PMBOK7’yi Beraber Okuyalım – 90 – Eserler – 3

Concept, Nature and Characteristics of Planning - Educare ~ We Educate, We Care

3. PLANLAR

Proje ekipleri, proje  için gerekli planları hazırlayarak proje yönetim planında birleştirirler. Planlar genellikle yazılı belgelerdir ancak görsel/sanal beyaz tahtalara da yansıtılabilirler.

 • Değişiklik Kontrol Planı Değişiklik kontrol kurulunu oluşturan, yetkisinin kapsamını belgeleyen ve değişiklik kontrol sisteminin nasıl uygulanacağını açıklayan proje yönetim planının bileşenidir.
 • İletişim Yönetim Planı Proje hakkındaki bilgilerin nasıl, ne zaman ve kim tarafından yönetileceğini ve dağıtılacağını açıklayan proje, program veya portföy yönetim planının bileşenidir.
 • Maliyet Yönetimi Planı Maliyetlerin nasıl planlanacağını, yapılandırılacağını ve kontrol edileceğini açıklayan bir proje veya program yönetim planının bileşenidir
 • Yineleme Planı – Geçerli yinelemenin ayrıntılı planıdır.
 • Tedarik Yönetimi Planı Proje ekibinin mal ve hizmetleri nasıl alacağını açıklayan proje veya program yönetim planının bileşenidir.
 • Proje Yönetimi Planı Projenin nasıl yürütüleceğini, izlenip kontrol edileceğini ve kapatılacağını açıklayan belgedir.
 • Kalite Yönetimi Planı Kalite hedeflerine ulaşmak için uygulanabilir politikaların, prosedürlerin ve kılavuz ilkelerin nasıl uygulanacağını açıklayan proje veya program yönetim planının bileşenidir.
 • Sürüm Planı Birden çok yineleme boyunca teslim edilmesi beklenen tarihler, özellikler ve/veya sonuçlar için beklentileri belirler.
 • Gereksinim Yönetimi Planı Gereksinimlerin nasıl analiz edileceğini, belgeleneceğini ve yönetileceğini açıklayan proje veya program yönetim planının bileşenidir.
 • Kaynak Yönetimi Planı – Proje kaynaklarının nasıl elde edildiğini, tahsis edildiğini, izlendiğini ve kontrol edildiğini açıklayan proje yönetim planının bileşenidir.
 • Risk Yönetimi Planı Risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yapılandırılacağını ve gerçekleştirileceğini açıklayan proje, program veya portföy yönetim planının bileşenidir.
 • Kapsam Yönetimi Planı Kapsamın nasıl tanımlanacağını, geliştirileceğini, izleneceğini, kontrol edileceğini ve doğrulanacağını açıklayan proje veya program yönetim planının bileşenidir.
 • Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı – Zaman çizelgesi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek için kriterleri ve aktiviteleri belirleyen proje veya program yönetim planının bileşenidir.
 • Paydaş Katılım Planı Paydaşların, proje veya program karar alma ve yürütme süreçlerine verimli katılımını teşvik etmek için gereken stratejileri ve eylemleri tanımlayan proje yönetim planının bileşenidir.
 • Test Planı Test edilecek teslimatları, gerçekleştirilecek testleri ve testlerde kullanılacak süreçleri açıklar. 

Türkçe eğitimler

İngilizce eğitimler

Aşağıdaki yazıları da beğeneceksiniz:

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + twenty =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.