Proje Yöneticisi Performans Ölçütleri

performance_indicatorEğitimlerimde genellikle proje yöneticilerinin performansının nasıl ölçülebileceği konusunda fikrim soruluyor. Proje Yöneticisinin şirketin stratejik hedeflerine uygun performans göstermesi ve üst yönetim beklentileri doğrultusunda çalışması gerekir. Daha teknik yaklaşmak gerekirse birincil ve ikincil ölçütlerin belirlenmesi ve proje esnasında ve sonrasında bu ölçütlere göre puanlama yapmak gerekir. Örneğin;

Birincil ölçütler

1. Amaçlara ulaşmak

 • Hedeflenen zaman, maliyetler
 • Kilometre taşları
 • Kar, net gelir, yatırımın geri dönüşü
 • Kalite
 • Teknik başarılar

Proje Yöneticisi’nin etkinliği projenin başından itibaren izlenmelidir;

 • Hedeflerin ve müşteri isteklerinin alınmasında tamlık
 • Bütçe ve zaman planlarını doğru yapmak
 • Politikaları ve stratejileri belirleme
 • Performans ölçütleri ve kontrolleri belirleme
 • Raporlama ve gözden geçirme sistemlerini uygulama

İkincil ölçütler

Organizasyonel kaynakların kullanımı

 • Proje maliyetlerini düşürebilme
 • Mevcut personelle uyum için çalışma
 • Etkin al-yap kararlarını verebilme

Etkin proje ekibi kurma

 • Proje personelini belirleme
 • Şirket içi iletişimleri sağlama
 • Ekipten az şikayet alma
 • Ekibin profesyonel tatmini
 • Destek grupları ya da 3. partilerle uyum içinde çalışma

Etkin proje planlama ve planı uygulama

 • Plan detayları ve ölçülebilirliği
 • Personel ve yönetimden alınan taahhütleri takip, proaktif olma
 • Yönetimin katılımını sağlama
 • Acil durumlardaki tutum
 • Raporlar ve gözden geçirmeleri yapma

Müşteri memnuniyeti

 • Sponsor tarafından tüm proje performansının doğru algılanmasını sağlama
 • İletişim ve bağlantıları sağlama
 • Değişime karşı tutum

İş Yönetimine katılım

 • Yönetimi yeni fırsatlardan haberdar etme

İş planlama, politika geliştirme

Diğer

Yapılan işlerin zorluğu

 • Teknik işler
 • İdari ve organizasyonel karmaşıklık
 • Çok disiplinli ortam
 • Birbiri ile etkileşecek birim sayısı

Proje Kaynakları ve Bütçesi

 • Toplam proje bütçesi
 • Projeye dahil olan insan sayısı
 • Projeye dahil olan birim ve taşeron sayısı

Değişiklik Yönetimi

Müşterinin değişiklik istekleri

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.