MOTİVASYON

Motive etmek, yapılması gereken bir görevi, kişinin istekle yapmasını sağlamaktır. Yönetici, istenen standartlardaki amaçlara, kişi yada takımı motive ederek ulaşabilir. Yöneticiler kişilerin üretimleri doğrultusunda ödeme yapmak isterler. Fakat ne varki kişiler günde 8 saat ücret alırken 5 – 6 saatlik iş üretirler. Bu durumda kişilerin verimliliğini aynı ücret seviyesi altında artırmanın en önemli yollarından biri motive etmektir.’, ‘İyi motivasyon, motivasyon sürecinin iyi tasarlanmasına ve kişisel beklenti / ihtiyaçların çok iyi tanımlanmasına bağlıdır.

Motivasyon Teorileri

Abraham Maslow “ İhtiyaç Teorisi ”

Maslow’a göre insan isteyen bir hayvandır. İnsanı ilerlemeye iten tatmin olmamış ihtiyaçlarıdır ve ihtiyaçlar karşılandıkça kişinin beklentileri bir üst ihtiyaç düzeyine yükselir.

Kendini Gerçekleştirme

Ben Olma

“ Ego ”

Ait Olma İhtiyacı

Güvenlik

Fizyolojik

İhtiyaçların sınıflandırılması yararlı bir çalışmasına rağmen ihtiyaçların tahmini ve performansın arttırılması ile ilgili ilişkiyi tam olarak tanımlayamadığından, motivasyonun karmaşık doğasını açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Frederick Herzberg “ Motivasyon Unsurları ”

Herzberg ihtiyaçlara farklı bir açıdan yaklaşarak

1. Motivatör
2. Demotivatör
3. Hijyen faktöründen bahseder. Motivatör’ler işin kendisi ile alakalı olup, hijyen faktörü ise işin yapıldığı ortamı içerir.
Herzberg’e göre, hijyen faktörü öne alınıp, iş koşulları düzeltildiğinde, herkes mutlu ve memnun olacak, fakat bu onları daha fazla performans göstermeleri yönünde motive etmeyecektir. Hijyen faktörü önemsenmediğinde, bu haksızlık yada yanlış uygulama olarak algılanacak ve kısa zamanda demotivatör olup, performansı düşürecektir. Aynı zamanda Herzberg; sorumluluk ve başarı faktörlerinin efor ve iş tahminini arttırdığını savunmaktadır.

Herzberg’de de mutlu personel, üretken personeldir diyebiliyoruz . Tatmin olmak iyi performans getirir demek yerine, iyi performans iyi tatmin getirir demek daha doğru olacaktır.

Victor Vroom “ Beklenti Teorisi ”

Vroom’a göre motivasyon tatminden fazla beklentiler ile ilgilidir. Beklenti, belli bir hareketin, belli bir sonuç getireceğine olan inanç olarak tanımlanır.

İnsanlar istediklerini elde edeceklerine inandıklarında motive olmaktadırlar. Bu yaklaşımda ödüllendirme önemli bir yer tutar.

Yöneticiler gerekli eforu alabilmek için;
Bireyler için ödüllerin değerini saptarken, bireyin güvenlik, ait olma, kendini gerçekleştirme vb. ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı.

Belirlenecek ödülün, efora ve bireyin efor – ödül ilişkisinden beklediklerine bağlı olması gerektiği anlayışına sahip olmalıdırlar.

Birey, efor ve performans arasında direkt bir bağlantı göremezse efor artmayacaktır.

Motivasyonu etkileyen değişkenler şunlardır;

– Yetenek ® bireyin zekası, becerileri ve bilgi düzeyi
– İşe bakış açısı ® Bireyin yapmak istedikleri ve yapması gerekenler
– İşin kendisi ® İşin bireye sunacağı ilerleme sorumluluk ve tatmin edebilme ölçütü

Sonuç olarak; insanların yaptıklarının karşılığında oluşan beklentiler eforla bağlantılıdır.

UYGULAMADA MOTİVASYON

Çalışanların sonuçlara başarıyla ulaşması bekleniyorsa iyi motive edilmeleri gerekir. Motivasyon yeteneğini arttırmak için bazı yollar önerilebilir;

Birey
1. Astların, güvenlik, sosyal ve kişisel tatmin ihtiyaçları konusunda hassas olma ve yaklaşımları buna göre ayarlama
2. Tek ödül para değildir. Tanınmak, övülmek, terfi ve işin kendisi de ödül olabilir.
3. Ulaşılması çok kolay olmayan hedefler belirleyin. İnsanların ne yapabilecekleri ve yapmaları gerektiği hakkında düşünmeye sevk edin, hedef ve standartlar konusunda fikir birliğine varın. Ekip elemanlarının gelişiminde rehber ve destekleyici olun.
4. Motive olmuş, yapıcı, pozitif, dürüst (güvenilir) ve fedakar görünün.

Takım

1. Kişilerin yeteneklerini en şekilde kullanabilecekleri bir ortam yaratarak etkili bir planlamacı ve organizatör olun.
2. Takımla iyi ilişkiler kurun . Firma içinde ve dışında takımı etkin temsil edin.
3. Hedef ve standartları belirlerken takımla beraber çalışın. Problem çözme ve karar verme çalışmalarına onlarıda dahil edin.
4. Ekip içindeki iletişimi kolaylaştırıcı önlemler alın, ihtilafları tanımlama,anlama ve çözme adına kesin ve haklı bir ortam yaratın.

Sonuç

1. Firma içinde tanınma güçlü bir motivasyon unsurudur. Özel performansın takdir edilme şekli, ünvanlar, terfiler, maaş, ikramiye veya üst düzeyde katılım şeklinde olabilir
2. Ödül, kişilerin beklentileri doğrultusunda belirlenmelidir.
3. Çalışanlar için mücadele , sorumluluk ve hareket halinde olma motivaston öğesi olduğunda Proje Yöneticisi takımına bu şansı vermelidir.
4. Artan otorite ve sorumluluk, üzerinde çalıştıkları işte kontrol sağlamaya çalışanları motive eder. Yetki devri; bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim aracıdır.
5. Firma içinde yükselebilme fırsatı motive edicidir. Kariyer planlaması geliştirilmeli, eğitim ihtiyaçları belirlenmeli, gerekli görülen durumlarda özel ve ikincil atamalar yapılmalıdır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Takip Edin:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − four =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.