EYLEM (HAREKET) PLANLARI

Taktikler veya eylem planları ki aynı anlama gelir bir stratejiden daha kısa bir süreyi gerektirirler. Fonksiyonel yaklaşımla, bir bankanın her fonksiyonu ayrı bir eylem planı gerektirir. İnsanlar, ürünler, borç verme, pazarlama, mevduat toplama ayrı eylem planı gerektiren fonksiyonlara birer örnektir.

Organizasyonel yaklaşımda, bankanın temel organizasyon birimleri eylem planları hazırlamalıdırlar. Bunlar arasında, ticari bankacılık, perakende bankacılık, tröst ve yatırım portföyü v.s. yer alır.’, ‘

2.3.5.1. EYLEM PLANLARININ ÖĞELERİ:

n Program tanımı verilmelidir,
n Hedef önceden belilenmelidir,
n Böylesine bir eylem planının fayda ve maliyetleri değerlendirilmelidir.
n Önerilen eylem planının koşullarını değerlendirebilmek için bir risk analizi yapılmalıdır.
n Eylem planının başarı ölçümü sağlanmalıdır.

2.3.5.2 EYLEM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Spesifik olarak seçilmiş eylem planının başarılı bir stratejiyle birlikte ele alınması gerekir. (uygun olacaktır) Gerçek iş akışı ve bulguları özetlemek için stratejik plan aşamalarına uygun olarak bazı formatlar geliştirlebilir.

3. PAZARLAMA PLANLAMASI

Pazarlama planlaması pazarlama hedeflerine ulaşmak için pazarlama kaynaklarının sistematik bir şekilde uygulanmasıdır. Birçok bankanın faaliyet gösterdiği ve rekabetin, dinamizmin hızla arttığı bir çevre göz önünde tutulacak olursa bu elzemdir.

Bankaların, maliyetleri en aza indirmek, karları maksimize etmek varlıkları arttırmak gibi koydukları belli başlı hedefler vardır.

Pazarlama planlaması bu hedefleri elde etmek için 5 P”nin optimum bir şekilde biraraya getirilmesidir. Pazarlama planını hazırlamak bazen zordur çünkü kişinin önce bunu nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir. Arzu edilen dengenin sağlanması için hedeflerin, stratejilerin, programların, büt.elerin ileri geri oynatıldığı bir süreçtir.

Pazarlama planı şunları çermelidir:

n İç ve dış güçlükler zayıf noktalar,
n Faaliyetlerin başarı veya başarısızlığını sağlayan etkenler,
n Pazarlama hedef ve stratejileri,
n Programlar, zamanlama, maliyet ve sorumluklar.

Sistem Projelerinde Strateji ve İş Katılımı

Hedef;

· müşteri servisini geliştirmek
· yüksek verimlilik
· maliyet düşürme
· etkin karar verme ortamı yaratma

Strateji Geliştirme

İlk step olarak işi gözden geçirmek için;

– Bu iş neden var?
– Varolan ürünler ve servisler?
– Gelecekle ilgili beklentiler nelerdir?

Organizasyon;

– Nasıl yapılandırılmıştır?
– İşi başlatmak için ne gerekiyor?

Sistem projelerinde de nasıl bir katılımla performans ve rekabetçi çizgi yakalanabilir?

Bu suretle yakalanabilecek fırsatlar;

– İş verimliliğini geliştirmek
– İş yapısının belirlenmesinde katılım
– İdarecilerin strateji yönünde kararlı olmaları

Projeye katılımın olması işe ne katar?

1- Projeyi hızlandırır.
2- Faydanın erken elde edilmesini sağlar.
3- İş hedef ve araçlarının alttan desteklenmesini sağlar
4- İşin yön değiştirebilmesini sağlar.
5- Rekabetçi bir yapı kazandırır.
6- Yönetime bilgi sağlar
7- Kaliteyi geliştirir
8- Genel operasyonları olanaklı tutar

En alt çizgiyi geliştirme daha fazla fayda sonucunu getirir.Geliştirilecek strateji iş stratejisini geliştirmeli ve ileriye dönük bakış açısı yerleştirmelidir.

TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ ANAHTAR SORUNLAR

1- İş genişletecek fırsatlar nelerdir?
2- Rekabet ne durumda?
3- Farklılıklar ne ve nerededir?
4- Neyi başarmak istiyoruz?
5- Olmak istediğimiz noktada olmamızı sağlayacak stepler nelerdir?
6- Bu noktaya gelmenin maliyeti nedir?
7- Ödeme ne zaman?

SISP Strategy Information System Planning
Strateji Enformasyon Sistemleri Planlaması

AŞAMA 1 İş stratejisi ve organizasyonun belirlenmesi
Vizyon
Anahtar kaynaklar
Kritik başarı faktörleri
(Defferenfator)

AŞAMA 2 Yapılacak dağıtım teknolojisinin kararlaştırılması
Yeni yazılım/donanım
Maliyet fayda analizi
Bizi yönlendirecek teknoloji permütasyonu

AŞAMA 3 Stratejiyi doğrultusunda ilerletecek şekilde projeleri tanımlamak
İsteklerin detaylandırılması
Kabullerin (haklılıkların) detaylandırılması
Sponsor ataması

AŞAMA 4 Organizasyon yapısına karar verme
Ekipmana karar verme
Destek ihtiyacına karar verme
Eğitim ihtiyacına karar verme
Yedeklemenin nasıl yapılacağına karar verme

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.