, işlerin tamamlanması vb. sebeplerle zaman içinde aşamalı olarak detaylandırılır.

Ürün yol haritaları, ürün vizyonu ve bilinen herhangi bir zaman kısıtlaması veya kilometre taşı ile başlarlar. Vizyon doğrultusunda anlaşmalar yapıldıkça temalar ortaya çıkarlar. Temalar, yol haritasını yapılandırmaya yardımcı olurlar. Temalar, hedefleri gösterirler. Temalar, özelliklere, özellik kümelerine, aşamalara, gereksinimlere veya diğer amaçlara açıklık getirirler.

Ürün yol haritası, ürünün kısa ve uzun vadeli görselleştirilmesini sağlar. Proje ilerledikçe yol haritası olgunlaşır ve gelişir.

Artırımlı Teslimat

Değeri teslim etmenin bir yolu, artımlı dağıtımdır. Erken ve düzenli artırılı sürümler, daha yüksek müşteri değeri ve artan pazar payı sağlarlar. Ürünü bölmek, ürünün tam teslimatından önce ürünün parçalarının veya unsurlarının müşterilerin eline geçmesini sağlar.

Ürünü aşamalı olarak teslim etmek, kullanıcıların ve işletmenin yalnızca hedeflenen değeri sağlamasına değil, aynı zamanda proje ekibine geri bildirim yapmasına olanak tanır. Geri bildirimler, proje ekibinin ürünün yönünü, önceliklerini ve kalitesini ayarlamasını sağlar.

Uygun artışları bulmak, karşılıklı görüşmeler ve hizalanma gerektirir. Yinelemeli ve artırımlı teslim, herhangi bir noktada yüksek öncelikli öğelere odaklanarak, temel olmayan özelliklere harcanan çabayı azaltır. Paydaşlara ek özellikler ve revizyonların geleceği beklentisi ile kullanılabilir bir ürün sunulur.

Minimum Uygulanabilir Ürün

Her defasına müşteri için kullanılabilir bir ürün belirlemek için öncelikle temel değer iyi anlaşılmalıdır. Proje ekibi tarafından beklenen temel değere dayalı olarak, değerin nasıl gerçekleştirilebileceğinin minimumu belirlenir. Bu, minimum uygulanabilir ürün (Minimum Viable Product – MVP) olarak adlandırılır.

MVP ile tüm paydaşlar, proje sonuçlarını görme ve deneyimleme fırsatına sahip olurlar. Daha değerli geri bildirim sağlanabilir. Fikirler ve kavramlar, yalnızca minimum düzeyde bile olsa gerçeklik haline gelmiştir.

MVP oluşturmak, proje ekibine amaca ulaşmak için ilham verir. Sonuçlar soyut veya gerçekleştirmesi çok zaman alacağı durumlarda proje ekiplerinin cesaretleri kırılabilir veya bunalabilirler. Minimum Uygulanabilir Ürünler, daha kısa vadeli aciliyet ve başarı hissi uyandırırlar. Tüm bunlar müşteri için olduğu kadar proje ekibi için de değerlidir.

Minimum İş Artışı

Bazı projeler, canlı ve kullanımda olan ürünleri geliştirmekte veya revize etmekteye odaklanırlar. Minimum özellik ve işlevselliğe sahip MVP, özellikle ilgiyi ölçmek için temel bir ön ürün var olduğunda, kullanıcılar ve işletme için faydasız olabilir. Minimum İş Artışı (Minimum Business Increment – MBI) tercih etmek daha uygun olabilir. MBI en iyi aşağıdaki durumlarda işe yarar:

 • Ürün ve fonksiyonları anlaşılmıştır.
 • Artırımlı bir değer artışı belirlenebilmektedir.
 • Değerin bir kısmının teslim edilmesi işletmeye fayda sağlar.

MBI’lar, proje ekibinin, fayda sağlayanlara daha kısa sürede değer sunmasını sağlarlar. Proje ekibinin iyileştirmeyi yakalayıp yakalamadığını doğrulamasına yardımcı olurlar. Herkes iyileştirme hakkında geri bildirimde bulunabilir. Proje ekibi, başarıyı aşamalı olarak geliştirebilir veya gerektiği gibi değiştirebilir.

Döngüler ve Zaman Kutuları

Ürün yol haritasına bağlı olarak proje ekipleri, sürüm döngüleri ve çalışma süresi zaman kutuları ayarlayabilirler. Aciliyet açısından haftalar veya günler şeklinde belirlenmiş zaman çizelgeleri oluşturmak, proje ekibinin odaklanmasını ve empoze edilen zaman kısıtlaması dahilinde beklentileri karşılamasını sağlar.

Projeyi benzer zaman kutuları içerisinde gerçekleştirmek, ilerleme ölçümleri sağlar. Tekrarlanan döngüler, proje ekibinin, döngü süreleri, verim ve hız beklentilerini görebildikleri daha öngörülebilir ölçümler elde edilmesini sağlar.

Devam Eden İlerlemeyi Ölçmek için Kılavuz İlkeler

Proje ilerlemesi hakkında bilinçli kararlar vermek için aşağıdaki veri toplama ve analiz etme yönergeleri dikkate alınmalıdır;

 • Değeri müşterinin, işletmenin ve/veya kullanıcının bakış açısından tanımlayın.
 • Değer beklentilerini netleştirin.
 • Beklentilere dayalı hedefler ve temeller belirleyin.
 • Değer beklentilerine yönelik ilerlemeyi açıklayıcı ölçütleri belirleyin.
 • Proje ekibi için hantal veya zaman alıcı olmayan, bir veya daha fazla veri toplama yöntemi seçin.
 • Düzenli aralıklarla veri toplayın.
 • İlerlemenin verilerini sunun.
 • İlerlemeyi temel değerler ve beklentilerle karşılaştırın.
 • Başarıyı artırmaya çalışın veya ilerlemenin beklentileri karşılamadığı alanları düzeltin.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – 35

Free Project Schedule Templates | Smartsheet

Zaman Çizelgesi Sunum Yöntemleri

Proje Zaman Çizelgesi, koşullara bağlı olarak farklı yöntemlerle sunulabilir. Yaygın olarak kullanılan üç yöntem aşağıdadır;

 • Gantt şeması
 • Kilometre taşı tablosu
 • Tarihlerle birlikte proje programı ağ diyagramı

Gantt Grafiği

Henry Gantt tarafından oluşturulan Gantt Grafiği, aktivitelerin dikey eksende listelendiği, tarihlerin yatay eksende, aktivite sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre yatay çubuklar olarak gösterildiği çubuk grafiğidir. Gantt Grafikleri, proje faaliyetlerinin bağımlılıklarını, bugüne kadar tamamlanan aktivite yüzdesini ve planlanan ilerlemeyle ilgili fiili ilerlemeyi de gösterebilir.

Bu grafikler proje durumu sunulurken kullanılır. Proje ekibiyle proje durumunu gözden geçirirken grafiğin ayrıntılı bir görünümü kullanılır.

What is a Gantt Chart? Gantt Chart Software, Information, and History

Kilometre Taşı Grafiği

Kilometre taşı grafiği, projenin zaman çizelgesinin kilometre taşları olarak özet düzeyde görünümünü sağlar. Kilometre taşları grafiğin solundan sağına doğru listelenir ve planlanmış dönüm noktalarını göstermek için simgeler veya semboller kullanılır. Kilometre taşı grafikleri, projenin genel programını proje ekibi üyelerine, paydaşlara ve üst yönetime göstermede etkilidir. Gantt şemasında gösterilen ayrıntı düzeyiyle genellikle ilgilenmeyen üst yönetim için özellikle yararlıdır.

Free Project Milestone Templates | Smartsheet

Tarihli Proje Zaman Çizelgesi Ağ Şeması

Proje zaman çizelgesi ağ diyagramına tarihlerin eklenmesi ile elde edilir. Bu tür grafikler, proje durumunu aktivitelerin öncelik ilişkileri açısından görünümünü iletmeniz gerektiğinde faydalı olabilir.

Bkz: Proje Yönetiminde Zaman Çizelgesi Ağ Analizi (Schedule Network Analysis)

Convert the network diagram in Figure 5.21 Web-based | Chegg.com

Kritik Yol Analizi

Kritik yol(1), bir proje boyunca mümkün olan en kısa süreyi belirleyen en uzun yolu temsil eden aktiviteler dizisidir. Proje çizelgesindeki en uzun yol, en kısa proje süresini temsil eder. Bu yoldaki aktiviteler, proje boyunca yakından izlenir. Toplam süresi en uzun olan ve esnekliği olmayan yol, kritik yoldur.

Bolluk

Proje bitiş tarihini veya ardıl aktiviteleri geciktirmeden bir aktivitenin ertelenebileceği süredir. Bolluk, yalnızca kritik yol üzerinde olmayan aktivitelerde olur. İki tipi vardır: Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk

 • Toplam Bolluk

Toplam Bolluk(1), bir aktivitenin proje bitiş tarihini geciktirmeden veya bir zaman çizelgesi kısıtlamasını ihlal etmeden erken başlangıç tarihinden itibaren ertelenebileceği ya da süresinin uzatılabileceği süredir.

 • Serbest Bolluk

Serbest Bolluk, ardıl aktivitenin erken başlangıç tarihini geciktirmeden veya bir zaman çizelgesi kısıtlamasını ihlal etmeden aktivitenin ertelenebileceği süredir. Yalnızca o aktivite içindeki başlangıç veya bitiş zamanının esnekliğine izin verir. Bolluk olan bir aktivite dizisi varsa, sadece dizinin sonundaki aktivite için serbest bolluk kullanılabilir.

Kritik Yol Analizini aşağıdaki videoları izleyerek öğrenebilirsiniz;

Çevik Sürüm Planlama

Çevik metodolojiler, müşteri kullanımına hazır, tamamlanmış özellikler içeren bir dizi ürün sürümü oluşturmaya odaklanır. Her sürüm, ürünün bir parçasının tasarlandığı, geliştirildiği ve test edildiği yinelemelerden oluşur. Sürüm planlaması(2), projenin ürün sürümü için zaman çizelgesi oluşturmaya odaklanır. Çevik sürüm planlama sürecinde, her bir sürümü tamamlamak için gereken yineleme veya Sprint sayısını, her yinelemenin içereceği özellikleri ve her sürümün hedef tarihleri belirlenir. Bu yöntem, müşterilerin istedikleri özelliklerin kullanıma sunulması ile ilgili beklenilen tarihlerin görülmesini sağlar.

Release Plan Template | ProductPlan

Metodolojiye Dayalı Devam Eden İlerleme

Proje Zaman Çizelgesine göre projenin ilerlemesinin ölçülmesi(3), proje zaman çizelgesi üzerinden projenin durumunu izlemek ve zaman çizelgesi temel çizgisindeki değişiklikleri yönetmekten oluşur. Bu süreç sırasında proje yöneticisi, tamamlanan fiili çalışma ile tamamlanması planlanan çalışma miktarını karşılaştırarak zaman çizelgesi performansını sürekli olarak izler. Ek olarak, proje yöneticisi ve Değişiklik Kontrol Kurulu (DKK), proje zaman çizelgesindeki değişiklikleri izler, koordine eder ve uygular. Bu değişikliklerin diğer performans temel çizgileri ve orijinal kapsam tanımı üzerindeki etkisini değerlendirir.

Zaman çizelgesi performans ölçümü, projenin planlanan performansına kıyasla zaman açısından nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Zaman çizelgesi performans ölçümü, proje yöneticisine tamamlanan fiili çalışma ile planlanan iş arasında ne kadar fark olduğunu söyler.

Kazanılmış Değer Analizi (KDA)(4), eğilim ve sapma analizi gibi performans ölçüm teknikleri, zaman çizelgesindeki varyansın proje için potansiyel olarak zararlı olup olmadığını ve zamanında teslimatları sağlamak için düzeltici eylemlere gerek olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Proje yöneticisi, ilerlemeyi ölçmek için standart olarak onaylanmış zaman çizelgesi temel çizgisini kullanarak, her bir aktivite için raporlama bilgilerini toplar ve özetlemek için çubuk grafik kullanır.

Bkz: Proje Yönetiminde Varyans Analizi

Çevik bir yaklaşım kullanılıyorsa, ilerleme aşağıdaki adımlarla değerlendirilebilir:

 • Teslim edilen ve kabul edilen toplam iş miktarı, mevcut dönem için tamamlanacak iş tahmini ile karşılaştırılır.
 • Normal Sprint demolarında tamamlanan işler gözden geçirilir.
 • Süreçleri düzeltmek ve iyileştirmek için alınan dersler (geriye dönük olarak da bilinir) için Retrospektif yapılır.
 • Teslimatların, yineleme başına verilen sürede üretilme, doğrulanma ve kabul edilme oranı belirlenir.

PMBOK7'yi Beraber Okuyalım – 59 – Proje Performans Alanları – Ölçümleme – 4 | Savaş Şakar

Diğer Projelerle Koordinasyon

Proje, bir programın veya portföyün parçasıysa, projenin zaman çizelgesi durumu, programın veya portföyün diğer bileşenleri üzerindeki herhangi bir etkisi için değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda, bir projenin gecikmesi (veya hızlandırılması) diğer projeleri etkileyebilir. Gecikme veya hızlanma, projenin kritik yolundaki aktivitelerden kaynaklanıyorsa ve proje, diğer projelerin zaman çizelgeleri açısından kritikse, genel etki önemli olabilir.

(1)Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 210-211.

(2) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 216.

(3) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 222-224.

(4) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 261-262, 267-268.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – Süre Tahminleri – 34

Putnam Perspectives - Putnam Investments

Aktivite Süre Tahminleri

Aktivite süre tahminleri (1), bir aktiviteyi tamamlamak için gerekli olan zamanın nicel değerlendirmesidir. Süreler yalnızca çalışılan saatleri, günleri içerir, hafta sonları veya tatiller gibi çalışma dışı dönemleri içermezler.

Aktivite sürelerini aşağıdaki konular etkileyebilirler;

 • Yurt içi ve dışı tatiller
 • Kullanılacak ölçü birimi
 • Diğer proje ve operasyonlar

Çaba(Efor), genellikle saat, gün veya hafta olarak ifade edilen, aktiviteyi veya İKY bileşenini tamamlamak için gereken işgücü harcama miktarıdır. Süre ile birlikte düşünülmelidir. Çaba tahminleri, maliyet tahminleri ve kaynak tahsisi için temel sağlarlar.

Aktivite Sürelerini Tahmin Etme Yönergeleri

Doğru aktivite süresi tahminleri, doğru proje zaman çizelgesi temel çizgisini oluştururlar. Tahminlerinizin olabildiğince doğru ve gerçekçi olmasını sağlamak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

 • Süre tahminine iş paketi sahiplerini veya aktivite konusunda uzman olan kişileri dahil edin.
 • Alınan derslere ve tarihsel bilgilere bakın.
  • Projenin önceki yinelemelerinden veya tahminlerinizi elde etmek için kullanabileceğiniz benzer projelerden tarihsel bilgiler var mı?
  • İlgili ticari süre tahmin veritabanları var mı?
  • Herhangi bir proje ekibi üyesi benzer aktivite ile ilgili deneyime sahip mi?
 • Kullanılacak uygun tahmin yöntemini ve aktivite süre tahmini için gereken doğruluk seviyesini belirlemek için Zaman Çizelgesi Yönetimi Planını gözden geçirin.
 • Yapılması gereken işi, ihtiyaç duyulacak tahmini çalışma saatleri, üretilecek birim sayısı vb. açısından nasıl ölçmek istediğinizi belirleyin.
 • Planlama aşamasının başlarında isenin veya iyi geçmiş veriler varsa, Benzer Tahminleme (Analogous Estimating) kullanmayı düşünün.
 • Yetersiz tarihsel veri varsa uzmanlara danışın.
 • İş birimlerinin miktarlarının verimlilik oranıyla çarpılabileceği durumlarda faaliyetleri tahmin etmek için Parametrik Tahmin (Parametric estimating) kullanın.
 • Üç Nokta Tahmini (Three-Point Estimate) tekniğini kullanıyorsanız, tahmincilerden en iyi durum, en olası ve en kötü durum tahminlerini isteyin.
 • Kaynak gereksinimlerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurun.
  • Bu aktiviteye kimler atanacak?
  • Atanan personelin becerileri süre tahminlerini nasıl etkileyecek?
 • Kaynakların ne zaman müsait olduğunu öğrenmek için kaynak takvimlerini kontrol edin. Kaynağın uygunluğu aktiviteyi tamamlamak için gereken süreyi etkileyebilir.
 • Diğer projeler veya operasyonlarla etkileşimleri düşünün.
 • Varsayımlar ve kısıtlamalar için Proje Kapsam Bildirimini gözden geçirin.
 • Kaynak tahminini etkileyebilecek riskler için risk kayıtlarını gözden geçirin.
 • Kategori ve türe göre listelenen kaynakların Kaynak Kırılım Yapısını gözden geçirin.
 • Her aktivite için iyi süre tahminlerini belirlemek için uzman görüşü, benzer tahminleme, parametrik tahmin, üç noktalı tahmin, grup karar verme teknikleri ve rezerv analizi gibi araç ve teknikleri kullanın.
 • Aktivite süresi tahminlerini yazılı hale getirin.

Süre Tahminini Etkileyen Faktörler
Projelerde Tahmin Kalitesini Etkileyen Faktörler
Projelerde Süre ve Maliyetleri Kim(ler) Tahmin Etmeli?
Projelerde Süre ve Maliyet Tahminlerini Daha İyi Yapabilmek
Gerçekçi Zaman Çizelgesi Nasıl Hazırlanır?

(1)_Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 196-197.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – Bağlantılar – 33

Managing Project Dependencies In a Multi-Project Environment - EpicFlow

Aktivitelerin Sıralanması ve Önceliklendirilmesi

Aktivitelerin sıralanması (1), iki aktivite arasında var olan mantıksal ilişkiyi kurmaktır. Kurulan ilişki, bir aktivitenin başlamasının başka bir aktiviteye mi yoksa aktivite dışından gelen girdiye mi bağlı olduğunu gösterir. Aktiviteler arasındaki bağımlılıkları, öncelik ilişkilerini belirler.

Aktivite Bağımlılıkları Türleri

Aktivite bağımlılıkları, zorunlu veya isteğe bağlı olarak kategorize edilebilir ve bunlar dahili veya harici olabilir. Aktivite bağımlılıkları aşağıdaki gibidir;

 • Zorunlu bağımlılıklar (2) – Sözleşmeye dayalı olarak gerekli olan veya işin doğası gereği zorunlu olan ilişkidir. Bunlara katı mantık (hard logic) de denir. Örneğin temel atılmadan 1. Kat inşaatı başlayamaz.
 • İsteğe bağlı bağımlılıklar (2) – Deneyimler veya belirli bir sıralamanın istendiği durumlarda kurulan ilişkilerdir. Bunlara yumuşak mantık (soft logic) de denir. İsteğe bağlıdır ve proje ilerledikçe, daha iyi bir sıralama bulundukça veya zaman çizelgesinin kısaltılması gerektiğinde değiştirilebilirler.
 • Dış bağımlılıklar (2) – Proje aktiviteleri ile proje dışı aktiviteler arasındaki ilişkidir. Örneğin, prototip oluşturmak için gerekli olan bir parçanın teslimi.
 • İç bağımlılıklar (2) – Proje aktiviteleri arasındaki bir bağımlılıklardır.

Öncelik İlişkileri

Öncelik ilişkisi (3), öncelik diyagramı oluşturmak için kullanılır. Diğer bir deyişle, aktivitelerin gerçekleştirilmesi gereken sırayı tanımlayan faaliyetler arasında öncelik ilişkisi kurulur. Her aktivitenin iki noktası vardır: başlangıç ve bitiş. Öncelik ilişkileri, bu noktaları birbirine bağlarken uygun mantığı göz önünde bulundurur. Öncelik, iki aktiviteden hangisinin ilişkiyi (öncel aktivite) ve hangisinin onun tarafından yönlendirildiğini (ardıl aktivite) gösterir.

Öncelik İlişkilerinin Türleri

Dört öncelik ilişkisi türü vardır. Öncel faaliyetler bağımlı bir aktiviteden öncedir ve ardıl aktiviteler başka bir aktiviteden sonra gelirler

 • Tamamlanma – Başlama (TB) (4) – Öncel aktivite bitene kadar ardıl aktivitenin başlayamayacağı ilişkidir.
 • Tamamlanma – Tamamlanma (TT) (4) – Öncel aktivite bitene kadar ardıl aktivitenin bitiremeyeceği ilişkidir.
 • Başlama – Başlama (BB) (4) – Öncel aktivite başlayana kadar ardıl aktivitenin başlayamayacağı ilişkidir.
 • Başlama -Tamamlanma (BT) (4) – Ardıl aktivitenin öncel faaliyet başlayana kadar tamamlanmayacağı ilişkidir.

Bkz: PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 43 – Proje Performans Alanları – Planlama – 4

Proje Aktivitelerini Sıralama Yönergeleri

Proje aktiviteleri etkin bir şekilde sıralamak için:

 • Proje Zaman Çizelgesi hazırlama yöntemi ve aracı hakkında bilgi ve aktivitelerin nasıl sıralanabileceği hakkında bilgi için Zaman Çizelgesi Yönetimi Planını gözden geçirin.
 • Aktivite listenizi kullanarak proje aktiviteleri arasındaki bağımlılıkları belirleyin.
 • Öncel veya ardıl ilişkiler dahil olmak üzere her bir aktivitenin özelliklerini gözden geçirerek öncel ve ardıl aktiviteleri belirleyin.
 • Kilometre taşı aktivitelerinin tarihleri için kilometre taşı listesini gözden geçirin.
 • Aktivite sıralamasını etkileyebilecek kapsam tanımı, teslimatlar, kısıtlar ve varsayımlar için Proje Kapsam Bildirimini gözden geçirin.
 • Devlet veya endüstri standartları, Proje Yönetim Bilgi Sistemi, zamanlama aracı ve çalışma yetkilendirme sistemleri vb. Çevresel İşletme Faktörlerini gözden geçirin.
 • Aktivite planlama politikaları, prosedürleri, yönergeleri ve şablonlar vb. Organizasyonel Süreç Varlıklarını gözden geçirin.
 • Proje zaman çizelgesi ağ diyagramını geliştirmek için Öncelik Diyagramı Yöntemi, bağımlılık belirleme, önde gitme ve bekleme teknikleri kullanın.
 • Proje zaman çizelgesi ağ diyagramını yazılı hale getirin ve gerektiğinde ilgili proje belgelerini güncelleyin.

(1) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 191-192.

(2) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 191-192.

(3) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 189-190.

(4) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 189-190.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – 32

Decomposition - Project Management Knowledge Hub

Aktivitelerin Belirlenmesi

Aktivite (1), Bir proje süresince gerçekleştirilen farklı, zaman çizelgelenmiş çalışma bölümüdür. Aktiviteler, projede gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik tahminlere, süre ve maliyetlere, yürütmeye, izleme ve kontrole temel oluşturur. Aktivite özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Gerçekleşmesi istenen bir süresi vardır. (Ne kadar sürer?)
 • Gerçekleştirilmesi için kaynak(lar) gerekir. (İşi kim yapacak?)
 • Performansa dayalı bir sonucu olmalıdır. (Ne yapılıyor?)

İş Kırılımı Yapısında (İKY) yer alan iş paketleri, aktiviteler adı verilen daha küçük bileşenlere ayrıştırılır. Aktiviteler İKY’de görünmeyip Aktivite listesinde* ayrı olarak belgelenirler. Ek olarak, proje zaman çizelgesinde veya kişinin kendi çalışma planında yer alırlar.

Bkz: Proje Aktivitelerin Tahmin Edilmesi

Aktivite ve Görev

“Aktivite” ve “görev” kelimeleri ortak kullanımda ve birçok organizasyonda birbirinin yerine kullanılabilse de, “aktivite” PMBOK® Kılavuzunda onaylanmış terminolojidir. PMP sertifikası almak isteyenlerin, kendi terminolojilerini mümkün olduğunca PMBOK® Kılavuzunda kullanılan dille uyumlu hale getirmeleri gerekir.

Proje süresince gerçekleştirilen işlere atıfta bulunmak için “aktivite” kelimesini kullanın. “Görev” kelimesi, genellikle Microsoft® Project gibi proje yönetimi yazılımı kullanırken veya yapmanız gereken diğer işlerle ilgili olarak kullanın.

Özellikler

Çevik yöntemlerde Özellikler, iş değeri sağlayan ilgili işlevleri bir arada gruplandırmak için kullanılır. İstenen işlevselliği sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetler ve çabalar (dokümantasyon, testler, kalite/sorun giderme vb.) dahil olmak üzere, tahmin edilebilen, izlenebilen ve bir küme olarak yönetilebilen proje bileşenleridir.

Özelliklere uyumlu zamanlama, ilgili proje çalışmalarının koordine edilmesini sağlar. Tahminler, yapılanların kuruma ve son kullanıcılara ne zaman sunulabileceğinin bir görünümünü verir. İlerleme, kalan özelliklere kıyasla müşteri tarafından kabul edilen özelliklere dayalı olarak ölçülebilir.

Kilometre taşları

Kilometre taşı (2), proje, program veya portföydeki önemli bir nokta veya olaydır. Kilometre taşlarının süresi yoktur. Kilometre taşları belirteç görevi görür ve proje yöneticisi, müşteri veya her ikisi tarafından tanımlanır. Bkz: Projelerde Kilometre Taşları Neden Önemlidir?

Proje Aktivitelerini Belirleme Yönergeleri

Proje aktivitelerini tahmin etmek için aşağıdakilere dikkat edilmelidir;

 • Proje çalışmasını yönetmek için gereken ayrıntı düzeyi hakkında Zaman Çizelgesi Yönetimi Planını gözden geçirin.
 • İKY, teslimatlar, varsayımlar ve kısıtlamalar için Kapsam Temel Çizgisini gözden geçirin.
 • Organizasyon kültürü ve yapısı, yayınlanmış ticari bilgiler ve proje yönetimi bilgi sistemleri gibi Çevresel İşletme Faktörlerini gözden geçirin.
 • Alınan dersler, standartlaştırılmış süreçler, şablonlar, kurumsal politikalar, zaman çizelgesi prosedürleri ve yönergeler için Organizasyonel Süreç Varlıklarını gözden geçirin.
 • İKY’de yer alan her bir iş paketini analiz edin ve istenen çıktıyı üretmek için gerekli olacak aktivitelere ayrıştırın;
  • Gerekli aktivitelerin gözden kaçırılmaması için proje ekibiyle beyin fırtınası oturumları gerçekleştirin.
  • Aktivitelerin proje hedeflerine ulaşmanızı sağlayacağından emin olmak için Proje Kapsam Bildirimine bakın.
 • İlgili konularda uzmanların görüşüne başvurun.
 • Aktivite tanımı üzerindeki olası etkileri için tüm kısıtları ve varsayımları değerlendirin.
 • Her bir iş paketini aktivitelere ayırıştırdıktan sonra Aktivite listenizi gözden geçirin;
  • Açıklamaların gerçekleştirilecek aktiviteleri doğru bir şekilde yansıttığından emin olun.
  • Aktivite tanımlarının mümkün olduğunca spesifik olduğunu doğrulayın. Örneğin, istenen sonuç revize edilmiş bir kullanıcı kılavuzuysa, aktiviteyi “yeni kullanıcı kılavuzu üret” yerine “kullanıcı kılavuzunu revize et” olarak tanımlayın.
  • Her iş paketi için listelenen aktivitelerin teslimatın tatmin edici bir şekilde tamamlanması için gerekli ve yeterli olduğunu onaylayın.
  • Listenin İKY’nin bir uzantısı olarak düzenlendiğini doğrulayın.

(1) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 183.

(2) Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 186.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – 31

The Complete Guide To Timeboxing For Beginners

Çevik/Uyarlamalı Yaklaşımlarda Zaman Yönetimi

Çevik/uyarlamalı yaklaşımla nihai bir tamamlanma tarihi planlanabilse de, proje genelindeki aktiviteler, yinelemeli çizelgeleme ile planlanırlar. Bu yaklaşım, proje ilerledikçe değişen gereksinimler doğrultusunda önceliklerin ayarlanmasını sağlar.

Çevik yaklaşım, çalışmalar, incelemeler, uyarlamalar veya ayarlamalar için kısa döngüler kullanırlar. Çıktılar hakkındaki hızlı geri bildirim, yinelemeli çizelgeleme ve isteğe bağlı çekme tabanlı(iş bitince iş listesinden işi alma) çizelgelemenin temeli haline gelir.

Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi süreçleri aşağıdaki gibidir;

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktiviteleri Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü

İş Biriktirme Listesi ile Yinelemeli Zaman Çizelgeleri

Bu yöntem, kullanıcı hikayelerinde tanımlanan gereksinimlere bağlı olarak, iki hafta vb. belirli bir zaman aralığında aktiviteleri geliştirmek ve planlamak için aşamalı olgunlaştırma (yaklaşan dalga) tekniğini kullanır. Kullanıcı hikayeleri, seçilir, ekibin iş değerini erken ve kademeli olarak sunmasına olanak tanıyacak şekilde önceliklendirilir.

Kalan kullanıcı hikayeleri iş biriktirme listesine eklenir ve önceliklerine göre sonraki yinelemelerde ele alınır. Bu yaklaşımın yararı, tüm proje boyunca değişikliklere/uyarlamalara izin vermesidir. Ancak karmaşık bağımlılık ilişkileri olan projelerde iyi çalışmaz.

İsteğe Bağlı Planlama

Bu yöntem, geleneksel zaman çizelgelerini hiç kullanmaz, kapasiteleri izin verdiği ölçüde ekip üyelerinin kuyruktan işleri “çekmesini” sağlar. Kanban ve Yalın metodolojilerine dayanan bu yaklaşım, ekip üyelerinin çalışmalarını dengelerken aynı zamanda artan iş değeri sağlar. İş nispeten eşit miktarlara bölündüğünde en iyi sonucu verir, ancak karmaşık bağımlılık ilişkileri olan projelerde iyi çalışmaz.

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı Geliştirme Yönergeleri

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı geliştirmeye yönelik yönergeler aşağıdaki gibidir;

 • Kapsam temel çizgisi gibi geliştirmeye yönelik bilgiler ve risk kararları gibi zaman çizelgelemeyle ilgili diğer bilgiler için Proje Yönetimi Planını gözden geçirin. Bkz: Proje Yönetimi Planı Geliştirmek – 1Proje Yönetimi Planı Geliştirmek – 2Proje Yönetimi Planı Hazırlamak – 3Proje Yönetimi Planı Hazırlamak – 4
 • Proje ile ilgili hedefler, üst düzey kilometre taşları ve proje zaman çizelgesini kimin onaylayacağı görmek için proje başlatma belgesini inceleyin.
 • Organizasyon kültürü ve yapısı, kaynak mevcudiyeti ve becerileri, proje yönetimi yazılımının kullanımı, yayınlanmış ticari bilgiler ve organizasyonel çalışma yetkilendirme sistemleri gibi Çevresel İşletme Faktörlerini gözden geçirin.
 • İzleme ve raporlama araçları, tarihi bilgiler, alınan dersler, zaman çizelgesi kontrol araçları, zaman çizelgesi kontrolü ile ilgili politikalar, prosedürler, şablonlar, proje kapanışı yönergeleri ve risk kontrol prosedürleri vb. Organizasyonel Süreç Varlıklarını gözden geçirin.
 • Önceki benzer projelerden zaman çizelgesi geliştirme ve yönetimi konusunda proje ekibine tavsiyede bulunmak için uzman görüşünü kullanın.
 • Zaman Çizelgesi Yönetim Planını geliştirmek için toplantılar yapın.
 • Zaman Çizelgesi Yönetimi Planını yazılı hale getirin.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMP Hazırlık – Projeye Başlamak – Zaman – 30

Project Schedule

Zamanı Planlamak ve Yönetmek

Proje Zaman Çizelgesi, projenin tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü gösteren bir grafiktir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler, her bir aktivitenin süresi ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu da dahil olmak üzere bir dizi bileşen içerir.

Bu konu, ECO’da aşağıdaki maddelere yöneliktir;

 • Proje aktiviteleri ile ilgili tahminler yapmak (Kilometre taşları, bağımlılıklar, hikaye noktaları vb.). (EKO 2.6.1)
 • Karşılaştırmaları ve geçmiş verileri kullanmak. (EKO 2.6.2)
 • Metodolojiye dayalı bir zaman çizelgesi hazırlamak. (EKO 2.6.3)
 • Metodolojiye dayalı olarak devam eden ilerlemeyi ölçmek. (EKO 2.6.4)
 • Metodolojiye göre zaman çizelgesini gerektiği gibi güncellemek. (EKO 2.6.5)
 • Diğer projeler ve diğer operasyonlar ile koordinasyon sağlamak. (EKO 2.6.6)

Proje Zaman Çizelgesi

Proje Zaman Çizelgesi(1), planlanan tarihler, süreler, kilometre taşları ve kaynaklarla bağlantılı aktiviteleri gösteren bir grafiktir. Proje ekibinin belirli tarihlerde ve belirli bir sırayla aktiviteleri başlatma ve bitirme tarihlerini içerir. Proje Zaman Çizelgesi, kilometre taşları için planlanan tarihleri de içerir. Proje Zaman Çizelgesinin amacı, proje hedeflerini zamanında tamamlamak için aktiviteleri tek bir planda koordine etmektir. Ayrıca zaman çizelgesi performansını izlemek ve üst yönetimi ve proje paydaşlarını proje durumu hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Karşılaştırmalar ve Geçmiş Veriler

Proje Zaman Çizelgesi bağlamında kıyaslama(2), başka bir projede benzer bir ürün veya hizmet için hazırlanmış bir çizelgeyle karşılaştırma yapmaktır. Kıyaslamalar, projenin fizibilitesini değerlendirmeye yardımcı olmak için çizelgelemenin başlangıcında faydalı olabilir.

Tarihsel veriler, geçmiş projelere ilişkin ayrıntılı bilgilerin mevcut olduğu projenin aşamalarını veya aktiviteleri planlarken çok faydalıdır. Bir aktivitenin ne kadar sürmesi gerektiğine dair iyi bir “başlangıç noktası” sağlar.

Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı

Zaman çizelgesi yönetim planı(3), zaman çizelgesini geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek için kriterleri ve faaliyetleri belirleyen, proje veya program yönetim planının bir bileşenidir. Aktivitelerin nasıl tanımlanacağını ve aşamalı olarak detaylandırılacağını, proje için kullanılacak çizelgeleme yöntemini ve aracını tanımlar. Zaman çizelgesinin formatını, zaman çizelgesi geliştirme, izleme ve kontrol etme kriterlerini belirler. Bkz: Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı

Proje Zaman Çizelgesi Yönetim Planı, aşağıdakileri içerir;

 • Proje zaman çizelgesi modeli – Proje zaman çizelgesi modeli, proje zaman çizelgesini geliştirmek için uygulanacak metodoloji ve araçtır. Projenin yürütülmesi sırasında proje zaman çizelgesinin nasıl güncelleneceğini ve ilerlemenin nasıl kaydedileceğini açıklar
 • Doğruluk – Doğruluk düzeyi, gerçekçi aktivite süresi tahminlerini belirlemek için kullanılan kabul edilebilir aralıktır. Risk için beklenmedik durum yedeği olarak belirli bir oranı içerebilir.
 • Birimler – Her bir kaynak için süre ölçü birimleri (gün, hafta vb.) tanımlanır.
 • Organizasyonel prosedürlere bağlantı – İKY, zaman çizelgesi yönetimi için çerçeve olarak kullanılır. Yapılan tahminler ve ortaya çıkan zaman çizelgeler ile tutarlılık olmalıdır.
 • Kontrol eşikleri – Kontrol eşikleri, eyleme geçmeden önce zaman performansını izlemek için tanımlanmış varyans eşikleri Yüzde olarak ifade edilir. Örneğin, zaman çizelgresinin %10 gerisinde veya %15 ilerisinde vb.
 • Kurallar – Performans ölçüm kurallarını içerir; Örneğin, Kazanılmış Değer Analizi kuralları:
  • Tamamlanma yüzdesini belirleme kuralları.
  • İlerleme ve zaman çizelgesi performansının ölçüleceği aktiviteler.
  • Kazanılmış değer ölçüm teknikleri.
  • Zaman Çizelgesi Varyansı(ZÇV) ve Zaman Çizelgesi Performans endekis (ZÇPE) vb. performans ölçümleri
 • Raporlama – Raporlama formatları, zaman çizelgesi raporları ile ilgili sıklık ve formatları tanımlar.
 • Süreç açıklamaları – Süreç açıklamaları, zaman çizelgesi yönetimi süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Bkz: Zaman Çizelgesi Yönetimi Planının Hazırlanması

(1)Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 205-207.

(2)Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 181-182.

(3)Referans: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017, Sayfa 182.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Zaman Değer Haritası

Six Sigma World: What is a Time Value Map?

Projelerde gerçekleştirilen katma değerli ve katma değerli olmayan aktivitelerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Proje müşterisinin algılandığı şekliyle iş sürecine neyin değer kattığına odaklanılır. Amaç, müşteriye sunulan değeri en üst düzeye çıkarırken süreci daha verimli hale getirmektir. Projelerdeki ve süreçlerindeki israfı ve katma değeri olmayan faaliyetleri belirlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur.

Projenin başlangıcından ürün veya hizmetin teslimine kadar ne kadar zamanın boşa harcandığını izlemek için kullanılır. Özellikle bekleme ve gereksiz gecikmeler başta olmak üzere zamanla ilgili israfların tespit edilmesini sağlar. Bu yaklaşımda her bir aktiviteyi tamamlamanın ne kadar sürdüğünü incelemek, bekleme, onay, kabul vb. ile ilgili gecikmeleri belirlemek gerekir.

Projedeki her süreç veya aktivite üç kategoriden birinde sınıflandırılabilir:

 • Katma değerli faaliyetler – Müşterinin bakış açısından bir ürün veya hizmetin değerini artıran faaliyetleri ifade eder.
 • Müşteri Katma değeri olmayan faaliyetler – Değer katmayan ve müşterinin ödeme yapmak istemediği faaliyetlerdir. Şirketin politikaları veya çıkarları için gerekli olabilirler.
 • Katma değeri olmayan faaliyetler – Ürün veya hizmete hiçbir değer katmayan, ticari, operasyonel, prosedürel vb. nedenlerle gerekli olmayan faaliyetleri ifade eder.

Zaman değeri haritasında, tüm faaliyetler yatay bir zaman çizelgesi boyunca zaman değerleriyle orantılı çubuklar olarak çizilir. Müşteriye değer katan faaliyetler zaman çizelgesinin üzerinde, müşteriye değer katmayan faaliyetler ise zaman çizelgesinin altında çizilir. Katma değerli ve katma değerli olmayan faaliyetleri ayırt etmek için farklı renkler kullanılabilir.

Nasıl Hazırlanır?

 1. Projenin başlangıç, planlama, yürütme, izleme&kontrol ve kapanış süreçlerini belirleyin.
 2. Analiz edeceğiniz süreci yatay bir düzlemde çizgi şeklinde çizin.
 3. Süreçteki aktivitelerin başlangıç ve bitiş zamanlarını, sürelerini, beklemeleri belirleyin.
 4. Katma değerli faaliyetlerin süresini temsil edecek çubuklar çizin.
 5. Katma değeri olmayan aktivite sürelerini temsil edecek diğer çubukları çizin.
 6. Toplam katma değer süresini, toplam katma değeri olmayan süreyi oranlayın.
 7. Katma değeri olmayan faaliyetleri ortadan kaldırmak veya azaltmak, toplam süreyi azaltmak için öneriler geliştirin.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın:

PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 85 – Yöntemler – 2

Estimating Project Effort - PM Tips

TAHMİNLEME

Tahmin yöntemleri, projede efor, zaman veya maliyet tahmini geliştirmek için kullanılır.

 • Yakınlık gruplaması Öğeleri benzerliklerine göre benzer kategorilere veya gruplara sınıflandırmaktır. Örneğin, tişört bedenleri, Fibonacci sayıları.
 • Benzer tahminleme – Benzer bir aktivite veya projeden geçmiş verileri kullanarak bir aktivitenin veya projenin süresini veya maliyetini değerlendirmektir.
 • İşlev noktası Bir bilgi sistemindeki işlev miktarının tahminidir. Yazılımın işlevsel boyut ölçümünü (FSM) hesaplamak için kullanılır.
 • Çok noktalı tahmin Bağımsız aktivite tahminlerinde belirsizlik olduğunda iyimser, kötümser ve en olası tahminlerin ortalama veya ağırlıklı ortalamasını uygulayarak maliyeti veya süreyi değerlendirmektir.
 • Parametrik tahmin Geçmiş verilere ve proje parametrelerine dayalı olarak maliyet veya süreyi hesaplamak için kullanır.
 • Göreceli tahmin Eforu, karmaşıklık ve belirsizliği dikkate alarak, benzer bir çalışma grubuyla karşılaştırma yapmadan tahminler oluşturmaktır. Göreceli tahmin, maliyet veya zaman birimlerine dayalı olmak zorunda değildir. Hikaye noktaları, göreceli tahminde kullanılan yaygın bir birimsiz ölçüdür.
 • Tek nokta tahmini En iyi tahmini yansıtan tek bir değeri hesaplamak için verilerin kullanılmasıdır. Tek noktalı tahmin, en iyi ve en kötü durum senaryosunu içeren bir aralık tahmininin karşıtıdır.
 • Hikaye Noktası Tahmini Proje ekibi üyelerinin bir kullanıcı hikayesini uygulamak için soyut ve efora dayalı göreceli tahmin yapmasıdır. Proje ekibine, karmaşıklığı, riskleri ve eforu göz önünde bulundurarak hikayenin zorluğu hakkında bilgi verir.
 • Geniş Bant Delphi Geniş Bant Delphi, konu uzmanlarının bir fikir birliğine varılana kadar her turdan sonra proje ekibi tartışması ile bireysel olarak birden fazla tahmin üretmesidir. En yüksek ve en düşük tahminleri yapanlar gerekçelerini açıklarlar. Yakınsama sağlanana kadar süreç tekrarlanır. Poker Planlama, Geniş Bant Delphi’nin bir çeşididir.
Paylaşın:

PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 59 – Proje Performans Alanları – Ölçümleme – 4

🔬 Earned Value Management ➽ NEW Permormance【 EVM 2020】

Temel Çizgi Performansı

Maliyet ve zaman çizelgesi temel çizgisi en sık kullanılanlardır. Kapsam veya teknik temel çizgisi, teslimat ölçümlerindeki bilgileri kullanırlar.

Zaman çizelgesi ölçütleri

 • Başlangıç ve bitiş tarihleri – Planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri, fiili (gerçekleşen) başlangıç ve bitiş tarihleri ile karşılaştırılır. İşin plana göre ne ölçüde tamamlandığı ölçülür. Projede en uzun yolda (kritik yol) olmasa bile, geç başlayan ve biten aktiviteler, projenin planlandığı gibi performans göstermediğini gösterir.
 • Efor ve süre – Gerçekleşen efor ve süre ile planlanan efor ve sürenin karşılaştırılması,  tahminlerin geçerli olup olmadığını gösterir.
  Video: Kritik Yol Analizi – 1
  Video: Kritik Yol Analizi – 2
 • Zaman çizelgesi varyansı (ZÇV) Schedule Variance (SV) – Kritik yoldaki performansa bakılarak zaman çizelgesi varyansı belirlenebilir. Kazanılmış değer, planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farktır. 
  Earned Value Management Tutorial - 3Targets Consultants Ltd.
 • Zaman çizelgesi performans endeksi (ZÇPE) – Schedule Performance Index (SPI) – Zaman çizelgesi performans endeksi, zamanlanmış çalışmanın ne kadar verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterir.
  Video:Kazanılmış Değer Analizi
 • Özellik tamamlama oranları – Sık gözden geçirmeler sırasında özellik kabul oranını incelemek, ilerlemenin değerlendirilmesine, tamamlama tarih ve maliyetlerini tahmin etmeye yardımcı olur.

Maliyet ölçütleri 

 • Planlanan maliyet & fiili maliyet – İşçilik veya kaynaklar için yapılan tahminler (planlanan) gerçek maliyetlerle karşılaştırır. Bu terim yanma oranı (burn rate) olarak adlandırılabilir.
 • Maliyet varyansı (MV) – Cost Variance (CV) – Gerçekleşen maliyetin tahmini (planlanan) maliyetle karşılaştırılmasıdır. Kazanılmış değer, planlanan ile gerçekleşen maliyet arasındaki farktır. Yukarıdaki grafikte görebilirsiniz.
 • Maliyet performans endeksi (MPE) – Cost Performance Index (CPI) – Gerçekleştirilen işin bütçelenen maliyetine göre ne kadar verimli yapıldığını gösterir.

Kaynak Ölçütleri

Kaynak varyansları sıklıkla maliyet sapmalarına yol açtığından, kaynak ölçümleri maliyet ölçümlerinin bir alt kümesi olarak ele alınır. Fiyat ve kullanım varyansı değerlendirilir;

 • Fiili (gerçekleşen) kaynak kullanımı & planlanan kaynak kullanımı – Kaynakların fiili kullanımı planlanan kullanım ile karşılaştırılır, kullanım varyansı hesaplanır.
 • Fiili (gerçekleşen) kaynak maliyeti & planlanan kaynak maliyeti – Kaynakların gerçekleşen maliyeti, planlanan maliyetle karşılaştırılır, fiyat varyansı hesaplanır.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Paylaşın: