HEDEFLER

Planlama, stratejiyi uygulayacak eylem programlarını öneren hedeflere dayalı strateji seçimini içerir.

Bu hedef, “Ülkede Kurumsal bankacılık alanında bir numara olmak istiyoruz” gibi bir misyon veya talimatın daha geniş bir şekilde ifadesi iken, kısa vadeli hedef (amaç) ise “Ticari krediler hacmimizi %15 büyütmek istiyoruz” gibi bir hedefe ulaşma yolundaki daha spesifik ve ölçülebilir sonuçların elde edilmesinin ifadesidir.’, ‘Kurumsal hedefle bankanın üst düzey yönetimince belirlenir “Bankanın portföyündeki faize hassas varlıklar rasyosunu (oranını) yükseltmek” gibi esas olarak bankanın finansal tablolarından gelen verilere dayanan geniş talimat (yönlendirme) ifadeleridir.

Pazarlama hedefleri de genel anlamdadır, ancak bunlar üst ve orta yönetim kademesince belirleni ve kurumsal hedeflerle, “iş yapmanın maliyetini fiyatlara yansıtmak” gibi durum analizinden çıkarılan verilere dayanır.

Tüm hedef türleri benzer özellikler taşır:

n Hedefler spesifik, ölçülebilir
n Gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır,
n Bankanın rolü ve misyonu ile uyumlu olmalıdır,
n Yerine getirilmesi için bir hedef tarih konmalıdır.

Örneğin bir X bankası her bir müşteri temsilcisini bir müşteri grubu ile ilgilenmek üzere görevlendirilip 1995 yılı sonuna kadar 5 milyar T.L.”lik veya civarında bir kar hedefi koyarsa, bu hedef rakamla ifade edilbilir, ölçülebilir ve bir son tarih içeren hedeftir.

2.3.4 STRATEJİLER

Stratejiler, konulmuş (ilan edilmiş) hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş genel program veya talimatlardır(yönlendirmelerdir) ve üç aşamadan oluşur: stratejik kriterlerin belirlenmesi, stratejik seçeneklerin belirlenmesi ve bir strateji seçimi.

Stratejik kriterler stratejinin uyum sağlayacağı temelleri içerir. Bazıları geneldir. Bankaların rolü ve misyonu ile tutarlı olmalıdırlar. İçsel tutarlılıklarının olması ve durumsal analiz değerlemesiyle ayarlanmış olmaları gerekir.

Stratejik kriterlerin belirlenmesinden sonra, stratejik alternatifler belirlenir ve onaylamak ya da reddedilmek üzere stratejik kriterlerle karşılaştırılır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.