PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 69 – Uyarlama – 1

Organisms adapt and change to make their lives more comfortable, especially when faced with new circumstances and surroundings.

UYARLAMA

GENEL BAKIŞ

Uyarlama, proje yönetimi yaklaşımının, yönetişimin ve süreçlerin, verilen ortama ve eldeki işe daha uygun hale getirilmesidir.

Uyarlama, geliştirme yaklaşımını, süreçleri, proje yaşam döngüsünü, teslimatları ve etkileşim kurulacak kişileri ele alır.

Uyarlama süreci, Proje Yönetimi Standardı’ndaki yol gösterici proje yönetimi ilkeleri, kurum kültürü ve değerler tarafından yönlendirilir. Ör., temel kurumsal değer “müşteri odaklılık” ise, gereksinimlerin ortaya çıkarılması ve kapsam doğrulama için seçilen aktiviteler müşteri merkezli yaklaşımları tercih ederler. Bu yaklaşım aynı zamanda “Paydaşlarla etkin bir şekilde etkileşim kurma” ilkesiyle uyumludur. Risk iştahı düşük olan organizasyonlar, birçok süreç ve prosedüre sahip olabilir. Aynı pazarda olan ancak riske karşı yüksek toleransı olan şirket daha az süreç ve prosedüre sahip olabilir. Örneklerin her ikisinde de kuruluşlar, iştahları, süreçleri ve prosedürleri farklı olsa da “Risk yanıtlarını optimize et” ilkesi ile uyumludur.

Uyarlama, birden fazla proje faktörünün dikkatli bir şekilde seçilmesini ve ayarlanmasını gerektirir.

Uyarlamaya alternatif olarak değiştirilmemiş çerçeveler veya metodolojiler kullanılmaktadır. Bu metodolojilerin çoğunda projenin türü, boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alınarak en yararlı uygulamaların belirlenebilmesi adına uyarlanabileceği yer almaktadır. Bazı deneyimsiz uygulayıcılar, projenin büyüklüğünü, karmaşıklığını, süresini veya organizasyonel bağlamını dikkate almadan metodolojiyi kelimesi kelimesine uygulamaya çalışırlar.

Uyarlama, proje bağlamını, hedeflerini ve çalışma ortamını anlamayı gerektirir. Projeler, aşağıdaki potansiyel olarak rekabet eden taleplerin dengelenmesi gereken karmaşık ortamlarda gerçekleştirilirler:

  • Olabildiğince hızlı teslim
  • Proje maliyetlerinin minimize edilmesi
  • Teslim edilen değeri optimize etmek
  • Yüksek kaliteli teslimatlar ve sonuçlar yaratmak
  • Mevzuata uyumun sağlanması
  • Farklı paydaş beklentilerini karşılamak
  • Değişime uyum sağlamak

Proje için uygun çalışma ortamı yaratmak için bu faktörlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve dengelenmesi gerekir.

Proje ekiplerinin yaklaşımlarını uyarlama derecesini sınırlayan durumlar (organizasyonel politikalar, sözleşme vb.) olabilir.

NEDEN UYARLAMA?

Organizasyona, çalışma ortamına ve proje ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uyarlama yapılır. Projenin kritikliği, paydaşların sayısı vb. birçok değişken, uyarlama sürecini etkiler. Ör. nükleer reaktör inşa etmek için gereken titizlik, kontroller, dengeler ve raporlama, yeni ofis binası inşa etmekten çok daha farklı olacaktır. 10 kişilik bir proje ekibi için gerekli koordinasyon ile 200 kişilik proje ekibi için aynı değildir.

Çok az sayıda süreç, etkili proje yönetimini destekleyen temel aktiviteleri ihmal etmek, gerekenden daha fazla süreç kullanmak maliyet ve israf anlamına gelir. Uyarlama, çalışma ortamı ve proje ihtiyaçları için uygun yönetimleri kolaylaştırmalıdır.

Projeleri teslim etmek için kullanılan yapı, kapsamlı veya minimal, titiz veya hafif, sağlam veya basit olabilir. Her zaman tüm projelere uygulanabilecek tek bir yaklaşım yoktur. Bunun yerine uyarlama, her bir projenin boyutunu, süresini ve karmaşıklığını yansıtmalı, sektöre, organizasyon kültürüne ve organizasyonun proje yönetimi olgunluk düzeyine göre yapılmalıdır.

Uyarlama, kuruluşlara doğrudan ve dolaylı faydalar sağlar;

  • Yaklaşımın uyarlanmasına yardımcı olan proje ekibi üyelerinin daha fazla taahhütü,
  • Müşterinin ihtiyaçları, gelişimini etkilediğinden müşteri odaklılığı sağlama,
  • Proje kaynaklarının daha verimli kullanımı.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.