Proje Performansı Yaklaşımları: Mekanik ve Sistem Yaklaşımı

Mekanik Yaklaşım,  her şeyi, işi başarmak için gerekli bir makine ve makine parçaları gibi görmektir. İnsanların makineler gibi çalışmasını, makine gibi işleri yapmasını öngörür. Kişisel düşünce, yaklaşım veya tutumların önemi yoktur.

Proje önce aktivitelere bölünür, aktivitelere kaynaklar atanır ve işlerin tamamlanması beklenir. Her şey ortamdan bağımsız kabul edilir.

Bu yaklaşımda performans ekip üyeleri üzerinden ölçümlenir.

Proje ekip üyelerinin uygun performansı göstermeleri projenin gerektiği gibi tamamlanacağı varsayımını getirir. Eğer projede bir hata varsa onu meydana getiren parçalardan (ekip üyelerinden) kaynaklandığı varsayılır.

Mekanik yaklaşıma sahip yöneticiler proje ekip üyelerine ve problemli alanlara odaklanırlar. Proje çıktıları konusunda ekip üyelerini zorlarlar. Bireysel problemlerin çözümlenmesiyle proje performansının artacağı varsayılır.

Sistem Yaklaşımında ise projeye ilişkin her bileşenin (ekip üyesi, aktivite vb.) bir bütün olduğu, karşılıklı etkileşimde olduğu ve birbirlerini etkiledikleri varsayılır.

Bileşenler birbirlerinden uzaklaşırlarsa kayıplar ortaya çıkar. Her bileşenin kendine has özellikleri, işleyişi ve süreci vardır.

Tavır, davranış ve tutumların system üzerinde önemli etkileri olduğu kabul edilir. Proje kaynaklarının bir havuz şeklinde düşünüldüğü ve gereksinimlere göre projelere atanması gerektiğini öne sürer.  

Sistem yaklaşımı, sadece projeye değil aynı zamanda ortama odaklamayı getirir. Bileşenlerin ortamdan bağımsız ele alınamayacağını savunur. Proje ekip üyeleri ve aralarındaki etkileşimler, şirket ortam ve kültürü ile birlikte ele alınmalıdır. Ortamdaki değişiklik veya düzensizliklerin projeleri doğrudan etkilediği kabul edilir.

Sistem Yaklaşımında bir arada koordinasyon içinde çalışması gereken ekibin bağımsız davranışlarının tüm projeyi ve performansını etkileyebileceği iddia edilir. Bireysel başarıların proje başarısı getirmeyebileceği kabul edilir.

Sistem Yaklaşımında izlenen süreç ve yöntemler insan faktörünün önünde yer alır. Önemli olan paydaşlar, ekip üyeleri, süreçler vb. arasında doğru etkileşimi ve koordinasyonu sağlamaktır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.