Ürün/Proje/Program Bazlı Organizasyonlar

Bazen bir ürün/proje/program için tamamen ona özel bir ekip kurulur. Ürün/Proje/Program Yöneticisi, Fonksiyonel Yönetici gibi tüm otoriteye sahiptir. Hem iş atamalarını hem de gözden geçirmelerin sorumluluğunu alır.

Ürün veya proje odaklı firmalarda, Fonksiyonel Yöneticilerin, diğer yürüyen işleri yeterince dikkate almadan kaynakları atamaları ya da öncelikleri kendilerince belirlemeleri sıkıntı yaratıyordu. Üst Yönetim’ler ürün veya proje odağından çıkıldığı, istenen hedeflere ulaşılamadığı için yetkilerini ürün/proje yöneticilerine devretmeye başladılar. Böylelikle arayüz yönetimini ürün/proje/program yöneticileri üstlenmeye başladılar. Üst Yönetim’de daha stratejik işlere vakit ayırabilmeye başladı.

Bu tip organizasyonların temel sıkıntısı maliyetlerdir. Ortak kaynak kullanımı minimum ya da hiç olduğundan maliyetleri düşürmek zordur.

Motivasyon konusunda problemler yaşanabilmektedir. Proje bittiğinde ne olacak düşüncesi sıkıntı yaratabilir. Yönetimlerin bir proje tamamlanmadan diğer projelerin başlaması konusunda çalışma yapmaları ve bunun zamanlaması çok önemli hale gelmektedir. Kariyer fırsatlarının yaratılamaması, kişinin kendini güvende hissetmemesine yol açabilmektedir.

Bu tip organizasyonlarda ürün/proje ekibinin kendini diğer fonksiyonel departmanlardan izole etmesi, iletişi yeterince iyi kuramaması zaman, kalite, maliyet ve kalite problemlerine yol açabilmektedir.

Bu tip yönetilen organizasyonlarda ortak ekipman veya tesis kullanımlarında problem yaşanabilmektedir. Üst Yönetimin stratejik öncelikleri belirleyerek ortak kaynak kullanımlarını düzenlemesi gerekebilir.

Avantajları

 • Tek bir kontrol noktası ve güçlü otorite sağlar.
 • Çalışanlar doğrudan ürün/proje yöneticisine bağlı çalışırlar. Faydasız süreç ve yöntemler kolayca fark edilir ve ortadan kaldırılır.
 • İletişim güçlüdür.
 • Personel eforunu başka yere kaydırmadan uzmanlığını sergileyebilir.
 • Hızlı tepki verilir.
 • Proje ekibinin sadakati yüksektir.
 • Tek bir oktadan müşteri ilişkileri daha sağlıklı kurulur.
 • Zaman, maliyet ve kalite ilgili takaslar (trade-offs) ekip tarafından kolayca belirlenebilir.
 • Bir arada olan bir ekip olduğu için arayüz yönetimi kolaydır.
 • Üst Yönetimin kendi işlerine daha fazla vakit ayırmasını sağlar.

Dezavantajları

 • Kaynaklar atıl kalabilir.
 • İhtiyaç duyulduğu sürece personel tutulması gerektiğinden üst yönetimin proje süresince kaynak dengelemesi yapması gerekir.
 • Uzman fonksiyonel departman desteği olmadığında ekip kendi kaynakları belirli konularda yetersiz kalabilir.
 • Ürün/proje/program yöneticileri teknik ve spesifik uzmanlık kontrollerinde sıkıntılar yaşayabilirler.
 • Ürün, proje ve programlar arası ortak fırsat veya tehditlerin görülememesine yol açabilir.
 • Proje personelinin kariyer kaygıları oluşabilir.

 

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.