Proje Yöneticisi ve Çatışma

Google Classroom eğitimlerim için tıklayınız

Günümüz iş ortamında genellikle tartışma, münakaşa  ve rekabet, pozitif elemanlar olarak görülür. Çalışanlara verimliliklerinin artmasında/fikirlerinin üretilmesinde ve savunulmasında yardımcı olurlar.

Bununla beraber, pozitif gördüğümüz olaylar çatışmaya dönüşürse olumsuz veya rahatsız edici olabilirler.

Bu yazının konusu temel olarak Proje Yöneticisinin alternatif yaklaşımlardan ve bazı potansiyel suçlamalardan tam olarak haberdar olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Neden çatışmaya gireriz?

Herkesin fikirleri, değerleri ve bunlara bağlı kaynağında fazlaca duygusallık barındıran davranışları vardır.

Kendi düşüncelerimize rağmen, kararlarımızı verirken ya da düşüncelerimizi gözden geçirirken daldan dala atlamayız. Genellikle yanıtlarımızın sahip olduğumuz değerler sonucu oluştuğunu kabul etmek isteriz. Kişisel değerlerin kişiden kişiye ve kültürden kültüre genişçe farklılık gösterdiği genellikle bilinirken, insanların düşünce ve davranış değerlerinin etkisi çokça hafife alınır.

Kişisel değerlerin etkisi güçlüdür çünkü;

 • Kişilerin doğru, yanlış ve yapmaya değer olarak inandıkları olguları belirlerler.
 • Kişilerin kendilerini ve başkalarını yargılamalarındaki standartları ve örnekleri sağlarlar.
 • Kişilerin karşılaştıkları günlük problemler (politik, ekonomik, sosyal ve iş ) karşısındaki tavırlarını belirlerler.
 • Sosyal uyumluluk gösterecekleri kişileri ve izlenecek sosyal aktivitelerin çeşitlerini belirlerler.
 • Kabul edilebilecek, çözümlenebilecek, akılda tutulabilecek ve diğer kişilere çarpıtmadan aktarılabilecek fikirlere, ilkelere ve genel kavramlara etki ederler.
 • Hemen hemen her durumda kullanılabilen limitsiz sayıda ve çeşitte dürüstlük ilkelerini oluştururlar ki oluşan durum gerçekçi olmasa bile hala ilke olarak savunulabilir.

Eğer çatışmanın neden çıktığı veya çıkabileceği  belirgin değilse Proje yöneticisinin çatışmayı kontrol etmesi ya da engellemesi mümkün değildir.

Kimler çatışır?

Projelerde aşağıdaki taraflar arasında çatışmalar çıkabilir;

 • Proje ekip elemanları
 • Proje ekibi ve diğer proje ekipleri
 • Proje ekibi ve kullanıcılar
 • Proje ekibi ve satıcılar
 • Sürekli elemanlar ve sözleşmeli elemanlar
 • Proje Yöneticisi ve proje ekibi
 • Proje Yöneticisi ve kullanıcılar
 • Proje Yöneticisi ve onların patronları
 • Proje Yöneticisi ve ve diğer Proje Yöneticileri
 • Proje ekibi ve teknik elemanlar

Görüldüğü gibi bir proje ile ilişkisi olan herkes (paydaşlar) arasında çatışma olabilir

Belirtiler

Çatışmanın varlığını gösteren belirtiler aşağıdakilerdir;

 • Yatay ve dikey olarak zayıf iletişimler ÖRNEK: Grup A’nın Grup B’nin aynı problem üstünde çalıştığından haberinin olmaması
 • Grup içi düşmanlık ve kızgınlık aşağıdaki gibi ifade ediliyorsa:
  • Eğer müşteriler için olmasaydı
  • Hiçbir zaman bize bir şey söylemezler
  • Ne zaman ihtiyacımız olsa müsait değiller
 • Grup içi ve kişisel sürtüşmeler aynı ya da farklı gruplardaki kişiler arasındaki ilişkiler. Birlikte çalışmayı reddeden insanlar.
 • Kuralların hızla artması, yapılacak işleri insanların “kırmızı bantla ” görmesi nedeniyle yavaş yavaş zorlaşır.
 • Düşük moral, çatışmanın yarattığı verimsizlik ya da stresin hayal kırıklığı ile ortaya çıkması
 • Üst kademelerden çözümlemelerin artması durumunda daha yüksek seviyelerdeki yönetimden çatışmayı geçici olarak çözmeleri istenir ya da kendilerinin de çatışmaya dahil olmaları istenir.

Yöneticinin Stratejisi

Proje içi çatışmalar Proje Yöneticisinin sorumluluğudur. Üç olası strateji kullanılabilir;

 1. Çatışmayı sonuç verici rekabete ya da bir amaca yönelik tartışmaya çevirmek. Bu, çatışmaya uzun süreli ve kalıcı sonuç sağlanmasında tercih edilen yaklaşımdır. Bu çatışmanın negatif yönlerini sağlıklı bir çalışma ortamında bulunan pozitif görüşlere çevirir. Bununla beraber, kısa dönemde başarıya ulaşmak kolay olmayabilir ve bir ara adıma ihtiyaç duyulabilir. Bu (strateji 2)’nin yardım ettiği durumdur.
 2. Çatışmayı kontrol altına almak. Uzun dönem çözüm araştırılırken zararı belli bir limitte tutar.
 3. Çatışmayı önemsememek. Maalesef, bu genellikle en çok kullanılan ve başarısız olan tek stratejidir. Proje Yöneticisi çatışmayla yüzleşmekten korkmamalıdır.

Aşağıdakilerin tekniklerin kullanılmasında, Proje Yöneticisi listelenen tekniklerin her çatışma durumunda uygun olmayacağını unutmamalıdır.

GÖZLEM: Nelerin olup bittiğinden haberdar olun. Potansiyel problemleri önceden belirleyin ve erken müdahale edin.

ANALİZ: Çatışmanın neden oluştuğunu anlayın. Empati kurun ve çatışmanın arkasındaki sebepleri anlamaya çalışın.

KARŞI KARŞIYA GELME: Çatışmaya dahil olun. Bütün ilgilileri bilgilendirin ve grup içinde açıklığı teşvik edin.

GRUP HEDEFLERİ: Herkesin ortak bir hedefe çalıştığından  ve gelişen olaylardan haberdar olduğundan emin olun.

ÜST YÖNETİMDEN ÇÖZÜMLER: Çatışmayı mümkün olan en düşük seviyede çözmeyi hedefleyin. Çalışanların uzmanlık alanlarında çalıştıklarından emin olun.

GÖRÜŞME: Çatışan grupları bir araya getirin ve karşılıklı görüşme yapılmasını sağlayın. Eğer sen (Y)’yi yapmayı durdurursan bende (X)’i yapmayı durduracağım.

AYIRMA: Eğer çatışan gruplar arasındaki devam eden etkileşim çatışmayı derinleştirirse, ekibi birbirinden ayırın ve durumun soğumasını bekleyin. Sadece geçici bir hareketsiz, çatışmanın tekrar çıkmasını engellemez.

Organizasyonların çatışmasız ayakta kalabileceklerini düşünmek saflıktır. Proje yöneticileri çatışmanın sebeplerini anlayıp, uygun yaklaşımı sergileyebilirlerse çatışmayı kontrol altına alabilirler.

Eğer Proje Yöneticisi gruplar ve kişiler arasındaki farklılıklarının yönetimini başarabilirse, çalışma ortamını daha iyi bir yer haline getireceği gibi verimlilik üzerinde de önemli bir etkisi sağlayacaktır.

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:
Google Classroom eğitimlerim için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen + 20 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.