PİYASALARA GÖRE TEMEL ÜRÜN HATLARI

Planlayıcı temel ürün/hizmtleri iyice tanımlamalı ve anlamalıdır. (öğrenmiş olmalıdır.) Kısa vadeli T.L. kredileri veren bir banka uzun vadeli bir döviz kredisini vermek istemeyebilir veya proje finansmanı bankanın ilgilendiği alan olmayabilir.

2.3.1.1.7 PAZARLAMA

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışını kanalize eden bir katalizatördür. Pazarlamanın nasıl organize edileceği, firmanın pazarlama planı yada stratejisi hazırlayıp hazırlamadığı yolunda ki sorulara cevap getirir.

2.3.1.1.8 BAŞARI İÇİN ÖNEMLİ BECERİLER

Bunlar bankanın rakiplerine karşı rekabet gücünü attıran çeşitli etkenler olabilir. Örneğin, fonlamasını mevduat toplayan diğer bankalardan daha ucuza maletmek üzere İnterbank piyasadan yapılıyor olabilir. Böylece, T.L. kredilerine uyguladığı fiyat daha düşük olabilir.

2.3.11.9 İŞLEMLERLE İLGİLİ NOKTALAR

Belge ve bilgi işlem için yoğun bilgisayar kullanımı ve kayıtların tutulması ve izlenmesi bankalarca işlemlerle ilgili olarak göz önünde tutulması gerekli hususlardır. Bankada kullanılmakta olan yazılım bankanın işlemlerini yürütebilmesi için yeterli olmayabilir. Diğer taraftan kullanılan sistem ve yazılım amaçlara tam anlamıyla hizmet edebilecek kapasite ve düzeyde olmakla beraber, bunları etkin bir biçimde kullanacak personelin (bilgi ve beceriden yoksun) olmayışıda önemli sorunlar yaratabilir.

2.3.1.1.10 DESTEK

Bankadaki destekleme birimleri deyince örneğin hukuk ve danışmanlık ve (müşavirlik) birimleri akla gelir. Banka kendi hukuk müşavirliğini bünyesinde bulundurabileceği gibi; banka dışında sağlayacağı hukuk müşavirliği firmalarıylada ihtiyacı olan destek hizmeti alabilir. Geri ödenmeyen kredilerlede, yasal yöntem ve süreçle yasal müşavirlik rolünü üstlenen avukatlar tarafından uygulanabilmektedir.

2.3.1.2 GEÇMİŞTEKİ PERFORMANS

Bankanın geçmişteki peformansını ölçebilmek için çeşitli yolla vardır. Pazarlama bölümü tarafından hazırlanan hesap (müşteri) karlık tabloları pazarlamanın performansını ölçer. Bu raporla, müşterilerin kredi kullanım hadlerini (oranlarını da) de içerir. Geçmişte elde edilmiş karlar, gelecek yıllarda beklenen karların haberci sinyalidir.

2.3.1.3 . MEVCUT ZAYIFLIKLAR (ZAYIF NOKTALAR)

Bankanın zayıflıklarının belirlenmesi, hangi faaliyetlerin geliştirilebileceği sorusunun sorulmasıyla; hangi eksikliklerin düzeltilmesi gerektiğinin kararlaştırılmasıyla başlar.

2.3.1.4. MEVCUT GÜÇLÜ NOKTALAR

Bunlar elle tutulabilir, gözle görülebilir şeyleri olabildiği gibi; soyut kavram ve özelliklerde olabilir. Faaliyetler, yetkinlikler, kapasite, üretkenlik, ürünler ve hizmetler ya da yönetim konusunda üstünlükler olabilir. Örneğin, büyük bir şube ve müşteri temsilcisi ağı yardımıyla geniş bir müşteri portföyüne sahip bir banka rakipleri karşısında büyük bir pazar payına sahip olmanın gücüyle çıkmaktadır. (çıkacaktır.)

2.3.1.5. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bankanın faaliyet gösterdiği piyasalar ve bu piyasalardaki göreli pozisyonu hakkındaki bilgilerden güçlü ve zayıf noktalarının (yönlerinin), organizasyonu tehdit eden konular veya yakaladığı (karşısındaki) fırsatların bir değerlendirilmesinin yapılması gereklidir. Herhangi bir bankanın zayıf ve güçlü noktalarının; risk (tehdit) veya fırsatın üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir ve bu durum iki (+) işaretiyle gösterilirken; olumsuz (oldukça olumsuz) bir etki eksi (-) işareti ile gösterilir. Olumlu ya da olumsuz bir etki yoksa (0) bir sıfır koyarak gösterilir.

2.3.1.6. TEMEL BAŞARI FAKTÖRLERİ ANALİZİ

Risk ve fırsatlar karşısında bankanın güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına ilaveten, bankanın rekabet üstünlüğünün ölçümü de dikkate alınmalıdır. Rekabetçi üstünlüğün ölçümünde aşağıdaki noktalar önemlidir.
n Piyasa payı,
n Piyasa payındaki trend,
n Karlılık.

2.3.1.7. DIŞ (DIŞSAL) ANALİZ

2.3.1.7.1. PİYASA ÇEVRESİ

Dış çevredeki değişiklikler potansiyel stratejilerin arzu edilebilirliğini etkileyebilir. Bu bakımdan ekonomik, demografik, sosyo-kültürel teknolojik ve yasal/siyasal faktörlerin değerlendirilmesi gerekir.
Bankanın, daha doğrusu banka şubesinin merkezde olduğu ve iç içe dairelerden oluşan bi şema yardımı ile yakın çevre, geniş çevre ve uluslararası çevre faktörlerinin etkilerini incelemek mümkündür.

(ULUSLARARASI ÇEVRE)

Yönetim bilimciler bir çok yönetim tanımı vermekle (yapmakla) beraber, bu alandaki literatürde rastlanan en yaygın ve genel kabul görmüş yönetim tanımlarından biri:
“Bir grup insanın belirlenmiş bir takım amaçlara doğru faaliyetlerini belli bir teknolojinin kullanılması koşuluyla ve organize bir şekilde koordine etme çabalarıdır.” şeklinde verilenidir.

“Yönetici ise söz konusu kişi, kaynak ve diğer faktörleri yönlendiren, koordine eden kişidir. Kısaca, yönetime başkaları vasıtasıyla iş görme süreci, yöneticiye de bu süreci yönlendiren yani başkaları vasıtasıyla iş gördüren kişi demek mümkündür. Kısa yönetim tanımımızda yeralan bu ifadeler elbetteki bir banka oganizasyonu ve hatta bankanın sadece bir şubesi içinde aynı şekilde geçerlidir. Ayrıca banka gibi karmaşık bir organizmayı incelerken bankanın tümünü değil, tekil bir birimini – şubeyi -ele almamızın iki nedeni daha vardır:

Bilindiği gibi bir banka organizasyonunun öğeleri arasında şubeler önemli bir yer tutar. Benzetim uygunsa; eğer banka bir element ise, şubeler onu oluşturan atomlarıdır. Dolayısıyla bu küçük yapılar, tıpkı atomlarla-elementin ilişkisinde olduğu gibi ana kütlenin neredeyse tüm özelliklerini taşırlar. Bu bakımdan şubenin üzerine bir mercek tutacak olursak, bankanın tümünün özelliklerini önemli ölçüde incelemiş, öğrenmiş oluruz.

Diğer taraftan bankanın genel olarak karmaşık yapısını incelemeye kalkıp ayrıntılarla zaman yitirmek yerine şubenin yapı, özellik ve ilişkilere eğilmek suretiyle sonuçlara daha kolay ve pratik olarak yaklaşmak mümkündür.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.