Proje Riskleri – 11 – Gereksinimler

Stratejiye Ters Düşme – Gereksinimler şirketin stratejisi ile ters düşüyorsa risk olarak ele alınmalıdır.

Gereksinimler yazılı olarak tutulmalı ve mümkünse her gereksinimin hangi şirket stratejisi ile ilişkili olduğu belirtilmelidir. Gereksinimlerin, şirketin stratejileri ile hizalı olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Strateji ile ters düşen gereksinimler konusunda Sponsor bilgilendirilmelidir.

İş Süreçlerine Ters Düşme –  Gereksinimler, mevcut iş süreçleri ile yapılamıyor ya da ters düşüyor ise ek iş ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Gereksinimlerin mevcut iş süreçleri dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği belirlenmelidir. Gereksinimi gerçekleştirmek için mevcut süreçlerde ön çalışma yapılması gerekliliği doğduğunda Sponsor ve Müşteri bilgilendirilmeli, proje yönetim planı güncellenmelidir. Gereksinimin gerçekleştirilmesi mevcut süreç ile ters düşüyor ise bu durumun olası etkileri analiz edilmeli, çözüm önerileri Sponsor ve müşteri onayı alınarak hayata geçirilmelidir.

Altyapıya Ters Düşme – Gereksinimlerin gerçekleştirilmesi için uygun altyapı yoksa problemler çıkacaktır.

Gereksinimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı ile mevcut altyapı karşılaştırılmalı, yatırım vb. gereklilikler belirlenmelidir. Altyapının yetersiz olasının ya da uygun olmamasının sebepleri sayısal verilerle Sponsor ve Müşteri ile paylaşılmalıdır.

Yasal uyumsuzluk – Gereksinimler gerek yasal gerekse şirket kural, politika ve prosedürlerine uyumsuzluğu problemler yaratır.

Gereksinimler, hukuki değerlendirmeden geçirilmelidir. Şirket politika ve prosedür uyumu konusunda ilgili departman projeye dahil edilmeli ve görüşleri alınmalıdır. Prpje süresince gelen ek talepler ve değişiklik talepleri de bu süreçten geçirilmelidir.

Yorum açık, eksik gereksinimler – Gereksinim talebi işe yapanlar tarafından farklı yorumlanabilecek şekilde açık uçlu veya belirsiz ise yeniden iş yapmaya yol açar.

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi hazırlanmalı, her gereksinim net bir şekilde ifade edilmelidir. Her gereksinimin başarı kriteri, sayısal parametrelerle bu tabloda yer almalıdır.

Hayatımız Proje – Proje Yöneticisinin El Kitabı – Gökrem Tekir – Savaş Şakar adı kitabımız çıktı. Bilgi almak ve İMZALI kitap siparişi vermek için tıklayınız.

Uyarı: Yayınevlerinde ya da kitapçılarda yoktur.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.