Stratejiler ve Taktikler

A. Strateji:

Üstün bir duruma ulaşmak ve avantajlı amaçlar sağlamakla ilgili olarak güç ve kaynakların kullanılma biçimidir. Bir işletmenin çeşitli örgüt düzeylerinde stratejik yönetim uygulanır. Bu düzeyler üç bölüme ayrılır. ‘, ‘a. Şirket Stratejisi (Corporate Strategy): İşletmenin hangi iş alanında bulunduğunun veya bulunması gerektiğinin belirlenmesi ve bununla toplum arasında nasıl bir ilişki kurulacağıdır. Tek bir iş kolunda çalışan veya hem de değişik iş kollarında çalışan işletmeler için şirket stratejisi ile bağımsız işletmeler halinde örgütlenen işletmelerin aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, şirket stratejisi ile sağlanacaktır.

b. İş Stratejisi (Business Strategy): Bağımsız organizasyonu bulunan ünitenin amaçlarına ulaşmak için neler yapması gerektiğini belirler. Bu stratejilerde firmanın nasıl rekabet edeceği ve rekabet avantajlarının neler olduğunu belirlenir.

c. İşlevsel Strateji (Functional Strategy): Şirket veya işletme stratejisini desteklemek amacıyla belirlenir. Yönetimin üretim, pazarlama, finansman, insan kaynaklarının geliştirilmesi vb. alanlarda saptadığı stratejilerdir. İşlevsel stratejilere ilişkin bir örnek tablo aşağıda görülmektedir.

İşlevsel stratejilere ilişkin örnek;

İşlevsel Alan İlgili konular

Pazarlama Ürün Karışımı
Pazardaki yer
Dağıtım Kanalları
Satış-Tutundurma
Fiyatlama
Finansman Borçlanma Politikaları
Sermaye Yapısı
Üretim Verimlilikte Gelişme
Üretim Planlaması
Kuruluş Yeri
Personel Personel Politikaları
İşçi-işveren ilişkileri Eğitim ve geliştirme
Organizasyon Dizaynı Yerinden yönetim dizaynı
Koordinasyon yöntemleri
Araştırma Geliştirme Ürün geliştirme
Teknolojik tahminler
Patentler ve lisanslar

Örgütlerde çeşitli strateji tipleri mevcuttur. Aşağıda bunlardan bir kaçına yer verilmektedir.

a. Kapsamına göre stratejiler: Bazı stratejiler temel stratejilerdir ve bunların kapsamı çok geniştir. Bazıları ise program stratejileridir ve bunlar temeldeki stratejileri uygulamak amacı ile belirlenen tali stratejilerdir.

b. Stratejiler örgütlerin kademelerine göre tasnif edilebilir. Bazı stratejiler örgütün üst düzeylerinde, diğerleri ise alt düzeylerinde belirlenebilir.

c. Stratejiler, maddesel olan veya olmayan kaynaklarla ilgili olmalarına göre de sınıflandırılabilir. Birçok stratejiler işletmenin sahip olduğu maddi kaynaklarla ilgilidir. Diğerleri ise yöneticiler, araştırmacılar ve diğer çalışanlarla ilgilidir. Örneğin; yöneticilerin yönetim stili, işletmenin sosyal sorumlulukları.

d. Stratejiler amaçlara veya işlevlere göre de belirlenebilir. Örneğin; birçok işletmede büyüme vb. strateji olarak belirlenebilir.

e. Yöneticilerin personel stratejileri vardır. Bu stratejiler, işletmelerin yüksek düzeyleri için özellikle önemlidir. Bu stratejiler, yöneticilerin değer yargılarını, ileriyi benimsemesini ve astlarını yönetme biçimini belirler. Örneğin; “Böl ve yönet” saldırgan stratejilere örnektir.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.