Geliştirici ve Düzenleyici Stratejiler

Faaliyet halindeki işletmelerde üretim sistemi, pazarlar, dağılım kanalları ve kullanılan teknolojiler üretim hedefleri için işler durumda tutulmakla birlikte, yetersizliklerle karşı karşıya bulunabilirler. Aslında bu yetersizliklerin giderilmesi ile mevcut üretim, pazarlama, finansman, işgören, muhasebe vd. Servislerin optimal bir çalışma temposuna kavuşturularak işletme faaliyetlerinin kendi koşulları içinde sürdürülmesi, düzenleyici stratejiler saptanması ve uygulanması ile mümkün olmaktadır.’, ‘Bunun yanında, işletmede mevcut her sistemin bir zaman akışı içinde eskidiğini, demode olduğunu veya bunların yenileriyle değiştirilmesi ya da daha verimli sisteme dönüştürülmesi gerektiğini savunan görüşler vardır. Bu görüşlere uygun olarak işletmede eskidiği kabul edilen her varlığın sistemli bir şekilde elimine edilmesine yönelen stratejiler, yenilikçi ve geliştirici stratejiler olarak değerlendirilmektedir.

Düzenleyici stratejilerde amaç “daha iyi ve daha çok” iken geliştirici stratejilerde amaç “yeni ve değişik” e yönelmektir. Geçmişin sistematik eliminasyonu ile işletme kaynaklarının serbest kalacağı ve yetenekli insanların yeni gelişmeler üzerinde çalışma fırsatı bulacağı ifade edilebilir.

Geliştirici stratejiler saptanması sırasında gözönünde bulundurulması gereken nokta, dizinindeki kalemlerde değişiklik yapılarak hayat seyrinin uzatılmasından çok, pazara yeniliklere egemen olunabileceği varsayımıdır.

B. Taktik

Plan ve stratejide saptanmış amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin ayrıntılı bir biçimde ifade edilmesidir. Taktikler, belirlenen stratejilere göre her bir işlevsel bölümün izleyeceği plan ve programlarla düzenlenir. Örneğin; bir işletmenin amacı fiyat açısından rekabet etmek ise, bu firmanın stratejisi, diğer firmaların daha aşağı satamayacağı fiyatı belirlemektir. Bu stratejinin taktiği ise, kar oranını düşürme ve rakiplerin fiyatlama faaliyetleri hakkında bilgi toplama olabilir.

Strateji ve taktik arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

a. Stratejiler en üst yönetim kademesinde belirlenir. Bu kademede bulunan kişiler kararları verirken, daha önce belirlenen stratejileri gözönünde bulundururlar. Taktikler ise, daha alt yönetim kademelerinde kullanılır.

b. Stratejilerin belirlenmesimde yöneticilerin görüşleri, subjektif yorumları büyük ölçüde etkilidir. Taktiklerde subjektiflik daha azdır.

c. Stratejiler arasında yöneticilerin seçenekleri ve karar verme olanakları, taktiklere göre çok daha geniştir.

d. Stratejilerin belirlenmesinde ve uygunlanmasındaki belirsizlikler, taktiklere göre çok daha fazladır. Taktiklerde ise, zaman ufku daha kısadır ve riskler stratejilere göre daha kolay değerlendirilir.

e. Stratejiler belirlenirken işletme dışı ile ilgili olan çok geniş ve değişik bilgiye gereksinim vardır. Bu bilgileri tam anlamıyla sağlamak olanaksızdır. Taktikler ise, işletme içinden alınan bilgiye dayanır. Örneğin; muhasebe bilgileri gibi.

f. Stratejiler daha uzun süre uygulanır. Taktikler ise daha kısa zaman süreleri için söz konusudur.

g. Stratejiler genellikle kapsamlı, genel ifadelerdir. Taktikler ise büyük ölçüde ayrıntılarla uğraşır.

h. Stratejilere genellikle örgütün bütünü açısından bakılır. Taktiklere ise pazarlama, finansman gibi çeşitli işletme işlevleri açısından bakılır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.