PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 52 – Proje Performans Alanları – Teslim – 1

Destekler

TESLİM PERFORMANS ALANI

Teslim Performans Alanı, projenin başarmak istediği kapsam ve kalitenin sağlanmasıyla ilgili aktiviteleri ele alır.

Teslim performans alanının etkin bir şekilde yürütülmesi durumunda;

  • Projeler, iş hedeflerine ve stratejinin ilerlemesine katkıda bulunurlar.
  • Projeler, başladıkları teslimleri gerçekleştirirler.
  • Proje faydaları planlandığı zaman diliminde gerçekleşir.
  • Proje ekibi, gereksinimler konusunda net bir anlayışa sahiptir.
  • Paydaşlar proje teslimatlarını kabul ederler ve memnuniyet sağlanır.

Projeler, stratejilerin gerçekleştirilmesini ve iş hedeflerinin başarılmasını sağlarlar. Proje teslimi, amaçlanan sonuçları sağlayacak teslimatları üretmek için gereksinimlerin, kapsamın ve kalite beklentilerinin karşılanmasına odaklanır.

Aşağıdaki tanımlar Teslimat Performansı Etki Alanı ile ilgilidir:

  • Gereksinim – İş ihtiyacını karşılamak için üründe, hizmette veya sonuçta bulunması gereken bir koşul veya yeteneklerdir.
  • İş Kırılım Yapısı (İKY) – Proje hedeflerine ulaşmak ve gerekli teslimatları oluşturmak için proje ekibi tarafından yürütülecek toplam çalışma kapsamının hiyerarşik bir ayrıştırması ve grafiksel gösterimidir.
  • Bittinin Tanımı (Definition of Done-DoD) Tanımı – Teslimatın, müşteri kullanımına hazır olarak kabul edilebilmesi için karşılanması gereken kriterlerin kontrol listesidir.
  • Kalite – Özelliklerin gereksinimleri karşılama derecesi.
  • Kalitenin Maliyeti (Cost of Quality – COQ) – Uygunsuzluğun önlenmesine, ürün veya hizmetin gereksinimlere uygunluğunun değerlendirilmesine ve gereksinimlerin karşılanmamasına yönelik yatırım nedeniyle ürünün ömrü boyunca katlanılan tüm maliyetler.

Projeler, yeni ürünler veya hizmetler geliştirerek, sorunları çözerek veya kusurlu, yetersiz olan özellikleri düzelterek iş değeri sağlarlar.

Projeler genellikle paydaşların farklı şekilde değer verdiği birden fazla sonuç sunarlar. Örneğin, bazı paydaşlar teslimatın kullanım kolaylığına veya zaman kazandıran yönlerine değer verirken, diğerleri ekonomik getirisine değer verebilir.

DEĞER TESLİMİ

Proje yaşam döngüsü boyunca teslimatları tamamlamaya yönelik geliştirme yaklaşımı kullanan projeler, proje sırasında organizasyona, müşteriye veya diğer paydaşlara değer sunmaya başlayabilirler. Proje yaşam döngüsünün sonunda teslimatlarının büyük kısmını teslim eden projeler, ilk teslimden sonra değer üretir. Bazı projelerde değer, proje bittikten belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir.

Önceki projelerin sağladığı faydaları ve değeri ölçmek için uzun ürün ve program yaşam döngüleri kullanılır.

İş gerekçesi genellikle iş değerlemesini ve beklenen iş değerinin bir projeksiyonunu sağlar. İş gerekçesinin formatı, geliştirme yaklaşımına ve seçilen yaşam döngüsüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, ayrıntılı yatırım getirisi içerebilir veya sorun, çözüm, gelir akışları ve maliyet yapıları gibi üst düzey öğeleri açıklayan yalın bir yapıda olabilir. İş Gerekçesi, proje sonuçlarının kuruluşun iş hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu gösterirler.

Projeyi başlatan ve yetkilendiren belgeler (iş gerekçesi, fizibilite vb.), periyodik ölçümleme yapılabilmesi için istenen sonuçları nicelleştirmeye (sayısallaştırmaya) çalışırlar. Bu belgeler, proje yaşam döngüsüne, ana sürümlere, önemli teslimatlara, gözden geçirmelere ve diğer üst düzey bilgilere genel bakış sağlayan ayrıntılı, temel alınan planlar veya üst düzey yol haritalarından oluşabilir.

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.